HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP HULDIGT NASIR ZIEKENHUIS IN GUATEMALA IN

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

29 oktober 2018

PERSMEDEDELING
 

Opening van state-of-the-art ziekenhuis, gebouwd door Humanity First, in Guatemala is mijlpaal

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, heeft op 23 oktober 2018 een keynote toespraak gegeven op een speciale receptie ter ere van de historische inhuldiging van het Nasir Hospital, een grootschalig humanitair project van Humanity First, een internationale liefdadigheidsinstelling die werd opgericht door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

800 hoogwaardigheidsbekleders en genodigden, die samen 20 landen vertegenwoordigden, woonden de receptie bij die werd gehouden in het ziekenhuis zelf, dat zich bevindt in Sacatepéquez in Guatemala.

Het hoogtepunt van de bijeenkomst was de keynote toespraak die werd gegeven door Hazrat Mirza Masroor Ahmad, waarin hij de islamitische leer inzage het dienen van de mensheid, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst of huidskleur benadrukte en de redenen voor de bouw van het ziekenhuis verklaarde.

Tijdens zijn toespraak vermeldde Zijne Heiligheid dat het evenement een ‘uiterst belangrijke gelegenheid en een mijlpaal’ was in de geschiedenis van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, gezien Humanity First haar eerste ziekenhuis in de Americas opende.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Dit ziekenhuis werd gebouwd met een enkele intentie en die is, simpelweg, om de mensheid te dienen door middel van het aanbieden van kwalititatieve gezondheidszorg aan de inwoners van deze natie.”

 Zijne Heiligheid zei dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap er altijd naar gestreefd had om zich “op de frontlinie van de humanitaire dienstverlening” te bevinden en dat het met deze geestdrift was dat zij het Nasir Hospital gebouwd hadden.

Zijne Heiligheid haalde ook het feit aan dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap al verscheidene scholen en ziekenhuizen in Afrika had gebouwd, waar de meerderheid van de patiënten en leerlingen niet-Moslims zijn.

Welke humanitaire diensten ook werden aangeboden door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap of Humanity First, deze werden verstrekt ongeacht de religieuze overtuiging, afkomst of achtergrond van de ontvanger.

Hij zei dat het de enige motivatie van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap was om het lijden van de mensheid te verhelpen, en dit gebaseerd op de leer van de Islam.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“We zoeken geen lof noch beloning voor onze humanitaire ondernemingen, omdat we enkel datgene doen wat onze religie ons heeft opgedragen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad citeerde hoofdstuk 3 vers 111 uit de Heilige Koran, waarin wordt vermeld dat een Moslim iemand is die ‘aanmaant tot wat goed is en het kwade verbiedt’.

Als uitleg bij dit vers zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Hier verduidelijkt de Koran dat waarachtige Moslims mensen zijn die goedheid bevorderen, wegblijven van kwaad en onrechtvaardigheid en anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen. Enkel iemand die een oprechte liefde heeft voor de mensheid en de smart voelt van de Creatie van God kan zorgzaam en medelevend zijn op de manier zoals de Koran het verlangt. Een dergelijke diepe liefde voor de mensheid is enkel mogelijk indien je hart puur is en vrij van kwaadaardigheid en egoïsme.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“In hoofdstuk 90, versen 15-17 van de Heilige Koran, worden Moslims onderwezen om de hongerigen te spijzen, om empathie en liefde te tonen aan wezen en om iedereen in nood te helpen, vooral diegenen verstrikt in armoede of die zich niet kunnen verweren of zwak zijn. Moslims worden onderricht om diegenen te zijn die al wie tekortgekomen is door de samenleving gerust te stellen en lief te hebben en om het gewicht van diens lasten op hun eigen schouders te torsen.”

Zijne Heiligheid citeerde nog verzen uit de Heilige Koran die Moslims onderrichten om vriendelijkheid en welwillendheid te betuigen aan iedereen die behoort tot de Creatie van God.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Mijn doel in het delen van deze koranische verzen is dat jullie allen zouden weten dat de Islam niets is zoals deze algemeen wordt afgebeeld in de media. Het is geen religie van extremisme, geweld of terrorisme. Integendeel, het is een religie van liefde, compassie en tolerantie. Het is een religie die humanitaire dienstverlening beschouwd als een fundamentele verplichting  die wordt opgelegd aan haar volgers. Hoe kan het dan mogelijk zijn dat een waarachtige Moslim hardvochtig is of er niet in slaagt om diegenen die lijden of enige vorm van ontbering doormaken te helpen?”

Zijne Heiligheid sprak verder over de “ongeëvenaarde genade en barmhartigheid” van de Stichter van de Islam, de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Uit elke porie en vezel van zijn lichaam ontsprong een eeuwige bron van liefde en compassie voor de mensheid. Bijvoorbeeld, op een zekere gelegenheid zei de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem): “Ik sta bij de zwakken omdat het helpen van de zwakken en de armen de manier is om Allah de Almachtige te bereiken.” Bovendien heeft de Profeet van de Islam (vrede zij met hem) onderricht dat Allah de Almachtige het meest tevreden is met diegenen die de armen helpen, hun lege magen vullen en medische zorg voor hen verschaffen.”  

 

Zijne Heiligheid zei dat de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias (vrede zij met hem), herhaaldelijk de humanitaire leerstellingen van de Islam benadrukt heeft.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad citeerde de Beloofde Messias (vrede zij met hem) die zei:

“Behandel de mensheid op dezelfde manier zoals een moeder haar kind behandelt. Dit is hoe jullie dienen te zijn. Niet dat jullie iemand helpen enkel en alleen opdat jullie er later voordeel uit kunnen halen of een gunst ervoor in ruil kunnen vragen.”

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad verduidelijkte het concept van voor anderen te zorgen zoals een moeder zorgt voor haar kind:

“Wat een uitmuntende en edele leer! We hebben allen de pure liefde gezien en gevoeld die een moeder voor haar kind heeft. Een moeder koestert geen verwachting voor een beloning, noch is zij uit op enige erkenning. Tegelijkertijd houdt zij meer van haar kind dan van zichzelf en verzwakt zij nooit in haar vastberadenheid om haar nakomeling te voeden en te beschermen. Het is deze moederlijke geestdrift van onbaatzuchtigheid waarvan de Islam verreist dat Moslims deze in hun harten ontwikkelen voor de hele mensheid en niet enkel voor hun eigen nageslacht.”

Met de islamitische leer in het achterhoofd zei Zijne Heiligheid dat het Nasir Hospital enkel en alleen werd gebouwd om de inwoners van Guatemala te dienen en niet voor winst of om enige gunstige publiciteit te krijgen.

Zijne Heiligheid verduidelijkte dat enige fondsen die verworven worden door het ziekenhuis aangewend zouden worden om de plaatselijke gemeenschap te dienen en om gesubsidieerde of kosteloze behandelingen aan te bieden aan de behoeftigen en dat geen enkele cent het land zou verlaten.

Met betrekking tot de naam van het ziekenhuis zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Dit ziekenhuis werd het ‘Nasir Hospital’ genoemd en ‘Nasir’ betekent zoveel als het helpen en steunen van anderen en dus bid ik dat het ziekenhuis haar naam altijd eer zal aandoen in alle opzichten. Ik bid dat het zich ontpopt tot een uitmuntend instituut dat bekend staat voor haar hoog kaliber en, bovenal, voor haar ongenaakbare toewijding aan het helpen van de meest kwetsbare leden van de samenleving.”

Tot slot zei Zijne Heiligheid dat er, omwille van het fenomeen van globalisering, een nog grotere behoefte is aan “broederschap en wederzijdse liefde tussen de mensen van alle naties en overtuigingen.” 

 Echter, merkte Zijne Heiligheid op, zijn zelfzuchtigheid en de cultuur gestoeld op het ‘ik’ wijd verspreid.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad bad voor de wereld en zei:

“Ik bid met mijn hele hart dat de mensheid hebzucht verzaakt en het najagen van beperkte eigenbelangen opgeeft en in plaats daarvan het belang begint te erkennen van het beschermen van de hele mensheid en van het tonen van vriendelijkheid, compassie en liefde ten aanzien van de Creatie van God. Ik bid dat een geestdrift van dienstverlening aan de mensheid permanent voet aan de grond krijgt in de samenleving opdat we onze toekomst beschermen en een betere wereld achterlaten om in te wonen voor onze kinderen en de toekomstige generaties.”

 Eerder op de avond spraken een aantal functionarissen ook het publiek toe.

VS Congreslid Norma Torres zei:

“Het is waarlijk een hele eer om hier te zijn in de aanwezigheid van Zijne Heiligheid, Mirza Masroor Ahmad, Internationale Leider van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. We zijn diep ontroerd door het leiderschap van Zijne Heiligheid en door zijn  diepe betrokkenheid met dienstverlening en tolerantie. Het is dus passend dat hij naar Guatemala is gekomen om dit ziekenhuis te openen.”

 Miguel Figueroa, Vice-Minister voor Gezondheidszorg van Guatemala zei:

“Dit ziekenhuis zal helpen om de gezondheidszorg in ons land te bevorderen. Dit is een speciale dag voor onze gemeenschap en we verlangen ernaar dit ziekenhuis te gebruiken als een voorbeeld voor andere ziekenhuizen in het land. Namens het Ministerie voor Gezondheidszorg dank ik de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. We kijken ernaar uit om deze diensten in gebruik te nemen en om de gezondheid van het hele land te verbeteren.”

Het evenement werd afgesloten met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid.

Eerder had Zijne Heiligheid private ontmoetingen met verscheidene functionarissen, onder wie Congreslid Norma Torres uit de Verenigde Staten, Miguel Figueroa, Vice-Minister voor Gezondheidszorg van Guatemala en Iliana Dominguez, Congreslid van Guatemala.

Zijne Heiligheid beantwoordde ook vragen tijdens een persconferentie met de verzamelde media.

Na afsluiten van het evenement lanceerde Zijne Heiligheid ook de eerste Spaanstalige editie ooit van het Review of Religions magazine.

 Einde

Voor meer informatie: media@pressahmadiyya.com