Samenvatting vrijdagpreek 08 Sep 2023 – Jalsa Salana Duitsland 2023: evaluatie en begeleiding voor verbetering

KJ-Summary-NL-202309018           KJ-Summary-FR-20230908

 KJ-Summary-UR-20230908           KJ-Summary-BN-20230908

 

Samenvatting vrijdagpreek 8 September 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

➢We moeten Allah de Almachtige dankbaar zijn dat hij ons succes heeft gegeven bij het organiseren van de jaarlijkse conventie in Duitsland. Omdat dit evenement deze keer plaatsvond op een nieuwe locatie, waren er enkele uitdagingen voor de gasten. Maar doordat ze met religieus opzet kwamen, werd er niet geklaagd. Desondanks moeten de organisatoren en leidinggevenden streven naar het onberispelijke terwijl ze God om vergeving vragen (Istighfar).

➢ Huzoor (aba) identificeerde enkele tekortkomingen in afdelingen zoals beveiliging, audiosystemen en voedselvoorziening aan Lajna. Huzoor-e-anwar (aba) zei ook dat de mannen in de zaal gesprekken voerden in plaats van naar de Jalsa te luisteren. Met dit in gedachte, moeten Jalsa officieren die verantwoordelijk zijn voor het jaarlijkse evenement, de ‘Tarbiyyat’ afdeling alsook missionarissen hun taken effectiever vervullen. Ontwikkelingslanden boeken vooruitgang wanneer ze zich richten op hun zwakheden. Dat is geen schande. We moeten de wegen naar vooruitgang niet afsluiten door voortdurend te zeggen dat alles in orde is.

➢ Maar Allah de Almachtige hield over het algemeen onze zwakheden verborgen. De gasten van Jalsa Salana en degenen die via MTA naar de Jalsa luisterden, hadden er veel baat bij. Een doctor uit Bulgarije merkte op dat het evenement zo uitstekend was georganiseerd dat hij bij niemand enig ongemak of boosheid aantrof. Iedereen leek oprecht en altijd bereid om te helpen.

Dit evenement heeft hem spiritueel opgebeurd en hij heeft kennis opgedaan over de leer van de gemeenschap, zoals het belang van gelijkheid en het aanvaarden van anderen ondanks verschillen.

➢ Een vrouw van christelijke overtuiging, die voor het eerst de Jalsa bijwoonde, zei: “Ik zag voor het eerst duizenden moslims samen bidden en het was een heel mooi aanzicht. Iedereen benaderde ons met veel respect.

Een moslimjournalist uit Macedonië zei dat de toespraken van de huidige kalief hem diep geraakt hadden. Ik heb veel Ahmadi’s ontmoet en ze spraken allemaal met een glimlach op hun gezicht. Uw boodschap van liefde voor allen en haat voor niemand wordt hier echt weerspiegeld.

➢ Een zakenman uit Slowakije nam deel aan de Jalsa en vertelde dat hij heel weinig kennis had over de Islam. In die mate zelfs dat hij dacht dat moslims de Heilige Profeet (sa) als God beschouwden. Echter, na zijn participatie aan de Jalsa, kreeg hij echte kennis over de Islam, de moslims en de leer van de Heilige Profeet (sa). Hij besefte ook dat Islam een vreedzame religie is en dat het beeld dat in de media wordt geschetst, onjuist is. Toen hij de huidige Kalief zag, had dit een diepe impact op zijn ziel en hij gelooft dat de Almachtige Allah hem naar deze gebeurtenis heeft geleid.

➢ Een moslimprofessor uit Albanië verklaarde dat hij de leer van de Islam al tien jaar in de praktijk zette. Maar niet alles daar hij in deze bijeenkomst de Islam zag in zijn volledige vorm. Hij merkte een duidelijk verschil op tussen Ahmadi’s en andere moslims, namelijk de instelling van Khilafat die tot eenheid onder ons leidt.

➢ Tot slot verklaarde Huzoor (aba) dat iedere Ahmadi de Islam aan anderen moet introduceren zonder enige minderwaardigheidscomplex. Ook moet iedere Ahmadi, mensen informeren over Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias (as). Elke gelegenheid moet worden aangegrepen om de boodschap te verspreiden.