U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Primjeri ashaba Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kratki sadaržaj

Poslije učenja Tashahud-a, Ta’wwuz-a i sure Al-Fatiha, hazreti Halifatul Mesih V a.t.b.a. je rekao: Obećani Mesija a.s. je, dok je spominjao žrtvovanje ashaba Časnog Poslanika s.a.v.s., njihov položaj i naklonosti koje im je Svemogući Allah dao, jednom prilikom rekao: ‘Hazreti Abu Bakr r.a. je žrtvovao sav svoj imetak na putu Uzvišenog Allaha… šta mu je Uzvišeni Allah dao zauzvrat? On ga je učinio kraljem cijele Arabije… Međutim, kad su jednom napustili sve svoje sebične želje i cijeve i došli na prag Uzvišenog Allaha, praznih ruku i čistih srca, onda im je Allah podario pomoć…, ukratko, oni koji su napustili sve radi Uzvišenog Boga bilo im je dato sve.’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Takvi ljudi nisu umrli dok nisu primili svoju mnogostruku nagradu od Svemogućeg Boga u poređenju s onim što su žrtvovali na Njegovom putu. Uzvišeni Bog ne ostaje dužan nikome.’

Hazreti ‘Abbad bin Bashar je bio ashab među Ansarima (muslimanima Medine). On je bio ubijen u cvijetu mladosti sa oko trideset pet godina. On r.a. je učio Časni Kur’an u ranim jutarnjim satima, tražeći Božije zadovoljstvo. Zbog jednog svog sna, hazreti Abbad je bio siguran da će postići položaj šehida. Hazreti Abu Sa’eed Khudri prenosi: ‘Hazreti ‘Abbad mi je jednom rekao: ‘Vidio sam u snu da se nebo raspuklo nadvoje i da sam ja ušao u njega, poslije čega se ponovo zatvorilo i vratilo u svoj početni oblik.’ Zbog ovog sna on je govorio da je siguran da će mu Uzvišeni Allah podariti položaj šehida. Ovaj san se ispunio u toku Jamama bitke. Bio je ubijen dok se borio s velikom hrabrošću. Hazreti Abu Sa’eed kaže da je poslije ove bitke njegovo lice bilo neprepoznatljivo zbog rana na licu a tijelo su mu prepoznali zbog određenih biljega na njemu.

Haram bin Milhan r.a. je bio izuzetno predan da omladinu poučava Časnom Kur’anu i služenju Ahab-e-Soffa (siromašnim ashabima, koji su boravili na sofi). On je poslan kao vođa delegacije od 70 čvrstih drugova plemenu Bani ‘Amir da ih poučavaju učenjima islama nakon što su oni  tražili od Časnog Poslanika s.a.v.s. da im pošalje neke ljude s ciljem da propovijedaju (poruku islama). Kad su Haram bin Milhan i njegov ashab prišli ovim ljudima, vođa Bani ‘Amira je pokazao na jednog čovjeka koji je s leđa napao kopljem Haram bin Milhana. On je protrljao ovu krv na svojim rukama i rekao: ‘Tako mi Gospodara Kabe, ja sam uspio. Tako mi Gospodara Kabe ja sam uspio.’ Poslije ovoga je i drugi ashab takođe bio ubijen poslije čega su oni napali preostalih sedamdeset ljudi i sve ih ubili osim jednog ili dvojice, koji su ostali bezbjedni. Kad su ovi ljudi bili tako svirepo ubijeni, oni su molili: ‘O Allahu! Primi naše žrtve i obavijesti Časnog Poslanika s.a.v.s. o ovom našem stanju, jer ovdje tako ne možemo uraditi.’ Tako da je hazreti Džebrail prenio Časnom Poslaniku s.a.v.s. selam (pozdrav mira) ovih ashaba i obavijestio ga o njihovoj situaciji i ubistvu (da su bili šehidi) Časni Poslanik s.a.v.s. je obavijestio svoje ashabe da su svi oni bili ubijeni. Časni Poslanik s.a.v.s. je bio jako ožalošćen njihovim ubistvom. On je molio (Boga) protiv ovih plemena trideset dana govoreći: ‘Moj Allahu Ti Lično kazni one koji su krivi za ovu nečovječnost.’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Pogledajte stanje poštovanih ashaba, da Allah bude zadovoljan s njima. Kakva su im zvjerstva bila učinjena u Meki? Neki od njih su bili zarobljeni i mučeni, i kažnjeni na razne načine. Međutim, šta ih je osposobilo da ostanu čvrsto utvrđeni na istini čak u toku oluje teškoća i škripca? To je upravo bilo njihovo zadovoljstvo i vrelo sreće koji su izbijali iz njihovih grudi zbog (njihove) ljubavi za istinom.’ Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Najmukotrpnije nesreće su za vjernika učinjene lahkim da ih preživi. Istina je da je znak istinskih vjernika da su uvijek spremni da budu ubijeni. Samo razmislite o ovome, da tu nije bilo radosti u preživljavanju ovakvih kušnji kako su onda poslanici a.s. prolazili kroz takve teškoće tako dugo vremena?’

Primjeri o ashabima a.s. koji su ovdje spomenuti pokazuju da je duhovna moć Poslanika s.a.v.s. u njih ubrizgala takav duh da su čak na ivicu smrti bili spremni da proglase: ‘Mi se kunemo Bogom Kabe da smo uspjeli. Mi smo spoznali Boga.’ Hazreti Abdullah bin Amr, koji je bio ashab među Ansarijama, o njemu je spomenuto kad je odlazio radi Bitke na Uhudu da je rekao: ‘Ja ću biti prvi koji će biti šehid.’ On je rekao svom sinu: ‘Vodi brigu o svojim sestrama poslije moje smrti.’ Takođe je rekao: ‘Ja sam uzeo zajam od jednog Jevreja. Otplati mu od prihoda moje bašče hurmi kad primiš zaradu.’ Ovo je bio stepen njihove ljubavi prema Allahu, bogobojaznosti, čestitosti i standarda pružanja dužnih prava (drugih). On se nije bojao za svoje kćeri da treba ispuniti njihova prava, umjesto toga on je imao vjeru u Allaha i nakon oslanjanja na Njega savjetovao je svog sina : ‘ti ćeš sada postati glava ove kuće i ispunit ćeš ove obaveze i takođe vodi brigu o svojim sestrama.’ On je takođe bio zabrinut o otplati duga koji je uzeo od Jevreja. (On je rekao) ‘Ja ne očekujem od tebe da  ovo otplatiš iz svog džepa. Zapravo, to će biti otplaćeno od zarade stečene od moje bašče hurmi. Ja na tebe ne stavljam nikakav financijski teret. Ja te jednostavno obavještavam o ovoj obavezi. Ja te obavještavam o cjelovitoj islamskoj naredbi, koja je da otplatiš ovaj dug. Ti ćeš naslijediti moj imetak samo nakon što otplatiš ovaj dug.

Slično tome, u pogledu ljubavi da daju žrtve i o ubistvu hazreti Amr bin Jamuh-a rečeno je da je on hodao sa štapom zbog povrede na nozi. Imao je mnogo neudobnosti. Zbog ove teškoće mu njegov sin nije dao da učestvuje u Bitci na Bedru. Kad su nevjernici marširali da se bore u Bitci na Uhudu on je rekao svojim sinovima: ‘Možete raditi što god hoćete ali ja vas neću poslušati i sigurno ću učestvovati u ovoj bitci.’ Zato se sreo sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. i tražio: ‘Moji sinovi me zadržavaju da učestvujemo u ovoj bitci zbog problema na mojoj nozi. Međutim, ja želim da vam se pridružim u ovoj svetoj bitci (džihadu)’. I rekao je: ‘Tako mi Boga, ja želim da Svemogući Allah ispuni ono što je želja mog srca i podari mi da budem šehid. Ja ću ući u Džennet zbog moje povređene noge.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Džihad nije obavezan za tebe zbog ove teškoće. Međutim, ako to tvoja želja, onda se možeš pridružiti.’ Njegova želja se sigurno ispunila i on je bio ubijen u bitci na Uhudu.

Prema tome, ovi ljudi su napredovali u vjeri i uvjerenju. Uzmite primjer bilo kojeg ashaba r.a. Oni su bili spremni da ponude svoje živote s iskrenošću i odanošću. Hazreti Abu Talha r.a. je bio ashab među Ansarima koji je bio popularan zbog svoje streljačke sposobnosti. On je pokazao veliku vještinu streljaštva u toku Bitke na Bedru. Časni Poslanik s.a.v.s. bi govorio: ‘Stavite strijele ispred Abu Talhe’ jer će on koristiti brzo strijele i takođe će pogoditi namjerene ciljeve. On je takođe imao priliku da štiti Časnog Poslanika s.a.v.s. u toku Bitke na Uhudu i Hazreti Talha r.a. je držao svoju ruku ispred lica Časnog Poslanika s.a.v.s. Kad je neko ispunjen uvjerenjem  onda na početku on prvo želi da potroši svoj imetak i kad ova želja raste onda takva osoba bude uvijek spremna da dadne svoj život. Ovo uvjerenje je stalno raslo u njima zbog moći Časnog Poslanika s.a.v.s. da ih očisti.

Hazreti Ubay bin Kaab je imao poseban odnos sa Svemogućim Bogom. U Buhari  knjizi hadisa je napisano da mu je jednom prilikom  Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Svemogući Allah mi je naredio da ti učim Časni Kur’an.’ Dakle, Časni Poslanik s.a.v.s kaže da mu je Svemogući Bog naredio da uči Kur’an njemu (to jest Ubay bin Kabu). Hazreti Ubay bin Kaab je bio iznenađen i pitao je: ‘Je li me Gospodar svemira spomenuo po imenu i tražio da mi učiš Kur’an?’ Časni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ‘Jeste, On te spomenuo po imenu.’ Nekad kasnije kad je neko pitao Ubay bin Maaba: ‘Kad si ovo čuo, jesi li se osjećao presretan?’ On je odgovorio: ‘Ako je Svemogući Bog rekao za nekoga da bude sretan s Njegovim blagoslovima i milosti, zašto onda da ja ne budem presretan?’

Hazreti Ubay bin Kaab je bio dobro upućen u Časni Kur’an. Jednom prilikom ga je Časni Poslanik s.a.v.s. pitao – ja sam prethodno ispričao ovaj događaj u prethodnim hutbama, prije dvije ili tri sedmice- koji ajet Kur’ana treba biti proglašen najuzvišenijim?’ On je rekao ‘Ajatul Kursi je ajet koji može biti proglašen da je od najuzvišenijih ajeta.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je bio zadovoljan  što je čuo ovo i rekao je: ‘O Ubay! Da Allah blagoslovi tvoj stepen znanja.’ Uz odobrenje hazreti Omera r.a. on bi poučavao ljude znanju Kur’ana kao i njegovom tumačenju.

Ovo su bili ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. (iskazi o njima), koji su napredovali dotle da su dostigli najviši položaj. U pogledu ashaba Časnog Poslanika s.a.v.s. u jednoj prilici je Obećani Mesija a.s. rekao: ‘Ako se osoba zamisli o (životu) ashaba Časnog Poslanika s.a.v.s. otkrit će da su oni bili jednostavni ljudi. Baš kao što posuda bude čista poslije glačanja, njihova srca su bila ista u tome da su bila ispunjena Božijim svjetlom i oslobođena od svake nečistoće tjelesnih želja. U suštini, oni su bili istinsko utjelovljenje izreke: ‘(Arapski) Onaj uistinu napreduje ko je očisti.’ Da nas Svemogući Allah osposobi da istinski razumijemo položaj ashaba i dok postupamo po njihovom primjeru, da nas Allah osposobi da uvećamo svoju odanost i iskrenost.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp