Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap lanceert ‘Voice of Islam’ radio om de vredevolle leer van de islam te verkondigen [NL/FR]

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

Français

10 februari 2016

PERSMEDEDELING


Hazrat Mirza Masroor Ahmad deelt inspirerende en historische boodschap on-air om het radiostation te lanceren

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd te kunnen meedelen dat, op 7 februari 2016, het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad de nieuwe ‘Voice of Islam’ zender heeft ingehuldigd.

2016-02-07-VOI-002

De zender, die nieuws, discussies en inzichten zal aanbieden vanuit islamitische perspectieven met betrekking tot de actualiteit en die de ware en vredevolle leer van de Islam zal trachten te verklaren, zal dagelijks uitzenden vanuit haar kantoren in de Baitul Futuh Moskee in Zuidwest-Londen.

Het radiostation werd persoonlijk gelanceerd door Hazrat Mirza Masroor Ahmad nadat deze een gedenkplaat had onthuld om de gebeurtenis vast te leggen en een stil gebed had geleid om dank te betuigen aan Allah de Almachtige.

In zijn exclusieve inleidingsboodschap die integraal werd uitgezonden op ‘Voice of Islam’, verklaarde Hazrat Mirza Masroor Ahmad de doelstellingen van het nieuwe radiostation dat de klok rond zal uitzenden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het doel van de ‘Voice of Islam’ is om mensen te informeren over de ware leer van de Islam en om absoluut duidelijk te maken dat de islamitische leerstellingen perfect toe te passen zijn op en gehoor geven aan de behoeften van elk tijdperk en elke persoon. Met de wil van God zullen de luisteraars van deze zender begrijpen dat de islamitische leerstellingen die van vrede, liefde en compassie voor de hele mensheid zijn.”

2016-02-07-VOI-003

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei dat de ‘Voice of Islam’ een “boodschap van menselijkheid” zal uitzenden in overeenstemming met de islamitische leer.

Hiertoe citeerde Zijne Heiligheid de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Qadian (vrede zij met hem), die had gezegd:

“Onthoud altijd dat ik de sfeer van liefde en compassie enorm uitgestrekt vind en isoleer dus geen individu of natie. Anders dan de onwetende mensen van vandaag, zeg ik niet dat jullie je liefde moeten beperken tot enkel Moslims. Zeer zeker niet!  Ik zeg daarentegen dat jullie liefde en compassie moeten tonen aan alle creaties van God, ongeacht wie het moge zijn – of hij of zij nu Hindoe, een Moslim of iemand anders is. Ik houd er nooit van wanneer mensen proberen om hun sympathie en liefde te beperken tot hun eigen volk. En dus maan ik jullie opnieuw en opnieuw aan om nooit de omvang van uw compassie in te perken.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad citeerde verder nog de Beloofde Messias (vrede zij met hem) met betrekking tot de nadruk die de Islam legt op het dienen van de mensheid.

2016-02-07-VOI-004

De Beloofde Messias (vrede zij met hem) zei:

“Men kan zeker nooit de ware deugd bereiken totdat men weg schenkt van de rijkdommen die men koestert en liefheeft voor de weldaad en het welvaren van de mensheid. Je moet de rechten van de armen en minderbedeelden toekennen en je moet diegenen die kwetsbaar zijn liefhebben en helpen en wegblijven van alle soorten onjuistheid en verkwisting.”

Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zei dat het nieuwe radiostation zal bewijzen dat Moslims succesvol kunnen integreren in het Westen en tezelfdertijd hun religieuze overtuigingen en identiteit kunnen bewaren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De ‘Voice of Islam’ zal laten blijken dat de Islam een religie is die Moslims in alle landen, in alle tijdperken onderwijst om zich samen te voegen met de verscheidene groepen in hun samenlevingen in een poging om de mensheid in vrede te verenigen en om hun naties te helpen vooruitkomen en bloeien. De Islam is zeker de religie die, op basis van religieuze leerstellingen en tradities, de Moslims aanspoort om op de best mogelijke wijze te integreren in hun plaatselijke samenleving.” 

Om zijn toespraak af te sluiten, bad Hazrat Mirza Masroor Ahmad het volgende:

“Moge Allah het ‘Voice of Islam’ radiostation zegenen in elk mogelijk opzicht en het in staat stellen om haar doeleinden te bereiken om de ware en vredevolle leer van de Islam te verkondigen.”

De zender zal dynamische dagelijkse talk shows, documentaires, debatten en actualiteitsprogramma’s aanbieden die de luisteraars zullen informeren en hen de mogelijkheid zullen bieden om hun mening te delen met betrekking tot verscheidene religieuze en seculiere onderwerpen.

De ‘Voice of Islam’ kan men beluisteren op www.voiceofislam.co.uk of op DAB Radio.

Einde