U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Opraštanje i pomirenje

Kratki sadržaj

Obećani Mesija a.s., u svojoj knjizi Kashti Nuh (Nuhova lađa), kaže :“Bog želi potpunu preobrazbu u tvom biću i On od vas traži smrt nakon koje će vas On oživiti.Požurite da sklopite mir jedni sa drugima i oprosti svom bratu njegove grijehe. Za onog koji nije naklonjen da sklopi mir sa svojim bratom je zao i bit će iskorjenjen, jer je on uzrok smrti.“ Obećani Mesija a.s. nastavlja govoreći :“Rastanite se sa svojim egom na svaki način i odmaknite se od uzajamnih pritužbi. Budite ponizni kao oni koji su nešto skrivili, iako je istina na tvojoj strani, tako da ti može biti oprošteno. Nemojte hraniti vašu ispraznost, za one koji se bore sa egom, ne mogu ući na vrata na koja si ti pozvan.. Onaj koji najviše oprašta brige svog brata je najčasniji među vama.“

U prošloj hutbi ja sam također govorio o Qadha i sporovima. Kada neko pročita dio iz ‘Naše učenje’ u Kashti Nuh u svojoj cijelosti, osoba postaje do srži potrešena. Oni koji su spori u opraštanju, Obećani Mesija a.s. kaže o njima da će „oni biti iskorijenjeni“. Dalje kaže da :“Nesretan je onaj koji je tvrdokoran i ne prašta.“ Ovo ponašanje nije u skladu sa uvjetima Bai’ata (zavjetom odanosti). Obećani Mesija a.s., jednom prilikom je rekao :“ Naš džemat treba biti takav da ne ostaje zadovoljan samo pukim riječima.“ To znači da ne trebaju dokazivati da su Ahmadi samo pukim riječima. On kaže :“ Naprotiv, oni bi trebali biti takvi da ispunjavaju  istinsku namjeru i svrhu ba’iata…“

Dakle, Obećani Mesija a.s. je vrlo jasno rekao da Uzvišeni Allah ne može biti zadovoljan bez ispunjavanja svrhe bai’ata. I kako bi učinili zadovoljnim Uzvišenog Allaha, ispunjavanje prava Njegovih sluga i potpuni mir sa njima je također važno. Obećani Mesija a.s. je rekao da on čak ne bi ni pomislio o odbacivanju širokih ruku mira čak i od svog lukavog neprijatelja koji ga je nazvao Antikristom o lažljivcem čak hiljadu puta.

Obećani Mesija a.s. nas zatim savjetuje govoreći :“ Moj savjet jeste da imate dvije stvari na umu. Prva, bojite se Jednog Boga. Druga, pokažite suosjećenje sa svojom braćom na isti način na koji ste pokazali prema vama.“

Obećani Mesija a.s. kaže da :“Ako neko napravi pogrešku ili grešku, treba im oprostiti. Njegove pogreške ili greške ne treba dalje spominjati. Osoba ne treba sticati naviku držanja mudrosti.“ U ovom svijetu haosa i nereda, mi smatramo sebe sretnima da budemo unutar zaštitne tvrđave bai’ata (zavjeta odanosti) Obećanom Mesiji a.s. ali naša zaštita je uvjetovanja ophođenju sa drugima s nježnošću. Mi moramo postaviti temelj mira, u suprotnom mi ćemo praviti prazne tvrdnje i nećemo dobiti korist od ulaska u džemat Obećanog Mesije a.s.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao :“jaka osoba nije ona koja se može boriti i poraziti drugog, naprotiv jaka osoba je ona koja može kontrolisati svoj temperament u trenutku bijesa i ljutnje. Hazreti Ali r.a. je objasnio da se borio protiv neprijatelja pošto je neprijatelj napadao i borio protiv islama. Ali, nakon što je pljunuo u moje lice, izazvao je moj unutarnji ego; a ja ne želim da ubijem nikoga samo zbog sebe.“ Ovo su visoki standardi koje su nam predstavile naše starješine. Istinska islamska učenja su ta koja šire znanje o opraštanju i strpljenju.

Stoga je jednom prilikom, u toku jednog od njegovih skupova Obećani Mesija a.s. rekao:“Naša zajednica ne zahtjeva snagu jakog čovjeka ili ratnika (mi ne trebamo jake ljude ili hrvače)već zahtjeva one moćne koji nastoje unaprijediti svoj moral i dovesti ga do visokih nivoa..Tako da imajte na umu, da trebate iskoristiti svu svoju snagu i napore u mijenjanje svog morala pošto je ovo prava snaga i hrabrost.“ Tako da ovo treba biti naš cilj.

Obećani Mesija a.s. kaže da napuštanje zla i usvajanje dobrih navika je čudo i fenomen za njega. Nakon uzimanja zavjeta odanosti, postizanje moralne savršenosti je čudo samo od sebe. Obećani Mesija a.s. kaže :“Ako postoji vječno čudo onda je to ovo čudo, fenomen i preobrazba koju morate usaditi u sebe (napustiti grijeh i loš moral i usvojiti visoke morale).Vjernik pokazuje čudo duhovne izvrsnosti  pred očima stvorenja i Stvoritelja. Izvrsnost u moralima može pomoći i najnemoralnijoj osobi da postane uvjerena u istinitost poruke, mnogi ljudi su prihvatili ispravnu vjeru svjedočenjem moralnim čudima.“ Obećani Mesija a.s. je predstavio praktičan primjer toga kada su  dva sika došli na njegove sastanke i koristili loš i uvredljiv govor. Niko nije odgovorio na ove verbalne propuste i dopustili su da se to dešava bez ikakvog odgovora. Dakle, ovo je visok nivo i njegov primjer koji je Obećani Mesija a.s. predstavio svojim sljedbenicima.

Objašnjavajući ovo da ukoliko crv sebičnosti ne napusti čovjeka onda on ne vjeruje u jednoću Boga,Obećani Mesija a.s. kaže :”U stvarnosti, ovi crvi sebičnosti ne mogu otići bez milosti Uzvišenog Boga.Tako da mi se moramo truditi da postignemo milost Uzvišenog Boga… Ja to kažem sa najvećom uvjerenošću da ako osoba prepozna istinu o Kalima Tayyiba (izjava o vjeri) I stavi to u praksu onda on može napraviti veliki napredak I svjedočiti najčudesnijim moćima Uzvišenog Allaha.” Obećani Mesija a.s. dalje kaže :”Evo, ja ne stojim na ovoj stanici kao puki zapovjednik ili da pričam priče, već stojim svjedočiti. Moram prenijeti tu poruku koju mi je Uzvišeni Bog dao. Moram ispuniti svoju dužnost. Razumijem da su mnogi ljudi ušli u moju zajednicu I ispovjedali Božije jedinstvo ali nažalost moram reći da oni ne vjeruju u to. Ko god zloupotrijebi pravo svog brata Ili se ne suzdrži od drugih zala, ne mogu vjerovati da on vjeruje u jednoću Boga.”

Obećani Mesija a.s. kaže :”Neko je bez idola u obliku mržnje, gorčine, ljubomore , ispraznosti itd. I približava se Svemogućem Bogu. Ova preobrazba I također da se iskreno vjeruje u jednoću Boga se može jedino desiti kada su uklonjeni unutrašnji idoli u obliku arogancije, umišljenosti, ispraznosti,zlobe, mržnje, ljubomore, licemjerja, neodanosti itd.”

Obećani Mesija a.s. kaže da osoba mora odbaciti sve ove loše navike i da samo onda može istinski vjerovati u Božiju Jedinstvenost (Jedinstvenost Svemogućeg Boga) i razviti istinsko shvatanje vjere: ‘Niko nije vrijedan obožavanja osim Allaha’. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Dokle god ovi idoli postoje unutar osobe, on ne može biti istinit u svom proglasu vjere: ‘Niko nije vrijedan obožavanja osim Allah.’ Zašto što (prisustvo takvih bolesti/zala) odbija vjerovanje osobe u Boga. Prema tome, neosporna je činjenica da jednostavno izgovaranje vjerovanja u Božiju Jedinstvenost nije od koristi.’

Ukratko, bez milosti Svemogućeg Boga osoba se ne može osloboditi od bolesti svoga ‘ja’ i svog ega niti može postati istinski utemeljena na Tewhidu (Božijoj Jedistvenosti) bez Njegove milosti. Neophodno je smatrati Svemogućeg Allaha Najmoćnijim Bićem i Onim Koji je istinski vrijedan obožavanja, samo onda  se osoba može uzdržati od korištenja raznih svjetovnih varki i sredstava da otima prava drugih. Prema tome, suština ovog isječka (iz pisanja) Obećanog Mesije a.s. je da onaj ko ne ispunjava prava drugih, ne čini napor da traži izmirenje i ne prestane sa svojim neprijateljstvom s drugima, ne ispovijeda istinsko vjerovanje u Tewhid (Božiju Jedinstvenost). Ovo je takvo pitanje da ako to razumijemo onda ćemo postati oni koji će uvijek polagati temelje izmirenja i mira i takođe će nas osposobiti da ispunjavamo prava drugih.

Zato svaki od nas treba da ovo razumije i procijeni sebe, inače će ovo biti povod velike zabrinutosti za nas ako tvrdimo da ispovijedamo vjerovanje u Tewhid (Božiju Jedinstvenost) a  naša praksa je potpuno suprotna tomeObećani Mesija a.s. je  ocrtao razne načine i postupke da odbacimo širk (pridruživanje drugova Bogu) u svojoj knjizi Filozofija učenja islama. Tamo su razne metode o tome kako osoba može i treba se uzdržati od širka. U pogledu jednog od tih metoda on kaže: ‘Uzdržavanjem od nanošenja fizičkog bola bilo kome i da postanite bezazleni i miroljubivim ponašanjem.’

Jedan od načina odbacivanja širka  je da osoba vodi život u kojem ne čini nikakvu vrstu nepravde protiv bilo koga niti im izaziva bilo kakvu povredu. Zapravo osoba treba postati potpuno bezazlena i treba polagati osnove da utemelji mir i izmirenje, i vrlo je važno da među sobom uvećate ljubav i naklonost. Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Nema sumnje, miroljubivost je visoka moralna odlika i neophodna je za čovječanstvo… To postaje moralna odlika kad osoba namjerno sebe učini bezazlenom i pokazuje odliku moroljubivosti u prikladnoj prilici i uzdržava se da to upotrebi neumjesno. U ovom kontekstu, Božije učenje je:

 ‘…i uredite međusobne odnose… (8:2).

(u svakom slučaju) pomirenje je najbolje (4:129).

Ako oni budu skloni miru budi i ti (8:62)

 A robovi milostivog Boga su oni koji skrušeno idu Zemljom (25:64).

i kad prolaze pored nečeg besmislenog, prolaze dostojanstveno (25:73).

Onda je Obećani Mesija a.s. naveo slijedeći dio ajeta: ‘Zabranjujte (zlo) s onim što je najbolje. I gle, odjednom – neprijatelj tvoj postat će ti blizak prijatelj (41:35).  Obećani Mesija a.s. kaže: ‘To jest, nastojte da unapređujete mir među sobom; mir je najbolji; kad se oni naklone miru i vi se takođe  naklonite tome. Istinski robovi Milostivog Boga idu Zemljom ponizno; i kad naiđu na nešto isprazno, što se može razviti u svađu, oni prođu pored toga dostojanstveno.’ Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Ako neko bude zlonamjeran prema vama vi trebate pokušati da to odbijete miroljubivo, čime će vam onaj koji je vaš neprijatelj postati prisan prijatelj.’

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Razlog za osnivanje Zajednice je  da u naš jezik, oči i zapravo svaki dio našeg tijela bude ulivena Takva (bogobojaznost). Sjaj i blistavilo bogobojaznosti treba biti vidljivo u njima i istaknuto na njihovom izgledu (vanjštini). Oni trebaju postati izvanredan  i istaknut uzor čiste vrline i morala. Obećani Mesija a.s. dalje objašnjava o tome kako trebamo odgovoriti nekome ko upotrebljava uvredljiv jezik i taktike protiv nas i kaže: ‘Najbolji metod popravljanja je da ako neko upotrebljava uvredljiv jezik protiv vas, onda vi trebate moliti Svemoguće Boga iskrenim srcem da Svemogući Bog popravi tog pojedinca. U isto vrijeme, ne smijete gajiti nikakvu zlobu protiv te osobe.’ Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Svemogući Bog nikada ne želi da osoba napusti izvanredne moralne odlike kao što su nježnost, strpljenje i popustljivost i da ih onda nadomjesti tvrdokornošću i besćutnošću. Ako napravite napredak u terminima svojih moralnih vrlina, onda ćete brzo naći put koji vodi Svemogućem Bogu.’

Jednom prilikom, dok nas je savjetovao, Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ako je neko osnovao vezu sa mnom, i tvrdi da je postao dio moje vojske, oni moraju posvojiti najviši moral i napustiti naviku pobune i rovarenja… vi trebate očistiti svoja srca, uvećati sažaljenje i saosjećanje s onima koji to trebaju. Trebate osigurati da u svijetu budu utemeljeni mir i sklad. Zauzvrat, ovo će osposobiti vašu vjeru da cvjeta i islam će se širiti jer će se otvoriti novi putevi propagiranja poruke.’ Obećani Mesija a.s. onda kaže: ‘Zato ustanite, tražite pokajanje i zadovoljite svog istinskog Stvaraoca svojim čestitim djelima.’

U drugom primjeru, dok nas je savjetovao da otklonimo svu zlobu i pakost iz svojih srca, da saosjećamo s drugim ljudima, i osnujemo temelje za mir, Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ponekad, ja želim da savjetujem svoju zajednicu – koji su me prihvatili kao Obećanog Mesiju – da uvijek trebaju ostati dalje od nemoralnih običaja. Bog je mene poslao kao Obećanog Mesiju  i odjenuo me mantilom Mesije, sina Merjeminog. Ja vas zato savjetujem i upozoravam: Uzdržite se od zla i budite istinski sažaljivi prema ljudima. Očistite svoja srca od zlobe i prkosa, jer ćete kroz ovu naviku postati kao meleki… Budite sažaljivi prema svima radi Boga tako da vama bude pokazana milost kod Boga. Dođite, i Ja ću vas poučiti načinu koji će učiniti da vaše svjetlo prevlada nad svim drugim svjetlima. Napustite sve niske prkose i ljubomoru, budite sažaljivi radi ljudi, i izgubite sebe u Bogu. Bitisanje s Bogom, postiže najviše stepene čišćenja. Ovo je put na kojem budu data čuda, bude odgovoreno na dove i meleki se spuste u pomoć osobi. Ali to nije posao za jedan dan. Napredujte i nastavite napredovati. Naučite iz primjera pojedinca koji pere odjeću. On je stavi u ključalu vodu dok toplota ne učini da se prljavština i nečistoća odvoje od odjeće. Onda, on udara odjećom o kamene komade. Prljavština koja je bila na odjeći tako polahko bude uklonjena. Ovaj proces grijavanja odjeće i udaranja nastavlja se dok ne bude čista kakva je bila kad je bila nova. Ovo je  jedina vještina za čišćenje ljudske duše. Vaš cijeli spas ovisi samo o ovoj čistoći. Ovo je tačno ono što je Allah, Najuzvišeniji rekao u Časnom Kur’anu: da će samo ona duša postići spas koja bude očišćena svih vrsta nečistoće i prljavštine.’

Da nam Svemogući Allah podari priliku da postupamo po učenjima Obećanog Mesije a.s. i da kroz ovo pokazujemo sažaljenje prema čovječanstvu. Da polažemo temelje mira s razumijevanjem istinskog značenja Božije Jedinstvenosti. Da širimo ljubav i sažaljenje u društvu u kojem živimo. Da sebe spriječimo od podlijeganja svjetovnim željama, da zapravo uvijek tražimo put koji vodi postizanju Božijeg zadovoljstva i da ovo bude naš osnovni cilj.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp