U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Izvrsnost u vrlinama, moralu i ponašanju

Kratki sadaržaj

Poslije učenja Tashahhuda, Ta'waauz-a i sure Al-Fatiha, hazreti halifatul Mesih V a.t.b.a. je ovako započeo hutbu:

Islamska učenja snažno ističu praksu dobrog morala i izvanrednog vladanja kod kuće i u društvu, i na svakom stepenu. Nijedna druga religija se ovim predmetom ne bavi do takvih detalja. Međutim, nažalost,  muslimani su ti koji se općenito smatraju da su na najnižem stepenu u ovom pogledu. Nemuslimani ih kritikuju zato što je njihova praksa suprotna onome što propovijedaju. Muslimani općenito tvrde da vole Časnog Poslanika s.a.v.s. ali ne slijede duh učenja Časnog Poslanka s.a.v.s. Kad je Svemogući Bog poslao Obećanog Mesiju a.s. da podsjeti ljude o ovim uzvišenim učenjima, muslimani su ga grubo odbili. Ovo njihovo stanje treba privući pažnju nas, Ahmadi muslimana ka tome da činimo krajnje napore da u sebe usadimo najviši moral. Mi trebamo nastojati i posvojiti najviši moral koristeći sve svoje sposobnosti, što je takođe učenje islama i čiji je praktični primjer Časni Poslanik s.a.v.s. utemeljio prije nas. Inače, neće biti ni od kakve koristi za nas što smo Ahmadi muslimani ili što se tako nazivamo.

Ako pogledamo na praktičan primjer Časnog Poslanika s.a.v.s., vidimo zadivljujuće (moralne) standarde. Časni Poslanik s.a.v.s. je upozorio svoju ženu zbog ruganja drugoj ženi zbog njene male visine, jer ovo izaziva emotivan bol drugima, on (s.a.v.s.) je savjetovao jednu ženu da ne pokazuje ni najmanje nezadovoljstvo prema bilo kojoj od drugih žena nad bilo čime što one rade. Časni Poslanik s.a.v.s. je savjetovao djecu da postignu visoki moralni standard i da ne oštećuju voćke drugih ljudi bacanjem kamenja na njih nego ako su baš u nuždi da uzmu samo voćke koje su opale s drveta.’ Ali da je još bolje da mole Allaha dž.š. da nikada ne budu u takvoj očajnoj situaciji. Jedanput je neko dijete jelo brzo i po  cijelom tanjiru na što je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Prvo, prouči dovu da započneš u ime Allaha, jedi desnom rukom i jedi ono što je pravo pred tobom.’ Tako, na ovaj način trebamo svojoj djeci dati moralnu obuku, tako da posvoje izvanredan moral kad odrastu.

Nadalje, neiskrenost je grijeh a istinoljubivost je vrlina i dobar moral. Časni Poslanik s.a.v.s. je dao upute da na ovaj način u srca djece usadimo ovo (moralnu odliku) od samog djetinjstva.  Jedan ashab prenosi događaj iz svog djetinjstva i kaže kako je jednom Časni Poslanik s.a.v.s. došao njihovoj kući. ‘Zbog moje nezrelosti ja sam, kratko poslije toga, dok je Časni Poslanik s.a.v..s još bio prisutan u kući, htio da  odem i igram se napolju. Zato je moja majka, da me zaustavi da ne napuštam ovo časno okruženje, rekla: ‘Dođi sjedi ovdje. (Ako me poslušaš) dat ću ti nešto.’ Na ovo je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Je li želiš da mu nešto dadneš?’ Moja majka je odgovorila: ‘Jeste, dat ću mu hurmu.’ Na to je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Da ovo nije bila tvoja namjera i da si ovo rekla samo da pozoveš dijete, bila bi kriva zbog činjenja grijeha jer si rekla laž.’ Tako je na ovaj način čak ovo dijete postalo svjesno važnosti istinoljubivosti i pridržavanja iskrenosti u ovim mladim godinama. Jedanput je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao nekoj osobi: ‘Ako nisi u stanju da se uzdržiš od svakog poroka, onda se trebaš uzdržati od laganja. Barem se trebaš uzdržati od jednog poroka. Sada, vi takođe trebate sebe procijeniti da li se držite takvih standarda. U jednom hadisu je spomenuto u vezi sa velikim grijesima, da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Najveći grijesi su širk (pridružvanje drugova s Bogom) i neposlušnost roditeljima.’ Osoba koja je ovo prenijela kaže da je Časni Poslanik s.a.v.s. nabrajao ove glavne grijehe dok je sjedio i oslanjao se na nešto. Onda je uspravno sjeo i rekao: ‘Slušajte pažljivo. To (veliki grijesi) je takođe neiskrenost i davanje lažnog svjedočenja.’

Časni Poslanik s.a.v.s. je uzdigao standarde tolerancije i strpljenja kod svojih ashaba. Neki beduin je počeo vršiti malu nuždu u džamiji. Ljudi su potrčali prema njemu da ga zaustave. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Pustite ga na miru i prospite vodu preko mjesta gdje je izvršio malu nuždu.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je dalje rekao: ‘Vi ste stvoreni da omogućite ljudima olakšanje, a ne da im izazivate teškoće.’ Poslije ovoga, beduin je uvijek spominjao ovaj postupak ljubaznosti Časnog Poslanika s.a.v.s.

Jednom prilikom je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Ako želite da iznađete da li radite nešto dobro ili loše, obratite se svojim komšijama i vidite njihovo mišljenje koje imaju o vama.’ Poslije ovoga, Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao vođama: ‘Vaš moral će se pokazati kad sebe budete smatrali slugama nacije i kad budete služili ljudima sa svim svojim sposobnostima i mogućnostima.’ Prema tome, vršioci dužnosti u Džematu trebaju takođe obratiti pažnju na ovu stvar.

Izvanredni moral Časnog Poslanika s.a.v.s. se u potpunosti pokazao nakon što je imao neograničenu moć poslije osvajanja Meke. Časni Poslanik s.a.v.s. je oprostio svim svojim neprijateljima, čak i onima koji su ga najžešće proganjali. Ovaj postupak oprosta je služio kao sredstvo za primanje islama za mnoge (među njima).

Spominjući standarde najviših moralnih vrlina Časnog Poslanika s.a.v.s., Obećani Mesija a.s. je jednom prilikom rekao: ‘Obraćajući se Časnom Poslaniku s.a.v.s., Uzvišeni Allah je rekao: ‘ti zaista posjeduješ visoke moralne vrline.’ Prema tome, u skladu sa ovim objašnjenjem to znači da se svaki oblik moralne izvanrednosti kao što su: velikodušnost, hrabrost, pravednost, milost, dobrotvornost, istinoljubivost i tolerantnost itd., (to jest da tolerišete nešto sa stpljenjem) nalazi u tvom karakteru… sve ove moralne odlike su zapravo prirodna stanja i osjećanja osobe i samo mogu biti označene moralnim vrlinama kad su pokazane u odgovarajućoj (prikladnoj) i umjesnoj prilici i u skladu sa namjerom osobe….’

Spominjući razne okolnosti pokazivanja  visokih moralnih odlika, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Visoki moral može biti ocijenjen u dvijema okolnostima: u vrijeme kušnji i nevolja i u vrijeme uspjeha i blagostanja. Osoba koja pokazuje strpljenje i nastoji da stekne zadovoljstvo Uzvišenog Allaha u vrijeme kušnji i patnji, posjeduje visoke moralne vrline. Nadalje, osoba koja pokaže poniznost i utemeljuje pravdu u vrijeme uspjeha i vladavine, takođe se može smatrati onim ko ima visoke moralne odlike. Tako da su se  obje ove okolnosti pokazale  u svoj svojoj veličanstvenosti u životu našeg Časnog Poslanika s.a.v.s.’

Komentarišući o neiskrenom laskanju i obmanjivoj učtivosti dok su srca puna zlobe, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Ovo nije islamsko učenje, jer ovo nisu istinske islamske vrline. Umjesto toga, visoka vrlina je da šta god kažete, to treba biti iskreno.’ Ako pokazujete sažaljenje, to treba dolaziti iz vašeg srca…. Jer Svemogući Allah kaže: ‘Zaista, Allah naređuje pravednost, i činjenje dobra drugima; i da dajemo kao što dajemo bližnjima.’

Ovo je najbolja praksa: činite pravdu, govorite stvari kako jesu. Onda ima situacija gdje je ehsan (činjenje dobra) potrebno, trebate činiti dobro. Onda da idete stepen dalje je da prema ljudima postupate kao što majka postupa prema svojoj djeci ili kao što bliska rodbina postupa prema bližnjima. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Ovo je najbolja praksa i u Allahovoj Knjizi se nalazi uputa za najbolju praksu.’

Prema tome, potrebna je čistoća srca. Od vas se traži da slijedite put Allahovih naredbi i zadovoljstva. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Dobar moral je ključ za druga dobra djela. Oni koji ne paze na svoj moral, postepeno postanu beskorisni.’ Odatle, čovjek je samo od koristi ako  ima visoke moralne vrline. Od mrtvih životinja se barem mogu iskoristiti koža i kosti, ali čovjekova koža je beskorisna. Ovo je tačka kad on postaje kao najgore i najniže stvorenje. Zato zapamtite, popravljanje vašeg morala je izuzetno važno jer je moral majka dobrih djela.’

Ako imate dobre moralne vrline, bit ćete u stanju da činite dobra djela. Kako su ovi morali izraženi u svakodnevnom životu Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Neki ljudi se ozlovolje kad vide prosijaka… U Časnom Kur'anu se kaže: ‘nemoj koriti prosijaka'… Vrlina je da se ne trebate ljutiti na prosijaka. Šejtanova želja je da vas čuva od činjenja dobrih djela i da vas navede da činite zlo.’

Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Razmislite o činjenici da jedno čestito djelo proizvodi drugu vrlinu i slično tome je zlo djelo izvor izazivanja drugog zla. Baš kao što neka stvar privlači i upija drugu, slično tome je Svemogući Allah uspostavio ovaj sistem pretapanja  u svakom postupku. Sistem učenja i ovladavanja.’ Prema tome, jedno dobro djelo vodi drugom dobrom djelu i čovjekova mogućnost da čini više dobra će se stalno uvećavati.

O postupanju prema roditeljima, Obećani Mesija a.s. je savjetovao Sheikh Abdur Rahman sahiba iz Kadiana (čiji su roditelji bili sikhi): ‘Ti trebaš činiti dove za njih…Osoba treba pokazivati svoje dobre načine ponašanja i čist primjer više nego prije da im dokaže istinitost islama.’ Standard istinskog islama je takav da je njegov sljedbenik u stanju da postigne visoki moral kroz islam i kao rezultat oni postaju istaknuti pojedinci. Kroz vas će možda Bog usaditi ljubav prema islamu u njihova srca. Islam ne zabranjuje osobi da služi svoje roditelje. Vi trebate pokazivati krajnju poslušnost prema njima na svaki mogući način u svjetovnim stvarima koje ne štete vjeri. Služite im svojim srcem i dušom.’

‘Moral je ono što pravi razliku između ljudskih bića i životinja’ – detaljno izlažući   o tome, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Prvo, životinje ne mogu razlikovati između prilike i količine, i uzimaju sve što je pred njima. Drugo, životinje ne razumiju razliku između onoga što je zakonito a šta nije.’ Boravište ljudi koji nešto otimaju i to nezakonito izjedaju je Džehennem. Obećani Mesija a.s. kaže  o moralnoj praksi ljudskih bića: ‘Ako oni ne ispunjavaju prava Allaha i ne prihvataju Njegovu veličanstvenost, ne obožavaju Ga, ne obraćaju pažnju na Njegove naredbe, ne bore se da steknu Njegovo zadovoljstvo, onda ovo nije dobar moral. Ako oni ne ispunjavaju prava ljudskih bića i nezakonito otimaju njihov imetak i nastoje da ih povrijede i pokazuju  loš moral prema njima onda je ovo takođe protivno vrlini.’ Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Ali jao! Mali je broj ljudi koji se usredsređuju na cilj života ljudskih bića.’

Onda je oholost drugi porok koji lišava osobu činjenja čestitih djela, zapravo je izvor Božijeg nezadovoljstva. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘…Osoba se treba čuvati od prepredenih vrsta oholosti. Ponekad bogatstvo razvija oholost. Ponekad ljudi budu oholi zbog porodičnog porijekla ili loze. Vro često znanje postaje povod oholosti.’ Ukratko, oholost postoji u mnogim oblicima i svi oni osobu lišavaju postizanja čestitih djela i sprečavaju ljude da postanu korisni drugima. Osoba se treba zaštititi od svih ovih oholosti.

Obećani Mesija a.s. onda kaže: ‘Nijednoj osobi nije data moći da čini moralno dobro, osim prilike da čini čestita djela. Napustiti moral je porok i grijeh.’ Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Čovjeku je podarena prilika da čini dobra djela.’ On dalje kaže: ‘Napustiti moral je porok i grijeh. Ako zaboravite svoje moralne vrijednosti to će vas zauzvrat voditi poroku i grijehu. U isto vrijeme će se takođe umanjiti prilika da činite čestita djela.’ Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Ja savjetujem svoju zajednicu ko god pokaže promjenu u svom moralnom ponašanju prema svom komšiji, to jest u odnosu na to kakvi su prije bili i kakvi su sada, onda je to kao da je ta osoba pokazala čudo i kroz ovo oni mogu biti pozitivan uticaj na svog komšiju.’

Obećani Mesija a.s. onda kaže: ‘…ako pojedinac uđe u ovo okrilje (to jest pridruži se Džematu) a ne podržava čast i poštovanje ove zajednice činjenjem postupka koji je oprečan njenim vrijednostima, onda je on u očima Svemogućeg Boga kriv jer on ne uništava samo sebe zapravo je negativan uticaj na druge i postaje razlog za njih da ostanu lišeni sreće upute.’

Ako ljudi vide pokvarene primjere, ovo će ih udaljiti od Džemata. Prema tome, trebate tražiti Božiju pomoć sa svom svojom sposobnošću, i sa svom snagom i hrabrošću se trebate boriti da uklonite svoje slabosti. Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Sve dok se čovjek  ne bori i ne traži pomoć kroz dove, neće biti u stanju da ukloni mrlju sa svog srca.’ Zato, bilo da je to naš Džemat ili bilo koja druga osoba, oni mogu ostvariti promjenu u svom moralu samo kad se bore i mole (Allaha), inače je to nemoguće.

Da nas Svemogući Allah osposobi da slijedimo plemeniti primjer Časnog Poslanika s.a.v.s. i popravimo svoj moral u svakom pogledu i u svim situacijama i okolnostima. Mi smo prihvatili Imama ovog doba, zato trebamo uvijek biti svjesni činjenice da nijedan naš postupak ne bude takav da osramoti Časnog Poslanika s.a.v.s. i Obećanog Mesiju a.s. Povrh toga trebamo neprestano uzdizati standarde svog morala i radi ovoga trebamo padati na sedždu i moliti Svemogućeg Allaha i tražiti Njegovu pomoć da ovo postignemo.

Poslije džume namaz ja ću klanjati dženazu za umrlog čije tjelo nije prisutno a to je za Sheikh Abdul Majid sahib, sin Sheikh Abdul Hameed sahiba iz Odbrambenog društva, Karachi. On je umro 15 februara 2018 sa 88 godina. Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun. Njegov unuk piše: ‘Pravo od svog djetinjstva on je imao posebnu vezu sa Svemogućim Allahom zato što je bio u društvu starijih ljudi Kadiana. Jedanput nije dobro uradio test na maturskom ispitu iz engleskog i bio je na putu iz pravca prema džamiji a hazreti maulana Sher Ali sahib je izlazio iz džamije. Sreo se sa maulana sahibom koji ga je pitao o ispitu i on je odgovorio da ispit nije prošao dobro. Maulana Sher Ali sahib je podigao ruke i odmah počeo činiti dovu i onda mu dao dobru vijest da će položiti. Dova je primljena na takav način da je poslije toga položio svaki ispit.’ Kad je hazreti Halifatul Mesih IV r.h. započeo MTA on je odmah dao doprinos od milion rupija. ‘Kad se dogodio slučaj u Dar-ul-Zikr i Model Town-u 28. maja 2010, on je dao doprinos od deset miliona rupija za Sydena Bilal fond.’ Slično tome je dao veliki novčani doprinos za objavljivanje Časnog Kur'ana. Živio je život vrlo jednostavno. Da ga Allah dž.š. pospe Svojim blagoslovima i podari strpljenje i hrabrost njegovim unucima i kćeri, i da On osposobi da nastave njegova dobra djela. Ja ću klanjati dženazu u odsustvu (tijela).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp