U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ramazan i bogobojaznost

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, i Sure El-Fatiha, Hazreti Halifatul Masih IV (da Allah učivrsti njegove ruke) je proučio ajet 184 iz Sure El-Bekare, a onda prevod ovog ajeta koji glasi:” O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas, da bi ste postali bogobojazni.” 

Uz milost Uzvišenog Allah mjesec Ramazan nam je započeo, cilj ovog mjeseca je bogobojaznost (takva). Islam je religija koja je vječna. Časni Kur’an je sačuvan u svakom kraju svijeta u njegovoj originalnoj formi i služi kao uputa onima koji su bogobojazni. U kasnijim danima Uzvišeni Allah je poslao Obećanog Mesiju (a.s) za našu reformaciju, za širenje Časnog Kur’ana i Bog nam je omogućio da ga prepoznamo i prihvatiomo. Zbog toga, ogromna je odgovornost na svim Ahmadi Muslimanima da razumimo srž posta i da pokušamo da dostignemo cilj posta, kao na primjer usvojiti bogovojaznost i nastojati da budemo što više bogobojazniji.

U slijedećem ajetu, detalji i upute u vezi naređenja o postu su spomenute. Učenje Časnog Kur’ana, slijeđenje naređenja od Uzvišenog Allaha i obraćanje pažnje na naše molitve je također spomenuto. Onda u toku mjeseca Ramazana kad mi pokušavamo da postignemo bogobojaznost, naša pažnja će biti usmjerena i prema drugim aspektima obožavanja. Ako se ne klonimo loših djela, bilo da ova djela utječu na nas ili druge, moramo biti svjesni da svrha posta će jedino biti ispunjena kad ostavimo loša djela. Uprkos postu ako smo arogantni, ako smo ponosni zbog naših djela ili bilo čega drugog, ili ako imamo naviku da se hvalimo, i tako da očekujemo da nas i drugi hvale, ili da očekujemo komplimente i da smo vrlo sretni kad dobijemo komplimente, onda ovo ponašanje ne spada u bogobojaznost (takvu). 

Ako se ne suzdržavamo od svađe, raspravljanja, laži, i širenja nemira u toku našeg posta, ni ovo ne može spadati u bogobojaznost. Ako ne trošimo svoje vrijeme u toku posta u molitvama, dovama i sličnim djelima, ni ovo ne može biti bogobojaznost niti možemo reći da ispunjavamo svrhu posta. 

Časni Poslanik (savs) je rekao da Uzvišeni Allah nema potrebu za našim gladovanjem ako ne pratimo svrhu posta.

Neki ljudi se predstavljaju kao da poste, a istina je da ne poste. Ovo je post nekih ljudi. Ali zbog toga zato što smo mi oni koji su prihvatili Obećanog Mesiju (a.s) na našim ramenima je velika odgovornost kao Ahmadi Muslimana da pokušamo da ispunimo uvjete posta kao što Uzvišeni Allah naređuje. Da razumimo šta je bogobojaznost i kako je možemo postignuti. 

Obećani Mesija (a.s) nam je na mnogim mjestima rekao ko su bogobojazni ljudi. Istinski ugođeaj i zadovoljstvo se stiče kroz bogobojaznost a ne kroz ovosvjetska uživanja. Da bi osoba postala istinski vjernik, mora da radi svako svoje djelo prema uputama Uzvišenog Allaha, da bi stekla Njegovo zadovoljstvo. Ovo je ono što ističe vjernika od nevjernika. Obećani Mesija (a.s) nam je također rekao da osoba treba da nadmaši u razumjevanju o Uzvišenom Allahu. Svaki dan bi trebao da donosi napredak u razumjevanju i shvatanju Allaha. 

Sad ću da navedem nekoliko pisanja od Obećanog Mesije (a.s) u vezi bogobojaznosti. 

Obećani Mesija (a.s) kaže: ” Razmišljam da razdvojim istinski bogobojazne ljude, oni koji daju prednost vjeri umjesto svijetu. Oni ljudi iz mog Džemata koji su se predali Allahu i kojima je povjerena neka vjerska funkcija. Poslije ovoga, bit ću najmanje zabrinut za one ljude koji su stalno zaokupirani ovosvjetskim stvarima i problemima, koji troše svoje dane i noći tražeći beskorisni svjet.”

Njegova agonija je bila da svaki član Džemata bi trebao da ide putem bogobojaznosti, umjesto da se brinu za materijalistički svjet. 

Obećani Mesija (a.s) je objasno da “takva” (bogobojaznost) je ključni sastojak da bi naše molitve bile primljene. Ovo je fundamentalni uslov, koji se ne može mjenjati. 

Obećani Mesija (a.s) kaže: “ Ako osoba želi da njegove molitve budu primljene, a on je u stanju neznanja i pogrešne upute, zar se on ne bi trebao smatrati nepromišljen i neupućen? Zbog toga svaki član Džemata treba da ide putem bogobojaznosti (takve) što više moguće, tako da mogu da osjete zadovoljstvo odgovorenih molitvi i da se njihovo vjera poveća.”

Obećani Mesija (a.s) kaže: “Osoba je izložena poteškoćama i razne potrebe trebaju da budu ispunjene. Bogobojaznost (takva) je ključni sastav da se ovaj problem riješi.” Bog je stvorio put za bogobojaznu osobu da se isčupa iz svake poteškoće, i On daje puteve da se oslobodimo svih teškoća. On daje ovakvim ljudima na način koji ni oni sami ne mogu da shvate. Zato, osoba treba da ponavlja ovu molitvu mnogo i da mu je uvjek na umu. (Arapski).

Ako osoba zapamti ovo onda njena pozornost je uvjek tu i ide putem bogobojaznosti (takve). Bogobojaznost (takva) je ukorjenjena u svaki dio ljudskog bića. Kao npr. ljudska vjera, riječi i moral. Mora da postoji bogobojaznost u njegovoj vjeri, riječima i ponašanju. Postoji hadis u vezi posta gdje je Časni Poslanik (savs) rekao da onaj ko posti bi trebao da drži svoj jezik čist, a ako neko se pokuša da raspravlja sa njim onda on treba samo da kaže: “ Ja postim i ne mogu ti odgovorit.” Obećani Mesija (a.s) kaže: “Bogobojaznost (takva) uključuje cijelo čovječanstvo, a jezik je nešto što čovjeka može da odvede daleko od bogobojaznosti.”

Što znači da je bogobojaznost potrebna u svakom djelu i situaciji. Ali sa svojim jezikom osoba može da se udalji daleko od bogobojaznosti (takve). Ovako osoba može da pokazuje arogantnost i sa svojim jezikom da postigne kvalitete Faraona. Kao npr. počinju da govore da su vrlo važni ljudi. Na isti način svojim jezikom svoja dobra djela se pretvaraju u hvalisanje i samo sebi štetu donostite.

Obećani Mesija (a.s) je rekao: “ Saznajemo iz hadisa onaj ko zaštićuje svoje privatne organe i svoj jezik od svih loših djela, zagarantovan mu je Džennet.” Obećani Mesija (a.s) nastavlja dalje: “ Šta želim da kažem je ako je neko primoran iz nužne potrebe da konzumira meso svinje ovo je različit slučaj, jer je dozvola data od Uzvišenog Allaha u ovakvim slučajevima, ali ako on preko svog jezika kaže da je svinja dozvoljena, onda on izlazi iz okruga Islama.” Takva osoba dozvoljava nešto što je Uzvišeni Allah zabranio. Vidimo iz ovoga da je šteta od našeg jezika vrlo opasna, zbog toga vjernik mora istrajati da kontroliše svoj jezik i da ne dozvoli da izusti nikakve riječi koje su protiv bogobojaznosti.

Obećani Mesija (a.s) kaže; “ Kontrolišite svoj jezik, nasuprotno vaš jezik će da kontroliše vas i pričat će te beskorisno.” Mnogi od nas bi trebali da povećao Zikr Illahi (spominjanje Allaha) u toku posta. Kad povećate spominjanje Allaha to bi trebalo da prouzrokuje smanjivanje bezvrijedne i nepotrebne priče. Trebali bi da upotrijebite sve moći da postignete ovo, tako da možete postići pravu smisao bogobojaznosti i posta. Obećani Mesija (a.s) kaže: “ Uvjek se preispitujte dokle ste stigli u povećavanju svoje bogobojaznosti i čestitosti. Kur’an vam je oznaka visine za ovo. Zapamtite kad neko zapostavi Uzvišenog Allaha, Uzvišeni Allah onda ostavi njega. Kad Uzvišeni Allah napusti nekoga onda uistinu Šejtan uspostavlja vezu sa tom osobom.” 

Obećani Mesija (a.s) objašnjava da postoje dva aspekta za pobožnost i kako Uzvišeni Allah se ponaša prema onima koji se ponašaju ispravno. On kaže: “ Sve vrline koje čovjek radi se dijele na dva dijela – prve su obavezne vrline a druge su dodatne vrline. Kako god, drugi aspekt, dodatne vrline, je nešto što čovjek mora da izvršava. Obavezne su one koje su podmoranje, kao npr. ako pozajmite od nekoga obavezno je da platite taj dug. Također da nadoknadite nečiju pobožnost prema vama je obavezno. Pored ovih obaveznih vrlina su dodatne. One spadaju u vrline koje su dodatne kao npr. pokazivanje velike ljubaznosti prema nekome, a za uzvrat vi pokažete im još već stepen saosjećanja i brige. 

Obećani Mesija (a.s) kaže: “Allahovi prijatelji, usavršavaju njihove obaveze kroz dodatne vrline. Kao naprimjer, dodatno Zekatu daju razne Sadake. Allah postaje njihov ‘vali’ (prijatelj). Uzvišeni Allah govori da Njegovo prijateljstvo dostiže do mjere gdje On postaje ruke, noge pa čak i jezik te osobe.”  

Uzvišeni Allah govori da oni koji su Njegovi ‘vali’ (prijatelji) razgovaraju sa Njim, hodaju uz Njega, i rade sa Njim, drugačije rečeno oni su potpuno predani Njemu. Ovakvi ljudi koji rade dobra djela Uzvišeni Allah Sam se brine o svom prijatelju, i potpuno uništ svakog neprijatelja. Pogledajte kako je samo veliki stepen prijatelja koji je blizu Allahu, da bi mu se uradila ikakva šteta je isto kao činjenje štete prema Allahu. Kako veliki pomagač je Allah ovakvim ljudima.”

Savjetujući nas da živimo život poniznosti i blagosti, Obećani Mesija (a.s) kaže: “ Uslov za one koji žele da budu ubrojani u bogobojazne jeste da trebaju da žive život u poniznosti i blagosti. Ovo je jedan od ogranaka bogobojaznosti (takve) kroz koji ćemo da savladamo ne dozvoljenu ljutnju. Da bi se uzdržali ljutnje je krajnji i najteži stepen za svakog mudrog i pobožnog čovjeka. Arogantnost i ponos se rađaju iz ljutnje. Osoba jedino postaje ljuta kad smatra sebe važnijom od druge osobe. Ja ne želim za članove moje zajednice smatraju druge ljude važnijim ili nižim, i da gledaju na druge sa uobraženosti i prezirom.”

Objašnjavajući kako se vjernik koji se drži bogobojaznosti ponaša u bilo kojem uspjehu, također kako se nevjernik ponaša Obećani Mesija (a.s) kaže: “Uvjek se sjetite principa da je dužnost vjerniku da se osjeća ponizan i da veliča Uzvišenog Boga kad mu je dat bilo koji uspjeh. Drugim riječima, on pripisuje taj uspjeh Uzvišenom Allahu i veliča Ga zbog Njegove milosti. Na ovaj način on napreduje i ostaje uvjek strpljiv u svakom iskušenju i postaje vjernik.”  

Obećani Mesija kaže: “ Kad neko postigne uspjeh ako pokaže hrabrost i odlučnost, on dobija novu lekciju u životu od koje ima koristi. On bi trebao da napreduje kad spozna Uzvišenog Boga. Ako neko postane uspješan ili njegove molitve budu odgovorene, ovo bi treblao da poveća njihovo razumjevanje o prirodi Uzvišenog Boga. Ovo se jedino može desiti kad razmislimo o Milostinji i Blagoslovu Uzvišenog Allaha. Niko ne može naslijediti Božiji Blagoslov.”

Obećani Mesija (a.s) onda kaže: “ Osoba može jedino postići Božiju blizinu i Njegovu zaštitu kad usvoji istinsku bogobojaznost (takvu) i kad radi dobra djela. (Arapski) Svaki dan Uzvišeni Allah zapisuje djela svake osobe.”

Da Uzvišeni Allah nam omogući da postimo i da se molimo u ovom mjesecu, i da u njemu usvojimo bogobojaznost. Da nam ovaj mjesec Ramazanndonese blagoslove za naš Džemat, za sve Muslimane i sav ostatak Svijeta. U ovim danima posebno se molite za Ahmadi Muslimane u Pakistanu, jer njihove patnje se povećavaju iz dana u dan.  

Slično na svakodnevnici postoje novi izvještaji koji govore da svjetski rat je blizu. Za velike sile, izgleda da se kreću prema globalnoj katastrofi sa velikom brzinom i ne postoje nikakvi znaci da se zaustave. Molim se da Uzvišeni Allah zaštiti sve Muslimane a posebno Ahmadi Muslimane od posljedica svjetskog rata i također da zaštiti opšte stanovništvo od ovih posljedica. Amin, 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp