U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Halifatul Mesih II: Biseri mudrosti

Kratki sadržaj

Današnja hutba petkom bila je bazirana na kazivanjima Obećanog Mesije a.s. i nekim predanjima koje je on naveo a koje je kasnije hazreti Musleh Maud r.a. opisao. Svako kazivanje ili predanje nosi savjet.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je od Obećanog Mesije a.s. čuo slijedeće predanje: Dvorjanin nekog kralja je postao sljedbenik jednog čovjeka koji je bio čuven kao pobožan čovjek. On je počeo hvaliti kralju ovog čovjeka i rekao kako je on pobožan i predan i čak je tražio od kralja da ga vidi i razgovara sa njim. Kralj se složio i dvorjanin je odmah obavijestio ovog pobožnog čovjeka o detaljima kraljeve posjete i tražio od njega da sa kraljem govori na vrlo uvjerljiv način koji će voditi tome da i on postane njegov sljedbenik. Da li je taj čovjek bio tako pobožan ili nije, ali priča se nastavlja i pokazuje da je on zasigurno bio neznalica. On je razmišljao o stvarima koje će reći kralju i kad je došlo do sastanka rekao je: ”Vaše visočanstvo, vi trebate provoditi pravdu. Pogledajte kako je pošten i pravedan bio kralj Sikander/Aleksandar (Veliki) među muslimanima da je do danas popularan”. Zaista, era Aleksandra Velikog je bila stoljećima prije Časnog Poslanika s.a.v.s., čak stoljećima prije hazreti Isa a.s. ali ga je ovaj čovjek nazvao muslimnskim kraljem. Ovo podrazumijeva da je Aleksandar došao stoljeće poslije Časnog Poslanika s.a.v.s., zato što nije mogao biti tu u vrijeme prvih četvorice halifa jer su u to vrijeme oni bili vladari. On nije mogao biti tu u vrijeme hazreti Muavije jer je on bio vladar cijelog svijeta u toku svog vremena. On nije mogao biti tu u ranom Abasijjad halifata zato što su oni vladali svijetom u toku svog vremena. Prema tome, ako je Aleksandar bio muslimanski kralj on nije mogao biti muslimanski kralj jer je ovo vrijeme bilo stoljećima prije Časnog Poslanika s.a.v.s. ali je ovaj čovjek rekao da je taj kralj bio od muslimanskog ummeta Časnog Poslanika s.a.v.s. Zbog toga je kralj bio jako razočaran i odmah otišao. Naravno, osoba ne treba biti istoričar da bi bio pobožan ali zašto je ovaj čovjek petljao u istoriju? Važno je da imate ispravno znanje i ne trebate govoriti nešto u čemu niste sigurni. Svoji interesi su uzrokovali uništenje ovog čovjeka i ovo se događa kad osoba stavi ogrtač samo-oblikovane  svetosti.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da su ljudi brzi da čine dove protiv drugih dok naš princip treba biti da molimo za ljude a ne protiv njih. Hazreti Mevlana Abdul Kerim je kazao kako je živio na gornjem spratu kuće gdje je živio Obećani Mesija a.s. Jedne noći je čuo glas kao kad je žena u porođajnim bolovima. Kad je bliže prislušnuo otkrio je da je Obećani Mesija a.s. učio dirljive dove i govorio: ‘O Bože, ljudi umiru od kuge! O Bože, ako svi oni umru ko će vjerovati u Tebe?’ Kugu je predkazao Časni Poslanik s.a.v.s. i bila je znak istinitosti Obećanog Mesije a.s. A evo, on ovdje upućuje dirljive molbe  Bogu o tome! Istinski vjernik nikad ne treba moliti Boga protiv ljudi općenito jer je on uzdignut da ih spasi. Ako bude molio protiv njih, koga će on spasiti! Zaista, Ahmadijat je osnovan upravo za svrhu spašavanja islama i muslimana. Danas Ahmadijat želi da vrati slavu Umejjinog perioda. Mi smo uzdignuti da muslimane odvedemo do visokog položaja, kako onda možemo  moliti Boga protiv njih?.

Hazreti Musleh Maud r.a. je naveo strofu iz jedne  Rumijeve poeme koja kaže: ‘kroz koju god kušnju Bog možda stavi neku grupu ljudi, ispod toga je stavio ogromno blago.’ Čitajući ove strofe Obećani Mesija a.s. je rekao ako ova grupa  ljudi postanu muslimani u stvarnom smislu, sve kušnje i teškoće za njih postaju izvor napretka. Iza svake teškoće je olakšanje.

U ovo vrijeme su isitnski muslimani među ummetom onih koji su povezani sa isitnskim i revnim poklonikom Časnog Poslanika s.a.v.s. Teškoće sa kojima se danas suočavaju nagovijestit će olakšanje u budućnosti. Naša historija svjedoči da je uvijek bio slučaj da su teškoće i iskušenja sa kojima se sučavamo nagovještavale i omogućile napredak.

Jedan sikh student je imao vrlo iskrenu vezu sa Obećanim Mesijom a.s. On je poslao poruku Obećanom Mesiji a.s. kako počinje imati neke sumnje o Božijem postojanju iako je vjerovao u to. Obećani Mesija a.s. mu je u odgovoru poslao poruku u kojoj je od njega tražio da promijeni mjesto gdje je sjedio na koledžu. Ovaj student je to uradio i poslao poruku da su njegove sumnje nestale. Obećani Mesija a.s. je objasnio da je ovaj student bio pod uticajem ateiste (pored kojeg je sjedio na predavanjima). Kad je promijenio mjesto gdje je sjedio taj uticaj je nestao.

Da li osoba kaže nešto ili ne, dobro ili loše, oboje imaju uticaja na druge okolo. Naša omladina treba pogotovo voditi računa ko su njihovi prijatelji i sa kim se druže, da im ne izazovu bilo kakav loš uticaj. Stariji mogu zaustaviti djecu da ne gledaju određene TV programe koji mogu imati loš moralni uticaj ili koji nisu potvrđeni da ih mogu gledati djeca određenih godina ali ako ih roditelji gledaju, moguće je da će djeca prije ili kasnije također vidjeti nešto od toga . Uz to, takve stvari ostavljaju podsvijestan uticaj na okruženje i na roditelje. Ovi programi ne uvećavaju stepen bogobojaznosti. Obaveza je na roditeljima da svoje kućno okruženje čuvaju čistim tako da tu nema podsvijesnog uticaja na djecu.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je Obećani Mesija a.s. govorio nekim ljudima da osoba treba imati vezu sa onim od koga traže da čini dove u njegovo ime. I on je tražio od njih da naprave neku ponudu i onda ih uvjerio da će činiti dovu. On je mnogo puta prenio ovo predanje. Neko je otišao jednom pobožnom čovjeku da čini dove za njega jer je izgubio neke dokumente o vlasništvu svoje kuće. Ovaj pobožni čovjek je od njega tražio da mu prvo donese halve (slatko jelo). Čovjek je bio iznenađen ali mu je trebala dova pa je  otišao da kupi halvu. Baš kad je prodavač htio da umota halvu u papir, ovaj čovjek je zavikao: ‘ne čupaj taj papir, molim te! Ovo su moji papiri (kućni dokumenti).’ Odnio je halvu pobožnom čovjeku i rekao mu da je našao svoje papire. Pobožni čovjek je odgovorio da je njegova namjera iza traženja halve bila samo da osnuje vezu i radi njega da čini dovu u njegovo ime ali mu je to takođe koristilo i na druge načine.

Ima mnogo iznošenja u pogledu Obećanog Mesije a.s. gdje je on činio posebne dirljive dove za zdravlje ljudi i njihove poslove. Ovo su bili ljudi koji su velikodušno davali za ovu misiju i razvili posebnu vezu sa Obećanim Mesijom a.s.

Obećani Mesija a.s. je navodio predanje o dvojici ashaba. Jedan ashab je doveo konja da ga proda na pijaci a drugi ashab ga je pitao za cijenu konja. On mu je rekao cijenu ali je drugi ashab rekao: ‘Ne, ovo nije cijena konja’. I on je dao drugu cijenu koja je bila viša od tražene cijene. Prodavač je rekao da će samo uzeti cijenu koju je on dao dok je potencijalni kupac rekao da će platiti cijenu koju je smatrao ispravnom. Ovo je relativno malo iznošenje iskrenosti istinoljubivosti ashaba. Oni su se nadmetali jedan sa drugim u svemu dobrom. Ako neko služi vjeru mi trebamo nastojati i raditi bolje od njih i u tom prcesu žrtvovati svoju sebičnost. Ako se svaki od nas, umjesto nadmetanja u svjetovnim stvarima, budemo nadmetali u služenju vjeri i nastojali i nadmašili druge u iskrenosti, to će koristiti ne samo nama na ličnom nivou, to će takođe biti dobro za našu djecu i Džemat će napredovati.

Važna je stvar da se svaki Ahmadi musliman usredsredi na to da je jedino Bog Gospodar svih atributa i samo od Njega dolazi uputa. Naš zadatak je samo da uputimo poruku drugima što trebamo učiniti kako najbolje možemo. Međutim, rezultat je samo u Božijim rukama i dolazi od Njega. Mi ne trebamo zamišljati ako taj i taj postane Ahmadi, da će Džemat napredovati.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da su neki ljudi dolazili da vide Obećanog Mesiju a.s. i govorili bi: ‘ako taj i taj u našem selu postane Ahmadi, mi ćemo također ga slijediti u tome’. Ovo nije ispravno vladanje. Čak da je takva osoba prihvatila Ahmadijat bit će mnogo drugih koji neće prestati da negiraju Obećanog Mesiju a.s.

U nekom selu su bila trojica vjerskih učenjaka i seljani su rekli: ‘ako jedan od ovih prihvati Mirzu a.s. mi ćemo ga također prihvatiti.’ Jedan od njih trojice  je prihvatio Ahmadijat i dao bai’at ali su seljani rekli: šta ako je jedan  od njih prihvatio? On je izgubio razum. Kasnije je drugi učenjak prihvatio Ahmadijat i dao bai’at ali su seljani rekli da su oni obojica glupi i smatraju da ipak jedan još nije prihvatio i nisu ni oni.  Ovo vladanje se još događa i oni sa graničnim iskustvom zamišljaju da, ako takvi i takvi ljudi prihvate  svako će ih slijediti u tome. Naše oslanjanje i povjerenje trebaju biti samo u Boga.

Međutim, ljudi se oslanjaju na ljude. Ponekad ljudi pišu i kažu: ‘ta i ta osoba napravila ove stvari, čini dove da on primi Ahmadijat. Ako primi, naša oblast će imati revolucionarni preobražaj.’ Naravno i trebamo moliti Boga da ljudi koji nadilaze u iskrenosti i odanosti dođu u Džemat.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao kako je neka žena niskog društvenog položaja došla Obećanom Mesiji a.s. i molila ga da moli Boga za njenog sina koji je postao kršćanin da se vrati u islam. Obećani Mesija a.s. je od nje tražio da pošalje dječaka da ga vidi tako da može slušati o Bogu. Dječak se razbolio od tuberkuloze i hazreti mevlana Nur-ud-Din r.a. ga je liječio. Obećani Mesija a.s. ga je nastavio savjetovati ali se kršćanstvo usadilo u njemu. Slušajući govore Obećanog Mesije a.s. on je osjećao da će se možda vratiti u islam, tako da je jedne noći, dok je pažnja negove majke bila skrenuta na nešto drugo on pobjegao u Batala(grad) kršćansku misiju. Majka ga je slijedila pješke i vratila ga. Ona je u očaju molila Obećanog Mesiju a.s. i rekla da joj njen sin nije toliko drag kao što je islam; on je bio njen jedini sin i rekla je da je njena želja bila da se on vrati u islam čak i ako treba da onda umre. Njen sin je postao musliman i umro je nakon nekoliko dana.Ova žena je znala ako postoje bilo kakva konačna ljudska nastojanja da ga vrate islamu to je bilo kroz Obećanog Mesiju a.s. jer samo on ima istinsku ljubav i bol za islamom.

Jedanput je neki čovjek ograničenih sredstava posjetio Obećanog Mesiju a.s. On je rekao Obećanom Mesiji a.s. kako je bio u stanju da putuje vozom, možda tako što je nabavio kartu nekim nedozovljenim načinima. Obećani Mesija a.s. mu je dao jedan rupi, što je u to vrijeme bilo dosta novca i rekao mu da se nada da više neće pribjeći ovim načinima na svom putovanju natrag.

Hazreti Musleh maud r.a. je rekao da se sjeća jednog dječaka po imenu Fadžža ko je bio u  službi Obećanog Mesije a.s. koji ga je stavio u šegrtovanje sa jednim zidarom i on je naučio ovaj zanat. Fadžža je imao teškoće sa učenjem ali je bio iskren i pobožan. Jednom su neki gosti došli da vide Obećanog Mesiju a.s. Ovo su bili rani dani kad još nije bila osnovana otvorena kuhinja i goste su posluživali ukućani Obećanog Mesije a.s. Po stizanju gosta, kojih je bilo petoro, Obećani Mesija je napravio čaj i naredio Fadžži da ne propusti da posluži svakog od pet gostiju. Drugi poslužitelj po imenu Čirag je također bio sa Fadžžom da posluže čaj. Za to vrijeme gosti su otišli da vide hazreti Mevlana Nur ud Dina r.a.. Dvojica poslužitelja su odnijeli čaj tamo gdje su gosti bili. Čiragh je bio stariji i zbog položaja hazreti Mevlana Nur ud Dina on je prvo njega poslužio. Ali je Fadžža držao njegovu ruku i rekao da Obećani Mesija a.s. nije njega imenovao kao gosta. Čiragh je dao znak očima i gurkao ga i pokušao da mu objasni da čak i ako njegovo ime nije bilo dato, on je bio najpočasniji među njima i treba prvi biti poslužen ali je Fadžža nastavio govoriti da je Obećani Mesija a.s. imenovao samo pet ljudi kojima treba poslužiti čaj. Takve su bile njegove teškoće  u pogledu učenja da čak nije mogao razumjeti ovu situaciju. Međutim, on je uskoro stekao iskustvo u zidanju, kad je bio stavljen u šegrtvovanje s jednim zidarom. Tako hazreti Musleh Maud r.a. skreće pažnju ljudi koji ništa ne rade  i gube vrijeme da svako može naučiti  neku vještinu i zaraditi za život.

Obećani Mesija a.s. nije bio zadovoljan sa nekim čovjekom nekih dvadeset godina koji je kasnije postao krajnje iskren Ahmadi musliman. Ovo je bilo iz razloga što je on, kad je Obećani Mesija a.s. otišao sa svojim bratom da izrazi saučešće zbog smrti njegovog sina,on grlio svakoga ko je dolazio radi saučešća jecajući i plačuči i tako je uradio sa bratom Obećanog Mesije a.s. i govorio da je Bog (Bože sačuvaj) bio vrlo okrutan prema njemu. Ovo je jako razočaralo Obećanog Mesiju a.s. i on čak nije želio da ga vidi. Kasnije je Bog uputio ovog čovjeka i on je napustio puteve zalutalih.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je Obećani Mesija a.s. navodio da je u toku njegovih studentskih godina hazreti Mir Muhammed Ismail sahib  imao nekog ateistu u svom razredu. Jednog dana je izbio zemljotres i ovaj ateista je nesvjesno izgovorio ‘Ram Ram’. On je vjerovatno bio hindu. Gospodin Mir ga je pitao zašto je izgovarao Ram Ram jer nije vjerovao u Boga. Ovaj dječak je odgovorio da je napravio grešku. Hazreti Musleh Maud r.a. je objasnio da ljudi postaju ateisti na temelju neznanja dok ljudi vjeruju u Boga bazirano na znanju. Ovo je to što u vrijeme smrti i kad se boje ateisti misle da  vjerovatno nisu bili u pravu.  Inače oni bi u vrijeme smrti rekli: napustite praznovjerje o Bogu, dok je ono što doživljavaju suprotno.  Ovo je veliki dokaz za postojanje Boga.

Jednom je Obećani Mesija a.s. napravio privatne zabilješke u privatnoj bilježnici. To je bilo vrlo lično, kao da šapće Bogu, i nije bilo napisano za svakoga da čita ili vidi. To je hazreti Musleh Maud r.a. objavio zato što mu je Bog stavio u srce da to uradi. Kratki sadržaj onoga što je napisano:’ O Bože, kako Te ja ikada mogu napustiti jer Ti si me uvjerio i pomogao mi u vrijeme kad mi ni prijatelj ni povjerenik nisu mogli ni na koji način pomoći’.

Obećani Mesija a.s. je savjetovao u brojnim prilikama da svaki Ahmadi treba imati vrlo visok moral. Njegov lični uzor u ovom pogledu je bio takav da se jednom žena njegovog velikog hindu neprijatelja  jako razboljela. Mošus je bio jedan od sastojaka lijeka koji je ljekar prepisao ali ovaj hindu ga  nije mogao nigdje naći. On je došao Obećanom Mesiji a.s. vrlo smeten i pitao ga ima li ušteđenog mošusa. On je samo trebao malu količinu mošusa ali je lično rekao da mu je Obećani Mesija a.s. dao cijelu bocu i rekao da to sve treba uzeti jer je njegova žena jako bolesna.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je Obećani Mesija a.s. govorio da je korijen riječi ‘tauun’ (Perzijska/urdu riječ za kugu) je ‘taan’ što znači probosti kopljem. Prema tome, isti Bog Koji je pokazao snažnu demonstraciju neprijateljima Isusa koji danas žive sigurno će pokazati Svoju moć ponovo i nikada neće ostati nijem. Međutim, mi ćemo ostati nijemi i savjetovat ćemo Džemat da kontroliše svoje emocije i pokaže  svima da u svijetu  postoji Džemat koji ostaje miroljubiv uprkos svim načinima izazivanja.

Obećani Mesija a.s. je savjetovao ako bilo ko ne može dožvjeti isitnsku poniznost i skromnost kad klanja oni se trebaju pretvarati da osjećaju poniznost i ovo će ih voditi da osjećaju iskrenost i mekoće.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Naš neuspjeh u  određenim stvarima i okruženost neprijateljima je samo zbog toga što su neki od nas  tromi u dovi i ima mnogih koji ne znaju kako da čine dove i čak ne znaju šta je dova. Dova je ime prihvatanja smrti. Prositi od nekoga nešto je smrt i čovjek ne može prositi a da ne poprimi smrt (preuzme na sebe smrt). Dova znači da čovjek poprimi jednu vrstu svoje smrti zato što osoba koja zna da sama nešto može uraditi ne poziva nikoga u pomoć! Čovjek traži pomoć kada zna da nešto ne može uraditi sam. Slično tome, samo onaj može tražiti od Boga ko sebe smatra mrtvim i bez ikakve pomoći pred Bogom. Bog kaže ukoliko čovjek ne poprimi jednu vrstu smrti na Božijem putu njegova dova neće biti istinska dova.

Da nas Allah sve osposobi da usvojimo iskrenost i visok moral, i visoke stepene obožavanja Boga i da nas On također osposobi da činimo dove  koje su  primljene i da također ispunjavamo dužnosti ibadeta.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp