U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi Izvrsnih Osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El-Fatiha, Hazreti Halifatul Masih (da Allah učvrsti njegove ruke) je rekao: Ukaša ibn Mihsan je bio ashab Časnog Poslanika (savs). Hazreti Ukaša ibn Mihsan je jedan među najstarijim ashabima. Na bitci na Bedru pridružio se kao konjanik i također je slomio svoj mač. Kad je slomio mač, Allahov Poslanik (savs) mu je dao komad drveta, to drvo ga je poslužilo kao oštar mač napravljen od jakog željeza. Nastavo se boriti sa tim komadom drveta sve dok Allah im nije podario pobjedu. I poslije se pridružio Časnom Poslaniku (savs) u bitci sa istim mačem od drveta i zadržao ga je sa sobom sve do svoje smrti. Mač je nazvan Aun. Časni Poslanik (savs) mu je najavio radosne vjesti:” Ući ćeš u Džennet bez ikakvog računanja.” Na bitci na Bedru, Časni Poslanik (savs) ga je nazvao najboljim konjanikom Arabije.    

 Hazreti Ebu Hurejra (ra) prenosi čuo sam Allahovog Poslanika (savs) da kaže: “ Od mojih sljedbenika, grupa od sedamdeset hiljada će ući u Džennet, čija će lica sijati kao pun mjesec.” Hazreti Ebu Hurejra (ra) dalje govori: “ kad je čuo ovo Ukaša ibn Mihsan je ustao, i rekao : “ O Allaov Poslaniče (savs)! Pomoli se da Allah primi mene kao jednog od njih.” Časni Poslanik (savs) se zamolio: “ O Allah! učini ga jednim od njih.” Još jedan čovjek iz Ensarija (Muslimani rodom iz Medine) je ustao i rekao:” O Allahov Poslaniče (savs)! Pomoli se da Allah također primi mene kao jednog od njih. Časni Poslanik (savs) je rekao: “Ukaša te je prestigao u ovome.”

Hazreti Mirza Bashir Ahmad (ra) je napisao vrlo prelijep komentar u vezi ovoga i analizirao je ovaj događaj. On je napisao: “ Ovaj događaj ima seharu duhovnog blaga. 

Prvo saznajemo da je Allaha (dž.š) blagoslovio Ummet sa duhovnim blagoslovom Časnog Poslanika (savs), tako da veliki broj njih će da dobije veliki duhovni status. 

Drugo, Časni Poslanik (savs) je imao toliku bliskost sa Uzvišenim Allahom da je odmah dobio odgovor njegovoj molitvi u vezi Ukaša (ra). 

Treće, iz ovog događaja vidimo da Časni Poslanik (savs) je želio da ojača  osjećaj nastojanja na Allahovom putu cjelog Ummeta jer je odbio da se moli pojedinačno za sviju. 

Četvrto, da Časni Poslanik (savs) nije to odbio na način koji bi povrijedio osjećanja Ensarije koji je tražio ovo od njega. Radije odbio ga je ali na vrlo lijep način. 

Hazreti Halifatul Mesih V (da Allah učvrsti njegove ruke) je naveo dug vjersko inspirativan događaj u vezi Ukaša ibn Mihsan. Ukaša (ra) je ovdje pokazao svoju odanost Časnom Poslaniku (savs) i tražio je oprost od Allaha (dž.š). Na ovom skupu Časni Poslanik (savs) se obratio prisutnima i rekao: “ Ko god želi da vidi moje ashabe u Džennetu, bi trebao da se ogleda na ovog starog čovjeka.” Tad su svi Muslimani ustali i počeli da ljube čelo od Hazreti Ukaša (ra) i čestitali mu jer je dostigao visoki stepen i prijateljstvo Časnog Poslanika (savs). Ukaša ibn Mihsan je ubijen u vremenu Hilafeta Hazreti Ebu Bekra (ra) i ukopan je u istoj odjeći koja je bila natopljena njegovom krvi u kojoj je bio ubijen. Ovo se desilo u 12- oj Hidžretskoj. 

Hazreti Kharjah bin Zaid (ra) je bio jedan od asbaba Božijeg Poslanika (savs). Njegova kćerka Hazreti Habiba bint Karaja je bila udata za Hazreti Ebu Bekra (ra) i bila je majka Hazreti Umme Kulthum. Časni Poslanik (savs) je uspostavo bratstvo između Hazreti Kharjah bin Zaid (ra) i Hazreti Ebu Bekra (ra). On je bio poglavica svog plemena i bio je smatran plemenitim ashabima. On je dao bai’at u Ugbah, kad se preselio u Medinu, Hazrat Ebu Bakr (ra) je boravio u njegovoj kući. 

Prisustvovao je u Bitci na Bedru i na Uhudu. Postao je šehid boreći se hrabro i sa istrajnošću. Hazreti Kharjah (ra) i Hazreti Sa’ad bin Rabee koji su bili rođaci Časnog Poslanika (savs) su bili ukopani u isti mezar (grob). Hazreti Kharjah (ra) je imao dvoje djece, Zaid bin Karajah koji je umro u periodu Hilafeta od Hazreti Osmana (ra). Njegovo drugo djete je bila Hazreti Havbiba bint Karajah supruga Hazreti Ebu Bekra (ra). Kad je Hazreti Ebu Bekr (ra) preminuo na Ahiret, ona je bila trudna. Hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao: “ Ja očekujem kćerku od nje” ona je rodila djevojčicu. 

Još jedan ashab Časnog Poslanika (savs) je bio Harat Zijad bin Labid. On je primio Islam u toku drugog bai’ata Akabah sa 70 ashaba, u Muharemu 9 Hidžretske. Časni Poslanik (savs) je postavio različite ljude da prikupljaju Sadaku i Zekat. Haris Zijad (ra) je bio postavljen da prikuplja u području Hadhramaut. Nastavio je da ovo radi do vremena Hilafeta od Hazreti Omera (ra). Kad je bio sklonjen sa ove pozicije, preselio se u Kufa i to je preminuo u 41 godini. 

Još jedan ashab Božijeg Poslanika (savs) je bio Mu’attib bin Ubaida. On nije imao djece, tako da njegov bratić Usair bin Urwah je bio jedini nasljednik. Hazreti Mu’attib bin Ubaida je učestvovao u bitkama na Bedru i Uhudu i ubijen je na dan Rađii. Događaj Rađii je kad je 10 ashaba ubijeno. Neki ljudi iz plemena Azal i Karah su tražili od Časnom Poslaniku (savs) pomoć u propovjedanju vjere ljudima, koji su bili naklonjeni prema Islamu. Časni Poslanik (savs) je poslao 10 ashaba. Poslije je bilo otkriveno da su ovi ljudi lagali, i da su došli u Medinu prema nagovoru od Benu Lihjan, koji su željeli da se osvete za smrt njihovog poglavara Sufjan bin Khalida. Benu Lihjan je obećao plemenu Azal i Karah puno kamila za nagradu ako ovo urade. Kad su ovi podmukli ljudi iz Azal i Karah stigli između Asfana i Mekke tajno su poslali poruku plemenu Benu Lihjan, da su Muslimani krenuli sa njima i da trebaju da dođu pred njih. Dvije stotine mladih ljudi iz plemena Benu Lihjan, među kojima je bilo stotinu strijelaca su krenuli u potjeru za ovim Muslimamima i opkolili su ih na mjestu zvanom Rađii. Deset ljudi se nije moglo suprodstaviti dvije stotine vojnika. Svi ovi ashabi su bili brutalno ubijeni. 

Drugi ashab spomenut u ovoj hutbi je bio Hazreti Halid bin Bukair (ra) on je također učestvovao u bitci na Bedru. Hazreti Halid bin Bukair, Aakil, Hazreti Amir i Hazreti Ajaaz svi su primili Islam u Dar-i-Arkam. Sva četri brata su bili prvi da prihvate Islam u Dar-i-Arkam. Časni Poslanik (savs) je uspostavio vezu bratstva izmeđ Hazreti Halid bin Bukair (ra) i Hazreti Zaid bin Dasna. On je učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu. Hazreti Halid bin Bukair (ra) je bio jean od desetorice na mjestu Rađii.

Obećani Mesija (a.s) piše u jednoj od njegovih knjiga:

” Zauvjek smo zahvalni Uzvišenom Bogu, Koji nam je podario veliku milost i otkloni teškoće. Šaljemo salavate na Njegovog Poslanika (savs) koji je vođa Džinna i ljudi i koji vodi one čistog srca prema Džennetskim baštama. Neka je mir na njegove ashabe koji su žedno žurili prema fontani vjere, u ponoru mraka bili su osvjetljeni sa izvrsnim znanjem i moralima.” 

Na drugom mjestu Obećani Mesija (a.s) piše u vezi ashaba:

“ Bili su kao lavovi na zemlji u toku dana, a usamljenici u toku noći, i služili su kao sjajne zvjezde vjere. (Da su bili usamljenici u toku noći znači da su provodili noći u obožavanju Boga molitvama.) Svi su zajedno primaoci Božijeg zadovoljstva.”

Da Uzvišeni Allah nam pomogne da poboljšamo inteligenciju i stepen naših molitvi u toku noći. 

Hazreti Halifatul Masih V (da Allah učvrsti njegove ruke) je rekao poslije Džume, klanjat ću Dženazu u odsutnosti poštovanom gospodinu Ismail Mala Ghala, koji je služio kao misionar u Ugandi. Preselio je i vratio se svom Gospodaru malo prije Džume namaza 25-og Maja, od srčanog udara, u 64 godini života. Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo.

Gospodin Ismail Mala Ghala je rođen 1954 godine u Mukono oblasti Ugande. Obadvoje njegovih roditelja su bili Krišćani, i on je rođen kao Krišćan. Zet gospodina Mala Ghala, Hađđi Shoaib Nasira je Ahmadi i on je često posjećivao njega. Zainteresovao se u vezi Islama preko gospodina Hađđi Shoaib. Poslije dugog perioda druženja, poslije mnogih pitanja i čekanja na odgovore, istinitost Islama ga je dotakla. 

Konačno, 1978 godine je uradio Bai’at i prihvatio Islam Ahmadijjat. Kad je prihvatio Islam, spomenuo je gospodinu Hađđi Shoaib Nasirah: “Od djetinjstva sam želio da postanem Kršćanski misionar. Sad kad sam primio Islam, postoji li ikakav način da ja služim Islam?”  Gospodin Muhammad Ali Kahiro je poslao Mala Ghala i još pet Hudama (Hudam je muškarac od 15-40 godina) da se školuju u Pakistanu 1980 godine. Decembra 1980 godine gospodin Mala Ghala se upisao u Fasli-i- Khaas u Medresa (Džamija) Ahmadijja Rabva i završio je svoje školovanje 1. Marta 1988 godine. 

Poznat je prema njegovoj poslušnosti, suradnji i privrženosti molitvi. Izvršavao je sve dužnosti bez umora i sa hrabrošću. Bio je vrlo tihe naravi i bio je pobožan. Njegova poslušnost je bila izvrsna i vrijedna je spomena. 

2007 godine gospodine Ismail Mala Ghala je otišao u Pakistan sa dva misionara iz Ugande i imao je priliku da uradi reviziju Kur’ana u Lugandi. On je završio ovaj zadatak u roku od tri mjeseca. Ismail Mala Ghala je imao vatrenost prema Tabligh (propovjedanje poruke Islama) i kroz njegovo propovjedanje, veliki broj ljudi je prihvatilo Islm Ahmadiyyt. On je putovao daleko na svom biciklu da bi propovjedao Islam. Jenom kad je bio na putovanju gdje je propovjedao Islam, njegova supruga je preminula i nije postojao način da mu jave ovu vjest. Kad se vratio sa svog putovanja saznao je da je njegova supruga preminula i da je dženaza već bila obavljena.

Posvetio je svoj život za službu svoje vjere i živio je jednostavnim životom. Bio je mehkog srca, i saosjećajan i pažljiv. Pazio je na siromašne. Bio je iskren Hilafetu i smatrao je sržnim poslušnost svakoj Halifinoj naredbi. Vidio sam misionare iz Afrike i Vakf-i-Zindagis (Ljudi koji posvete svoj život za Islam) – ustvari generalno Afrička populacija – ima specijalnu vezu sa Hilafetom. Poslije smrti njegove prve žene, oženio se drugi put i ubrzo poslije toga još jednom se oženio. Jedna od njegovih supruga kaže: “ Tokom svog života, bio je ljubazan i mehkog srca, uvjek zadovoljan i uvjek je pokazivao zahvalnost Uzvišenom Allahu.” Njegova kćerka je napisala: “ Naš otac je bio vrlo njezan i strpljiv. On se uvjek brinuo za naše potrebe i savjetovao nas je da se uvjek držimo učenja naše vjere.”

Ostavio je iza sebe dvije supruge i devetero djece. Da Allah obaspe svoju milost na njega i da mu podari oprost. Da njegovi nasljednici ostanu povezani sa Džematom i Hilafetom. 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp