Кечирим суроо, ырайымдуулук жана душманга каршы көмөк суроого жеткилең дуба • Ахмадия Мусулман Жамааты
Эң Мээримдүү (жана) Эң Ырайымдуу Алланын ысымы менен
Алладан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок, Мухаммад Алланын Элчиси
Убада кылынган Масийх жана Махдий,
Азирети Мырза Гулам Ахмад (ас)га ишенүүчү мусулмандар

Кечирим суроо, ырайымдуулук жана душманга каршы көмөк суроого жеткилең дуба

Бул дубалар «Аль-Бакара» сурөөсүнүн акыркы эки аятынан турат. Азирети Абу Масъуд(ра) мындай деп рабаят этет: «Аль-Бакара» сүрөөсүнүн акыркы эки аятын окуп, уктаган адам үчүн бул жетиштүү болот. Мындан тышкары, бул Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад(сав)дан мурун эч бир пайгамбарга берилбеген Арш казынасынан экен». (Тафсир-э-Табрий» 3-бөлүк, 434-бет)

Эки дубадан турган «Аль-Бакара» сүрөөсүнүн акыркы аяты туурасында Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад(сав) мындай деп насаат кылчу: «Бул аяттарды жаттагыла жана үй-бүлөңөргө да жаттаткыла, анткени булар Салаат, Куран жана дубадан турат». («Ад-Дуррул-Мансур лил-Саютий» 1-том, 378-бет)

Бул жерде ушул эки аяттын тек дубадан турган бөлүгү эле берилүүдө:

Самиънаа ва атаънаа, гуфраанака Раббанаа ва илайкал-масийр. («Ал-Бакара» сүрөөсү: 286)

Самиънаа ва атаънаа, гуфраанака Раббанаа ва илайкал-масийр. («Ал-Бакара» сүрөөсү: 286)

Котормосу: «Биз уктук жана баш ийдик, Сенден кечирим тилейбиз. Эй, Раббибиз! Сага гана кайтып баруу бар».

Раббанаа лаа туаахизнаа ин-насийнаа ау ахта'наа. Раббанаа валаа тахмил алайнаа исран камаа хамалтахуу алаллазийна мин каблинаа. Раббанаа валаа тухаммилнаа маалаа таакаталанаа бих. Ваъфу аннаа вагфирланаа вархамнаа анта мавланаа фансурнаа алал-каумил каафирийн. («Ал-Бакара» сүрөөсү: 287)

Раббанаа лаа туаахизнаа ин-насийнаа ау ахта’наа. Раббанаа валаа тахмил алайнаа исран камаа хамалтахуу алаллазийна мин каблинаа. Раббанаа валаа тухаммилнаа маалаа таакаталанаа бих. Ваъфу аннаа вагфирланаа вархамнаа анта мавланаа фансурнаа алал-каумил каафирийн. («Ал-Бакара» сүрөөсү: 287)

Котормосу: «Эй, Раббибиз! Эгер биз унутуп калсак же бизден бир ката кетсе, бизди жоопкерчиликке тартпагын! Эй, Раббибиз! Бизден мурун өткөндөргө алардын күнөөлөрү натыйжасында Сен арткан жүктөй жүктү бизге артпагын. Эй, Раббибиз! Мүмкүнчүлүгүбүздөн артык нерсени бизге жүктөбөгүн жана бизди кечиргин, ошондой эле бизди аягын. Бизге ырайым кылгын. Өзүң биздин Кожоюнубузсуң. Ошондуктан, бизге каапыр коомуна каршы жардам бергин!»

Share via