Parijs, San Bernardino, Brussel, Orlando, Jemen en Istanbul. Wanneer zal het eindigen?

Het hoofd bieden aan gewelddadig extremisme is een complex gegeven. Het feit dat gewelddadig extremisme überhaupt blijft bestaan geeft aan dat de manieren waarop we het bestrijden niet werken. In een globale samenleving kan gewelddadig extremisme niet zomaar platgebombardeerd, ommuurd of weg gescholden worden.

Daarbij komt nog dat het moeilijk is om mensen te verslaan die bereid zijn om te sterven voor hun ideologie. We moeten hen niet verslaan, maar hen overtreffen met een betere ideologie. Zoals Abraham Lincoln zei: “Vernietig ik mijn vijanden niet wanneer ik hen bevriend?”.

Extremisten en huis geschoolde terroristen zijn individuen die op zoek zijn naar leiding en inspiratie in hun leven. Zij voelen zich aangetrokken tot ISIL en hun soort omdat zij leiding en actie zien, ongeacht hoe misleid deze ook zijn. Deze mensen bemerken de hypocrisie in het gedrag van hun politieke en religieuze leiders en vinden eenduidige doelstellingen bij de extremisten die een ideologie aanhangen die gebaseerd is op het uitroeien van ‘kwaad’.

Leiderschap speelt een grote rol. Eerlijk, Godvrezend spiritueel en politiek leiderschap. Leiders met de morele en politieke moed om te zeggen en doen wat correct is.

De oplossing bestaat eruit om de ideologie van de marge te overtroeven met de ideologie van de Profeet Mohammed. In tegenstelling tot wat extremisten beweren, deed Mohammed beroep op liefde, compassie, onderricht, geduld en gebeden om de harten van de mensen voor zich te winnen. Samen kunnen we het hoofd bieden aan de misleidde ideologieën van de Wahhabi’s, Salafisten en aanhangers van Maududi, en zede wereld uithelpen – niet door middel van legislatuur, maar als gevolg van populaire afkeer.

Dit vereist dat we in alle omstandigheden dienen op te komen voor waarheid, deugd, eerlijke behandeling en rechtvaardigheid. We moeten de harten van de mensen voor ons winnen. Dit is de waarachtige versie van de Islam die alle afdwalende ideologieën, die naar wreed en afstotelijk gedrag leiden dat mensonwaardig is, zal overtreffen.

Voor zowel het Westen als voor de Moslims betekent dit dat we die Moslims identificeren en steunen die in alle aangelegenheden de ware islamitische leerstellingen van moderatie en gerechtigheid illustreren. De pers en media dienen zichzelf op correcte wijze te informeren en zich ervan weerhouden om vanuit onwetendheid valse propaganda te verspreiden. Dit zal een pijnlijke strijd worden en zal onderricht en gebeden, alsmede Godvrezende mensen die op eerlijke en rechtvaardige wijze handelen, vereisen.

In het Westen zijn we steeds diegenen geweest die,door middel van onze steun, dictators, tirannen en despoten in stelling hebben gebracht of gehouden en hun werk hebben vergemakkelijkt. Toen Osama bin Laden werd getraind door de CIA, werd er geen aandacht geschonken aan wat de doorsnee bevolking onderricht werd in deze naties met een Moslim meerderheid. Deze verdraaide ideologie is in hun genen gekropen. Het heeft ettelijke decennia geduurd vooraleer deze verweven was met hun identiteit en het zal een langetermijnstrategie vergen om weer ongedaan te maken. Op korte termijn dienen we hen tegen te houden en in te perken door middel van geweld. Op lange termijn dienen we de leiders en doorsnee bevolking te onderrichten in de ware ideologie van de Islam, dieberust in moraliteit in sociale en politieke redevoering.

Evenzeer dienen critici van religie zich te weerhouden van simplistische veralgemeningen met betrekking tot gelovigen. Dezelfde Bijbel die de Joden aanmaant om “je buur lief te hebben zoals jezelf” (Leviticus 19:18) spoort hen eveneens aan om “elke man en vrouw, kind en zuigeling, os en schaap, kameel en ezel te doden,” die elke andere God aanbidden (1 Sam. 15:3). Dezelfde Jezus Christus die zijn discipelen vertelde om “de andere kaak aan te bieden” (Matthew 5:39) vertelde hen ook dat hij “niet gekomen was om vrede te brengen, maar het zwaard” (Matthew 10:34) en dat “hij die geen zwaard heeft zijn mantel moet verkopen en één moet kopen” (Luke22:36).

De Katholieke Kerk had eeuwen nodig om zich te ontwikkelen tot beschaafde instelling. Het is waar dat veel landen met Moslim meerderheid een verdraaide interpretatie hebben van de Shariah, die begrenzingen oplegt aan rechten en vrijheden. De leiders van deze Moslim landen hebben de doorsnee bevolking wijsgemaakt dat de ware Islam bestaat uit het opleggen van hun versie van een Shariah-gekleurde overheid en het afdwingen van religieuze wetten. Dat een Kalifaat moet worden opgericht en, door middel ervan, een politiek-religieuze hegemonie. Deze corrupte leiders gebruiken Shariah als cover voor hun bloedvergieten en veroveringen en om hun misleidde handelswijzen te bevorderen.

Terwijl extremistische ambitie nog eenvoudigweg te veroordelen valt, zal het echter meerdere revoluties vergen om volledig af te wenden. Deze revoluties zullen veel vergen van de bevolking in het merendeel van de Arabische-Moslim werelden ook van de mensen in het Westen, die hun ambivalentie dienen af te werpenen stoppen met spelletjes spelen. Moslims moeten het voortouw nemen. We moeten ons het ware geloof terug eigen te maken door ons achter de ideologie van de Profeet Mohammed te scharen.

De tijd om te handelen is gekomen. Anders zal deze afdrijving naar fanatisme, extremisme en zelfvernietiging zich voortzetten en in een stroomversnelling geraken zodat er geen weg terug mogelijk is.

Dr. Nasim Rehmatullah is de Nationale Vicepresident van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in de Verenigde Staten
Lees meer: http://dailycaller.com/2016/07/05/paris-san-bernardino-brussels-orlando-yemen-and-istanbul-when-will-it-end/#ixzz4E6HVFS3p