U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Islam Ahmadija Put ka duhovnom razvoju

Kratki sadržaj

Huzur je rekao da su općenito ljudi u svijetu ogrezli u materijalizam. Tu je utrka da se steknu svjetovne težnje i kao rezultat je nastao nemir i metež. Svemogućem Bogu i religiji je data sporedna važnost. Sve veći broj ljudi u svijetu potpuno poriče postojanje Svemogućeg Boga. Međutim, tu su drugi koji teže da nađu i pridruže se istinskoj religiji. Oni neumorno upućuju molbe da nađu sredstva da se povežu sa Svemogućim Bogom. Svemogući Bog upućuje takve osobe. On ojača njihovu vjeru. Svemogući Allah je, kao što je obećao, poslao Obećanog Mesiju i Imama Mehdija u ovo doba da ljude ponovo poveže sa Svemogućim Bogom. Ljudi su bili obaviješteni ako žele unutarnji mir i načine istinskog ibadeta – da trebaju prihvatiti ovog Božijeg izabranika.

Svemogući Bog na zadivljujuće načine upućuje ljude koji imaju žeđ da nađu istinu. Ovom Božijem načinu su svjedoci Ahmadi muslimani iz prošlosti i sadašnjosti. Svakodnevni događaji ove prirode događaju se svuda širom svijeta. Takva iznošenja uvećavaju vjeru onih koji se pridruže Ahmadijatu – istinskom islamu – ali takva iznošenja takođe nadahnjuju vjerom rođene Ahmadi muslimane ili one koji su dugo Ahmadi muslimani.

Danas je Huzur naveo nekoliko iznošenja o tome kako je Bog uputio ljude koji tragaju za istinskom religijom i Svemogućim Bogom.
Jedna gospođa kojoj je 65 godina, u Gambiji, imala je bol u stopalu deset godina i nije mogla naći lijeka za svoju bolest. Nije bila u stanju hodati. Otišla je u udaljeno selo od njene kuće radi liječenja. Tamo je slučajno čula Huzurovu hutbu petkom na MTA. Kad se vratila kući u snu joj je rečeno: ‘Onaj kojeg si vidjela na TV-u je taj kojeg trebaš slijediti jer ti on govori o stvarnom putu spasa.’ Ona je dala zavjet odanosti (Bai’at) i poslije toga joj je bol u stopalu postepeno opao. Ona sada prenosi poruku drugima i kaže im kako je Džemat (Ahmadija zajednica) olakšao njenu fizičku patnju u stopalu. Svjetovna osoba će smatrati da je ova žena neuka i neobrazovana i jednostavno u zabludi. Međutim, oni koji su lično iskusili uputu Svemogućeg Allaha data im je neizmjerna i nepokolebiva vjera i ne zanima ih.
Svemogući Allah je uputio jednu osobu u udaljenoj oblasti u Burkina Faso. Suado sahib je primio Ahmadijat poslije đelse u Njemačkoj. On je redovno slušao Ahmadija radio i kad su Ahmadi posjetili njegovo selo, iako nije bio Ahmadi, on je pomagao da upriliči njihove napore prenošenja poruke. Mualvisi (muslimanski sveštenici) su ga upozorili da nikada ne sluša Ahmadija radio niti da ima bilo kakav kontakt sa Ahmadi, ako želi da spasi svoje vjerovanje u islam. Potaknut ovim nagovorom sveštenika, on je prestao slušati Ahmadija radio i susrete sa Ahmadi. Međutim, slučajno je u toku putovanja zastao da obavi namaz i jedino mjesto za namaz je bila Ahmadi džamija, tako da je bio primoran da klanja s njima. Allah je otvorio put za njega da se ponovo poveže sa Ahmadi muslimanima. Kasnije je u snu vidio kako su hiljadu ljudi okružili jednog čovjeka. U snu mu je bilo rečeno da je to osoba koju treba slušati – i da ga mualvisi (sveštenici) upravljaju dalje od ispravnog puta. Kad je kasnije otišao u misionarsku kuću vidio je na TV-u upravo isti prizor i osobu koju je vidio u snu (to je bio završni program đelse i Huzur je držao govor).

Takvim ljudima koji lično dožive Božije znakove Bog daje snažnu vjeru.

Huzur je rekao da mu ljudi pišu i kažu da ih niko nikada ne može odvratiti od Ahmadijata zato što su dali zavjet bai’ata (zavjet odanosti) nakon što su vidjeli jasne znakove i dokaze od Svemogućeg Allaha. Svemogući Allah upućuje one koji posvoje poniznost i samilost i ako se okoriste od ove upute onda poslije toga postaju primaoci milosti Svemogućeg Allaha. Sličan događaj je doživio Ahmad sahib iz Sirije gdje ga je Svemogući Allah uputio istini. On se suprotstavljao Džematu (Zajednici) i raspravljao bi o raznim religijskim stvarima s nekim Ahmadi prijateljima ali nije mogao tolerisati pojam o smrti Isa a.s. Jedan Ahmadi prijatelj, Mutazil Qazad sahib mu je savjetovao da traži uputu od Allaha dž.š. u pogledu ovog pitanja. On je te noći činio dove sa žarom i vidio osobu u svom snu koja ga je spasila da ne padne u duboku provaliju i koji je rekao: ‘Abu Hasan! (kao što se obraća sinu) Nemoj ovdje nikada ponovo doći i znaj da je Isa a.s. umro.’ Kad se probudio iz sna, otišao je Qazaq sahibovoj kući i kad je ušao vidio je sliku; rečeno mu je da je to slika Obećanog Mesije a.s. Ahmad sahib je odmah želio da dadne zavjet bai’ata (zavjet odanosti) jer je otkrio da je ovo bila osoba koju je vidio u svom snu.

Huzur je rekao da Allah dž.š. upućuje ljude istini kroz mnoga različita sredstva, ponekad kroz snove a ponekad kroz pripovijedanje Ahmadi muslimana, kroz čitanje literature, nakon što budu očevici moralnog ponašanja Ahmadi muslimana, ili mnogi ljudi ovih dana primaju Ahmadijat kroz MTA.

Misionar iz Benina piše kako je poglavica lokalne oblasti bio u početku idolopoklonik ali je primio Ahmadijat nakon što je prihvatio poruku islama. On je ne samo postao Ahmadi nego sada takođe prenosi drugima poruku islama. U njegovoj oblasti je bila otvorena džamija i prilikom otvaranja džamije on je takođe održao govor i Huzur je pročitao neke isječke iz tog govora u kojem je poglavica rekao da ne može razumjeti zašto se neahmadi suprotstavljaju Ahmadija zajednici. Ahmadija zajednica samo propovijeda o ljubavi, miru i bratstvu; dalje je rekao da želi, kad bi mogao, izgraditi kuću pored džamije i da svakome ko bude prolazio kaže da je Ahmadijat istinski islam. Poglavica je rekao da Ahmadi dovode u okrilje islama kršćane i idolopoklonike i da nema ničega da time osjećaju bol. Dalje je rekao ako bi kršćanin došao u ovu džamiju radi obavljanja molitve, ne bi ga zaustavili.

Huzur je rekao da s jedne strane imamo vjerske vođe koji provode nepravde i uzrokuju da muslimani prolijevaju krv jedan drugog zbog njihove oholosti i ega. Međutim, s druge strane ima ljudi koji su bili idolopoklonici i Svemogući Allah ih je uputio zbog nekih njihovih dobrih djela ili jednostavno od Svoje milosti i osposobio ih da sada prenose poruku islama drugima. Ovo je način kako Svemogući Allah postupa sa onima koji su ponizni, ali ako je neko pun oholosti onda, ako čak obavi hiljade namaza i tvrdi da je pobožan i čak sebe naziva ‘hadžijom’ (onaj ko je obavio hadž), on ne može primiti istinsku uputu od Allaha Svemogućeg. Jedan naš misionar navodi primjer kako Svemogući Allah upućuje ljude i u njima se dogodi nagla promjena poslije primanja Ahmadijata.

Ovo je iznošenje koje se dogodilo u Kamerunu: jedan penzionisani vojni službenik je dao komad zemlje za Džemat (Zajednicu) da ga upotrijebe za izgradnju džamije. Kad su službenici Džemata (Zajednice) otišli da posjete mjesto otkrili su da je tamo već bio izgrađen podrum i ovaj gospodin je namjeravao da na podrumu izgradi kuću. Ovaj vojni službenik je objasnio da je u snu vidio svog rahmetli oca koji mu je savjetovao da umjesto kuće izgradi džamiju. Tako je odlučio da ovu zemlju pokloni Džematu (Zajednici).

Onda jedan gospodin po imenu Saeedo sahib, koji živi u udaljenom selu Obale slonovače rekao da je islam stigao u njegovo selo kroz njegovog djeda, međutim da su se ljudi tokom vremena potpuno udaljili od islama. Na kraju su ostali muslimani samo po imenu. On je rekao da je često molio Svemogućeg Boga u bolu da tamo ponovo bude praktikovan istinski islam. On je 2016. godine u blagoslovljenom mjesecu ramazanu jednom prilikom činio dove do te mjere da su mu oči bile pune suza. Samo nekoliko dana poslije ovog događaja, u selo je došao misionar Ahmadija muslimanske zajednice i predstavio Ahmadija zajednicu. Ovo je bio događaj koji je nadahnuo vjerom Saeedo sahiba i poslije ove posjete je 55 ljudi prihvatilo Ahmadijat.

Huzur je rekao da je stvar za razmišljanje da ljudi u razvijenim zemljama napuštaju religiju i usredsređuju se samo na svjetovne težnje, dok u udaljenom selu u dalekoj zemlji u Africi, koje nema nikakvog luksuza, ljudi žude za tim da istinska učenja islama budu raširena u njihovom selu.

Huzur je rekao da je dužnost svakog Ahmadi da širi istinska učenja islama svakom pojedincu.
Huzur je onda pročitao odsječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. u kojem Obećani Mesija a.s. ističe da davanje baia’ta (zavjeta odanosti) nije stvar koja se uzima olahko. Osoba samo može ispuniti zavjet pristupanja kad napusti svoje vlastito postojanje i potpuno postane predana i iskrena.

Da Svemogući Allah dadne čvrstinu svima onima koji ulaze u ovu Zajednicu. Da nam Svemogući Allah podari priliku da osnujemo vezu s Njim i da nikada ne postanemo povod za drugog da se pokoleba u svojoj vjeri.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp