SAMENVATTING NL/FR VRIJDAGPREEK 12 JAN 2018 – Men of Excellence

Résumé du Sermon du vendredi 12 Janvier 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 12 januari 2018

gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashado Taowz en recitatie van Surah Al-Fateha, zei Huzur-e-anwar aba: De Beloofde Messias vzmh sprak over de aantrekkingskracht van mensen tot de Heilige profeet vzmh. Hij zei: “De manier hoe onze heilige profeet vzmh mensen kon aantrekken tot zich, deze kracht was werkelijk uniek voor profeten. Het succes van de Islam was rechtstreeks gelinkt aan de aantrekkingskracht van de mensen tot de Heilige profeet vzmh en zijn manier van spreken. De mensen die zich richtten tot de Heilige profeet vzmh en door hem werden aangetrokken, werden werkelijk zuiver van hart. De verandering die in hen gezien kon worden, was uniek en sterk opvallend, en nergens anders werd dit vastgesteld onder de mensen. Enkel deze eigenschap of wonder van de Heilige profeet vzmh was zo speciaal, dat het genoeg was om de ogen van de mensen te openen voor de waarheid.” Huzoor vermeldde ook dat de Beloofde Messias vzmh zei: “ Het is al moeilijk om één persoon in de goede richting te brengen, maar de Heilige profeet vzmh had een hele volk veranderd en klaargestoomd zodat zij zelfs hun leven hadden opgeofferd voor de waarheid.” Het werd duidelijk zichtbaar dat dit volk enkel positieve eigenschappen uitstraalde. Dit is het warebeeld van de Islam dat wij de dag van vandaag tonen aan de wereld. Huzoor aba zei dat de Heilige profeet vzmh de aarde met vrede, positieve karaktereigenschappen en goede daden had gevuld. Zelfs vandaag zien we dat mensen die rechtvaardig handelen en eerlijk zijn, de positieve eigenschappen en leer van de Heilige profeet vzmh niet kunnen negeren. De Heilige profeet vzmh heeft eerst van een ongemanierde volk, rechtvaardige mensen gemaakt, en daarna hun verder geleid tot ze ware aanbidders van God werden. De Beloofde messias vzmh zei over de metgezellen van de Heilige profeet vzmh dat ze een leven hebben geleid in dienst van God. De metgezellen waren werkelijk een groep van mensen die inspirerend waren voor anderen. Hun harten waren gevuld met standvastigheid. Wanneer men stilaan standvastig wordt in het geloof, dan wilt men meer en zoveel mogelijk opofferingen van eigen rijkdom maken. En als deze standvastigheid nog meer groeit, is men zelf bereid om zijn eigen leven op te offeren.رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِاللہ”. “Mensen die noch door handel noch door zaken achteloos worden om Allah te gedenken,”

De metgezellen van de Heilige profeet vzmh hadden een ware liefde en connectie met God, deze was zo sterk dat het onmogelijk was voor hen om zich te keren van God, of zich terug te trekken van persoonlijke opofferingen. Huzoor aba vermeldt over Hazrat Khubab ra dat hij op zijn sterfbed sprak en zei: “God heeft ons werkelijk al zoveel beloond in het leven, dat ik schrik heb dat ik voor al mijn goede daden al reeds ben beloond en er geen beloning op mij zal wachten in het hiernamaals.” Huzoor zei hierbij dat de metgezellen enkel dachtten over het leven in het hiernamaals en waren enkel geïnteresseerd dat God blij was met hun en hun daden.

Huzoor aba verteld over Hazrat Moaaz Bin Jabr ra dat hij een persoon was die Tahajjud bad en lange gebeden verrichtte. Hazrat Moaaz ra zei: ”O mijn God, op dit moment slaapt iedereen. O god, U bent een levende God en ik ben iemand die verlangd naar de hemel. Ik ben lui en te zwak om van het vuur weg te lopen. O God, leid mij op het rechte pad, zodat ik de beloning hiervoor zal ontvangen op de dag des oordeels.” Een andere metgezel zei: “God had een merkwaardige band met Hazrat Moaaz ra, al zijn gebeden tot God werden verhoord.” Huzoor aba zei vervolgens dat al deze eigenschappen en voorbeelden die we van de metgezellen hebben, er enkel zijn omdat zij een sterke liefde hadden voor de Heilige profeet vzmh en voor God.Huzoor aba vertelde een gebeurtenis over Hazrat Shammaz Bin Usman ra, tijdens de oorlog van Auhad ging hij voor de Heilige profeet vzmh staan en beschermde hem. Alle aanvallen die voor de Heilige profeet vzmh bedoeld waren, nam hij op zich. Op het einde was hij zo verzwakt dat hij stierf door zijn verwondingen.

Ook hierna heeft Huzoor aba veel dingen vermeld over andere metgezellen. Onder andere zei Huzoor aba over Hazrat Usama Bin Zaid ra dat de Heilige profeet vzmh zoveel hield van hem dat Hazrat Usama ra zelf vermeld dat de Heilige profeet vzmh hem en Hazrat Hussain ra op zijn benen zette en bad tot God, O God heb deze mensen lief, omdat ik ze ook heel lief heb. Tijdens een oorlog had Hazrat Usama ra een ongelovige gedood ondanks hij de Kalimah (geloofsgetuigenis) had gereciteerd, hij vond dat deze persoon het enkel deed om zijn leven te redden. Het moment dat deze gebeurtenis bekend werd gemaakt bij de Heilige profeet vzmh, vroeg hij aan Hazrat Usama ra ofhij deze persoon zijn hart had geopend om te kijken wat erin zat. Hazrat Usama ra vermeld hierbij dat de Heilige profeet vzmh dit zo vaak herhaalde dat hij liever wou dat hij nooit een moslim was geworden tot nu, dan had hij de woede van onze lieve Profeet vzmh nooit moeten meemaken. Hierna zei hij tot zijn eigen dat hij nooit meer iemand zou vermoorden die de Kalimah reciteerd.

Huzoor aba zei: “Vandaag de dag vermoorden moslims elkander, in de oorlog van Syrië zijn er al honderdduizenden mensen vermoord. Ik wens dat God de hedendaagse moslims de kans geeft om niet enkel te spreken over liefde, maar ook hun daden aan te passen en een voorbeeld te nemen aan de metgezellen van de Heilige profeet vzmh.

Huzoor sprak verder en zei dat vandaag de dag moslims enkel hun ego nastreven. God heeft in deze tijd om Takwa terug te laten stralen op deze wereld de Beloofde messias vzmh gestuurd. Wij moeten blij zijn dat wij de mogelijkheid hebben gekregen om de Beloofde messias vzmh te aanvaarden. De Beloofde messias vzmh heeft ons ook het voorbeeld van de metgezellen uitgelegd en gezegd dat wij deze moeten volgen. Dit is de enige manier om een werkelijke moslim te worden.

Moge God ons de mogelijkheid geven om de woorden van de Beloofde messias vzmh altijd te volgen. Ameen

Huzoor-e-Anwar aba heeft op het einde de Janaza van Amtul Majeed Begum Sahiba geleid.