U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Mesih V (Da Allah učvrsti njegove ruke) je rekao: Prošle hutbe sam govorio u vezi Hazreti Ammara bin Jasira (ra). Danas ću opet  da navedem neke hadise u vezi njega. Spomenuto je u hadisu da Hazreti Amr bin Al Aas je rekao:” Svjedok sam za dvije osobe koje je Allahov Poslanik (savs) volio do dana kad je preminuo. Oni su bili Hazreti Abdullah bin Mas’ud i Hazreti Ammar bin Jasir.”

Ebu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm spominje da je čuo svog oca da kaže: “ Kad je Hazreti Ammar bin Jasir bio ubijen, Amr bin Hazm je došao kod Hazreti Amr bin al-Aasa i rekao, “Amar je ubijen, čuo sam Allaovog Poslamika (savs) da je rekao, da će biti ubijen od pobunjeničke grupe.”

Hazreti Ajša (ra) je rekla da je Hazreti Ammar bio ispunjen vjerom od glave do pete.

Hazreti Khabbab je došao kod Hazreti Omera (ra). Hazreti Omker( ra) mu je rekao: “ Priđi bliže! Niko osim Ammara ne zaslužuje ovo društvo više od tebe.” Onda je Hazreti Khabbab počeo da pokazuje svoje ožiljke povrede na svojim leđima, koje su mu pagani zadali. Hazreti Omer mu je pokazao čast zato što je trpio sve te muke u ranim danima Islama i spomenio je da je Hazreti Ammar također trpio mnoge patnje.

U hadisu koji prenosi Hazreti Ammar u vezi ubistva Hazreti Alija (ra) koji se povezuje sa predskazanjem Časnog Poslanika (savs). Hazreti Ammar bin Jasir govori:” Časni Poslanik (savs) je rekao Hazreti Aliju (ra) ‘ O Ebu Turab (Oče prašine – ovo je rečeno zbog prašine koja je bila na njemu) Hoćeš li da ti kažem u vezi dvije najnesretnije ljudske osobe? Rekli smo, naravno Allahov Poslaniče! On je nastavio, jedan je svjetle boje kože crvenkastog lica od ljudi Thamuda, koji je osakatio kamilu (poslanika Saliha) a druga osoba , O Ali će biti onaj koji će udariti tvoju glavu i učiniti tvoju bradu natopljenu krvlju.”

Ebu Majlis govori:” Jedne prilike Hazreti Ammar bin Jasir je predvodio molitvu koja je bila vrlo kratka. Neko ga je upitao koji je razlog ovome. On je odgovorio: ‘ Ja nisam odstupio ni najmanji sterpen od molitve Časnog Poslanika (savs). Molio sam slijedeću molitvu Časnog Poslanika (savs) u namazu koja glasi: “ O Allahu, Ti imaš znanje od nevidljivog i tvoja moć je nad svim stvorenjima. Molim te da me ostaviš u životu jedino do vremena kad Ti misliš da je moj život dobar za mene, a daj mi smrt kad je bolja za mene. O Allahu molim te za Tvoju zaštitu od nevidljivog i vidljivog, i preklinjem te da mi podariš snagu da govorim istinu u stanju ljutnje i raspoloženja. Molim te da mi podariš moć da se priviknem sredini u toku teških vremena i u vremenima kad imam previše. Molim te da mi podariš ljepotu da mogu biti od onih koji ce da vide Tvoje lice i želju i nestrpljivost da te upoznam. Tražim Tvoju zaštitu od bilo kojih poteškoća i nevaljalosti koja me može odvesri sa pravog puta. O Allahu! Okiti nas ljepotom vjere i učini nas onima od kojih ljudi dobijaju uputu.”

Spomenuto je u hadisu da Hazreti Ammar bin Jasir bi učio suru Jasin Petkom u svitanje. Harith bin Sohail govori: “ Neka osoba je ružno govorila o Hazreti Ammaru ispred Hazreti Omera (ra) i žalila se u veni njega. Kad je Hazreti Ammar čuo ovo, podigao je svoje ruke i pomolio se:” O Allahu! Ako je ova osoba izmislila laž protiv mene onda mu podari obilje na ovom svijetu a učini da odgovara za to na Ahiretu. Ebu Nuafal bin Ebi Akrab je rekao: “ Hazreti Ammar bin Jasir je šutio mnogo i vrlo malo bi pričao. Govorio bi :” Utječem se Allahu od svakog zla.”

Muhamamd bin Ali bin Hanafija  govori: “Hazreti Ammar bin Jasir je došao kod Časnog Poslanika (savs). U to vrijeme Poslanik (savs) je bio bolestan. Poslanik (savs) je rekao:’Hoćeš li da te naučim dovi koju je Džibril proučio za mene?’ Hoću Allahov Poslaniče (savs). Onda je Časni Poslanik (savs) proučio slijedeću dovu:’ Ja počinjem sve molitve u ime Allaha, Koji može da ti da potpuni oporavak od svake bolesti koja ti može uzrokovati poteškoće.”

Hazreti Anas (ra) prenais da je Časni Poslanik (savs) rekao: “ Džennet žudi za Hazreti Alijem, Hazreti Ammarom, Hazreti Salmanom i Hazreti Bilalom (ra).”

Hazreti Hazaifa prenosi: “Sjedili smo pored Časnog Poslanika (savs) kad je rekao:’ nisam siguran koliko ću ostati sa vama. Ali trebate da partite slijedeće ljude kad ja ne budem više sa vama. Poslanik (savs) je pokazao na Hazreti Ebu Bekra (ra) i Hazreti Omera (ra) i dodao:’ Usvojite Amarov put i posvjedočite šta god Ibn-i- Masud vam kaže.”

Prošle sedmice sam spomenuo da je Hazreti Ammar, bio zaveden od strane pobunjeničke grupe u toku Hazreti Osmana (ra) hilafeta koji ga je poslao da istraži guvernera. On se sastao sa pobunjeničkom grupom i nije ispitao potpuno situaciju. Dok je komentirao o ovom slučaju Hazreti Halifatul Masih II (ra) da nemir napravljen protiv Hazreti Osmana (ra) i Hilafeta, je bio zbog toga jer ovi ljudi nisu bili fino podučeni i posjećivali su glavni centar vrlo rijetko. Imali su vrlo malo znanje Časnog Kur’ana i vjere. Zbog ovoga, Hazreti Halifatul Masih II (ra) je naredio Džematlijama da trebaju da se ogledaju na ovu situaciju i primjene ovo kao lekciju. Prvo treba da imamo znanje Časnog Kur’ana, i da budemo uvjek u vezi sa glavnim centrom zajednice. Normalno je da nije moguće za svaku osobu da posjećuje glavno sjedište zajednice i nemogu da uspostave osobnu vezu sa Hilafetom na ovaj način. Kako god, na ovom vremenu, učenje u vezi vjere i Časnog Kur’ana je moguće za svakoga kroz MTA, koji je blagoslov Uzvišenog Allaha. Ovo je takav dobrobit i izvor kroz koji ako mi želimo možemo da steknemo vjersko znanje. Možemo da gledamo predavanja Časnog Kurana i Hadisa, knjige Obećanog Mesije (a.s) i Hutbe. Možemo uspostaviti vezu sa Hilafetom na ovaj način. Razni govori se emituju na MTA. Znači na ovaj način, ako mi bar sebe povežemo sa MTA i našu djecu onda ovo može da služi kao vrlo dobar način učenja vjere. U isto vrijeme nas može zaštititi od raznih nevaljalih djela i može da postane izvor koji povećava naše znanje. Onda članovi Džemata bi trebali da usmjere svoju pozornost ovome. Oni bi trebali da naprave vezu kroz MTA, koji je blagoslov Uzvišenog Allaha.

Hazrat Ebu Labaaba bin ‘Abdul Munzir je još jedan ashab kojeg ću spomenuti. On je bio Ensarija i pripadao je plemenu Aus. On je bio jedan od dvanaestorice koi su učinili Baiat – i – Ukabah. U toku bitke na Bedru Časni Poslanik (savs) je postavio Hazreti Abdullaha bin maktuma kao Emira u njegovom odsustvu, ali kad je stigao do mjesta zvanog Roha, Časni Poslanik (savs) je postavio Ebu Lababa bin Munzir kao Emira Medine i poslao ga je nazad. Poslanik (savs) je naredio da Hazreti Abdullah bin Maktum bi trebao da bude Imam a sve administrativne dužnosti spadaju na Hazreti Ebu Lebaba.  Ibn i Išaak kaže da je Časni Poslanik (savs) je dodjelio dio ratnog plijena njemu. I u toku bitke na Bedru Časni Poslanik (savs), Hazreti Ali (ra) i Hazreti Ebu Lubabah (ra) bi se mjenjali i jahali kamilu.

Ovaj slučaj koji ističe jednostavnost i lojalnost Hazreti Ebu Lubaba prema Časnom Poslaniku (savs) slijedi ovako. U petoj godini po Hidžri kad se Poslanik (savs) vraćao u grad iz bitke kod rova on je položio svoje oružje i okupao se. Uzvišeni Allah mu je objavio kroz viziju dok god presuda za izdaju plemena Benu Kuraiza nije izvršena oni nesmiju spuštati svoje oružje. Časni Poslanik (savs) je naredio svojim ashabima da svi nastave do tvrđave Benu Kuraiza i da klanjaju Ikindiju namaz kad stignu tu. Na početku Jevreji su bili vrlo arogantni i tvrdoglavi, ali kako je vrijeme prolazilo shvatili su da su ih Muslimani okružili. Onda su poslali kurira Časnom Poslaniku (savs) i tražili od njega da pošalje Ebu Lubaba bin Munzir Ensarija u njihovu tvrđavu da bi ih savjetovao. Poslanik (savs) mu je dozvolio da ode kod njih. Glavni poglavica Benu Kuraiza je planirao da čim on uđe u tvrđavu djeca i žene se obrate njemu plačući tako da ga pokušaju da shrvaju njihovim problemima i poteškoćama. To se i dogodilo on je bio shrvan ovim prizorom i kad su ga Benu Kuraiza upitali šta će im se desiti ako otvore vrata svoje tvrđave i dozvole Muhammedu (savs) da im presudi. Ebu Lubabah nesvjesno je odgovorio da otvorite ali je pokazao rukom preko vrata kao primjer da će Časni Poslanik (savs) presuditi da ga ubiju. Hazreti Ebu Lababa (ra) kaže kad je shvatio šta je uradio tim postupkom i da je to bilo nepravedno prema Bogu i Njegovom Poslaniku (savs) i da je učinio veliku grešku, noge su mu podkleknule. Otišao je do Poslanikove Džamije. On je svezao sebe za stub džamije kao kaznu. Zakleo se dok Uzvišeni Allah ne prihvati njegovo kajanje, ostat će svezat za taj stub. Kaže ostao sam 15 dana svezan. Hazreti Ebu Lababa (ra) kaže da sam sanjao san u kojem smo okružili Benu Kuraisa i ja sam zapao u baru. Pokušao sam da se iščupam ali nisam uspio. Činilo se kao da ću da umrem od tog mirisa. Onda sam ugledao rijeku koja teče. Vidio sam da sam se oprao u ovoj rijeci, postao sam čist i mirisao sam lijepo. Hazreti Ebu Lababa (ra) je otišao kod Ebu Bakra (ra) da mu objasni njegov san. Ebu Bekr (ra) mu je objasnio da će ga zadesiti poteškoća zbog koje će da pati, ali onda poteškoće će da nestanu. Hazreti Ebu Lababa (ra) kaže dok sam bio svezat za stub sjećao sam se Ebu Bekrovog (ra) tumakčenja mog sna i nadao sam se da će moje pokajanje biti prihvaćeno od Allaha. Hazreti Ummi Salma (ra) kaže da vjesti oprosta Hazreti Ebu Lababa (ra) su bile objavljene u mojoj kući. Sa dozvolom Časnog Poslanika (savs) Hazreti Ummi Salma (ra) je izašla i pozvala iza zastora sobe, O Ebu Lababe! Budi zadovoljan, Allah je pokazao svoj blagoslov na tebe i On je primio tvoje pokajanje. Kad su ljudi čuli ovo požurili su da odvežu Hazreti Ebu Lababa (ra), ali on je rekao ne, jedino Časni Poslanik (savs) će da me odveže od ovog stuba. Kad je Časni Poslanik (savs) doša da klanja Sabah namaz, odvezao je Ebu Lababa (ra) sa svojim blagoslovljenim rukama. Hazreti Ebu Lababa (ra) je dao trećinu svoje imovine za sadaku i dao je dom svojih predaka.

U toku bitke na Kainka i bitke na Saviik, Hazreti Ebu Labab (ra) je imao čast da bude predstavnik Časnog Poslanika (savs) u Medini.

Pobjeda Mekke, Hazreti Ebu Labab je bio u koloni sa Poslanikom (savs). On je nosio zastavu plemena Ensar. Hazreti Ebu Labab je učestvovao u mnogim borbama uz Časnog Poslanika (savs). Preminuo je u toku Hilafeta Hazreti Alija (ra). Neki su mišljenja da je on preminuo poslije ubistva Hazreti Osmana (ra). Neki govore da je živio poslije 50 godine po Hidžretskom kalendaru.

Poslije Džume, ja cu klanjati dvije dženaze. Jedna osoba je prisutna a jedna u odsutnosti. Dženaza u odsutnosti je za cijenjenog gospodina Kazi Šaban Ahmad Khan iz Savaba Garden Lahor Pakistan. Kazi Šaban Ahmad Khan je bio sin od Kazi Muhammeda Salmana. Ubijen je 25-og Juna 2018 godine u 47 godini kad su neprijatelji ( Ahmedijjata) ušli u njegovu kuću i upucali ga –  Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Šehid je ostavio suprugu Šanaz Šabaan, koja je 40 godina stara, i kćerke Kiran 19 godina, Sidrah 18 godina i Malaika 11 godina. Sve tri kćeri su bolovale od dječije paralize i imaju posljedice invalidnosti od toga. Da dragi Allah bude njihov Staratelj i da ukloni sva njihova strahovanja. I da On uzdigne status gospodina Kazija.

Druga dženaza prisutne osobe je od gospođe Amatul Haji Begum kćerke od gospodina Seth Muhammad Ghaus. Preminula je 23 Juna, 2018 imala je preko 100 godina. Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo.

Da Uzvišeni Allah uzdigne njen status i pomogne njenim potomcima da uspostave iskrenu vezu sa Hilafetom. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp