Samenvatting Vrijdagpreek 29 April 2022 – Ramadan: training voor de gelovige

Résumé du sermon du vendredi 29-04-22

KJ-Summary-NL-20220429

KJ-Summary-EN-20220429                             KJ-Summary-UR-20220429

 

Samenvatting vrijdagpreek 29 april 2022.
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah zei Huzoor (aba):

De maand van Ramadan kwam en is voorbijgegaan. Het verspreidde over de wereld zegeningen voor de mensen die deze probeerden te verkrijgen. Een ware en wijze gelovige zou en moet zich herinneren dat onze verantwoordelijkheden en plichten niet weg zijn wanneer Ramadan eindigt. Ramadan heeft ons in feite voorbereid om onze verantwoordelijkheden en plichten na te leven.

Indien we na Ramadan vergeten om onze verantwoordelijkheden en plichten jegens anderen te vervullen, zou het betekenen dat we niet door de Ramadan gepasseerd zijn zoals de Heilige Profeet (vzmh) het bedoeld had voor ons. Er staat geschreven in een Hadith dat de Heilige Profeet (vzmh) heeft gesteld dat vijf keer bidden een bron van aflossing is voor zonden begaan tussen twee vrijdaggebeden en de periode tussen twee Ramadans, met uitzondering van het begaan van grotere zonden.

Als we dus geen goede daden verrichten en onze verantwoordelijkheden tegenover Allah en onze medemens niet vervullen tijdens de rest van het jaar, zou dit betekenen dat we geen voordeel hebben gehaald uit de maand van Ramadan. Gewoonlijk besteden we bijzondere aandacht aan gebeden tijdens de maand van Ramadan, maar we moeten onthouden dat men zijn gebeden aanbiedt, elk dag van het jaar. De Heilige Profeet (vzmh) zei dat “wanneer u het gebed verlaat, wordt u dichter tot ongeloof en afgoderij geduwd”. De Heilige Profeet (vzmh) zei verder dat onze gebeden als eerste beoordeeld worden op de Dag des Oordeels. M.a.w., als men deze beoordeling doorstaat, is hij geslaagd. Het is dus voor ons bedoeld om steeds te bidden aangezien er geen beperkte tijd of specifiek uur bestemd is.

De Beloofde Messias (as) heeft ook het belang van het gebed benadrukt en heeft gezegd dat onze gebeden er dusdanig op moeten lijken, dat het gevolg onze liefde voor God heeft toegenomen. Het is geen correcte praktijk om alleen te bidden wanneer we moeilijkheden confronteren en het gebed helemaal vergeten wanneer onze problemen opgelost worden. Of dat we slechts tijdens de Ramadan bidden. Zulke gebeden, vasten en vrijdaggebeden kunnen ons niet van het kwaad redden.

De Beloofde Messias (as) zei dat zulk gebed (salaat) een bijzondere manier van gebed is. Mensen denken echter dat het een soort belasting is dat moet vereffend worden ten aanzien van de Heer. Deze onwetende mensen realiseren niet dat God geen nood heeft aan onze kleine daden. Wat voor nut zou het voor Hem hebben als mensen hem constant loven. Dit is in feite in het voordeel van de mensen die hun doelen kunnen bereiken door middel van deze manier van bidden. De Beloofde Messias (as) zei, “Ik heb spijt dat de mensheid geen liefde meer heeft voor rechtvaardigheid, gebeden en eerlijkheid. Zij kunnen de geneugten van het gebed niet inzien en zijn in feite ziek. Ee zouden zich zorgen moeten maken over hun ziekte”.

Huzoor (aba) zei dat als een man zich helemaal overgeeft aan wereldse zaken hij geen belang hecht aan het bekomen van de voordelen van het gebed. De Beloofde Messias (as) heeft hier echter een oplossing voor gegeven. Hij zei: “Ik zie dat mensen niet om het gebed geven omdat ze onbewust zijn over de geneugten dat gebeden in zich houden, noch hebben ze ervan geproefd. We zouden dus van harte moeten bidden tot Allah de Almachtige dat Hij ons de mogelijkheid geeft om te proeven van het plezier van het gebed, net zoals we het plezier van het eten van fruit en dergelijke hebben ervaren.”

Verder heeft Huzoor (aba) de geschriften van De Beloofde Messias (as) gepresenteerd. In verband met het lezen van de Heilige Koran, steeds voorkeur geven aan religie boven wereldse zaken, steeds broederschap vergroten onder elkaar en liefde voor Allah. Huzoor (aba) zei: “Onze aanpak is om het gebed te ofreren op een prachtige manier, de Heilige Koran te lezen en de geboden ervan te volgen, elkaar rechten geven en altijd voorbereid zijn op elke opoffering om de eenheid van Allah (Tauheed) tebevorderen . We moeten dit dus allemaal begrijpen, anders is het nutteloos om alleen de eed af te leggen.” Verder instrueerde Huzoor (aba) om te bidden voor de verbetering van de wereld en ook voor de Ahmadi gevangenen in Pakistan, Afghanistan en Algerije.