U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi vrlina

Kratki sadržaj

Poslije učenja Tashahhuda, Ta’vvuza I sure Fatiha, hazreti Halifatul Mesih V a.t.b.a. je rekao: bio je ashab Časnog Poslanika s.a.v.s. čije ime je bilo hazreti Khalad bin Rafe Zurki. On je bio među ansarijama (stanovnicima Medine) i onim sretnim ljudima koji su učestvovali u bitkama na Bedru i Uhudu. Svemogući Allah mu je dao mnogo djece. On i njegov brat su putovali da učestvuju u bici na Bedru i kad sus tigli do mjesta koje se zvalo Bareed, njihova kamila gave poklekla i sjela. Na ovo je hazreti Khallad bin Rafe Zurki molio (Allaha): ‘O Allahu, mi smo obećali Tebi ako nas vratiš u Medinu, da ćemo žrtvovati ovu kamilu. U to vrijeme je tuda prolazio Časni Poslanik s.a.v.s. i kad je saznao o kamili, molio je (Allaha) za ovu životinju i pomiješao svoju pljuvačku u malo vode. Zatim je ovu vodu ulio u usta kamile I onda malo na njen vrat i rep. Onda je Časni Poslnaik s.a.v.s. učio dovu: ‘O Allahu, učini mogućim za Rafe i Khallada da jašu na njoj i stignu svoje odredište.’ Onda je Časni Poslanik s.a.v.s. otišao. Hazreti Khallad bin Rafe Zurki kaže da su susutigli Časnog Poslanika s.a.v.s. na Mansafu, a njihova kamila je bila na čelu karavana. Kad ih je Allahov Vjerovjesnik s.a.v.s. vidio, nasmijao se. (Zbog dove Časnog Poslanika s.a.v.s., slabost kamile je potpuno nestala). Mi smo nastavili putovanje dok nismo stigli do Bedra. Kad smo se vraćali sa Bedra, kamila je ponovo sjela, i posije toga ju je moj brat zaklao i raspodijelio meso, koje smo dali kao sadaku (milostinju).’ Oni su obećali da će je zaklati kad stignu na određeno mjesto. Tako da su postupili u skladu s tim.

Jedan ashab je spomenut (u literaturi), čije ime je bilo Harithah bin Suraka. On je umro u 2. Godini Hidžre prilikom bitke na Bedru. Primio je islam prije iseljenja skupa sa svojoj majkom, dok je njegov otac već umro. Časni Poslanik s.a.v.s. je osnovao pogodbu bratstva između njega i hazreti Saib bin Usmana bin Maz’oon. To je bio sporazum, zavjet između dvojice braće, koji je on napravio. Abu Na’eem je prenio da je hazreti Harithah bin Suraka jako lijepo postupao prema svojoj mjaci. Harithah bin Suraka je jedanput pitao: ‘O Allahov Poslaniče s.a.v.s.! Čini dove za mene da postanem šehid.’ Tako da je Časni Poslanik s.a.v.s. činio dovu za njega i na dan bitke na Bedru, kad su konjanici bili pozvani, on (Haritha), da Allah bude zadovoljan s njim, bio je prvi koji  pojavio i takođe je bio prvi koji je bio ubijen. Kad je majka hazreti Haritha, hazreti Rubai’ah primila vijest o njegovom ubistvu, otišla je Časnom Poslaniku s.a.v.s. i rekla: ‘Ti si upoznat koliko sam ja voljela Haritha. On me je jako dobro pazio. Ako je on među stanovnicima Dženneta, ja ću ovo podnijeti strpljivo. Međutim, ako to nije slučaj, onda samo Bog zna bolje šta će se dogoditi samnom.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘O majko Heritha! Nije samo jedan džennet. Zapravo ima nekoliko dženneta i Haritha je u navišem džennetu.’ Na ovo je ona rekla: ‘Ja ću sigurno biti strpljiva.’

U pogledu ljudi Bedra, Svemogući Allah je rekao da oni mogu raditi šta žele, njima je Džennet obavezan. Svemogući Allah je rekao ljudima Bedra da oni mogu raditi šta god žele, jer im je Džennet obavezan. Međutim, ovo nije značilo da oni mogu raditi šta god žele i da će uprkos činjenju grijeha, Džennet biti obavezan za njih. Zapravo, to je značilo da oni neće više biti u stanju da postupaju na način koji je suprotan učenjima Svemogućeg AllahaiI da će ih Svemogući Allah Lično uputiti.

Onda, tu je ashab po imenu hazreti Abbad bin Bishr, koji je umro u toku bitke na Jamama u jedanaestoj godini poslije Hidžre (iseljavanja u Medinu). Titula hazreti Abbad bin Bishra je bila Abu Bishr i Abu Rabi. On je pripadao plemenu Banu Abd-u-Ash’al. Imao je samo jednu kćer koja je takođe umrla. U Medini je primio islam na rukama hazreti Mu’adh i hazreti ‘Umaira, prije hazreti Sa’d bin Mu’adh i hazreti Usaid bin ‘Uzair. U vrijeme osnivanja veza bratstva u Medini, Časni Poslanik s.a.v.s. je osnovao bratstvo između njega i hazreti Abu Hudhaife bin Ukba. Hazreti ‘Abbad bin Bishr je učestvovao u bitkama na Bedru, Uhudu, Kundaku i svim drugim bitaka skupa sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. On je bio među onim ashabima koje je Časni Poslanik s.a.v.s. poslao s ciljem da ubiju Ka’b bin Ashrafa, Jevrejskog vođu, koji je bio izdajnik, kriv za izdaju bio je majstor u umijeću tajnih projekata i zavjera.

Kad su vijesti o ubistvu Ka’ba postale poznate, strepnja je ustalasala grad i Jevreji su bili duboko razjareni. Narednog dana, ujutro, delegacija Jevreja se predstavila pred Časnim Poslanikom s.a.v.s. i prigovarali što je njihov vođa Ka’b bin Ashraf bio ubijen na taj i taj način. Časni Poslanik s.a.v.s. je saslušao njihove komentare i rekao: ‘Jeste li vi takođe upoznati o zločinima za koje je Ka’b kriv?’ Onda ih je Časni Poslanik s.a.v.s. ukratko podsjetio o svm zlim projektima za koje je Ka’ab bio kriv, to jest, za kršenje ugovora, poticanja rata, pobunu, upotrebu ružnih riječi i za zavjeru o ubistvu, itd. Poslije ovoga je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Barem od sada pa nadalje, vi ćete činiti dobro da živite u miru i skladu, i nemojte sijati sjeme neprijateljstva, nasilja i nereda.’ Tako da je napravljen novi ugovor Jevreja i Jevreji su ponovo obećali da će s musimanima živjeti u miru i skladu, i da će se uzdržati od nasilja i nereda.

Zaista je ubistvo Ka’b bin Ashrafa bilo potpuno opravdano i on je zaslužio ovu kaznu. Međutim, treba takođe biti jasno da sada exstremisti i vlade pogrešno tumače ovakve događaje i vjeruju da je pravdano ubijati (ljude) na ovaj način. Prije svega, nered nije raširen na način kako je to bilo onda učinjeno. Ovi ljudi koji su ubijeni, nisu među onim ljudima koji šire nered. Drugo, u toj prilici je to bio jedini prijestupnik koji je bio ubijen, ne njegova porodica ili bilo ko drugi. Kad ovi ljudi sada ubiju (druge) oni ubijaju nevine ljude, žene i djecu i mnoge druge ostavljaju invalidima i nesposobnim. Pa ipak, prema pravilima i zakonima danas, ovo nije odobrivo. Međutim, ova vrsta kazne je bila primjenjiva i obavezujuća u to vrijeme i propisana od vlade. Časni Poslanik s.a.v.s. je odredio hazreti ‘Abbad bin Bishr da skuplja ratni plijen polsije bitke na Huneinu. Časni Poslanik s.a.v.s. ga je odredio za nadzornika sigurnosti oko Časnog Poslanika s.a.v.s. u toku bitke na Tabuku. On se ubraja među istaknute ashabe. (Hazreti Ajša je prenijela da su bila trojica pojedinca od Ansara), iznad njih ni jednom drugom Ansari ashabu nije mogla biti data prednost. Svi su oni pripadali plemenu Banu ‘Abd-ul-Ash’al; a oni su: hazreti Sa’d bin Mu’adh, hazreti Usaid bin Uzair i hazreti Abbad bin Bishr. Hazreti Abbad bin Bashr je bio ubien u toku bitke na Jamama sa 45 godina. Hazreti Ajša r.a. prenosi: Časni Poslanik s.a.v.s. je obavljao tahadžud namaz u mojoj kući, i onda je čuo glas Abbada koji je klanjao u džamiji. Časni Poslanik s.a.v.s. je pitao: ‘O Ajša! Je li ovo glas Abbda?’ Ja sam rekla: ‘Jeste.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: O Allahu! Pokaži milost prema Abbadu!’ On je takođe bio među ashabim akoji su putovali u vrijeme Sulah Hudebija. Tu je događaj iz bitke na Zaatul Rikka kad je hazreti Abbad bin Bashr klanjao namaz noću, dok je kampovao na bojnom polju. Neprijatelj ga je opazio i stavio strelu u svoj luk  i odapeo je i ona je probola tijelo hazreti Abbad bin Bishra. Hazreti Abbad bin Bishr je u to vrijeme bio zauzet u namazu. Izvadio je strelu I odbacio je u stranu i nastavio klanjati. Neprijatelj je pogodio Abbada drugom strelom ali Abbad ju je izvadio i nastavio klanjati namaz. Međutim kad je Abbadapogodio strelom po treći put, Abbad je izgubio mnogo krvi.0 Hazreti Abbad je završio namaz i probudio hazreti Ammar bin Jasira. Kad je hazreti Ammar bin Jasir vidio hazreti Abbadovo stanje, pitao je: ‘Zašto me nisi prije probudio?’ Hazreti Abbad je odgovorio rekavši: ‘Učio sam suru Kaf u toku namaza i nisam osjećao kao da bih je skratio.’ Takvi su bili standardi ibadeta ovih ljudi.

Hazreti Abu Sa’eed Khudri prenosi: ‘Čuo sam kako hazreti Abbad bin Bashr kaže: ‘O Abu Sa’eed! Ja sam prošle noći u snu vidio da su se nebesa otvorila za mene i bila zatvorena. Ako Bog da, ja ću postati šehid.’ Ja sam rekao: ‘Tako mi Boga, ti si prisustvovao nečem stvarno dobrom.’ ‘ Hazreti Abbad bin Bashr je tog dana bio ubijen.

Bio je ashab čije je ime bilo hazreti Suwaad bin Ghazjah r.a. koji je bio Ansari i poticao je iz plemena Banu Adi bin Najar. Učestvovao je u bici na Bedru, Uhudu, Kundaku i bitkama koje su se dogodile poslije toga. On je zatvorio zarobio Lhalid bin Hasham Makhzoomia u bici na Bedru. Preneseno je da ga je Časni Poslanik s.a.v.s. poslao u Khaibar da sakuplja porez. On se vratio s vrlo dobrim hurmama i Časni Poslanik s.a.v.s. je od njega kupio 3kg hurmi i u zamjenu dao 3.5 kg normalnih hurmi.’ Časnom Poslaniku s.a.v.s. su se dopale te hurme i kupio ih je po njihovoj stvarnoj cijeni dajući hurme u zamijenu.

Hazreti Mirza Bashir Ahmad sahib piše u svojoj knjizi vezano za bitku na Bedru i blagoslovljenu sreću hazreti Suwaada i ljubavi Časnog Poslanika s.a.v.s.. On piše: ‘Bio je petak, 17 dan ramazana, 2 A.H.2 ili 14 mart 623 A.D., prema kršćanskom kalendaru. Ujutro je prvo obavljen namaz i ovi klanjači Božije Jedinstvenosti su pali na sedždu pred Jednim Bogom na otvorenom polju. Poslije ovoga, Časni Poslanik s.a.v.s. je održao govor o džihadu. Kad se počelo pojavljivati svjetlo, Časni Poslanik s.a.v.s. je počeo uređivati redove muslimana pokazaujući  strelom pokazivao (gdje su klanjači trebali popraviti red). Jedan ashab po imenu Sawad r.a. stajao je malo ispred svog reda. Časni Poslanik s.a.v.s. je strelom pokazao da se treba pomaknuti natrag u liniju. Međutim, dogodilo se da je drveni dio strele koja je pripadala Časnom Poslaniku s.a.v.s. dotakla njegova prsa, na što se on odvažno pobunio: ‘O Allahov Vjerovjesniče! Allah te je poslao  sa istinom i pravdom, ali ti si mene nepravedno udario svojom strelom. Tako mi Boga, ja insistiram na odmazdi.’ Ashabi su bili zapanjeni, šta je ušlo u glavu Sawasa r.a. Međutim Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao s izuzetnom naklonošću: ‘U redu Sawad, to možeš mene takođe udariti strelom,’ i Časni Poslanik s.a.v.s. je zadigao odjeću na svojim grudima. U svojoj ogromnoj ljubavi, Sawada r.a. je koracio napred i pojubio grudi Časnog Poslanika s.a.v.s.. Časni Poslnaik s.a.v.s. se namsijao i pitao: ‘Zašto su smislio ovaj pan?’ On je odgovorio: ‘O Allahov Vjerovjesniče! Neprijatelj je pred nama. Nemožemo  da li ću ja živjeti da se vratim ili ne. Bila mi je želja, zato, da dotaknem tvoje blagoslovljeno tijelo prije nego postanem šehid.’’

Časni Poslanik s.a.v.s. je molio (Allaha) za njegovo blagostanje. Ovi ashabi su imali čudesne načine izražavanja ljubavi i naklonosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. Shas je prenio sličan slučaj o hazreti Okshah r.a. ali to se dogodilo mnogo kasnije, u kasnijem dobu njegovog života, međutim, ovaj se dogodio mnogo ranije. Oni su neprestalno nastojali da nađu priiku ne samo da izraze svoju ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. nego takođe da nađu načine da se okoriste od njegove blizine.

Da Svemogući Allah nastavi uzdizati položaj ovih sjajnih zvijezda i osposobi nas da razumijemo istinsku ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp