U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Namaz i ono što ga slijedi

Kratki sadržaj

Današnju hutbu petkom je Halifatul Mesih V (da mu Allah bude Pomagač) održao u Baitul Futuh džamiji, London. Poslije Tashahuda i sure Fatiha Huzur je rekao slijedeće:

Prošle hutbe ja sam govorio o važnosti obavljanja namaza i primio sam pisma od članova Džemata i vršioca dužnosti u kojima oni spominju da je to bio blagovremeni podsjetnik, da su bili lijeni u ovom pogledu i da će nastojati da poprave obavljanje svojih namaza. Da im Allah pomogne da ispune svoje obećanje i osposobi ih da napune Allahove kuće.

Na početku su ljudi vrlo strasni o slijeđenju naloga ali kako vrijeme prolazi njihova strast blijedi. Sistem Džemata treba ovo prepoznati i mora neprestalno podsjećati članove Džemata. Ustrajnost je ključ.

Nije neophodno da pokazivanje lijenosti od strane pojedinaca bude štetno ali kad organizacija pokazuje lijenost to vodi oskudici popravljanja i stvar je velike zabrinutosti. Pomoćne organizacije i zajednica trebaju obratiti pažnju na ovaj zadatak – zadatak koji je proglašen svrhom našeg stvaranja. Trebaju biti uređeni takvi programi da svakim danom osjetimo napredak. Naš napredak u ibadetu će nas voditi istinskim pobjedama. Ovo je vrlo važan princip. Džemat ovo treba uzeti vrlo ozbiljno.

Leđna Imaillah treba obaviti svoju ulogu – one trebaju nadgledati djecu u obavljanju namaza. One trebaju podsjetiti muške članove u svojoj kući da svoj namaz obavljaju u džamiji. Ako žene budu ispunjavale svoju ulogu onda možemo doživjeti veliku reformu.

Oni koji iznose izgovore da je namaz stvar između njih i Boga (te da ih ne treba podsjećati), trebaju zapamtiti kad postanemo članovi sistema onda se trebamo pridržavati pravila.  Zato je zadatak Džemata da svakog pojednica podsjeti o njihovim odgovornostima. Neke žene takođe prigovaraju kad podsjete svoje muževe oni se ljute i kažu da su umorni i da ih ne bude radi fadžr (sabah) namaza. Obaveza je na ženama da podsjete svoje muževe. Da je bilo dovoljno da osoba klanja ako želi, ili ako je u stanju da se probudi na fadžr (sabah) namaz onda nam Časni Poslanik s.a.v.s. ne bi rekao da trebamo probuditi jedno drugo radi namaza.

Ponekad se postavljaju pitanja koja se odnose na namaz i fikh (pravila), tako da ću ja danas odgovoriti na neka od ovih pitanja. Ljudi iz različitih odgoja i pravaca razmišljanja pridružuju se Ahmadijatu i oni rade stvari drugačije. Obećani Mesija a.s. je poučio Džemat boljim i čestitim putevima i načinima.

U pogledu dizanja ruku, Rafah Yadain (poslije svakog izgovaranja Allahu ekber), to nije bila praksa Časnog Poslanika s.a.v.s.. Obećani Mesija a.s. to takođe nije radio.

Učenje sure Fatiha iza imama je čestita praksa i bolje je nego da se ne uči.

Obećani Mesija a.s. nije posvojio glasno učenje ‘Bismillah’ prije učenja sure Fatiha u namazu i glasno izgovaranje ‘Amin’ poslije sure Fatiha. Ali nema ničeg pogrešnog ako se to radi.

U pogledu vezivanja ruku u toku namaza, Obećani Mesija a.s. je preporučio da ruke vežemo iznad predjela pupka.

O dizanju kažiprsta, Obećani Mesija a.s. je rekao da su Arapi to radili kad bi vrijeđali ili psovali nekoga ali je islam promijenio njihov mentalitet poučavajući svoje sljedbenike da isti prst koriste za proglašavanje Božije Jedinstvenosti.

 

Obećani Mesija a.s. je činio ibadet (obavljao namaz) na način koji je dosljedan praksi Časnog Poslanika s.a.v.s. Važno je da se ne zadržavamo na malim detaljima nego naša veća usredsređenost treba biti na Svemogućeg Allaha.

Što se tiče učenja ajeta iz Kur’ana na ruku (u položaju saginjanja) to ne treba raditi. To je vrijeme velike poniznosti a Božija riječ ima uzvišen položaj. To nije bila praksa Časnog Poslanika s.a.v.s.

Postavlja se pitanje da li se broji da je osoba obavila određeni rekat u namazu ako se pridruži namazu u položaju saginjanja (ruku). Obećani Mesija a.s. je rekao da je njegova lična sklonost da nema namaza bez učenja Fatihe. Ali ako neko zakasni uprkos nastojanju i pridruži se namazu u položaju saginjanja (na ruku) bit će mu ubrojan njegov rekat jer je tako navedeno u hadisu.

Ako imam predvodi asr (ikindiju) namaz a dođe osoba koja nije obavila zuhr (podne) namaz, onda treba prvo klanjati zuhr namaz – što znači da treba održati redosljed namaza. Ako taj klanjač ne zna koji se namaz klanja, onda će njegov  namaz biti onaj koji obavlja imam u džematu a onda će poslije toga obaviti svoj namaz koji je propustio. To znači, ako tim slučajem obavi prvo asr (ikindiju) namaz sa imamom a nije prvo obavio zuhr (podne) namaz onda on treba obaviti zuhr namaz poslije toga.

Pošto je Obećani Mesija a.s. obavljao sunnet kod kuće, neki ljudi su pogrešno razumjeli da ovo znači da obavljanje sunneta nije obavezujuće. Hazreti Halifatul Meish I r.a. je razjasnio ovu stvar i rekao da je Obećani Mesija a.s. kod kuće obavljao sunnet svakog namaza. Mirza Bashi-ud-Din Mahmood Ahmad r.a. i drugi članovi su ovo takođe potvrdili.

Onda je tu pitanje o obavljanju namaza iza imama koji ovaj položaj uzima kao profesiju? Obećani Mesija a.s. je rekao da smatra da obavljanje namaza iza bilo koje osobe koja predvodi namaz kao profesiju, nije ispravno. Oni predvode skup imajući na umu novac koji će iz toga dobiti. Ako ne bi bili plaćeni za to onda bi oni sigurno napustili ovaj zadatak. Ako se sredstva za život zarađuju s čistom namjerom to je samo po sebi ibadet.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je obavljanje namaza iza bilo koje osobe koja izda ukaz o nevjerovanju koji se odnosi na Mesiju ovog doba, nije dozvoljeno i da je haram. Ovi ljudi koji optužuju druge muslimane o otpadništvu zaista su ti koji će biti uništeni. Zato, oni ne zaslužuju da bilo koja osoba od mog Džemata obavlja namaz iza njih. Može li živa osoba obavljati namaz koji predvodi mrtva osoba? Zapamtite da je to – kako je Allah mene obavijesito – za vas haram da obavljate namaz iza takve osobe. Osigurajte da je vaš imam od vas. Hadis Buhari kaže ‘Imamukum minkum.’

Onda je bilo pitanje o obavljanju namaza iza ljudi koji nisu neprijateljski prema Džematu ali nisu prihvatili Obećanog Mesiju a.s. Obećani Mesija a.s. je rekao da ovi ljudi nisu prihvatili vjerovanja ovog Džemata i nisu uzeli u obzir nikakve Allahove znakove i nisu se zamislili nad stanjem muslimana, nisu slijedili put bogobojaznosti. Allah kaže u Časnom Kur’anu: ‘Allah prima samo od bogobojaznih’ (5:28). Zato nemojte obavljati namaz iza osobe čiji namaz sam nije do standarda da bude primljen.

Imamo molbu za dove (da molite Allaha) za Ahmadi muslimane u Alžiru. To je novi Džemat i većina članova su novi Ahmadi. Ali oni su vrlo čvrsti u svojoj vjeri. Situacija je vrlo teška za njih. Podneseni su (sudski) slučajevi protiv njih bez ikakvog razloga. Neki su poslani u zatvor. Tamo naše ljude smatraju grupom sličnom sa Daish (neuzubillah). Istina je ako u današnje vrijeme u bilo kojoj zemlji postoji neka grupa koja je miroljubiva i drži se zakona svoje vlade onda su to članovi Džemata Ahmadija. Ali zato što neke optužbe  moraju povezati s nama oni izmišljaju svoje optužbe. Da Allah olakša situaciju za Ahmadi muslimane tamo i dadne im strpljenje i da Allah odbije ova zla djela o neprijatelje Ahmadijata. Da Allah čuva sigurnim svakog Ahmadi od ovih zvjerstava.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp