U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina: Hamza ibn Abdul-Muttalib r.a.

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah učvrsti njegove ruke) je rekao da je Obećani Mesija (a.s), rekao slijedeće jedne prilike:” Koje je bilo stanje civilizacije, morala i duhovnosti Arapske nacije u vrijeme dolaska Časnog Poslanika (savs)? Rat svugdje, pijanke, preljube i pljačke. Ukratko, razni razvrati su se uveličavali… Kako god, dolazak Časnog Poslanika (savs) primajuću Islam, raširili bi svetu ljubav i duh jedinstva i bili su svi spremni da polože svoje živote na putu Uzvišenog Boga.”

 Dalje je nastavio:” Prelijepe riječi Uzvišeni Bog je izgovorio, koje su riječi hvale za ashabe “ Među vjernicima su ljudi koji su iskreni prema zavjetu koji su dali Allahu. Među njima su i neki koji su žrtvovali svoj život, a neki koji i dalje čekaju, spremni da žrtvuju svoje živote.”(33:24)

 Ja sam navodio slučajeve iz života ashaba, koji su uključivali ashabe sa bitke na Bedru, također i neke druge ashabe. Kako god, mislio sam da bi trebao prvo da pričam u vezi onih ashaba koji su učestvovali na bitci na Bedru zbog njihovog posebnog stepena.   

Danas ću da pričam u vezi Hazreti Hamze bin Abdul Muttaliba (ra). Bio je poznat pod epitetima Sejjidu-Šuhedaa (Vođe Šehida), Asadullah (Allahov Lav) i Asadu-Resul (Lav Božijeg Poslanika) su bile pohvale date njemu. Hazreti Hamza (ra) je bio sin od Hazreti Abdul Muttaliba (ra), koji je bio poglavica plemena Kurejš i amidža Božijeg Poslanika (savs). Ime njegove majke je bilo Hallah, koja je bila rodica sa očeve strane Hazreti Amine(ra) majke Časnog Poslanika (savs). Hazreti Hamza je bio dvije godine stariji od Časnog Poslanika (savs) ili četri godine iz drugog pripovjedanja. Hazreti Hamza (ra) je također bio brat po mlijeku Časnom Poslaniku (savs). Robinja Saubia ih je obadvoicu dojila.  

 Historijski događaj kako je Hazreti Hamza (ra) prihvatio Islam je vrlo vjerski inspiritivan. Ovako se dogodilo. Jednom je Časni Poslanik (savs) sjedio na kamenu između brda Safe i Merve. Sigurno je razmišljao kako uspostaviti jedinstvo Uzvišenog Allaha. Poslije Ebu Džehel je došao. Čim je stigao, rekao je Muhammede (savs) zar ti nećeš povući ono o čemu govoriš. Onda je nastavio da ga verbalno vrijeđa na najgori način. Časni Poslanik (savs) je šutao i tolerantno sjedio i slušao ova vrijeđanja. Nije progovorio ni jednu riječ. Poslije kad je Ebu Džehel završio sa uvredama ovaj bjednik je prišao i ošamario Časnog Poslanika (savs). Kako god, Časni Poslanik (savs) opet nije rekao ni jednu riječ njemu. Kuća Hazreti Hamze (ra) je bila ispred mjesta gdje je Časni Poslanik (savs) sjedio, on nije bio kod kuće u to vrijeme. Dogodilo se da kad je Ebu Džehel ovo radio, jedna od sluga Hazreti Hamze (ra) je stajala na vratima i vidjela je sve šta se desilo. Ovo što je vidjela vrlo je tužno uticalo na nju. Nije mogla da uradi ništa. Kad se Hazreti Hamza (ra) vratio navečer iz lova, ova sluškinja je vrlo direktno i emocionalno mu se obratila i rekla zar te nije stid da hodaš naokolo glumeći hrabrost? Kad je čuo ovo postao je vrlo namršten i upitao je u čemu je problem, ona je objasnila da je Ebu Džehel vrijeđao i napao njegovog bratića, Muhammeda (savs) ali Muhammed (savs) nije mu uzvratio na njegove postupke. Zar se ne stidiš da se tako ponašaju prema tvom bratiću u tvom prisustvu?

Hazreti Hamza (ra) tad nije bio prihvatio Islam. Ipak kad je čuo u vezi ovoga od svoje sluškinje, njegove oči su pocrvenile i pomisao na čast svoje porodice ga je podstakao da bez razmišljanja se uputio prema Kabi vrlo ljut. Prvo je uradio tavaf oko Kabe i onda se uputio prema skupu gdje je Ebu Džehel se hvalisao i rugao se pričajući u vezi događaja sa velikim zadovoljstvom. Kad je Hazreti Hamza (ra) stigao do tog skupa, snažno je udario Ebu Džehela po glavi sa svojim lukom i rekao ti govoriš ljudima da si osramotio Muhammeda (savs). Sad ću ja tebe da osramotim! Ako imaš hrabrosti pričaj ispred mene. Tad je Ebu Džehel bio smatran kao hrabri čovjek u Mekki, kao kralj i vođa njihove nacije. Hazreti Hamza (ra) je iskazao svoju vjeru na tom istom skupu gdje je udario Ebu Džehela po glavi sa lukom. Obratio se Ebu Džehelu i rekao psovao si Muhammeda (savs) samo zbog toga što je izjavio da je Božiji poslanik i da mu se melek spusto. Slušaj me dobro, ja također izjavljujem sve što Muhammed (savs) izjavljuje. Ako si hrabar, iako se usuđuješ suprostavi mi se. Kad je rekao ovo, Hazreti Hamza (ra) je primio Islam. Saznajemo iz pripovjedanja da poslije prihvatanja Islama Hazreti Hamze (ra) vjera drugih Muslimana u Mekki se učvrstila. 

Hazreti Hamza (ra) je uvjek pratio upute Časnog Poslanika (savs) da moramo da čuvamo svoje dostojanstvo i samopoštovanje. Časni Poslanik (savs) mu je rekao da mora da uči slijedeću dovu: „O Allahu ja molim Tebe, osvrčući se na Tvoje Veliko Ime i Velikog Vratara Dženneta, od koje je uvjek imao koristi.“ Ove stvari nam govore da je Hazreti Hamza (ra) imao duboku vjeru u molitve, a i zašto ne bi? Jer kroz ove molitve Uzvišeni Allah je dao njemu sve kućne stvari i sve što mu je potrebno. 

U historiji bitke na Bedru druge Hidžretske godine, nalazimo još jedan događađaj. Jedan od nevjernika Aswad Bin Abdul Asad Makhzuumi, koji je bio vrlo grozan i loš čovjek. On se zakleo da će piti iz bazena Časnog Poslanika (savs) gdje su Muslimani pili vodu ili će ga srušiti ili će umrijeti pored njega. Hazreti Hamza (ra) se hrabro borio da odbrani rezervar vode za Muslimane i nije dozvolio da se voda zagadi. 

Hazreti Ali (ra) govori u vezi bitke na Bedru da je broj nevjernika bio mnogo veći od Muslimana. Časni Poslanik (savs) se molio cijelu noć sa dubokim jecajima i sa velikom poniznošću. Engleski historičar Gospodin William Muir je napisao u vezi učestvovanja Hazreti Hamze (ra) u bitci na Bedr, da je Hazreti Hamza (ra) je vidljivo dominirao na frontu jer je nosio pero od noja. U toku rata, hrabro je ubio mnoge ratne poglavice. U toku bitke na Uhudu je dokazao izvrsnu hrabrost. Ovo je paralo oči Kurejšija u Mekki. Jednom Ubaidullah bin Adijj (ra) je rekao Vašhi, „možeš li nam reći u vezi događaja kad je Hazreti Hamza (ra) bio ubijen?“ Vašhi je objasnio da je on bio rob i njegov gazda je obećao da ako on osveti smrt njegovog amidže i da ubije Hamzu (ra) da će ga osloboditi. Vašhi je rekao da u toku bitke na Uhudu, se krio iza velike stjene i samo je vrebao Hamzu (ra), Kad je prošao pored mene, napao sam ga sa svojim kopljem i izbo ga je sa njim. Ovo je bio njegov zadnji trenutak. Kad su se ljudi vraćali natrag u Mekku ja sam im se pridružio i ostao sam tu. Kad se Islam proširio u Mekku ja sam se preselio u Ta’if. 

Hazreti Hamza (ra) je bio ubijen kad je imao 59 godina, 32 mjeseca poslije Poslanikove selidbe. Nevjernici su komadali tjela ubijenih Muslimana, odsjecali su im nosove i uši. Također su izvadili jetru Hazreti Hamze (ra) i dali su dio njegove jetre Hindi. Hinda je pokušala da sažvaće dio jetre ali nije bila u stanju da je proguta, tako da je ispljuvala je. Kad je ovo Časni Poslanik (savs) saznao rekao je da je Uzvišeni Allah zabranio vatri da dotakne bilo koji dio Hamzinog (ra) tjela. 

Časni Poslanik je stajao kraj Hamzinog (ra) tjela i rekao je: “O Hamza (ra) nikakvo iskušenje kao ovo me neće zadesiti. Nikad nisam vidio težu scenu kao danas.” Onda je Časni Poslanik (savs) rekao da melek Džibril mi je javio da je Hamza (ra) bin Abdul Muttalib imenovan lavom Božijeg Poslanika na sedmom nebu. 

Hazreti Zubejr (ra) prenosi da na dan bitke na Uhudu i pred kraj borbe jedna žena je trčala na frontu. Bilo je nezaobilazno da će vidjeti mrtva tjela poginulih. Pokušao je da je zaustavi, ali ona je bila jaka žena i naredila mu je da se skloni, i da neće slušati ništa šta on ima da joj kaže. Rekao joj je da mu je Časni Poslanik (savs) naredio da je zaustavi tako da ti ne vidiš mrtva tjela. Kad je ovo čula odmah je zastala i izvadila je dva bijela platna. Rekla mi je da je donijela ova dva bijela platna za mog brata Hamzu (ra) javljeno mi je da je ubijen. Ovo je bila poslušnost ljudi tog vremena, da čim im je bilo saopšteno šta je Časni Poslanik (savs) naredio, uprkos svim njemim mukama i bolu odmah je obuzdala svoje emocije i zaustavila se kad je Časni Poslanik (savs) bio spomenut. Ovo je kompletna pokornost. 

Hazreti Ebu Hurejra (ra) spominje da Hazreti Hamzi (ra) je uvjek bilo na prvom mjestu ponašanje prema svojoj rodbini i izvršavanje dobrih djela. Poslije njegove smrti Časni Poslanik (savs) se obratio njegovom mrtvom tjelu i rekao:” Neka je Allahova milost na tebi.” Bio je takav da je izgledalo, da niko se nije mogao porediti sa njim u pomirenju i izvršavanju dobirih djela i poslije danas neće više žaliti za njim. Na Hamzinoj (ra) dženazi ashabi su bili ožalošćeni i tužni.  

Hazreti Abdullah bin Umar (ra) prenosi da kad se Časni Poslanik (savs) vratio sa Uhuda saznao je da su supruge od Ensarija oplakivale svoje muževe. Časni Poslanik (savs) je rekao kako da niko ne oplakuje smrt Hamze (ra). Kad su žene Ensarija saznale šta je Poslanik (savs) rekao one su se skupila i počele da oplakuju njegovo ubistvo. Časni Poslanik (savs) je zaspao. Kad se probudio vidio je da žene opet plaču na isti način. Naredio je da im se kaže da se vrate svojim kućama i poslije ovoga niko neće da oplakuje mrtve. Na ovaj način Časni Poslanik (savs) je zabranio kukanje i oplakivanje mrtvih. Tako je zaustavio običaj prevelikog oplakivanja i udaranja sebe zbog mrtvih. Časni Poslanik (savs) je koristio veliku mudrost prema emocijama žena Ensarija. Umjesto njihovog kukanja i oplakivanja za njihovim muževima i braćom, Časni Poslanik (savs) je privukao njihovu pažnju prema smrti Hazreti Hamze (ra) koja je bila veliki gubitak za cijelu Muslimansku populaciju. Savjetovao ih je da pokažu strpljenje na način koji je ostavo duboki značaj na sve. Što se tiče smrti Hamze (ra) to je ostavilo duboki osjećaj gubitka na Časnog Poslanika (savs) do kraja njegovog života. 

Da Svemogući Allah nastavi da uzdiže status ovih ashaba. Da svi Muslimani svijeta se sjete žrtvovanja koje su ovi ashabi dali do Sudnjeg Dana i da imamo mogućnost da radimo dobra djela koja su nam ovi ashabi pokazali. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp