U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnosti

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah učvrsti njegove ruke) je rekao:

“ Danas ću govoriti u vezi dva ashaba Časnog Poslanika (savs).

Hazreti Ebu Said Malik bin Rabia Sa’idi koji je bolje poznat kao Ebu Usaid. Neki kažu da je njegovo ime bilo Bilal bin Rabia. Pripadao je Benu Sa’da ogranak plemena Khazrai. Bio je niskog uzrasta. Njegova brada i kosa je osjedila, ali je imao vrlo gustu kosu. U njegovim starim danima oslijepio je i umro je 60 hidžretske, u svojoj 75 godini života u vremenu Muavija. Umro je kao zadnji od Ensara koji su u čestvovali u bitci na Bedru. Hazreti Ebu Usaid je pratio Časnog Poslanika (savs) u bitci na Bedru, Uhudu, Handaku (bitka kod rova) i u kasnijim borbama. Nosio je zastavu Benu Sa’da u vrijeme osvajanja Mekke.

Hazreti Sulejman bin Jassar kaže da prije ubistva Hazreti Osmana (ra) Hazreti Ebu Usaid Sa’di je oslijepio, on je govorio:” Zahvaljujem se Allahu, koji mi je dao vid u toku života Časnog Poslanika (savs) i koji mi je dao mogućnost da vidim sve ove blagoslove. A kad Allah želi da stavi ljude kroz iskušenja, uzeo je moj vid i tako nisam mogao da vidim ova grozna dešavanja.”

Jednom je Hazreti Ebu Usaid bio postavljen da dijeli Zekat. Otišao je poslije kad je podijelio sve. Došao je kući i zaspao. Sanjao je da je zmija se omotala oko njegovog vrata. Kad se probudio upitao je sluškinju ili njegovu suprugu „da li je ostalo išta od ukupa koji sam trebao da podijelim za Zekat?“ Rekla je ne. Hazreti Ebu Usaid je rekao zašto se onda zmija omotala oko mog vrata. Idi i provjeri. Možda sam nešto zaboravio. Kad je otišla i provjerila rekal je da je ostao jedan kanap kojim se deva vezala a i vreće u kojima je nosio. Uzeo je odmah i vratio. Uzvišeni Allah je želio od ovih ashaba da samo koračaju putem bogobojaznosti i da imaju najviše standarde povjerenja koje im je dato. Ovo je razlog da su dobivali upute kroz snove. 

Ammara bin Razija prenosi od svog oca da je neka omladina upitala Hazreti Ebu Usaida u vezi odličnosti koje je Časnog Poslanika (savs) spomenuo u vezi Ensarija (Muslimana rodom iz Medine). Rekao je čuo sam Časnog Poslanika (savs) da je rekao od Ensarijskih plemena najbolji ukućani dolaze iz Bennu Najjar, Benu ‘Abdul Ash’al, Benu Harith bin Khazaraj i onda Benu Sa’da. Onda je rekao, savaka kuća Ensarija je ispunjena vrlinama. Onda je Hazreti Ebu Usaid govorio kad bi mogao da govorim bilo šta nego istinu, krenuo bi od ukućana iz plemena Benu Sa’da. 

Hazreti Musleh Maud (ra) iz historije Islama tačnije kad je Arabija bila osvojena i kad se Islam počeo širiti, bila je jedan žena iz plemena Kinda, koja se zvala Esma ili Umaima, koju su zvali Junia or bint ul Jaun. Njen brat Lukman je došao Časnom Poslaniku (savs) kao predstavnik svog plemena. Ovaj isti put on je iskazao želju da se njegova sestra uda za Časnog Poslanika (savs). Zbog toga što je Časni Poslanik (savs) želio da ujedini plemena Arabije on je prihvatio njegovu ponudu. Ova žena je bila poznata po njenoj ljepoti i bila je nagovorena od nekih drugih žena. Poslije Nika (šerijatskog vjenčanja) Hazreti Ebu Usaid ju je dopratio do Medine. Kad je Časni Poslanik (savs) otišao u kuću koja je bila namjenjena za nju, ona je izgovorila ove riječi “ Utječem se Allahu da me zaštiti od tebe.” Časni Poslanik (savs) čim je čuo njene riječi rekao:” Ti si tražila zaštitu od Najuzvišenijeg, Koji daje zaštitu u potpunosti. Zbog toga ja prihvatam tvoj zahtjev.” Časni Poslanik (savs) je odmah izašao iz kuće i rekao:” O Ebu Usaid! Daj joj dva odjela i vrati je njenoj porodici.” Časni Poslanik je dao dva odjela kao znak pažnje uz dodatak njenom vjenčanom daru. Prema naređenjima Časnog Kurana iz sure El- Bekara ajet 238 ‘ ne zaboravite da radite dobro jedni prema drugima’ Časni Poslanik (savs) je dao više nego što je trebao i izrazio svoju dobrotu. Ovaj čitav slučaj je dovoljan da odgovori na laži koje su izgovorene protiv Časnog Poslanika (savs) u vezi broja supruga i da je Bože sačuvaj žudio za lijepim ženama. Hazreti Ebu Usaid je govorio da kad god bi nešto bilo zatraženo od Časnog Poslanika (savs) nikad ne bi odbio. 

