U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Vjera i islam

Kratki sadržaj

Nakon što je sve pozdravio sa ‘Assalamo aleikum ve rahmatullahi’ – Neka je mir i  Allahova milost na vama i učenjem šehadeta, hazreti Haliftu lMesih je proučio Bismillahi rahmanirrahim(tražio zaštitu od Allaha protiv šejtana) i suru Al-Fatiha i onda rekao:

Osoba koja tvdi da je musliman može biti definisana kao musliman samo ako ima snažnu vjeru i razumije stvarnost učenja islama. Vjera je da sebe posvetimo samo Bogu i da postupamo prema Njegovim naredbama. Islam podrazumijeva razumijevanje svih naredbi i dok sebe spašavamo od svake vrste zla također da budemo izvor širenja sigurnosti za druge. Ovo je suština vjere islama. Da islamski svijet razumije ova dva principa vidjeli bismo takve veličanstvene prizore trajnog mira i širenja sigurnosti koji mogu stvoriti Džennet na Zemlji.

U ovoj eri, Uzvišeni Allah je poslao Obećanog Mesiju a.s. na svijet da utemelji ovu istinsku vjeru u srcima ljudi i da svijetu pokaže istinske primjere takvih istinskih učenja islama; i prihvatajući ga i proglašavajući da smo vezani s njim, ovo postaje naša odgovornost. Imajući istinsku vjeru i predstavljajući istinski uzor za islam, treba da postanemo pomagači Obećanog Mesije a.s. u ovom blagoslovljenom poslu i učinimo da svijet bude upoznat sa istinskom vjerom i da širimo mir i sigurnost.

Allahovom milošću, kroz sistem i organizaciju, Džemat Ahmadija obavlja ovaj zadatak svuda u svijetu ali je zadatak svakog Ahmadi muslimana da bude uzor učenja islama tako da svaki od nas može ispuniti svoju dužnost.

Nažalost, nered u muslimanskim zemljama je ukaljao ime islama. O, kako mi želimo da muslimanske zemlje razumiju koliko su štete njihove politike gonjenja vlastitih ličnih interesa izazvale islamu i da su ekstremizam i ekstremističke oganizacije nastale i stekle snagu zbog toga što se isti ovi samo-interesi nalaze svuda. Mir cijelih nacija je razbijen. Niti oni sami uživaju mir niti su izvor mira za druge.

Vlade ne održavaju principe pravde za svoje stanovnike a ni stanovnici ne ispunjavaju svoje dužnosti prema vladama.

Obećani Mesija a.s. kaže na jednom mjestu u vezi s ovim da, sve dotle dok vlade i stanovnici nastave da se ponašaju pravedno jedno prema drugom, mir vlada u toj zemlji ali kad nepravda koju počine ljudi izbije na površinu ili koju počine upravljači onda mir te zemlje bude poremećen. Nažalost, ovo je sve čemu smo svjedoci da se događa u muslimanskim zemljama. I povrh ovoga vidimo dasu  interesi koji su protiv islama također umiješani u pokušaju da se okoriste od ovih okolnosti.

S jedne strane oba bloka su pomognuta da osiguraju da se situacija nereda nastavi pogoršavati dok s druge, aktivnostima ekstremista je dato pretjerano izvještavanje i štampa i mediji omogućavaju neograničeno izvještavanje o takvim nedjelima i tako je islam oklevetan.

Huzur a.t.b.a. kaže da je u svojim intervjuima rekao da su mediji igrali ulogu u širenju mržnje prema islamu i u predstavljanju islama kao religije ekstremizma i da mediji ne čine pravdu na način na koji rukuju ovim pitanjima.

Političko preokretanje je pripisano islamu,postupci političkih vođa su tako predstavljeni i dat im je toliki publicitet da čini da ljudi misle da je islam strašna vjera. Međutim, gdje su uključeni njihovi vlastiti interesi ponekadoni također potisnu vijesti, ali samo kad takvi loši postupci nisu počinjeni od strane takozvanih muslimana. Ovo se dogodilo u Irskoj, na primjer, i prije nekog vremena, kad su određeni ljudi počinili nasilje, štampa je odlučila da ne objavi ove vijesti ili su primorani da ne izdaju vijesti o takvim događajima. Kao rezultat takvi događaji samo uzrokuju da stvari proključaju u tom području i vlada je bila u stanju da stvari vrati u normalu nakon kratkog perioda.

