PDF Hello world!

Samenvatting NL Vrijdagpreek 21 April 2017 – Het overbrengen van de ware leer van de islam

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah AlFateha zei Huzur-e-anwar dat het volgen en erkennen van de Beloofde Messias a.s., een zegening van God is voor ons. Hierna moeten we in onze geloof  bloeien en de boodschap van Islam openlijk verspreiden. Sommigen zijn van  mening dat we wegens de huidige toestand van de moslims, niet openlijk moeten spreken over de Islam. De meesten tonen deze doort zwakheid niet. In feite, deze toestanden vereisen dat we meer moed en kracht moeten tonen. De achteruitgang van moslims is eigenlijk een bewijs vande Islam. De Heilige Profeet (vzmh) had voorspeld dat Allah Zijn boodschapper, de Beloofde Messias a.s., in dezelfde toestand zou zijn wanner hij gestuurd zal worden om Islam te doen herleven. Wij zijn de volgelingen van dezelfde Messias en dezelfde Islam. Er is geen nood voor minderwaardigheidscomplexen.

Op dezelfde manier zijn sommigen van ons zijn stilaan verdiept geraakt in de wereldse zaken van het westen. We leggen eden af maar leven ze niet na. In deze maatschappij hebben mensen goede morele waarden maar een tekort aan religieuze waarden. Wederzijdse respect en loyaliteit lijkt ook te ontbreken.  De doelstelling van de Beloofde Messias a.s. was niet alleen religieuze herstel maar ook de rechtzetting van bepaalde religieuze praktijken. Met de snelle groei van onze moskeeën en het wijdverspreiden van onze boodschap, gaat de wereld ons  kritischer bekijken. Daarom is het van belang dat wij onze toestand verbeteren en zich houden aan de ware doeleinden van onze Bai’at (eed).

Wij moeten onthouden dat 99% van de Ahmadi’s naar het westen zijn geëmigreerd door de Djamaat en daardoor zijn jullie stille ambassadeurs van Jamaat-e-Ahmadiyya. Huzur-e-anwar zei, “Ik heb gemerkt dat mensen in Duitsland een goede relatie hebben met de leden van de samenleving maar de boodschap van de Islam is nog niet behoorlijk overgemaakt”. Hij zei dat er een zekere vrees voor Islam bestaat in de westerse landen en dat mensen in het algemeen schrik hebben om onze evenementen bij te wonen. Daarbij groeit onze verantwoordelijkheid. Wanneer niet-moslims onze evenementen bijwonen ondergaat hun mening een drastische verandering en ze geven vaak toe dat hun meningen over ons fout waren. Ze hebben ontdekt dat de Islam een godsdient van vrede en liefde is. Huzur-e-anwar citeerde een aantal voorbeelden van zulke incidenten.

Huzur-e-anwar zei dat sommige leden van onze jeugd denken dat ze genoeg kennis hebben vergaard door (de werken van) oude wijzen en Imams te lezen. Beschouw jezelf niet als geleerde alleen door over deze mensen hun boeken te lezen. Bestudeer de boeken van de Beloofde Messias a.s. Hij kwam als boodschapper en soeverein leider en wij moeten dit altijd onthouden. Denk niet dat je een scholier wordt  na het lezen van andermans boeken. Als je een religieuze geleerde wil worden moet je de werken van de Beloofde Messias a.s. lezen, in het bijzonder “Islami Usool Ki Philosophy” (de filosofie van de Islam). Het is een boek die vele levens heeft veranderd. In dit tijdperk kan ware kennis en filosofie enkel verkregen worden via de leer van de Beloofde Messias a.s.. Als je de Beloofde Messias a.s. aanvaard hebt, is het imperatief om absolute gehoorzaamheid te tonen aan hem. Er kunnen geen vragen verrijzen. Het is vandaag de dag essentieel om zich te houden aan de beslissingen en leerstellingen van de Beloofde Messias a.s.. Iedere ahmadi moet zijn lectuur bestuderen en het verspreiden naar anderen. Alle vragen worden daarin beantwoord en daarom moeten de boeken van de Beloofde Messias a.s. en zijn Kalifaat gelezen worden.

Huzur-e-anwar zei dat wij onszelf nauwlettend enzorgvuldig moeten beoordelen.Herinnerje dat vergaderingen die onsafwenden van het gebed en smeking, ongelovige vergaderingen zijn. Maak er een routinevan om vijf keer per dag het gebed te onderhouden. Ik heb in verband hiermee veel zwakheden opgemerkt. Mensen vragen mij om voor hen te bidden en als ze zelf gevraagd worden of ze voor hun eigen regelmatig bidden, is het antwoord negatief. Gebeden werken alleen als je eerst voor jezelf bidt. Wij kunnen van alle zonde gered worden als we onszelf verbeteren. Blijf altijd Astaghfaar doen (vergiffenis vragen) voor uw fouten en zwakheden. Moge Allah ons in staat stellen om dit te doen en dat wij onze belofte aan de Beloofde Messias a.s.  naleven. Ameen.