U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Časni Kur'an

Časni Kur’an je Riječ živog Boga, koja će upućivati čovječanstvo do krajasvijeta. Korijen ove riječi je čvrsto usađen u prirodu čovjeka i njene grane dostižu visoko u nebo. Ovo čisto drvo donosi svoje plodove u svako doba. Riznice ove Božije upute i milosti opskrbljuju čovječanstvo prema njihovim potrebama i prema njihovom razumu i shvatanju i prema njihovom dubokom znanju o ovom svemiru. Kao što je rečeno u Časnom Kur’anu:

I ne postoji ni jedna stvar a da njene riznice nisu kod Nas i Mi tospuštamo samo u poznatoj mjeri. (Al-Hidžr 15:22)

Časni Kur’an je bio objavljen našem voljenom poslaniku hazreti Muhammedu s.a.v.s. riječ po riječ. Ova objava trajala je 23 godine. Od svih knjiga samo Časni Kur’an tvrdi da je objavljen od Boga na taj način.

Ovo je Časna knjiga muslimana i u njoj je potpuna uputa ne samo za muslimane nego i za druge takožer. Bog je obećao da će On zauvijek sačuvati njegov tekst. I zato nema nikakve promjene u originalnom arapskom tekstu. On je i danas onakav je kakav je bio objavljen hazreti Muhammedu s.a.v.s. prije više od 14 stotina godina.

Časni Kur'an sadrži 6.348 ajeta koji su razvrstani u 114 sura (poglavlja). Suprotno često zastupanom mišljenju, sure nisu razvrstane po dužini. One su rasporedene po jednom unutrašnjem odnosu kojeg je Allah saopštio Poslaniku s.a.v.s. Objava Časnog Kur'ana je počela u svetom mjesecu ramazanu, islamskom mjesecu posta, kada je jednom Božji tragač, Muhammed, kao i mnogo puta do tada, u jednoj zabačenoj pećini u okolici Meke, meditirao i razmišljao o Bogu. Odjednom je ugledao lik koji mu je naredivao da čita (arapski: „Iqre“, znači: „ uči“, „čitaj“,„recitiraj“!).

Muhammed s.a.v.s. odgovori da ne zna da čita, ali ga je taj melek ponovo tjerao da čita. Naposljetku je melek objasnio da je on melek (andeo) Džibril (Gabriel) koji je od Boga poslan. On je Muhammedu s.a.v.s. takoder saopštio da je on (Muhammed) odabran za čovječanstvu kao Božiji poslanik, prenese zaključni Božiji zakon, Časni Kur'an. Poštovati ovaj zakon znači naći svoj mir, postati srećnim kao i postati stanovnikom Dženneta. Prvi ajeti koje je melek Džibril saopštio Poslaniku s.a.v.s. glase:

‘U ime Allaha, Milostivog, Darovaoca bez traženja, Samilosnog. Čitaj u ime Gospodara svoga koji je stvorio, On je stvorio čovjeka od ljepljivog ugruška. Čitaj! A Gospodar tvoj je najplemenitiji. Koji je poučio perom. Poučio je čovjeka onome što on nije znao’. (Časni Kur'an 96:1-6)

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp