124e Jalsa Salana Qadian eindigt met toespraak door Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

29 december 2015
PERSMEDEDELING

Het Wereld wijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, sloot de 124e Jaarlijkse Bijeenkomst (Jalsa Salana) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Qadian, India, op 28 december 2015 af met een geloof-inspirerende toespraak.

2015-12-28-Jalsa-Qadian-002

Zijne Heiligheid sprak tijdens de laatste sessie de aanwezigen via satellietverbinding toe vanuit de Baitul Futuh Moskee in Londen. Meer dan 19.000 aanwezigen uit 44 landen woonden de Jalsa in Qadian bij, terwijl meer dan 5.000 bijeenkwamen in Londen voor de laatste sessie.

Tijdens zijn toespraak sprak Zijne Heiligheid over hoe de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap steeds heeft kunnen rekenen op de steun van de God de Almachtige en dat ze zo, ondanks de aanhoudende vervolging waarmee ze geconfronteerd wordt in bepaalde delen van de wereld, was blijven groeien en bloeien.

De Khalifa ving aan door mee te delen dat moderne technologie het mogelijk had gemaakt voor hem en de aanwezigen in Londen om deel te nemen aan de bijeenkomst in Qadian en dat dit een grote zegening was van God de Almachtige. Sterker nog, hij zei dat technologie een manier bleek te zijn om de waarachtige boodschap van de Islam te verspreiden naar alle werelddelen.

2015-12-28-Jalsa-Qadian-003

Waar de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de moderne technologie aanwendt om de islamitische waarden van vrede, tolerantie en respect te verkondigen, zei Zijne Heiligheid dat er anderen zijn die de moderne technologie aanwenden om kwaad en wanorde te verspreiden.

2015-12-28-Jalsa-Qadian-004

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Waar goedheid is, is ook kwaad aanwezig en in de wereld van vandaag worden de vreselijkste onzedelijkheden en wreedheden begaan. Moderne technologie wordt door velen misbruikt om satanische invloeden en onrechtvaardigheid te verspreiden en als gevolg is de mensheid, God en het waarachtig geloof achter zich aan het laten. Vandaag is het enkel het satellietkanaal van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, MTA International,dat 24 uur per dag vrede, deugdzaamheid en deugdelijkheid uitzendt in overeenstemming met de ware leerstellingen van God de Almachtige en de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem).”

2015-12-28-Jalsa-Qadian-005

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Wij Ahmadi Moslims mogen nooit toestaan dat nieuwe technologie ons van het rechte pad doet afdwalen, en in plaats daarvan moeten we het aanwenden om onze spirituele en morele waarden te verbeteren en om onze liefde voor God en de Heilige Profeet (vrede zij met hem) te doen toenemen en om onze liefdevolle relatie met de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te versterken.”

2015-12-28-Jalsa-Qadian-006

De Khalifa zei dat ondanks de beperkte middelen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, MTA een middel was geworden om de unieke relatie tussen het systeem van Khilafat (Kalifaat) en Ahmadi Moslims over de hele wereld verder uit te bouwen.

2015-12-28-Jalsa-Qadian-007

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Andere groeperingen of individuen hebben zoveel rijkdom en onbeperkte middelen ter beschikking, maar welk land of welke andere religieuze leider heeft een directe verbinding met zijn volgelingen over de hele wereld op een dergelijk grote schaal. Deze gunst is enkel weggelegd voor de Gemeenschap die werd opgericht door de Beloofde Messias (vrede zij met hem).”

2015-12-28-Jalsa-Qadian-008

Verder uiteenzettend wat de verenigende kracht van Khilafat (Kalifaat) in de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Met de gunst van Allah heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zich verspreid over de hele wereld. Ze heeft zich verspreid in het Westen en in het Oosten. Ze heeft zich verspreid in het Noorden en in het Zuiden. Ze heeft zich verspreid naar Afrika, naar Azië, naar Europa, naar de Amerika’s, naar Australië en over de hele wereld naar alle eilanden. Alle Ahmadi Moslims, waar ze zich ook bevinden, zijn verenigd onder één banier. Vandaag echoot de stem van de Khalifa van deze Tijd in alle richtingen als levend teken van de Eenheid van God en verspreidt zij de boodschap van de waarachtige Islam naar alle uithoeken van de wereld.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Waarlijk gelukkig zijn diegenen die zich in Qadian, het thuis van de Beloofde Messias (vrede zij met hem), bevinden en deelnemen aan de unieke spirituele atmosfeer van de Jaarlijkse Bijeenkomst en luisteren naar de woorden van deze nederige dienaar, de Khalifa van de Beloofde Messias. Daarnaast volgen Ahmadi Moslims in alle werelddelen het programma van deze bijeenkomst live. Ongeacht of het dag of nacht, ochtend of avond is, zijn Ahmadi Moslims in alle werelddelen verenigd in het volgen van de voortzetting van wat zich afspeelt in Qadian en het deelnemen in de spiritualiteit ervan.”

2015-12-28-Jalsa-Qadian-009

Zijne Heiligheid zei dat ondanks extreme oppositie, de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zich snel aan het verspreiden is. Hazrat Mirza Masroor Ahmad merkte op dat deze vooruitgang in overeenstemming is met de voorspellingen van de Beloofde Messias (vrede zij met hem), die van God de Almachtige openbaringen ontving die hem informeerden dat mensen van over de hele wereld in grote getallen zouden toetreden tot zijn gemeenschap.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Er was een tijd wanneer niemand afwist van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) of van Qadian, maar vandaag zijn mensen uit tientallen landen hierheen gekomen om de Jalsa in Qadian bij te wonen. Voorwaar, elke persoon aanwezig in Qadian is op zich een bewijs van de waarachtigheid van de Beloofde Messias (vrede zij met hem).”

2015-12-28-Jalsa-Qadian-010
Zijne Heiligheid zei dat, waar het in de vroege periode van de Islam het Arabische volk was dat als eerste de leerstellingen van de Islam met grote wijsheid had verspreid, zij nu ongelukkigerwijs de waarachtige leer van de Heilige Koran en de Heilige Profeet van de Islam (vrede zij met hem)vergeten waren met betrekking tot Ahmadiyyat.
Hij zei dat in plaats van met wijsheid te handelen, zij erop stonden dat de Beloofde Messias (vrede zij met hem) een, God verbiedt,valse profeet is. Zij versterkten hun argument door te stellen dat dit ook de mening was van zo gezegde geestelijken in Pakistan en India. Zijne Heiligheid zei dat ondanks dergelijke oppositie, elk jaar honderdduizenden deugdzame mensen, inclusief veel Arabieren, onder goddelijke leiding naar de waarheid van Ahmadiyyat werden geleid.

2015-12-28-Jalsa-Qadian-011

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het is nu aan het Arabische volk om zich dezelfde kennis en wijsheid eigen te maken die voorheen aanwezig was in hun voorouders en om de waarheid van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te verspreiden doorheen de Arabische wereld.”

Om af te sluiten vermeldde Zijne Heiligheid een terroristische aanslag tegen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Bangladesh die een paar dagen eerder had plaatsgevonden en ook het recente martelaarschap van een Ahmadi Moslim in Kyrgyzstan.

In navolging van deze incidenten riep Zijne Heiligheid Ahmadi Moslims over de hele wereld op om waakzaam te blijven voor de dreiging van extremisme en terrorisme en bad hij dat Allah de Almachtige alle leden van de Gemeenschap zou beschermen.

De sessie werd afgesloten met een stil gebed, gevolgd door verscheidene gedichten die via satellietverbinding werden gereciteerd door aanwezigen in Qadian.

Einde