Može biti istina da je nered koji su stvorili ekstremisti ili oni koji se suprotstavljaju vladi u muslimanskim zemljama može biti veći, možda, ali kako su takvi ljudi u stanju da neprestalno provode takva nedjela? Oružje koje oni trebaju da održavaju ove vatre da gore dopremljeno im je izvana.

Huzur kaže da im je također rekao kad ljudi koji doživljavaju nemir budu upleteni u takve postupke u muslimanskim zemljama onda bude dat snažan publicitet ovim događajima i bude izviješteno do detalja koliko je ljudi otišlo da čine takve stvari odavde i koliko odande itd.  i u jedan način ili drugi islam je napadnut što dalje uvećava uznemirenosti stvara reakciju. Ali kad hiljade, stotine hiljada muslimana diskutuju o miru mediji to neprenose uopšte ili im nije dato takvo izvještavanje kakvo je dato onima koji se ponašaju negativno.

Džemat Ahmadija širi učenja ljubavi i saosjećanja koja su učenja islama iznad i pored svega i predano je uključen u činjenju ovoga svuda širom svijeta, i kao rezultat stotine hiljada ljudi se pridružuju Ahmadijatu i dolazeći pod zastavu mira se zaklinju da će širiti mir i sigurnost. Pa ipak, nikakvi mediji ne izvještavaju o ovim vijestima ili čak gledaju na ovo – čak i ako vam mi kažemo o ovome. Većinom se daju izvještaji samo za nekoliko muslimana i muslimanskih grupa koji rade negativne stvari i samo bude oslikana ova pogrešna slika o islamu i predstavljena svijetu. Kao rezultat ovog nemuslimani misle da je jedina svrha islama ekstremizam i nepravda, i da je ovo istinska slika islama. Tako, kao što sam rekao, nemuslimani nastavljaju uvećavati svoju mržnju prema islamu.

Štampa, mediji, su u svakom slučaju biznis i njihov posao je da predstave začinjene i privlačne naslove tako da mogu profitirati, ali kao što sam rekao, stotine hiljada se okupljaju pod zastavu mira i sigurnosti svake godine i ja predstavljam iznošenja takvih ljudi u toku đelsa salane (godišnjeg skupa) i iznio sam takođe i ove godine drugog dana đelsa programa.

Ja ću sada predstaviti samo nekoliko primjera takvih ljudi koji su, kroz Ahmadijat, vidjeli istinito lice islama i njihova srca su bila dojmljena. Među njima su muslimani i također nemuslimani i ima mnogih među njima koji su, vidjevši prelijepo lice islama, došli u okrilje Ahmadijata i zavjetujući se na odanost Obećanom Mesiji a.s. dali su zavjet da će nastojati koliko god mogu da služe Allahovim stvorenjima i da stave u praksu istinska učenja islama. Oni su obećali da će širiti istinska učenja islama, učenja koja unapređuju mir i sigurnost.

Neki su također svjedočili da svijet ima potrebu za upravo takvim učenjima i kao da su mediji blokirali sve puteve da oni prime ovu prelijepu poruku neprestalnim oslikavanjem pogrešne slike o islamu. Naši napori, napori Amadija muslimanke zajednice su onda došli da izbave i isprave dojmove koje su imali o islamu.

U Beninu je jedan kršćanski svećenik posvjedočio, jedan dan vrlo otvoreno prilikom otvaranja džamije i rekao: danas je predivan dan mog života. Danas kršćani i muslimani sjede na jednom mjestu na istoj govornici. Ja sam prethodno radio u muslimanskim predjelima ali nikada nisam bio svjedok takvoj prilici gdje bi muslimani i kršćani bili zajedno. Nema sumnje da je Ahmadija džemat taj koji nas je okupio sve zajedno. Ja pozdravljam Ahmadijat pozdravom mira.

Onda ima mnogih koji vole pravdu i impresionirani su radom Džemata. Neki od ovih su vam dali na znanje svoja osvećanja također ovdje u toku đelse. Allahovom milošću, učenja islama koje Džemat Ahmadija predstavlja i praktični primjeri Ahmadi muslimana i njihovo služenje ljudima i njihovi drugi napori su cijenjeni svuda širom svijeta i omiljeni i oni kažu kako su ova učenja tako prelijepa.

Benin (otvaranje džamije). Ministar za prevoz je rekao da Ahmadija muslimanska zajednica za njih nije nova i nepoznata. Njihovi humanitarni napori su očiti i poznati svima. Mi, koji smo predstavnici vlade istražujemo sve grupe i entitete i naš je posao da pazimo na njihove ciljeve i svrhe i ja mogu reći da su humanitarne usluge koje je pružio Ahmadija džemat u Beninu i njihovi napori u širenju ljubavi i mira  imaju najistaknutiji ugled – oni su na prvom mjestu. Zbog ovih napora da šire ljubav i mir, ja pozdravljam Ahmadija džemat pozdravom mira i ova ljubav je to što me je privuklo da budem prisutan ovom prilikom. Onda je dalje rekao da sve vladine institucije su tu da vam pomognu u vašim zadacima jer su nas vaš moto ‘ljubav svakome, mržnja nikome’ primorali na to.

Mediji igraju tako važnu ulogu u uticaju na ljude da ne samo izaziva strah kod odraslih nego također stvaraju strah u srcima djece i ponekad takvi nesretni događaji se dogode u školama u kojima nemuslimanska djeca prijete muslimanskoj djeci na takav ružan način da je to krajnje nesretno i ovo pokazuje da je mržnja prema muslimanima u porastu.

Za to vrijeme, s druge strane čudesno je kako dejstvo sve ove negativne propagande bude preokrenutonaporima Ahmadija muslimanskog džemata. Ja ću s vama podijeliti jedan mali događaj koji se odnosi na ovo.

Mi u Kebabiru imamo malu džamiju i naš misionar od tamo piše da je prije kratkog vremena jedan Jevrej učitelj bio u posjeti i predstavljao je djeci Džemat ispred naše džamije. Vrlo je vjerovatno da je ovaj učitelj također znao Arapski jezik. Na ulazu u našu džamiju je napisano:

(3:96) ko god uđe u nju, ulazi u miru.

Učitelj je to čitao i prevodio Arapski jezik i rekao djeci da ovo znači da onaj ko ulazi u ovo boravište ući će u prebivalište mira. Ovaj učitelj je rekao djeci da ove riječi izgovaraju svi muslimani i da se one nalaze u Časnom Kur’anu i da ih svi ponavljaju ali, rekao je djeci, da trebaju znati da istinsko značenje, praktično značenje ovih riječi će biti u stanju da nađu unutar Ahmadi džamija.

Onda je također vrijedno zabilježiti kako prekrasno Uzvišeni Allah skreće pažnju ljudi prema Džematu. U Burkina Faso zemlja u kojoj se govori francuski ima jedno područje gdje je izgrađena džamija i prilikom otvaranja jedan prijatelj je rekao da mu je Džemat predstavljen prije deset godina i da je u to vrijeme mislio da je to samo još jedna obična islamska zajednica i da zato nije prihvatio njenu poruku niti je to spomenuo u ovom području. Ali sada, danas, vidjevši otvaranje naše džamije je uvidio da muslimanska zajednica koju je zanemario misleći da su samo još jedna obična muslimanska zajednica su zapravo zajednica koja pokazuje istinska učenja islama i da služe islamu i danas su također utemeljili i uzdigli džamiju u njegovom selu – i da mu je danas postalo jasno da je ovaj Džemat istinski i da uživa pomoć Uzvišenog Allaha.

Onda na drugom mjestu u Beninu gdje ljudi koji tamo žive vjeruju u mnošvo bogova –svi koji žive tamo pridružuju drugove Bogu. Naš misionar je otišao u selo u tom području radi propagiranja islama i nakon što je održao govor i predstavio Džemat rekao je ako iko im nekih pitanja da ih iznesu. Jedan stariji čovjek je ustao i rekao kako je imao vrlo loše mišljenje o islamu i kad smo mi došli on je mislio da su među nas stigli Boko Haram (teroristička organizacija koja stvaramnogo problema u Nigeriji pogotovo ovih dana) i da su ušli ovdje,ali sada, nakon što sam vas čuo vas sve moje sumnje i brige o islamu su uklonjene i on je rekao da je prvi koji prihvata poruku islama Ahmadijata. Poslije njega ukupno je 40 pojedinaca prihvatilo islam Ahmadija u tom selu i osnovan je novi Džemat u zemlji gdje su inače ljudi vjerovali u mnošto bogova.

U njegovom selu, oni su imali običaj da provode duge obrede kad neko umre koji su uključivali ogromne troškove i dugo vremena ali je ovaj starješina rekao da želi prihvatiti islamske običaje i da se običaj koji oni imaju u njegovom slučaju ne treba slijediti. On je također svjedočio jedan dan da je u njemu usađen novi duh poslije prihvatanja islam Ahmadijata i kad je vrijeme da obavlja namaz njegovo tijelo mu govori da je vrijeme za namaz. Da se u njemu dogodila tako predivna promjena da, kad je vrijeme da obavi namaz, on ustane da klanja i njegovoj duši i tijelu bude dat mir i zadovoljstvo na ovaj način. Zato oni među vama koji ste lijeni u obavljanju namaza trebate zapamtiti da oni koji ulaze u islam Ahmadija imaju tako predivnu pažnju da obožavaju Allaha i svoj namaz obavljaju s velikom pažnjom i brigom.I on kaže da sada osjeća veliki preobražaj u sebi.Danas, kao što sam rekao, samo kroz Obećanog Mesiju a.s. istinska učenja islama se mogu širiti u svijetu. Često se ovo spominje u izvještajima kako čudesno Uzvišeni Allah čini mogućim da poruka islama Ahmadija stigne do ljudi i kako na ljude utiče ova poruka. Ja ću spomenuti jedan događaj da ovo pokažem.

U Gvineji ima malo mjesta nekih 500 km odglavnog grada države, delegacija ahmadi muslimana je otišla u neko selo da prenose poruku. Stigao je neki vjerski službenik i nastojao da izazove nered. Rekao je da nam nije dozvoljeno da prenosimo poruku. Jedan pojedinac u skupu je ustao protiv njega.  Rekao je da je ovaj službenik bio tamo jako dugo vremena ali ih nikada nije poučavao tako prelijepim učenjima islama. Kao rezultat toga je ovaj službenik otišao i 15 osoba je prihvatilo Ahmadijat sa tog skupa.

Tu je još jedan događaj iz Gvineje. Kad je tamo naš misionar otišao u selo nekih 200km daleko od glavnog grada, jedan čovjek je rekao da ih je ranije posjetio Džemat koji prenosi poruku i premda su oni također govorili o Bogu i Poslaniku oni su se tako loše vladali da mi ne možemo ni spomenuti njihova loša djela. Zato, ako ste vi došli da radite isto mi želimo da odete prije nego što vas izbacimo nanoseći vam povredu.

Naši ljudi su tražili odobrenje da govore i jedan starješina zajednice je podržao njihov upit koji je savjetovao da ih poslušaju jer nekako izgledaju drugačiji od onih drugih. Rečeno im je o svrsi dolaska Obećanog Mesije  a.s., o Sudnjem danu i da je Časni Poslanik s.a.v.s. dao predskazanje u pogledu kasnijeg doba i dolasku Obećanog Mesije ovog doba.

Pojedinci su bili dojmljeni do takvog stepena da je cijelo selo prihvatilo Ahmadijat skupa sa svojim imamom i seljani okolo su također prihvatili Ahmadijat, Allahovom milošću, u toku jedne sedmice.

Nažalost, muslimanske vođe su se okrenuli od islama zbog postupaka vjerskih službenika i nemuslimani su našli način da napadaju islam.

Ja ću sada predstaviti jedan ili dva primjera o tome kako Džemat Ahmadija dovodi natrag ljude koji su se razočarali u islam.

U Africi je na jednom mjestu bila postavljena izložba Kur’ana sa knjigama. Došla su dvojica pojedinaca i kad im je predstavljen Ahmadijat i rečeno im da je došao Imam Mehdi i da je on bio Imam ovog doba oni su odmah rekli: Ali Časni Poslanik s.a.v.s. je Khatam un Nebijiin hoćeli neko doći poslije njega?’ Tako da su im date knjige o istinitosti Obećanog Mesije a.s. na francuskom jeziku i upoznati su sa predskazanjima koja se nalaze u hadisima Časnog Poslanka o žalosnom stanju u kojem će biti muslimani u kasnijem dobu. Rečeno im je o Ahmadijatu, istinskom islamu, istinskom islamu koji je donio Časni Poslanik i o prelijepom licu koje su današnji muslimani učinili tako ružnim i oni ne znaju da je islam o ljubavi, miru, skladu i spokoju.

Kad su čuli sve ovodvojica ljudi su rekli da su zaista bili muslimani što se tiče njihovog vjerovanja ali da im je toliko dosta ekstremizma i nasilja u islamu da su odlučili da pređu na kršćanstvo, ali sada, nakon što su čuli opis istinskog islama od Ahmadi muslimana vidjeli su da islam nije religija kojoj poučavaju ovehodže i da je njihova pogrešna predstava o islamu bila ispravljena. Misionar sahib piše da su im zahvalili što su ih spasili napuštanja islama i preokraćanja u kršćanstvo.

Čak nemuslimani, kad čuju o istinskim prelijepim učenjima islama, njihova srca budu dirnuta da žele da šire ovu porukui počnu nam pomagati u ovom poslu. U Japanu je jedan gospodin budističke vjere došao na naš sto sa knjigama i rekao da je njegovo znanje o islamu bilo vrlo malo ali kad mu je rečeno o istinskim učenjima islama i kad mu je pokazano šta je Časni Kur’an rekao o drugim vjerama to mu se jako dopalo i ne samo da nam se zahvalio za ovu informaciju nego je rekao da ovo prelijepo učenje zaslužuje da se širi u cijelom svijetu i da pogrešna shvatanja koja ljudi imaju o islamu trebaju biti uklonjena. Ovaj gospodin je rekao ako mu bude odobreno on želi da potroši cijeli dan s nama u širenju ove poruke među ljudima i da kaže svijetu da je islam religija mira.  Tako da je on došao do našeg stola jedan dan i, premda je sam bio buda, proveo je  cijeli dan, od 10 sati ujutro do 4 sata poslije podne, proglašavajući naglas da je islam religija mira i nastavio je dijeliti informacije ljudima.

Slično je u Indiji, u Karnataku bio postavljen sto sa knjigama i jedan nemusliman je došao i nakon što je vidio naše knjige rekao je da je ranije vidio druge stolove s knjigama ali da nikada nije vidio ljude koji šire prelijepu poruku islama o miru i skladu na ovaj način. Bio je krajnje impresioniran i kupio je veliki broj knjiga s našeg stola.

U Luksemburgu je napravljena izložba u gradui ovom prilikom je gradonačelnik grada također došao i predstavljen mu je Džemat i pogledao je razne knjige i lokalni predsjednik Džemata mu je dao kratko predstavljanje Džemata i dao mu knjigu na poklon. Kad je sve ovo čuo, gradonačelnik je rekao kako naša zajednica obavlja veličanstven posao i da ovo prelijepo učenje islama trebamo širiti svuda u svijetu za najbrže moguće vrijeme.

Dozvolite mi da sada predstavim jedan događaj o čovjeku slomljenog srca o kojem nam je pisao naš misionar iz Holandije.  Ovo se tiče jednog muslimana iz Holandije po imenu Bilal koji je postao vrlo uznemiren i slomljenog srca nad tužnim stanjem muslimana. Jedanput je otišao u radnju s namjerom da kupi poklon za svoje dijete kad je vidio sto s knjigama Džematai stao je tamo i po prvi put je vidio Časni Kur’an koji je Džemat objavio i razgovarao je sa mladim članom Džemata koji je bio prisutan za stolom i uzeo je neku još literaturu sa sobom da ponese kući.

Kasnije, kad se ponovo sreo sa članovima Džemata rekao im je da je bio veoma impresioniran Džematom ali kad je sa srećom i radošću spomenuo Džemat svojim sunni prijateljima, i da sa sobom također ima neku literaturu Džemata, oni su se tako naljutili ičak su bili spremni da se tuku s njim i kad se njegova žena,koja je iz Maroka, također ponašala na sličan način postalo je nemoguće čak da govori o Ahmadijatu u kući.

On je, ipak, odlučio da u tajnosti proučava o Ahmadijatu i Allah, Uzvišeni, je za njega učinuo mogućim da ponovo sretne mladića kojeg je sreo za stolom s knjigama i on ga je pozvao da učestvuje na đelsi salani u Holandiji, tako je proveo dva dana na đelsi. Utoku ovog vremena također je našao nekoliko video snimaka na Holandskom jeziku na youtube-u koji su mu mnogo pomogli i gledajući ove video snimke njegova žena je promijenila mišljenje o Ahmadijatu. Ovako mu je Allah, Uzvišeni, učinio očitom istinu o Ahmadijatu i bio je blagoslovljen prilikomda dadne bai’at i sada učestvuje u programima Džemata i smatra da napreduje duhovno i da je njegova prethodna uznemirnost počela nestajati.

Onda, dojam koji učenje Časnog Kur’ana ima na ljude, ovo je također vrijedno spominjanja. Jedan prijatelj koji je redovno zauzet u pozivanju ljudi Allahu, piše iz Kanade kako je neki par došao do našeg stola s knjigama i nakon što su vidjeli Časni Kur’an tražili su da im kažem koje su odlike i vrline osobite za Časni Kur’an. Dat im je kratki uvod u Časni Kur’an.

Muž je želio da kupi kopiju Kur’ana ali je žena, koja je bila vrlo okorjeli kršćanin, rekla drugačije. Muž je rekao Ahmadi muslimanu koji je bio za stolom: ‘Ubijedi moju ženu, reci joj nešto o Časnom Kur’anu što će je uvjeriti.’ On je sam želio da kupi Kur’an ali također nije želio da razori mir u kući. Tako im je naš Ahmadi rekao da u Časnom Kur’anu ima sura u kojoj je iznošenje o Isaa.s. i njegovoj majci Merjemi a.s. Da će tamo naći diskusiju i detalje koje neće naći u Bibliji.

I on je otvorio Časni Kur’an na ovoj suri i stavio pred njih i njegova žena je počela čitati. Nakon što je neko vrijeme čitala rekla je da je ovo zaistavrlo interesantna knjiga. Ona je rekla da su im mediji i novine rekle da je Kur’an pun mržnje ali da ova knjiga zapravo sadrži materijal o Isusu i njegovoj majci i da je puna ljubavi i tako su kupili Časni Kur’an.

Nekoliko sedmica kasnije, kad su prošli pored našeg stola s knjigama, prenijeli su zahvalnost i rekli da su pročitali Časni Kur’an i mržnja koja je raširena u medijima i novinama protiv Časnog Poslanika i islama, ako neko pročita Časni Kur’an ili bar letimično prođe kroz njega, sva njihova pogrešna shvatanja će biti razjašnjena. On je rekao da je kazao svojim prijateljima čak i onima koji su kršćani da samo pročitaju Časni Kur’an.

U Beninu na jednom našem stolu s knjigama došao je jedan učitelj i kad je vidio i saznao o prelijepim učenjima islama rekao je da želi literaturu Džemata za svoje studente tako da to i oni također mogu proučavati tako da naše društvo može postati puno mira i sigurnosti. S ciljem da društvo ispuni ljubavlju, skladom i mirom, ono što je potrebno zapravo su prelijepa učenja islama. Tako da je uzeo literaturu Džemata i dao je svojim studentima i poslije, kad su neki od ovih studenata došli do našeg stola s knjigama i vidjeli literaturu rekli su nam da su je dobili od svog učitelja.

Pošteni muslimani su također dojmljeni upravom Džemata koji je u skladu sa učenjima islama i ovo za njih postaju sredstva da budu upućeni ispravno.

Naš misionar iz Burkina Faso kaže kako su otišli na jedno mjesto gdje se odvijala diskusija do kasno u noć. Skupu je rečeno da je naš Džemat ujedinjen na jednoj ruci. Jedan čovjek je rekao da je vidio u snu kako mu je rečeno da dadne doprinos  zajednici gdje postoji prikladan financijski sistem. On je ponudio svoj doprinos. Mnogi su svjedoci da se njegov san obistinio. Preko 200 ljudi je primilo Ahmaidijat u ovom selu.

U Gvatemali je jedan čovjek bio kontaktiran u toku dijeljenja letaka. On je prihvatio Ahmadijat. On je samo prije nekoliko mjeseci primio islam ali se nije osjećao miran dok je bio u posjeti neahmadi džamijama. U snu je vidio neku vrlo pobožnu osobu koja mu je rekla da ga slijedi. Gdje god je ova osoba otišla, put bi postao jasan. Pokazan mu je lik Obećanog Mesije a.s. i on je  uvidio da je ovo bio pobožni čovjek iz njegovg sna.

U Francuskoj je neki čovjek došao i rekao da je musliman samo po imenu. On je bio u dvojbi i želio je dokaze. Predstavljen mu je Džemat i komentar Časnog Kur’ana od Halifatul Mesiha II r.a. Ostavljen je u strahopoštovanju prema veličanstvenom komentaru, gledao je MTA i uvidio da su oni pobožni i da će uzeti dokaze. Smatrao je da je otkrio riznicu i sva njegova pogrešna shvatanja su uklonjena i on je prihvatio Ahmadijat.

Kad je svijet primio poruku islama kroz Ahmadijat, onju je  prihvatio. U Gvatemali je 89 osoba primilo poruku Ahmadijata uključujući i kršćanskog svećenika.

Neki studenti iz Đamia (Muslimanski koledž za obuku) u Kanadi bili su poslani u Gvatemalu. Oni su podijelili 100.000 letaka i često su obilazili razne gradove. Jedan sudija je također posjetio našu misionarsku kuću i rekao da će prenijeti ovu poruku u svom gradu. On je kasnije došao s delegacijom od sedam osoba. Allahovom milošću ovaj sudija i njegova žena su prihvatili Ahmadijat. Ahmadi muslimani Gvatemale su predstavili događaj njihovog primanja i ovo je dovelo do toga da je 89 ljudi dalo bai’at (zavjet).

U Švicarskoj je jedna osoba, kad je primila letak, rekla da mu se naš letak zaista dopao. Drugi je rekao: ‘Meni se dopada tema ovog letka. Ja sam želio da neko od muslimana započne ovaj posao.’

U Cirihu je jedan čovjek rekao da mu se jako dopada Džemat. Crkva je odlučila da  proslavi naš moto za sedmicu – 33 sedmica 2015-te godine. Letak koji su oni pripremili za ovu svoju kampanju spominje Džemat na vrlo lijep način. Oni su u njemu rekli da Ahmadija džemat ima dva osnovna principa. Jedan je: Ljubav svakome, mržnja nikome a drugi je da nema prisile u vjeri i oni kažu da slijeđenjem ovih principa Džemata Ahmadija u svijetu može biti utemeljen mir.

U Švicarskoj je mnogo rečeno protiv islama ali tu također postoji vjetar koji duva koji dovodi do toga da pojedinci ustaju i hvale islam.

Jedan svećenik ortodoksne crkve je rekao: ja sam jako impresioniran vašim načinom propovijedanja i odlučio sam da prihvatim islam i prije svega drugog ću učiniti da moje dijete prihvati islam Ahmadijat. I kao što je rekao, njegov sin je dao zavjet bai’ata i prihvatio islam Ahmadijat.

U Kongu je direktor radija rekao: ‘Ja sam vidio kršćane da propovijedaju ali vaši načini propovijedanja su posve drugačiji. U svim vašm programima vi ne bacate blato na druge. Vi jednostavno usredsređujete pažnju na ljepote islama i učite ljude kako da postanu korisni članovi društva.’

U Nigeriji je jedan musliman rekao kako naš cijeli Džemat ima odlike mira koje nas pridružuju sa ashabima Časnog Poslanika s.a.v.s.

Da Allah primi dove našeg Halife koje čini u prilog islama. Amin.

Iz Benina naš misionar piše da je prilikom otvaranja džamije, kralj jednog sela također došao. On je rekao da će svakome reći da postane Ahmadi musliman, da su ovo zaista istiniti ljudi. On je također izrecitovao neke poetične strofe na lokalnom jeziku koje imaju slijedeće značenje: Biljka koju zasadi čovjek osuši se ako nije hranjena vodom ali drvo zasađeno od Boga ovo ne treba. Ahmadijat je biljka zasađena od Boga i gradnja džamije je očit dokaz ovoga. Moja kuća je blizu ove džamije pa zašto da idem u udaljenu crkvu da se molim, ova biljka je biljka islama.Zašto da ne idem u džamiju.’

Ovo je zaista biljka zasađena od Allaha, Uzvišenog  i u ovo doba, u ovoj epohi, i u skladu sa predskazanjima Časnog Poslanika s.a.v.s. poslan je Obećani Mesija a.s. da se brine i zalije ovu biljku. .. I inšaAllah ovo drvo će i dalje cvjetati i primati vodu od Allaha, Uzvišenog do Sudnjeg dana, upijajuci iokorištavajući se od Časnog Poslanika.

Ovo je bilo samo nekoliko događaja od hiljada koji pomažu da naša vjera ojača. Kako Allah otvara srca svih ljudi širom svijeta i kako On čini da ljudi govore nama u prilog iz svih dijelova svijeta.

Svi su dojmljeni zato što postoji samo jedno univerzalno učenje a to je učenje islama. Svaka pravedna osoba je primorana da razumije da je islam jedini put za svjetski mir.

Nijedna pravedna osoba neće reći da postupak ekstremističke struje može ukaljati ime islama. Samo neko ko je nepravedan može reći ovakve stvari. Nije važno koliko propagande provode protiv islama oni koji se suprotstavljaju islamu, islam je jedini koji će svijetu pokazati puteve koji vode Bogu i šire mir i sigurnost. Ako ne danas onda će sutra svijet morati prihvatiti da samo islam može garantovati mir i sigurnost svijeta.

Da nas Allah osposobi da budemo dio ovog budućeg uspjeha i budemo među onima koji su svjedoci ovih mnogostrukih Božijih blagoslova i da budemo oni koji sebe poprave u skladu učenja islama. Amin.

Sva hvala pripada Allahu. Mi Njega pozivamo glasno, mi od Njega tražimo pomoć i Njegovu zaštitu: Mi se povjeravamo Njemu, mi se samo na Njega oslanjamo, u Njega uzdamo i tražimo zaštitu od zla. Koga god On uputi na Pravi put,niko ga ne može zavesti. On je Jedan i nema druga. Mi svjedočimo da je Muhammed Njegov rob i poslanik. O Allahove sluge! Da vam se Allah smiluje. Zaista, Allah vam naređuje da postupate pravedno. Zabranjuje zlo koje vam je od koristi i zlo koje šteti druge. On vas upozorava da ne budete nemarni. Spominjite Allaha! On će se vas također sjećati. Prizivajte Njega i On će odgovoriti na vaš poziv. Zaista je spominjanje Allah najveća vrlina.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp