iBooks Hello world!

En elementär studie av Islam

Tragiskt nog framstår vissa anhängare av islam som ett hot mot internationell fred genom att förespråka våld och krig i Guds namn och i Islams heliga Profets namn som var en levande förebild för fred. Islam betyder fred och fred råder över alla dess läror och fungerar som en nyckel till dess förståelse.

För att få en uppfattning om någon religion måste man studera dess grunder. Denna bok introducerar islams fem grundläggande trosartiklar på ett mycket förståelig och intressant sätt. Genom att studera denna bok kommer läsaren säkerligen inse att islams syfte inte är att vinna världen med svärdet, utan att vinna hjärtan med budet av fred, kärlek och övertygelse.