Drugi ashab o kojem ću govoriti je Hazreti Abdullah bin Abdil Asad. Njegovo ime je bilo Abdullah ali je bio poznat kao Abu Salmah. Njegova majka je bila Barrah bint Abdil Muttalib. Bio je rođak Časnog Poslanika (savs) i usvojeni brat Časnog Poslanika i Hazreti Hamze. Dojilja mu je bila Sobah, sluškinja Ebu Leheba. Prvo je oženo Ummi Selamah. U vezi ovoga Hazreti Mirza Bašir Ahamd piše u Sirat Khatamun Nabijjin da je Ebu Salmah bin Abdil Asad bio usvojeni brat Časnom Poslaniku i pripadao je Benu Makhzuum. Poslije njegove smrti, njegova supruga Ummi Salmah se udala za Časnog Poslanika (savs). Hazreti Abdullah bin Abdil Asad je bio među prvima da prihvati Islam. 

Hazreti Abdullah bin Abdil Asad i njegova supruga Ummi Salmah su bili među prvima koji su se odselili u Abesiniju. Poslije povratka iz Abesinije u Mekku preselili su se u Medinu. Ibn Ishaak govori da kad je Ebu Salma se vratio iz Abesinije tražio je zaštitu od Ebu Taliba, nekoliko ljudi iz Benu Makhzum plemena ga je posjetilo i pitali su Ebu Taliba: “Dao si zaštitu svom bratiću Muhammedu, ali zašto si dao zaštitu našem bratu Ebu Salma?” Ebu Talib je odgovorio: “Tražio je zaštitu od mene a on je također moj sestrić. Da mu nisam pružio zaštitu mom bratiću onda ne bi dao zaštitu ni mom sestriću.”

Ebu Salmah bin ‘Abdul-Asad (ra) je bio ranjen u bitci Ghawa na Uhudu i onda je morao da otputuje da rastjera grupu ljudi koji su nagovarali ljude u svom regionu da se bore protiv Časnog Poslanika (savs). Zbog teškog puta, rane koje je zadobio na Uhudu koje su do tad bile zamladile, su počele podovo da pogoršavaju. Uzalud medicinskom tretmanu, rane su nastavile da se pogoršavaju, i na kraju od ovih povreda, predani ashab i usvojeni brat Časnog Poslanika (savs) je preminuo. Kad je Hazreti Ebu Salmara preminuo, Časni Poslanik (savs) je zatvorio njegove otvorene oči i molio se za njega:” O Allahu, podari Ebu Salma oprost i uzdigni njegov stepen sa pobožnim ljudima, budi Čuvar nad njegovim nasljednicima. Gospodaru svih svjetova! Oprosti mu, i nama također. U hadisu se spominje da u zadnjim momentima njegovog života Hazreti Ebu Salma (ra) se molio:” O Allahu! Nađi najbolju osobu koja će me zamjeniti i koja će se brinuti o mojoj porodici.” Ova njegova dova je bila primljena i Časni Poslanik (savs) je oženio Ummi Salma (ra). 

Hazreti Ummi Salam (ra) kaže:” Kad je Ebu Salma (ra) bio ubijen, molila sam iako moje srce nije htjelo – O Allahu podari mi nekoga na mjesto od Ebu Salma (ra). Onda sam pomislila ko bi bio bolji od Ebu Salma (ra) on je posjedovao takve i takve kvalitete. Drugim riječima, imao je toliko kvaliteta i atributa, ali sam uputila ovu dovu.” Kad je Hazreti Ummi Salma Iddet (period čekanja udovice) je bio završen, dobila je poruku od Časnog Poslanika (savs) tražeći njenu ruku u braku. Kad je Časni Poslanik (savs) poslao poruku za brak Ummi Selma (ra), bila je malo nerada da prihvati imala je dosta izgovora: “ Ja sam stara i ne mogu više da rađam djecu.” Kako god na kraju je prihvatila. Njen sin je bio kao staratelj nad njom i dao je njenu ruku u braku Časnom Poslaniku (savs). Kao što je već bilo spomenuto, Ummi Selma (ra) bila lijepog stasa, vrlo inteligentna, bila je puno iskrena i bogobojazna. 

Hazreti Ummi Selam (ra) je znala i da čita, imala je veliku ulogu u obučavanju Muslimanki. Mnogi hadisi su preneseni od nje i u ovom slučaju je druga po recu supruga Muhammeda (savs) prema prenošenju hadisa i dvanaesta od svih ashaba uključujući muškarce i žene.

Da Uzvišeni Allah nastavi da uzdiže njihov status i da pomogne nama da prisvojimo njihove moralne postupke.

Sad ću da spomenem neke detalje od nekoliko ljudi, koji su nedavno preminuli i također ćemo da klanjamo dženazu u odsustvu. 

Prvi je Raja Naseer Ahmad Nasir, koji je dugo služio u zajednici kao misionar. Također je služio kao Nazir Islaah o Irshaad Markazijja. Preminuo je 6 Jula, 2018 u 80-toj godini života u Tahir Heart Institut u Rabvi. “Zasigurno smo Allahovi i Njemu se vraćamo.” Kad je završio Džamija Ahmedijja školovanje, imao je priliku da služi zajednicu 47 godina. Imao je veliko vjerovanje u Uzvišenog Allaha i bio je predan svojim molitvama i dovama. Njegov sin piše da kad su živjeli u Bangladešu, izbio je požar i vatra je prilazila sve bliže i bliže kućama gdje su Ahmadi Muslimani živjeli. U tom trenutku zamolio se:” O Allah!Tvoj Mesija je rekao (Ne prijetite mi sa vatrom) jer vatra je moja sluga i sluga mojih sluga, sačuvaj nas vatre.” Kaže da se vatra bila približila toliko blizu da je vatra dodirivala jednu kuću ali se nije više razišla tako da su kuće Ahmadi Muslimana bile spašene.

Imao je veliku ljubav da čita Časni Kur’an. Njegov sin piše da je njegov otac želio da završi učenje Kur’ana u zraku i na vodi. Pročitao je Časni Kur’an na kopnu mnogo puta. Izašla mu je prilika da završi čitanje Kur’ana na vodi dok je putovao morem. Putovanje u zraku je uvjek kratko bilo i nije mogao da završi Kur’an ali kad bi god putovao uvjek bi čitao Kur’an. Njegov sin je dao svoj život u službi Džemata tako da trenutno služi u Vakalat i Tasneef, Raja Ataul Manan kaže da ih je njihov otac uvjek savjetovao u vezi dvije stvari: nikad ne radite širk (pripisivanje partnera Bogu) i uvjek ostanite uz instituciju Hilafet i Ahmadijja u svakom slučaju. On je uvjek se držao ovih principa. 

