Ыйманды моюндоо, ага амал кылуу жана анын кабыл болуусуна дуба

Азирети Ыйса(ас)дын шакирттери анын туш тараптан четке кагылуусун көрүп, ага көмөк көрсөтүү ураанын тартышты. Алар Азирети Ыйса(ас)га ыйман келтирип, мындай деп дуба кылышты:

Раббанаа аааманнаа бимаа анзалта ваттабаъанар-Расуула фактубнаа маъаш-шаахидийн. («Аали Имраан» сүрөөсү:54)
Раббанаа аааманнаа бимаа анзалта ваттабаъанар-Расуула фактубнаа маъаш-шаахидийн. («Аали Имраан» сүрөөсү:54)

Котормосу: «Эй, Раббибиз! Сен түшүргөн нерсеге биз ыйман келтирдик жана биз пайгамбарды аркаладык. Ошондуктан, бизди чындыкка күбөлүк берүүчүлөрдүн катарына жазып койгун