Aanslagen in Brussel

PERSMEDEDELING

22 maart 2016

DE AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP IN BELGIE VEROORDEELT TEN STRENGSTE DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN DIE HEBBEN PLAATSGEVONDEN IN BELGIE OP 22 MAART 2016 EN BIDT VOOR VREDE IN DE WERELD

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Belgie veroordeelt ten strengste de terroristische aanslagen in België en deelt haar innige deelneming met alle slachtoffers van deze aanslagen. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in België hoopt dat de schuldigen van deze gruweldaden tegen de mensheid en alle betrokkenen gerechtigheid zullen kennen.

Dit is het moment voor de hele natie om zich te verenigingen tegen terrorisme, en om te bewijzen dat terrorisme ons niet kan verdelen. Als Belgische burgers, staan we met onze geliefde natie samen sterk tegen deze verschrikkelijke aanslagen.

We zijn zeer aangeslagen en bedroefd over de pijn waar onze medeburgers momenteel mee kampen. Onze gebeden gaan uit naar de slachtoffers, hun families, kennissen en dierbaren.

Namens alle leden van de Ahmadiyya Moslim gemeenschap in België willen we onze medewerking verlenen aan de Belgische instanties om daar waar nodig te helpen tijdens deze moeilijke periode.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in België herhaalt het gebed van onze wereldwijde spirituele leider Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Moge Allah de Almachtige de wereld bevrijden van alle vormen van wanorde en moge de huidige conflictsituatie omgezet worden naar een staat van vrede en harmonie.”

(EINDE VAN PERSMEDEDELING)

 

English

PRESS RELEASE

22 March 2016

THE AHMADIYYA MUSLIM ASSOCIATION OF BELGIUM CATEGORICALLY CONDEMNS THE TERRORIST ATTACKS THAT HAVE TAKEN PLACE IN BELGIUM ON 22 MARCH 2016 AND PRAYS FOR PEACE IN THE WORLD

The Ahmadiyya Muslim Association of Belgium categorically condemns the terrorist attacks on Belgium and offers heart felt condolence to all the victims of these attacks. The Ahmadiyya Muslim Association of Belgium hopes that the perpetrators of these crimes against humanity and those found to be involved shall be brought to justice.

This is a time for the whole nation to unite against terrorism, and to show that terrorism cannot divide us. As Belgian citizens, we stand united in the face of these terrible attacks with our beloved nation.

We are deeply shocked and grieved over the suffering through which our fellow citizens are passing currently. Our prayers are with the victims, their families, friends and loved ones.

On behalf of all members of Ahmadiyya Muslim community in Belgium we offer our services to the Belgian authorities in whatever way we can be helpful in this difficult time.

The Ahmadiyya Muslim Association of Belgium reiterates the prayer of our worldwide spiritual leader His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“May Allah the Almighty free the world from all forms of disorder and may this current state of conflict transform into a state of peace and harmony.”

(END OF PRESS RELEASE)