Osim ovog, imamo dvije dženaze za dva šehida, iako nisu ubijeni zbog Džemata, već njihova radnja je bila opljačkana i ubijeni su na mjestu. Jedan se zvao gospodin Mubeen Ahmad sin od gospodina Mehboob Ahmada, a drugi je gospodin Muhammad Zafrullah  sin od gospodina Liakat Alija. Sedmog Jula 2018, oko 3 sata poslije podne u Korangi industrijskoj lokacijiu Karačiju, naoružani lopovi su upucali 3 Huddama, koji su se zvali gospodin Mubeen Ahmad, Zafarullah i Muhammad Nasrullah. Rezultat ovog je bio da je gospodin Zaferullah i Mubeen bili ubijeni. Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Naoružani lopovi su htjeli da opljačkaju njihovu elektronsku radnju i pošto su se oni suprotstavili oni su pucali u njih.  Ahmadijjat je došao u porodicu gospodina Mubeen Ahmada sina Mehboob Ahmeda preko njegovog pradjeda gospodina Chaudhri Aladaada. Dao je bai’at 1940 godine preko njegovog starijeg brata gospodina Abdul Aziz Patvari. Poslije bai’ata njegovi sinovi su počeli da se bune. Napravili su odvojenu prostoriju u kući za njega. Kako god on je ovo sve podnosio sa saburom. Njegov djed je bio gospodin Ali Muhammad i bio se protivio protiv Džemata, i sljedbenik Ataullah Shah Bukahari koji je bio žestoki neprijatelj Ahmadijjata. U toku podjeljenja kad je Ataullah Shah Bukhari koristio vulgaran jezik protiv Kaid i Azam (Muhammad Ali Jinnah) zvao ga je Kafir i Azam (najveći nevjernik) i također je koristio vulgaran govor protiv Muslimanske Koalicije, to je bilo vrijeme kad se njegov djed odvojio od njega. U isto vrijeme kad se Indija i Pakistan razdvoili, Džemat (glavni centar) je bio preseljen privremeno u Lahore, on je vidio ispunjenje predskazanja Obećanog Mesije (a.s) u vezi migracije. Počeo je da bude naklonjen prema Džematu. Poslije razdvoja preselio se u Nawabshah sa porodicom. Kad je Hazreti Musleh Maud (ra) posjetio Sindh (Pakistan) njegov djed ga je vido na željezničkoj stanici. Kad je ugledao Halifatul Masih II (ra) rekao je da ovo lice ne može biti lice lažova, dao je bai’at i priduružio se Džematu. Gospodin Mubeen Ahmad je studirao svoj BA i kad je ubijen imao je 20 godina. Mubeen Ahmad je imao puno kvaliteta; imao je veliku tolerantnost, nije bio puno temparamentan i bio je vrijednog stasa. Regularno je klanjao pet dnevnih namaza i ponašao se prema svima sa ljubavlju i poštovanjem.  Bio je aktivan Huddam i uvjek bi se bavio aktivnostima u džematu. Ako je morao da propusti posao da bi radio u Džematu, to bi uradio bez razmišljanja. Potpisao je Wasijjat i dobio je svoj broj. Njegov Wasijjat će biti prihvaćen. InsAllah. Imao je dobru vezu sa svim komšijama. Ovo su svi potvrdili da li bili mladi ili stari. On je bio rođak od druge osobe koja je ubijena Muhammad Zafarullah. Osim njegovog oca Mehboob Ahmada i majke Amatul Hafeez Beguma ostavlja iza sebe dvije sestre Mubeena Mehboob 23 godine i Kinza Megboob 16 godina i brata Ameen Ahmad 13 godina. 

Gospodin Muhammad Zafrullah sin od gospodina Liakat Alija. U toku ovog incidenta upucat je sa 3 metka koji su ga teško ranili oštetili su obadva bubrega. Njegova operacija je bila uspješna, ali njegovo se stanje poslije pogoršalo. Doktori su odlučili da ga odvedu na još jednu operaciju, ali je premino sinoć. Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Ahmadijjat je također došao u njegovu porodicu preko njegovog pradjeda gospodina Ghulam Deen koji je pripadao distriktu Gurdaspur i radio je na zemljištu koje je pripadalao ashabu Obećanog Mesije (a.s) Hazreti Abdul Aziz Patvari. Jednog dana je otišao sa njim u Kadian i kad je upoznao Obećanog Mesiju (a.s) dao je bai’at. Muhammad Zafrullah je rođen 1993 u Karačiju. Bio je veseo i sa lijepim ponašanjem, uvjek je imao osmjeh na svom licu. Uvjek je radio aktivnosti u džematu i imao je nekoliko dužnosti u Hudamul Ahmadijja. Hvala Allahu bio je Musi i imao je 25 godina kad je ubijen. Ostavlja iza sebe svog oca gospodina Likat Alija, majku Naseera Begum, petoricu braće: Wajahat Ahmad 33 godine, Mansoor Ahmad 31 godina, Mustenser Ahmad 28 godina, Shuja Ahmad 27 godina, i Hafiz Muhammed Nasrullah 24 godine. Treća osoba koja je bila ranjena je njegov brat hafiz Nasrullah, koji je trenutno u bolnici poslije operacije. Da mu ALlah podari brz oporavak i da mu vrati potpuno zdravlje. Da Allah uzdigne status preminulih i podari sabur njihovim porodicama. Amin

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp