U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Svrha dželsa salane

Kratki sadržaj

Danas počinje godišnji skup u Bangladešu. Ja neću održati govor u završnom dijelu programa đelse, međutim oni su tražili da kažem nekoliko riječi u svojoj hutbi petkom. Milošću Svemogućeg Allaha, Bangladeš je takođe vrlo predan Džemat. Oni se suočavaju sa proganjanjem ali njihovi članovi su čak žrtvovali svoje živote, da Allah nastavi uvećavati njihovu vjeru. Slično tome, danas počinje godišnji skup u Siera Leonu i oni su takođe tražili dove.

Obećani Mesija a.s. je u raznim prilikama iznio o glavnim crtama ciljeve đelsa salane (godišnjeg skupa). Međutim, ovi ciljevi nisu ograničeni samo na tri dana nego zapravo tebaju biti ciljevi za cijeli život svakog Ahmadi muslimana i oni uvijek moraju voditi računa o njima. Ovi ciljevi su: da razviju bogobojaznost (Takvu) i pobožnost i samoodricanje (samouzdržavanje), da razviju strah od Svemogućeg Boga i usade osjećaje ljubavi i privrženosti jedan za drugog. Obećani Mesija a.s. je takođe naredio svojim sljedbenicima da posvoje poniznost i šire istinsku poruku islama u svakoj zemlji u kojoj žive.

Danas, kad islam kleveću u svijetu, odgovornost je Ahmadi muslimana da unapređuju istinska učenja islama. Međutim, ovo se može postići samo osnivanjem snažnog odnosa sa Svemogućim Allahom tako da naši napori budu blagoslovljeni i da također utemeljimo svoje dobro vladanje.
Prema tome, godišnji skup se održava zato da se možemo okoristiti od tog posebnog okruženja i očistiti svoje srce. Iako su Ahmadi koji žive u ovim zemljama čvrsti u svojoj vjeri i, kao što sam rekao, čak su dali svoje živote na ovom putu ali za oživljavanje islama je takođe neophodno da uzdignemo standarde svog praktičnog vladanja. Mi moramo obavljati namaz u skladu sa načinom koji je propisan i usaditi istinski duh ibadeta – ja sam o ovome tumačio detaljno u mojim prethodnim hutbama. Mi se takođe moramo boriti da ispunimo prava drugih ljudi.

Objašnjavajući temu bogobojaznosti (Takve), Obećani Mesija a.s. je rekao da bogobojaznost (takva) znači da se uzdržimo čak od najsitnijeg aspekta zla. Međutim, jednostavno uzdržavanje od zla samo po sebi nije odlika ukoliko osoba uz to ne prakticira dobra djela.
Takva (bogobojaznost) je osnovni standard i može se uporediti sa tanjirom koji je detaljno očišćen tako da se na njega može staviti izvrsna i korisna hrana. Međutim, može li taj tanjih ispuniti čovjekov stomak ako je dobro očišćen ali je na njega nije stavljena hrana? Takva (bogobojaznost) samo čisti tijelo ali djela pobožnosti su stvarna hrana koja ga hrani.

Za istinskog muslimana, ibadet je ključni faktor. Objašnjavajući ovaj predmet i prirodu čuda i primanja dova, Obećani Mesija a.s. je rekao da upućivanje molbi u ibadetu unižava osobu do prašine. Kad osoba moli Svemogućeg Boga to djeluje kao voda koja ispire nečistoću. Kad duša osobe pada kao voda na pragu Jednog istinskog Boga i predstavi sebe u raznim položajima namaza, bilo to saginjanje na ruk’u ili padanje na tle (sedždu), ovo je istinski prikaz namaza (ibadeta) kako poučava islam. Ako osoba želi da vidi istinsku formu namaza onda se mora saginjati i padati na tle (sedždu) sa krajnjom poniznošću, osiguravajući da mu je Bog najdraže Biće. Na ovoj tački čovjek prestaje postojati i postaje dio Svemogućeg Boga.

Obećani Mesija a.s. je objasnio da postoji veza između duše i tijela. Kad je duša tužna osoba počne plakati. Kad je duša sretna, osmjeh izbija na njegovom licu, do te mjere da ponekad prasnemo u smijeh. Prema tome fizički položaji u namazu su povezani sa dušom i moraju biti učinjeni do takvog standarda gdje osposobljava dušu da se topi pred Svemogućim Bogom. Samo fizički položaji u namazu ne znače ništa sami za sebe dok duša ne bude uložena u ibadet.
Kad osoba prima istinsku mudrost od Svemogućeg Boga, samo onda taj pojedinac obavlja namaz u istinskom smislu; međutim, s ciljem da osoba ovo postigne mora se neprestalno boriti. Samo kad se osoba bori i žrtvuje može postići svrhu svog stvaranja.
Obećani Mesija a.s. kaže da se najkrhkija i najteža naredba odnosi na ispunjavanje prava koja pripadaju ljudima jer je ovo nešto posebno zato što smo neprestalno s tim suočeni.
Obećani Mesija a.s. kaže da osoba ne smije gajiti neprijateljstvo ni protiv koga, niti treba biti zlopamtilo iz ličnih razloga. Zaista, kad je u pitanju čast Svemogućeg Boga i Njegovog Poslanika s.a.v.s. onda je to druga stvar. Taj pojedinac koji gaji neprijateljstvo protiv Svemogućeg Boga i Božijeg Poslanika, on je naš neprijatelj i vi se trebate držati dalje od njega. Međutim, čak i u takvim slučajevima trebate činiti dove za njihovo popravljanje i nikada se ne smijete svetiti na neprikladan način.

Obećani Mesija a.s. je onda spomenuo slučaj hazreti Alija r.a. u toku jedne bitke kad je on oborio jednog svog protivnika i sjeo mu na prsa. Čim je ovo uradio taj protivnik je pljunuo u lice hazreti Alija r.a., na što ga je on odmah oslobodio i rekao: ‘Do sada sam se ja borio protiv tebe na Allahovom putu, ali pošto si pljunuo meni u lice ja se bojim da lična kivnost ne postane razlog (za bitku). Zato ne želim da te ubijem zbog nekog svog ličnog razloga.’

Prema tome, ne smijemo biti kivni ili gajiti neprijateljstvo protiv bilo koga iz ličnih razloga. Ako naiđete na nekoga ko je otvoreni neprijatelj Boga i Njegovog Poslanika s.a.v.s. onda se trebate udaljiti od njega.

Da nas Svemogući Allah omogući da razumijemo istinsku suštinu bogobojaznosti, i kroz njegovu obilnu milost nas osposobi da činimo ibadet na način koji će nam podariti blizinu Njemu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp