Samenvatting vrijdagpreek 28 jun 2019 – Hazrat Zaid Bin Harithah (ra)

Samenvatting Vrijdagpreek 28 juni 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

 

NaTashahhud, Ta’awwaz and recitatievan soera Al-Fatehah, zeiHuzur-e-Anwar:

Er zijn een aantal bijkomende voor vallen en vermeldingen met betrekking tot Hazrat Zaid-bin-Harisa die ik vandaag met jullie zal delen. In 6 Hijri, aan het einde van de maand Rabi-ul-awwal, stuurde de Heilige Profeet VZMH een aantal Moslims onder leiding van zijn bevrijdde slaaf en zijn daarvoor geadopteerde zoon, Hazrat Zaid-bin-Harisa, naar de stam van Bani Saleem. Hazrat Zaid-bin-Harisa werd ook naar ‘Ais’  in Jamadi-ul-Ula gezonden in 6 Hijri. De Heilige Profeet VZMH gaf hem het bevel over 170 sahabaen zond hem naar Madina. De mensen van ‘Sair’ hebben geschreven dat de reden voor deze missie was dat een strijdlustige stam van de Quresh uit Mecca hun richting opkwam en tegengehouden dienden te worden. Huzur-e-Anwar zei dat we dienen te onthouden dat, wanneer ook een slag plaatsvond of strijders uitgestuurd werden, het altijd was omwille van nieuws dat er aanvallen tegen Moslims gepland waren die gecounterd en tegengehouden dienden te worden. Hierna vermeldde Huzur-e-Anwar nog enkele slagen waaraan Hazrat Zaid-bin-Harisa had deelgenomen en sprak vervolgens over de Oorlog van Mota waarin hij een martelaarsdood stierf.Hij zei dat de Oorlog van Mota plaatsvond in 8 Hijri. Mota is eenplaatsnabij ‘Balqa’a’ in Syrië.Huzur-e-Anwar beschreef de redenen en de historische omkadering van deze oorlog. Hazrat Abdullah-bin-Umarr.a. verhaalt dat de Heilige Profeet VZMH HazratZaid-bin-Harisaals bevelhebber had aangesteld voor de Oorlog van Mota. Hazrat Jibla (ra) verhaalt dat, indien de Heilige Profeet VZMH niet zou deelnemen aan eender welke strijd, hij zijn wapens aan niemand anders dan Hazrat Ali r.a. of Hazrat Zaid r.a. afstond. Op een ander ogenblik wordt vermeld dat Hazrat Zaid -bin-Harisa de geliefde van de Heilige Profeet VZMH werd genoemd. De Heilige Profeet VZMH zei over Hazrat Zaid-bin-Harisa r.a. dat, onder alle mensen, diegene die ik het meeste lief heb diegene is die werd gezegend door Allah, wat Zaid betekent. Allah zegende hem met Zijn geschenk, de Islam, en de Heilige Profeet schonk hem zijn geschenk in de vorm van vrijheid. Huzur-e-Anwar zei dat om de Oorlog van Mota te wreken, de Heilige Profeet VZMH een enorme groep strijders verzamelde in 11 Hijrien zijn mensen beval om zich voor te bereiden op een oorlog met Rome. De volgende dag riep hij Hazrat Osama-bin-Zaiden zei tegen hem, terwijl hij hem het bevel gaf over de troepen, m naar de plaats te aan waar zijn vader een martelaarsdood was gestorven. Op dat moment had Hazrat Osama een leeftijd tussen 17 en 20 jaar. De Heilige Profeet VZMH knoopte met eigen handen een vlag voor Hazrat Osama en zei tegen hem , “ Doe jihad in de naam van Allah en indien iemand weigert om Allah te aanvaarden, ga dan de strijd met hem aan.’  De HeiligeProfeet VZMH stierftijdens die periode. Veel oudere sahaba verzochten Hazrat Abubakar r.a. om het vertrek van de troepen van Osama uit te stellen omwille van de omstandigheden. Zijkunnen later vertrekken. Maar Hazrat Abubakar r.a. weigerde, zeggende dat zelfs wanneer beesten me blijven rondslepen zal ik troepen zenden volgens de beslissing van de Heilige Profeet VZMH. Uiteindelijke vertrok Hazrat Osama r.a. op zijn missie op 1 Rabi ul awwal, 11 Hijri. Tijdens deze oorlog werd iedereen die de strijd aanging met een Moslimstrijder gedood en nog veel anderen werden gevangengenomen. Uit de oorlog werden ook veel schatten verworven.Door de Genade en Zegeningen van Allah was Hazrat Osama in staat om de woorden van de Heilige Profeet VZMH exact te respecteren,en het was de moed en vastberadenheid van de Khalifa van die tijd, die standvastig bleef ondanks interne en externe gevaren en bezwaren, om de strijders ten strijde te sturen. Als gevolg beloonde Allah de Moslims met success en de oppermacht, en gaf Hij hen hierbij de eerste les, dat na het overlijden van de Heilige Profeet VZMH, alle zegeninen en beloningen enkel verworven konden worden door vol strekte gehoorzaamheid aan de Khalifa. Moge Allah duizenden zegeningen doen neerdalen op Hazrat Zaid-bin-Harisa r.a. en zijn zoon Hazrat Osama-bin-Zaid r.a. die enorm bemind en geliefd werden door onze Heer en de Heilige Profeet VZMH. Ameen.