Verklaring van de leider van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Frankrijk

PERSBERICHT

29 OKTOBER 2020 –

Naar aanleiding van de aanslag van vandaag in Nice en de moord op Samuel Paty op 16 oktober laatstleden, veroordeelde de Wereldleider van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad, alle vormen van terrorisme en extremisme en riep op tot wederzijdse begrip en dialoog tussen alle volkeren en naties.

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaart:

“De moord en onthoofding van Samuel Paty en de bomaanslag in Nice eerder vandaag moeten in de sterkste bewoordingen worden veroordeeld. Dergelijke ernstige aanvallen zijn totaal in strijd met de leer van de Islam. Onze geloofsfilosofie staat onder geen enkele omstandigheid terrorisme of extremisme toe en sluit iedereen uit die beweert anders te handelen dan de leerstellingen van de Heilige Koran of in strijd zijnde met het nobele karakter van de Heilige Profeet van de Islam (vrede en zegeningen van Allah zij met hem).

Als wereldleider van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap betuig ik onze diepste medeleven aan de familieleden van de slachtoffers en aan de Franse natie. Laat het duidelijk zijn dat onze veroordeling van en onze haat tegen deze aanvallen geenszins nieuw zijn maar altijd ditzelfde standpunt is geweest. De stichter van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap (vrede zij met hem) en zijn opvolgers hebben steeds categorisch elke vorm van geweld of bloedvergieten in de naam van religie afgewezen.

De resultaten van deze gruwelijke daad hebben de spanningen tussen de Islamitische wereld en het Westen en tussen moslims die in Frankrijk wonen en de rest van de samenleving, verder vergroot. We aanschouwen deze situatie als een bron van oprechte spijt en een manier om de wereldvrede en de stabiliteit nog verder te ondermijnen. We moeten ons allen verenigen om alle vormen van extremisme uit te sluiten en wederzijdse begrip en tolerantie te bevorderen. Vanuit ons perspectief zal de Ahmadiyya Moslimgemeenschap geen enkele inspanning over het hoofd zien om tot een ​​beter bevatting te komen van de ware en vreedzame leerstellingen van de Islam over de hele wereld.”

Eindepersbericht