U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi vrlina

Kratki sadržaj

Poslije učenja Tashahud-a, Ta’avuz-a i sure Al-Fatiha, hazreti halifatul Mesih V a.t.b.a. je rekao: ‘Hazreti Abdullah bin Jahsh r.a. je prvi od ashaba (drugova Časnog Poslanika s.a.v.s.) o kojem ću danas govoriti. Njegova majka, Umaimah bint Abdul Muttalib, bila je tetka  Časnog Poslanika s.a.v.s. po majci. Tako da je on bio rođak Časnog Poslnaika s.a.v.s.

On je primio islam u ranim danima islama. Preneseno je da je njegova porodica takođe bila izvrgnuta tlačenju od strane Kurejšija mnogobožaca. On se iselio u Abesiniju dva puta, skupa sa svojom dvojicom braće, hazreti Abu Ahmad-om i Ubaidullah, i svojim sestrama hazreti Zejneb bint Jahsh, hazreti Umm Habiba i hazreti Hamna bint Jahsh. Njegov brat, Ubaidullah je po stizanju u Abesiniju prešao na kršćanstvo i tamo umro kao kršćanin. Dok je njegova žena Umm Habiba bint Abu Sufijan još bila u Abesiniji, Časni Poslanik s.a.v.s. je obavio vjersko vjenčanje (nikah) s njom.

Poslije oštog suprotstavljanja, mase muslimana su morale iseliti iz Medine, ostavljajući napušteni komšiluk.Hazreti Abdullah bin Jahsh r.a. u Medini je to prenio Časnom Poslaniku s.a.v.s. Čuvši to Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘O Abdullah! Zar nisi zadovoljan činjenicom da će ti Allah dati palatu u Džennetu na mjesto toga?’ On je mislio da će vam umjesto ovih kuća, koje su napustili, biti dat položaj u Džennetu kao zamjenu. Tamo će za vas biti pripremljene palate.

Časni Poslanik s.a.v.s. je poslao hazreti Abdullah bin Jahsh r.a. u ekspediciji u dolinu Nakhlah, o kojoj je dato ovakvo iznošenje u knjigama:

Jednog dana je Časni Poslanik s.a.v.s. pozvao hazreti Ubai bin Ka’b-a i naložio mu da napiše pismo. Nakon što je pismo bilo napisano, on je pozvao hazreti Abdullah bin Jahsh i dok mu je davao pismo Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: Ja ću te odrediti za vođu ove ekspedicije (delegacije i ekspedicije, koja je bila osnovana i poslana pod njegovim vodstvom). U vrijeme njegovog odlaska, Časni Poslanik s.a.v.s. mu je dao titulu Amir-ul-Mu’miniin (poglavica vjernika). U Seerat-ul-Halbiya je napisano da je hazreti Abdullah bin Jahsh tako bio prvi sretni ashab koji je primio titulu Amir-ul-Mumineen (poglavica vjernika) u islamskoj eri.

Čak nakon što je Časni Poslanik s.a.v.s. iselio iz Meke u Medinu, oštrina neprijateljstva ljudi Meke nije opala. U ovo vrijeme je stanje Časnog Poslanika s.a.v.s. bilo takvo da bi ponekad ostao budan cijelu noć i ashabi bi spavali potpuno naoružani, da ih neprijatelji ne bi iznenada napali iz zasjede u tami noći. U ovim okolnostima je Časni Poslanik s.a.v.s. s jedne strane započeo sklapati ugovore sa plemenima koja žive u blizini i u okolini Medine da će oni pomagati muslimanima ako proizađu takve okolnosti. S jedne strane su, kao rezultat izvještaja da Kurejšije prave pripreme za napad, Časni Poslanik s.a.v.s. poslao hazreti Abdullah bin Jahsh-u u Nikhl sa dvanaest ljudi. On mu je dao pismo i naredio mu da ga otvori poslije dva dana. U njemu je pisalo: Trebaš ostati u Nikhli, okupiti informacije o okolnostima Kurejšija i o tome nas obavijestiti. Slučajno je ovih dana tuda prolazila mala delegacija Kurjšija, koja se vraćala iz trgovine iz Sirije. Hazreti Abdullah bin Jahsh ih je po ličnoj inicijativi napao i kao rezultat toga je jedna osoba među nevjernicima, Amr bin Al-Hazrami bio ubijen, dvojica su bili zarobljeni i muslimani su takođe uzeli neki ratni plijen. Kad su se vratili u Medinu i obavijestili Časnog Poslanika s.a.v.s. o ovom događaju, on je izrazio veliko nezadovoljatvo i rekao da im nije dao odobrenje da se bore i takođe je odbio da primi ratni plijen. Greška koju su hazreti Abdullah bin Jahsh-a i njegovi drugovi napravili bila je da su oni vjerovali da (mjesec) redžep još nije započeo, iako je mjesec redžep već  započeo.  Uprkos tome, nevjernici su podigli veliku halabuku da muslimani više ne poštuju svetost ovih svetih mjeseci, u kojima su svi oblici borbe bili obustavljeni. U komentaru ajeta (2:218): Oni tebe pitaju o borbi u svetom mjesecu, uzvišeni Allah kaže u ovom ajetu: iako je najprezrenije boriti se u ovim mjesecima i grijeh je u Allahovim očima, ali do još većeg stepena je prezreno zaustavljati ljude da idu putem Uzvišenog Allaha, zaustavljati ih da ispovjedaju Jedinstvenost Uzvišenog Allaha, zanemariti  svetost Al-Haram džamije i istjerivati ljude iz njihovih kuća bez ikakvog razloga, samo zbog činjenice da oni vjeruju u Jednog Boga.

Hazreti Abdullah bin Jahsh je bio ashab vrlo uzvišenog položaja. Časni Poslanik s.a.v.s. je za ovu ekspediciju odredio pouzdanu i povjerljivu osobu. Kad je Časni Poslanik s.a.v.s.  bio upoznat o planovima rata koje su napravili Kurejšija Meke, takođe je započeo praviti pripreme i uradio je to sa najvećom mogućom tajnošću. Prema historiji, ljubav prema Bogu i Njegovom poslaniku učinili su da ashabi zaborave sve materijalne želje. Njihova jedina želja je bila da svoje živote žrtvuju na Allahovom putu. Želja ovog ashaba je bila ispunjena i on je postao istaknut kao ‘Almajdo Fillah (onaj ko izgubi uho na Allahovom putu).  Prije kretanja na bojno polje, hazreti Abdullah bin Jahsh je molio Allaha: ‘O Allahu, kad se sutra susretnem s neprijateljima, daj mi da se suočim s nekim ko je žestok u napadu i odiše veličinom. Daj mi da ga ubijem i daj mi da me nadjača i odsiječe moje uši i nos. Kad dođem pred Tebe, Ti me upitaj: ‘O Abdullah, tvoj nos i uši su odsječeni!?’, a ja ću odgovoriti: ‘O Allahu, oni su odsječeni na Tvom putu i na putu Tvog Poslanika, i Ti reci da ja govorim istinu.’ Hazreti Saad kaže da je dova hazreti Abdullah bin Jahsh-a bila bolja nego njegova, jer je pred kraj ovog dana vidio da su mu nos i uši visili o koncu, što je značilo da su bili odsječeni i bačeni zajedno. Ovo je bila okrutna praksa koju su koristili nevjernici.

Hazreti Abdullah bin Jahsh i hazreti hamza bin Abdul Muttalib su obadvojica bili sahranjeni zajedno. Hazreti Hamza je bio amidža hazreti Abdullaha bin Jahsh i u vrijeme njegovog ubistva imao malo više od 40 godina. Časni Poslanik s.a.v.s. je bio čuvar njegovog nasljedstva tako da je Časni Poslanik s.a.v.s.  kupio robu u Kaibaru i dao ih njegovom sinu. Hazreti Abdullah bin Jahsh je takođe bio čuven kao čovjek s ispravnim mišljenjem i savjetom. U vrijeme bitke na Bedru, hazreti Abdullah bin Jahsh je bio među onim ashabima od kojih je Časni Poslanik s.a.v.s. uzeo savjet. Bio je usrdan i brižan otac. Ovo je pouka za muškarce i žene danas da trebate postati dragi muževi i ženama da trebaju postati takve majke koje brinu o svojoj djeci. Uz to, da postanete tako dragi muževi morate ispunjavati prava svojih žena i djece.

Drugi ashab je hazreti Ka’b bin Zaid. Njegovo iem je bilo K’ab bin Zaid bin Qa’is bin Malik i poticao je iz Banu Najjar plemena. Učestvovao je u Bitci na Bedru i ubijen je u bitci Khandaq (bitci Rovova). On je bio jedini preživjeli Bir Maona. Bir Maona je mjesto gdje je Časni Poslanik s.a.v.s. – na zahtjev jednog plemena – poslao 70 svojih ashaba od kojih je veliki dio bili hafizi (znali su cijeli Kur’an napamet) i koji su bili Qaris (oni koji su kako treba učili Kur’an).  Njih su prevarili i svi su bili ubijeni izuzev hazreti Ka’ba. On je preživio jer se popeo na planinu. Prema nekim predanjima, nevjernici su ga oštro napali i povredili. Misleći da je mrtav, nevjernici su ga napuatili dok je on zapravo bio živ. Uskoro se vratio u Medinu i konačno se njegovo zdravlje i život povratili na normalu.

Treći ashab je hazreti Salih Shukraan. Njegovo ime je bilo Salih a titula mu je bila Shukraan i bio je poznat po ovom imenovanju. Hazreti Salih Shukraan je bio Habshi (Abesinski) rob hazreti Abdullaha bin Aufa. Časni Poslanik s.a.v.s. je želio da on pomaže služiti i kupio ga je od hazreti Abdullaha. Druga propovijedanja kažu da ga je hazreti Abdur Rahman bin Auf predao bez naknade. Hazreti salih Shukraan je učestvovao u Bici na Bedru. Poslije Bitke na Bedru, Časni Poslanik s.a.v.s. ga je oslobodio. Hazreti Shukraan je bio od Ahl Sufa, onih koji su uvijke bili na vratima Časnog Poslanika s.a.v.s. Hazreti Shukraan je imao čast da sudjeluje u gusulu (obredno pranje tijela umrlog u islamu) i sahrani Časnog Poslanika s.a.v.s.  Hazreti Ibn Abbas r.a. kaže da je Časni Poslanik s.a.v.s. okupan sa odjećom na tijelu. Poslije bitke u Muraysi su iz tabora neprijatelja stečeni bogatstvo, oružje, stoka itd, i hazreti Shukran je bio određen za nadzornika svega ovoga. Bio je vrlo povjerljiv i pouzdan. Jedna pripovijest spominje da se hazreti Shukraan smjestio u Medini i takođe je imao kuću u Basri. Umro je u toku ere halifata hazreti Omera r.a.

Slijedeće je spominajnje hazreti Malik bin Duhshan. On je bio iz Khizraj plemena i iz porodice Banu Ghanam Bin Auf. Imao je kćer po imenu Furiya. Hazreti malik je učestvovao u bitci na Bedru i bitci kod rovova i svim drugim bitkama poslije toga skupa sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. Suhail bin Amr je bio među višim i poštovanim vođama Kurejšija. Sudjelovao je u Bitci na Bedru na strani idolopoklonika.

U povratku iz bitke Tabuka, Časni Poslanik s.a.v.s. je zastao blizu Medine na mjestu po nazivu Zavavan. U toku ovog boravka, Časni Poslanik s.a.v.s. je  bio kroz objavu obaviješten o džamiji Mesdžid Al-Zarar. Časni Poslanik s.a.v.s. je pozvao hazreti Malik bin Dhuhshuma i hazreti Ma’an bin Adi i naredio im da idu do džamije Mesdžid Al-Zarar. Hazreti Malik bin Dhuhshum i hazreti Ma’an bin Adi su otišli do plemena Banu Salim, koje bilo pleme hazreti Malika bin Dahaham. Hazreti Malik bin Dahsham je rekao hazreti Ma’anu da ga čeka da donese nešto čime može zapaliti vatru. Otišao je kući i donio zapajenu suhu granu palme. Onda su otišli ka džamiji Mesdžid Al-Zarar i prema pripovijedanjima, stigli su između akšama (magrib) i jacije (iša) namaza. Oni su je zapalili i ona je izgorila do zemlje.

Prema tome, ne trebamo praviti tvrdnje i navode o shabima zasnovano na zlim sumnjama. Pretpostavljelo se i posvajalo da je on možda odstupio s pravog puta do mjere da je bio optužen što je licemjer. Međutim, kasnije je postao onaj koji je uništio centar licemjera po nalozima Svemogućeg Boga.

Da Allag dž.š. nastavi uzdizati položaj ashaba. Da nas On osposobi da analiziramo sebe da li ili ne postupamo po naredbama Svemogućeg Boga.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp