PDF Hello world!

SAMENVATTING NL VRIJDAGPREEK 29 DEC 2017 – De essentie van aandachtige gebeden

Samenvatting Vrijdagpreek 29 December 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud en recitatie van Surah Al-Fatihah zei Huzur-e-Anwar dat de Jalsa in Qadian begonnen is met God’s genade. Bid tot Allah dat de dagen van de Jalsa zich veilig verlopen en dat de trouwe djamaat leden moge bereiken hetgeen waarvoor ze de jalsa bijwonen. Deze doelen, waarvoor ze tot Allah bidden, zijn pogingen om hun eigen toestand omtrent kennis en praktische attitudes te verbeteren, hun relatie met God te verbeteren en om te profiteren van de spirituele omgeving van de Jalsa. Ze trachten om bijzondere aandacht te besteden aan hun gebeden. Huzur-e-anwar zei, beperk je gebeden niet alleen tot jezelf. Bid ook voor het succes en vooruitgang van uw jamaat door de doelstellingen van de Beloofde Messias in gedachte te houden. Het doel is om Moslims op het juiste pad te zetten en niet-Moslims de ware islam te verkondigen en trachten om de mensen naar de oase van de Heilige Profeet VZMH en de eenheid van God te begeleiden. Moge Allah de wereld en de Moslim Ummah klaarheid geven zodat ze begrijpen dat er geen bestaan noch genade is zonder de boodschapper van Allah te erkennen en te aanvaarden. Moge het nieuwe jaar inzetten met deze kennis.

Huzur-e-anwar zei dat de Beloofde Messias een ontelbaar aantal keren over het onderwerp “gebed” heeft gesproken. Hij zei dat gebeden niet aanvaard worden tenzij men een zuivere hart heeft. Als men een hart vol grieven heeft (door wereldse zaken) kan het gebed niet aanhoord  worden. We moeten tegen niemand wrok koesteren. Wat is het belang van wereldse succes wanneer men vijandigheid koestert tegen iemand? Het is noodzakelijk voor de aanvaarding van gebeden dat alle persoonlijke klachten en bitterheid vergeten worden en dat men om vergiffenis smeekt voor de vergiffenis van zijn zonden. Ze moeten bidden voor God’s hulp om het hart zuiver te houden. Vandaag zijn onze tegenstanders zeer vijandig. We moeten daarom samenkomen en om Gods hulp bidden. Wanneer men in nood en wanhoop buigt voor God , luistert Hij.

Huzur-e-anwar vertelt dat de Beloofde Messias a.s. zei, dat sommige mensen geen belang hechten aan wat ze horen, ze negeren het maar. Allah luistert niet tenzij men hartstochtelijk en met zuivere intenties bidt. Bijvoorbeeld, wanneer iemands vrouw of kind ziek wordt of hij verdriet lijdt, wordt hij wanhopig. Als er geen wanhoop of mededogen is in gebed, is het zinloos.

Huzur-e-Anwar zei dat onze jamaat van het Tahajjud gebed een gewoonte moet maken.Als men meer niet kan bidden kan men tenminste twee rakaat bidden. Bidden tijdens deze uren heeft een zeer bijzonder impact omdat het direct van het hart komt en vol passie is. Men kan niet wakker worden van zijn comfortabele slaap om om te bidden tenzij men een obsessie voor God heeft in zijn hart. De loutere daad van wakker worden creëert passie en ijver in het hart en het wordt een oorzaak om het gebed te maken. Huzur zei verder dat wanneer men God’s Help zoekt met zulke intenties, wordt het hart zacht en volledig verdiept en de deuren tot verbetering gaan open. Als men God zoekt zal men de wereld krijgen maar als men de wereld wenst zal men Gods liefde niet kunnen krijgen.

Huzur-e-anwar vestigde ook de aandacht op het gebed en zei dat de mensen van onze jamaat voorbeeldig moeten zijn voor anderen. Als iemand een onzuivere en denigrerende leven blijft leiden, ondanks het feit dat hij de eed heeft genomen, zal hij een slechte voorbeeld zijn, oneerlijk zijn voor ons en ons een doelwit worden voor kritiek.

Huzur-e-anwar zei dat gebed een hulpmiddel voor het succes van het geloof is en de volgelingen van de Beloofde Messias a.s. moeten er gebruik van maken. Het is dit hulpmiddel die ons van moeilijkheden zal redden en alle vijanden zal overwinnen. Dus iedere Ahmadi moet er gebruik van maken.

Op het einde vermelde Huzur-e-anwar een gebed van de Beloofde Messias a.s.:

Vertaling:

“O mijn Heer, luister naar mijn gebeden voor mijn gemeenschap en mijn betraande pleidooien voor mijn broeders. Ik vraag u omwille van de Heilige Profeet VZMH om hen uit de duisternis van onwetendheid te bevrijden en hen naar verlichting te brengen. Vergeef hen,zij die mij vervloeken en mijn handen trachten af te snijden. Vergeef hen, schenk ze hun toevlucht en toon hun de weg. Geef ze ogen die kunnen zien, oren die kunnen horen en harten die hen in staat stellen om te begrijpen. Heb medelijden met hen en vergeef hen voor wat ze zeggen. Dit is een natie die onwetend en onbewust is. O mijn Heer, in het belang van de Heilige Profeet Mohammed VZMH en voor degenen die bidden tijdens de nachten en omwille van reizigers en de reizen die gemaakt worden naar Umm-ul-Qur’aa, maak vrede tussen ons en onze broeders, open hun harten en geef ze kennis over datgene waarvan je me kennis hebt gegeven. Leer ze de wegen van Taqwah (zuiverheid) en vergeef alles wat eerder gebeurd is. Alle lof zij voor U, o mijn Heer van het Universum.”