Samenvatting vrijdagpreek 09 Jun 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-FR-20230609               KJ-Summary-NL-20230609

KJ-Summary-UR-20230609             KJ-Summary-BN-20230609

KJ-Summary-AR-20230609

 

Samenvatting vrijdagpreek 9 Juni 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vrijdagpreek van vandaag, bij het bespreken van het leven van de Heilige Profeet Mohammed (sa) werden de omstandigheden, voorafgaand aan de slag bij Badr, beschreven.

Voor de slag bij Badr waren er ook enkele kleine expedities ondernomen maar er hadden geen formele veldslagen plaatsgevonden. De eerste pijl die in de Islamitische geschiedenis werd afgeschoten, werd door Hazrat Sa’d bin Abi Waqqas (ra) afgevuurd. De reis naar Ghazwa-e-Waddan, die plaatsvond in het tweede jaar van Hijrah, was de eerste militaire expeditie waaraan de Heilige Profeet (sa) persoonlijk deelnam. Het was echter geen volwaardige veldslag. In de buurt van Waddan ligt ook de moeder van de Heilige Profeet (sa) begraven.

Nog voor de slag bij Badr werden er expedities naar Bwaat en Dhul-‘Ushairah gevoerd maar er vonden geen formele veldslagen plaats. Tien dagen na de Slag bij Dhul-‘Ushairah lanceerde Qarz bin Jabir een aanval op de moslimveestapel. De Heilige Profeet (sa) achtervolgde hem, maar hij wist te ontsnappen. Dit incident wordt ook wel de “Eerste Badr” (Ghazwa Sinwan) genoemd. Het is mogelijk dat Qarz bin Jabir deze aanval op de moslims uitvoerde, maar toen hij hun verdedigingsposities zag, richtte hij zich in plaats daarvan op het vee.

De Slag bij Badr al-Kubra staat volgens de Koran bekend als de “Dag van Furqan”. Furqan verwijst naar een beslissende overwinning waarbij de ruggengraat van de vijand wordt gebroken. Abu Sufyan keerde terug uit Sham (Syrië) met een handelskaravaan van de ongelovigen en met aanzienlijke rijkdommen. De Heilige Profeet (sa), droeg de moslims op om deze karavaan te onderscheppen. De Qoeraysh hadden de karavaan naar de moslims gestuurd als een voorbode voor de oorlog. Deze karavanen werden bewapend en zouden de moslims uitlokken als ze voorbij kwamen. Hierdoor ontstonden conflicten. Het onderscheppen van deze karavanen was bedoeld om de Qoeraysh af te schrikken en te voorkomen dat ze een oorlog zouden beginnen.

Toen het nieuws Abu Sufyan bereikte dat het moslimleger zijn karavaan naderde, werd hij bang. Hij stuurde onmiddellijk een bericht naar de Mekkanen, waarin hij hen waarschuwde dat het moslimleger van plan was om hun karavaan aan te vallen. Drie dagen voordat Abu Sufyan’s boodschap Makkah bereikte, had Aatiqah bint Abdul Muttalib, die de vaderlijke tante van de Heilige Profeet (sa) was, een droom die later waarheid bleek te zijn. In haar droom zag ze een groot onheil neerdalen op de Quraysh.

Toen Abu Sufyan het slagveld van Badr bereikte, ontving hij verder nieuws over het moslimleger. Toen hij dit vernam, keerde hij zijn karavaan om en nam een andere route, het bekende pad vermijdend. Ondertussen begonnen de Qoeraysh in Makkah zich voor te bereiden op de oorlog. Wie niet kon deelnemen aan de strijd gaf militaire steun met zijn rijkdom. Binnen drie dagen troffen ze grondige voorbereidingen voor het naderende veldslag. In plaats van zich meteen te haasten om de karavaan te redden, concentreerden ze zich op de voorbereiding van de oorlog. De rest van het verhaal zal later worden verteld, Insha’Allah!