iBooks Hello world!

Den sanna historien om Jesus

Tror du att Jesus var förbannad av Gud? Tror du att han dog på korset?

Det existerar nog ingen som det finns så många olika åsikter om i religionshistorien, än Jesus, Marias son. Alla har alla olika uppfattningar om skildringen av hans liv och död.

De kristna tror att Jesus dog på korset för att rädda människorna från synd och att han på tredje dagen återuppstod från döden och uppsteg till himlen.

Majoriteten muslimer tror att Jesus själv aldrig blev korsfäst, utan att det var någon annan som liknade Jesus, som korsfästes, eftersom Jesus omöjligen kunde ha varit förbannad av Gud. Förbannad, för att det står i Bibeln (5 Mos. 21:22-23) att den som blev upphängd att dö på trä, var förbannad av Gud.

Å andra sidan tror de att ”den riktige” Jesus kroppsligen lyftes upp till himlen, där han fortfarande väntar på att få komma ner till jorden, som världens frälsare.

De muslimer som tillhör Ahmadiyya Muslimska Samfundet har en mer rationell tro, nämligen att Jesus visserligen spikades upp men inte dog på korset. Han var medvetslös när han räddades och placerades i en grotta, där han vårdades. När han återhämtat sig färdades han till de länder där Israels förlorade stammar, dvs. Israels förlorade får, hade bosatt sig. Det var det uppdrag han fått av Gud och på så sätt uppfyllde han Guds vilja. Han var älskad av Gud och dog en naturlig död i hög ålder och hans grav har hittats i Kashmir.

Muslimer ombeds att respektfullt säga Alaihi as-Salam (frid vare med honom) när de nämner Jesus eller någon annan profet.

De två huvudsakliga källorna som använts i boken är Bibeln och den heliga Qur’anen.

Vi är övertygade om att denna bok ska uppskattas av både barn, lärare, föräldrar och av alla som söker sanningen och en mening med livet!