U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana Njemačke 2015: Žrtvovanje za revolucionarno lično popravljanje

Kratki sadržaj

Božijom milošću započela je đelsa salana Njemačke. Đelsa salana je važan dio programa Džemata gdje god je u svijetu Džemat osnovan.

Bilo je vrijeme kad je za neke ljude čak u Indiji bilo teško da priušte putovanje u Kadian radi đelsa salane. U ovom pogledu je Obećani Mesija a.s. podsticao Ahmadi muslimane da štede novac u toku godine da bi mogli priuštiti troškove putovanja u Kadian radi đelse. Danas je broj auta u kojima  Ahmadi muslimani koji žive u razvijenim zemljama putuju na đelsu toliki da organizacija mora napraviti posebne aranžmane za parkiranje auta. Preci mnogih prisutnih na današnjoj đelsi su imali teškoće da putuju na đelsu ali da li iko danas osjeća zahvalnost prema Bogu za udobnosti i blagostanje koje imaju i zauzvrat uviđaju da im to uvećava vjeru? Da li mi imamo takav nivo vjere i veze s Bogom koje su naši očevi imali? Neki naši preci koji su bili tu u vrijeme Obećanog Mesije a.s., koji su ga prihvatili i željeli da ga posjete nisu to mogli učiniti zbog financijskih teškoća. A ljudi o vlastitom trošku putuju iz inostranstva na današnje đelse kojima prisustvuju robovi Obećanog Mesije a.s. Uz to tragači za istinom, koji još nisu prihvatili Ahmadijat, također putuju iz raznih zemalja da učestvuju na đelsi.

Dok je ohrabrujuće da su se stvari promijenile nabolje i Božija poruka se širi brzo u svijetu, porodice ovih predaka trebaju razmisliti o sebi gdje stoje u pogledu veze s Bogom, vjere i pridržavanja svim Božijim naredbama. Ako u ovoj stvari postoji opadanje onda je to povod za zabrinutost. Mi možda budemo uspješni u svjetovnim terminima ali naše duhovno stanje odzvanja prazninom. Ponekad  čovjek tako potone u svjetovne stvari da završi u krilu šejtana i dolazak na đelsu postaje samo običaj. Treba uložiti napore u toku đelse da odredimo svoje slabosti i da učinimo napore da se popravimo. Trebamo moliti Boga da ni mi ni naša buduća generacija nikada ne budemo zaslužni Božije srdžbe.

Džemat se stalno širi jer Bog otvara srca i osposobljava ljude da se pridruže Džematu.Da Allah dadne da oni koji se pridružuju Džematu uglančaju svoju vjeru i također ispune zahtjeve/uvjete  prisustvovanja đelsi!

Obećani Mesija a.s. nam je rekao da su ciljevi đelsa salane da razvijemo vezu s Bogom, da živimo život u skladu sa Božijim naredbama, da ispunjavamo dužnosti prema svojoj braći i da širimo Božiju poruku u svijetu. Sve ovo zahtijeva osjećaj žrtvovanja. Đelsa salana nije svjetovni sajam i nije izvor ostvarivanja svjetovnih ciljeva. Ljudi koji dolaze na đelsu trebaju se zauzeti u spominjanju Boga i činiti to cijelo vrijeme. Spominjanje Boga pojedinačno također ima zajednički značaj i kako se pojedinac okoristi od toga tako se okoristi i Džemat. Druga korist spominjanja Boga je da to skreće pažnju drugih da se zauzmu u tome umjesto da troše vrijeme u beskorisnom govoru. Božijom milošću, prakse formirane u toku đelse ostavljaju otisak neko vrijeme i kad se usredsredimo na to, ovaj otisak može trajati prilično dugo vremena. Dane đelse treba potrošiti kako je obećani Mesija a.s. objasnio i očekuje od nas: da ojačamo vezu s Bogom i ispunimo srca ljubavlju prema Božijem stvaranju. Bilo kakvo nerazumijevanje među ljudima treba biti uklonjeno u toku đelse. Mi ćemo biti u stanju da u stvarnom smislu uputimo Božiju poruku drugima samo kad mi razvijemo vezu s Njim. Međutim, svi ovi putevi zahtijevaju marljivost i krajnju savjesnost.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je ovaj svijet prolazan i jednog dana će nestati. On je ograničen planom. Zato trebamo ići ka razumijevanju i povezivanju s Bogom. Ako se krećemo samo malo prema Bogu, Njegovo kretanje prema nama je veće, međutim, prvi pokret moramo mi napraviti. Neki ljudi prigovaraju da su probali sve od namaza do posta i drugih oblika ibadeta i duhovnih vježbi ali da nisu postigli ništa. Nemoguće je da Bog dozvoli da bilo šta bude izgubljeno što je učinjeno iskreno radi Njega i da to ne nagradi na ovom svijetu. Ako je naša praksa  da tražimo Božije zadovoljstvo onda ćemo dobiti Božiju milost. Mi trebamo pokušati i izaći iz mraka materijalizma i nastojati da iskreno tražimo Božije zadovoljstvo.

Božija je naklonost na nama da On šalje Svoje odabrane, drage ljude na Zemlju i zaista je naša dobra sreća da smo prihvatili onoga ko je u sadašnje doba poslan od Boga. On je došao i poučio nas o dužnostima prema Bogu i dužnostima prema Božijem stvaranju i skrenuo pažnju da izbjegavamo i odbacimo pojedinačni i zajednički grijeh. Ako se, davanjem bai’ata ne usredsredimo na ove stvari nećemo ispunjavati svoje dužnosti. Božiji poslanici dolaze na svijet da naprave revolucionarne promjene. Bog je u viziji pokazao Obećanom Mesiji a.s. da on pravi novu Zemlju i novo nebo i onda je tražio da napravi novog čovjeka. Ovo je zaista bila manifestacija revolucionarne promjene koju je trebao napraviti.

Savršeno pokazivanje stvaranja nove Zemlje i novog neba je, naravno, pokazao Časni Poslanik s.a.v.s. On je došao među ljude koji nisu imali nikakvog pojma o Jednom Bogu i zbog revolucionarne promjene koju je on izveo, za ove ljude je obožavanje Boga postalo više hrana nego fizička hrana. Žene tog vremena su također nadmašile u obožavanju Boga. Jedna žena, ashab, objesila je uže sa plafona da je upozori da se probudi da čini ibadet. Ashabi su ponudili svoj imetak drugima koji bi to odbili, i više su voljeli da rade naporno da osiguraju sredstva za život. Oni su također pokazali zapanjujuće uzore iskrenosti. Sve ovo je bilo zbog revolucionarne promjene koju je ostvario Časni Poslanik s.a.v.s. On je, zaista, dao počast ženama i utemeljio njihova prava i dao im položaj u društvu gdje nisu imale nikakvog položaja.

Hazreti Musleh Maud r.a. je današnje društvo uporedio s društvom tog vremena. On je rekao da su u staro vrijeme muškarci uznemiravali žene i fizički ih zlostavljali i smatrali to opravdanim. Muškarci i dalje uznemiravaju žene, čak u Evropi gdje je sloboda toliko oslovljavana. Razlika između starih vremena i sada je da uprkos uznemiravanja i fizičkog zlostavljanja žena, muškarac sada tvrdi da nije opravdano uznemiravati žene. Tako njegova praksa ostaje ista iako se njegova prividna tvrdnja promijenila.

Časni Poslanik s.a.v.s. je napravio revolucionarnu promjenu izvan granica i u svakoj sferi. Zaista je bilo veliko čudo koje je on napravio kad su bezbožni ljudi postali duboko pobožni ljudi. Ovo je bila nova Zemlja i novo nebo koji su nastali poslije njegovog dolaska. U ovo doba je Bog tražio od sluge Časnog Poslanika s.a.v.s. da napravi novu Zemlju i novo nebo. Je li stanje ljudi danas isto kao stanje onih koji su bili oko Časnog Poslanika s.a.v.s.? Sigurno nije; zapravo izgleda da je neznanje prije islama ponovo izronilo i zato je Bog poslao Obećanog Mesiju a.s. u skladu sa Svojim obećanjem. Bilo je vrijeme kad se islam slijedio i prakticirao u svoj njegovoj slavi ali danas se saginju grobovima. Oni ipak ispovijedaju: ‘Niko nije vrijedan obožavanja osim Allaha..’ ali to sada ne nadahnjuje nikakvu pozitivnu promjenu u njima zato što oni ne razumiju njegov sadržaj i značenje. Oni su muslimani ali samo po imenu. Ima mnogih među njima koji pet puta dnevno ispovijedaju da su Božiji robovi ali su njihove prakse idolopokloničke. Mnogi dobro obrazovani ljudi u Pakistanu posjećuju grobove evlija/pobožnih ljudi na idolopoklonički način. Formirane su ekstremističke grupe i organizacije u ime islama koji izgleda znaju samo jednu riječ ‘džihad’ i to također u pogrešnom kontekstu što okreće ljude od religije. Za Mesiju je bilo kritično da stigne u takvo vrijeme da napravi novu Zemlju i novo nebo, što je on zaista i pokazao.

Neko je jednom pitao čovjeka, koji je nekad bio kradljivac, o znaku Obećanog Mesije a.s. i on je odgovorio da je on lično bio znak zato što je njegov život preobražen od prihvatanja Obećanog Mesije a.s. Zaista, Obećani Mesija  a.s. je napravio novu Zemlju i novo nebo u ovo doba i preobrazio živote stotina hiljada koji su pokazivali kako mogu biti napravljeni nova Zemlja i novo nebo. Međutim, njegova vizija također skreće pažnju njegovog Džemata da pokažu koje napore i nastojanja čine u ovom pogledu poslije davanja zavjeta bai’ata. Pokušavamo li da postignemo nivo nove zemlje i novog neba koje su ashabi napravili prihvatanjem istinskih učenja islama? Jesu li naše duše pokrenute pozitivnim promjenama  koje potiču ljude da kažu da su ovi ljudi napravili novu Zemlju i novo nebo? Ako hoćemo da pokažemo novu Zemlju i novo nebo koje je Obećani Mesija a.s. napravio  najveći dokaz trebaju biti naši pojedinačni primjeri! Naše vjerovanje u Obećanog Mesiju a.s. ne treba biti ograničeno na vjeru, nego zapravo pozitivna promjena u našoj praksi treba također biti očita.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da su dvije vrsta znakova Obećnog Mesije a.s. Ispunjenje jedne vrste je kod Boga dok  druga vrsta također ima jednu mjeru našeg udjela i bit će ispunjena kroz nas. Zaista, mi trebamo uložiti najveći napor koji možemo za njihovo ispunjenje.

Ima mnogo stvari koje samo Božiji poslanici razumiju. Obećani Mesija a.s. je objasnio mnoge stvari poslije 1400 godina koje su postojale ali muslimani nisu imali ispravnu pronicljivost u njih. Na primjer stvar da su sve svjetske religije istinite iako su njihova učenja bila iskrivljena na kasnijim stadijima. Buda, Zoroaster i Krišna su bili istiniti. Ljudi koji slijede ispravna učenja svojih vođa su u mnogo boljem stanju od ostalih. Obećani Mesija a.s. je objasnio da su učenja ranijih Božijih poslanika bila protiv šejtana, jer da je to bilo drugačije, niko ih ne bi slijedio. Ova tačka je spomenuta u Časnom Kur’anu.

Muslimani danas priznaju da su sve svjetske religije bazirane na istini iako oni ne prihvataju Obećanog Mesiju a.s. njima je drago da obavijeste ljude  drugih religija da islam prihvata osnivače njihove vjere. Neki muslimani sada također priznaju stvar smrti Isa a.s. što je dio nove zemlje i novog neba koje je Obećani Mesija a.s. napravio.

Onda su tu stvari koje trebamo staviti u praksu. Mi smo napravili novu Zemlju mijenjanjem svoje vjere prihvatanjem Ahmadijata i davanjem bai’ata. Sada stvaranje nove Zemlje uključuje ulaganje napora. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je srce vjernika kao zemlja. Mi trebamo učiniti da naša srca budu korisna ne samo u terminima vjere nego također u terminima prakse.

Božijom milošću mi smo prihvatili Obećanog Mesiju a.s. i sada Bog želi da naše prakse postanu bolje kroz Obećanog Mesiju tako da napravimo dobrom zemlju svog srca. Obećani Mesija a.s. nam je omogućio zahtjev/uvjet povezan s ovim i na nama je da to koristimo.

Mi trebamo razmišljati o sebi. Temeljno je da svaka naredba Časnog Kur’ana treba napraviti pozitivnu promjenu u nama i kao što je Obećani Mesija a.s. objasnio mi trebamo napraviti novu Zemlju i novo nebo.

Obećani Mesija a.s. je rekao da ljudi prave planove i poduzimaju praktične korake ali zanemaruju ibadet. Ljudi se pretjerano oslanjaju na materijalna sredstva dok se ismijavaju ibadetu. Ovo je opasan otrov koji se širi u svijetu. On kaže da Bog želi da ukloni ovaj otrov i iz ovog razloga je Bog osnovao misiju Obećanog Mesije a.s.. Obećani Mesija a.s. je rekao da je ovo doba duhovnog sukoba. Šejtan napada tvrđave islama ali je Bog osnovao Ahmadijat da ga brani.

Svaki Ahmadi treba da istupi naprijed za ovu svrhu i napravi novu duhovnu Zemlju i novo duhovno nebo. Obećani Mesija a.s. je rekao da su dvostruke Božije naredbe. Prvo, da ne pripisujemo nikakvog druga Bogu u Njegovom Biću, Njegovim atributima i Njegovom obožavanju i drugo, da budemo sažaljvi prema ljudima, ne samo svojim bližnjima i dragim nego prema cijelom čovječanstvu bez obzira na rasu ili religiju. Bog želi da Njemu povjerimo stvar svojih neprijatelja a da ne tražimo ličnu osvetu. Što je osoba poniznija to  je veće Božije zadovoljstvo.

Da (Allah dadne) da ispunimo očekivanja Obećanog Mesije a.s. u vjeri i u praksi i da napravimo novu Zemlju i novo nebo i da pomažemo Obećanom Mesiji a.s. sa svojom novom Zemljom i novim nebom!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp