Convocatie van Jamia Ahmadiyya VK en Canada vindt plaats tijdens gezamenlijke ceremonie

17 januari 2016

PERSMEDEDELING

25 graduaten ontvangen hun Shahid diploma’s uit handen van Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

17 graduaten uit het VK en 8 uit Canada

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd te kunnen meedelen dat op 16 januari 2016 de 4eConvocatievoor Jamia Ahmadiyya VK en de 6e Convocatie voor Jamia Ahmadiyya Canada heeft plaatsgevonden in een gezamenlijk gebeuren op de campus in Haslemere, Surrey (VK).

2016-01-16-Jamia-Convocation-001

Het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad was de Voorzitter van de ceremonie en gaf ook de slottoespraak.

Tijdens de ceremonie ontvingen 17 graduaten van Jamia Ahmadiyya VK en 8 graduaten van Jamia Ahmadiyya Canada hun ‘Shahid Degree’ getuigschriften uit handen van Hazrat Mirza Masroor Ahmad en daarmee werden zij geregistreerd als officiële Missionarissen en Imams van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Na de presentatie gaf Hazrat Mirza Masroor Ahmad een geloof inspirerende toespraak, waarin hij zei dat de jonge missionarissen een nieuw hoofdstuk van hun leven begonnen nu ze student af waren en vertegenwoordigers van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap worden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Onthoud altijd dat het jullie doel is om de mensheid te leiden naar het ontwikkelen van een relatie met God de Almachtige en om hun verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar na te komen. Als onze Missionarissen nadenken over het belang van hun verantwoordelijkheden, zal het hen ongetwijfeld tot op het bot doen verstijven wanneer ze de last van hun plichten beseffen.”

Zijne Heiligheid haalde het voorbeeld van de Profeet Abraham (vrede zij met hem) aan, wiens onvoorwaardelijke geloof in en toewijding aan God de Almachtige staat vermeld in de Heilige Koran.

Zijne Heiligheid zei dat Ahmadi Missionarissen dit voorbeeld dienen te volgen en voor altijd trouw dienen te blijven aan God de Almachtige.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei dat de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap had onderwezen dat voor een waarachtig geloof in God een zekere vorm van ‘doodgaan’ vereist was. Zijne Heiligheid verklaarde dat dit betekent dat een persoon bereid moet zijn om afstand te nemen van alle wereldlijke genoegens en persoonlijke verlangens en bereid moet zijn om alle soorten proeven en beproevingen te ondergaan omwille van God de Almachtige.

2016-01-16-Jamia-Convocation-004

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Waarachtig geloof en ware toewijding vereisen van een persoon om vrijwillig de ondergang van zijn eigen ego te voltrekken. Voorwaar, elke Missionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dient te streven naar het bereiken van dergelijke standaarden en dient bereid te zijn om zijn eigen eer op te offeren omwille van zijn geloof. Zij moeten bereid zijn om het hoofd te bieden aan alle vormen van tegenspoed omdat zij zich enkel dan in een positie zullen bevinden om anderen te leiden en te hervormen. Enkel dan zullen zij klaar zijn om anderen naar de waarheid te roepen.”

Zijne Heiligheid zei dat Ahmadi Missionarissen een voorbeeld van nederigheid en zelfopoffering moeten zijn. Hij gaf het voorbeeld van een oude Ahmadi Moslim Missionaris die in Afrika gediend had en oud bakken brood gesopt in water at zonder klagen. Zijn enige doel was het vervullen van zijn plichten als Missionaris.

Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gaf de graduaten de raad mee om de Heilige Koran dagelijks te bestuderen en na te denken over de betekenis ervan. Hij zei dat het een ‘gids’ zou zijn in alle aspecten van hun leven en hen in staat zou stellen om hun plichten te volbrengen.

Zijne Heiligheid benadrukte ook het belang van het bestuderen van de boeken van de Beloofde Messias (vrede zij met hem), omdat zij een manier verschaffen om iemands kennis van de ware Islam te doen toenemen alsook hun liefde voor de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Zijne Heiligheid stelde dat tientallen graduaten van Jamia Ahmadiyya VK en Jamia Ahmadiyya Canada op dit ogenblik de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dienen in verschillende functies en dat zij hun werk naar behoren verrichten.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Met de genade van Allah zijn de jonge Missionarissen die de voorbije jaren van Jamia Ahmadiyya VK en Canada zijn afgestudeerd een bron van gemak geweest voor mij en staan zij mij bij als helpers. Het maakt me gelukkig om hen op deze wijze te zien dienen en ik hoop en bid dat de huidige graduaten en alle volgende graduaten het niet zullen nalaten om de lat die werd gelegd door hun voorgangers nog hoger te leggen.”

Zijne Heiligheid benadrukte vooral het belang voor de Missionarissen om de jongeren te betrekken in de activiteiten en programma’s van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

2016-01-16-Jamia-Convocation-005

Hij zei dat het de verantwoordelijkheid is van de Missionarissen om sterke banden te leggen met de Ahmadi Moslim jeugd, om hen te onderwijzen en hen te tonen dat zij een heel belangrijk onderdeel van de gemeenschap vormen.

2016-01-16-Jamia-Convocation-006

Zijne Heiligheid zei dat, waar ook een Missionaris een post kreeg toegewezen, hij een vertegenwoordiger van Khilafat (Kalifaat) is en dus dient elke Missionaris de ernst van deze verantwoordelijkheid te begrijpen. Hij zei dat de uitdagingen waarmee elke afstudeerklas geconfronteerd zal worden groter zullen zijn dan diegene waarmee vorige afstudeerklassen geconfronteerd werden, omdat de wereld zich alsmaar verder van God de Almachtige losmaakt.

2016-01-16-Jamia-Convocation-007

In zijn conclusie zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ik bid dat jullie nooit iets zullen doen dat een negatieve weerslag zal hebben of de naam van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en de Beloofde Messias (vrede zij met hem) zal besmeuren. In tegendeel, mogen jullie allen de naam van onze Gemeenschap nog verder verlichten door middel van jullie daden en devote houding. Moge Allah jullie in staat stellen om succesvol te zijn in al jullie goede inspanningen en om alsmaar dichter naar God de Almachtige toe te groeien.”