U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana Njemačke 2015: Kazujte o Allahovim blagodatima

Kratki sadržaj

Obećani Mesija a.s. je rekao da čovjek treba cijelo vrijeme i u svakoj situaciji tražiti dovu i držati se slijedećeg: ‘Što se tiče blagodati vašeg Gospodara kazujte drugima o njima.’ (93:12) Ovo uvećava ljubav prema Bogu i uvećava strast da budemo poslušni i odani Bogu.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da su se u toku njegovih putovanja u inostranstvo Božije blagodati mnogostruko uvećale. Božijom milošću ovi programi i istinska poruka islama stiže do ogromnog broja ljudi i impresionira ih. Glavna svrha Huzurove nedavne posjete Njemačkoj bila je da prisustvuje đelsa salani Njemačke; međutim, održani su mnogi programi kroz koje  je istinski islam predstavljen drugima. Kad budu date Allahove blagodati izvan naših napora i dova, postaje još više neophodno da ih kazujemo. Način na koji su đelsa salana Njemačke i drugi programi, koji su poruku Ahmadijata uputili velikom broju ljudi, bili blagoslovljeni od Boga skreće pažnju na to da kazujemo ove blagoslove. Njemački Džemat treba pogotovo biti krajnje zahvalan Bogu u ovom pogledu i okrenuti se Njemu više nego ikada. Nije moguće stići do srca i umova bez Božije milosti. Ponekad čak dinamični govori nemogu imati potrebno dejstvo dok stvari rečene jednostavnim riječima ostave dojam.

Gosti na đelsi i drugim programima bili su krajnje impresionirani kako programima tako i općenitom atmosferom. Mnogi gosti koji su prisustvovali đelsi došli su iz istočnih i zapadnih Evropskih zemalja kao i mnogi neahmadi muslimani. Gosti su došli iz mnogih zemalja uključujući Makedoniju, Hrvatsku, Sloveniju, Latviju, Belgiju, Italiju, Španiju itd. Ahmadi raznih etniteta koji žive u Njemačkoj također su došli i sreli se sa Huzurom.

Šesnaest gosta je došlo iz Albanije i dvoje su dali zavjet bai’ata. Jedan Ahmadi je došao sa svojom ženom, oboje su po profesiji pravnici. Žena prethodno nije dala bai’at iako joj je njen muž prenosio poruku Ahmadijata. Ona je dala bai’at na đelsi i rekla je da je prisustvovanje na đelsi za nju bilo izvanredno iskustvo. Rekla je da je znala o blagodatima islama kroz ono što joj je prenosio njen muž ali je to prihvatila s potpunim uvjerenjem na đelsi u toku susreta sa Huzurom. Ona je cijelo vrijeme jecala potaknuta osjećajima iako je relativno mlada. Drugi gost iz Albanije također je najavio u toku susreta da je sa potpunim uvjerenjem prihvatio Ahmadijat.

Gost sa Kosova rekao je da je prisustvovao đelsi prošle godine ali je uvidio  da su ove godine organizacija i aranžamni bili prepoznatljivo bolji.

Šezdesetdva gosta su došli iz Makedonije; od njih su (pored Ahmadi muslimana) četrnaest bili kršćani a dvadeset sedam neahmadi muslimani. Oni su putovali tridesetšest sati da dođu na đelsu. Ova grupa uključuje dvojicu novinara koji su kamerama snimili đelsu i rekli su da ćeto pokazati na TV-u kad se vrate kući. Jedan gost je rekao da je sa đelse ponio dobre utiske i dodao da čak razvijene zemlje nemogu organizovati ovakav događaj kao što je đelsa. Drugi gost je rekao da je prvi put u životu sreo toliko dobrih ljudi. Bio je vrlo impresioniran porukom islama i rekao da Ahmadi stavljaju u praksu sve što plakatina đelsi proglašavaju. Jedan novinar, gost iz Makedonije rekao je da je kao novinar putovao širom svijeta ali smatra da su programi đelse izuzetni. Bio je impresioniran općenitom atmosferom tolerancije i bratstva koju je doživio na đelsi. Drugi gost je rekao da je prvi put na đelsi i da je čuo sve govore. On nije imao pojma da u islamu postoji takva zajednica. On sada zna i ima iskustvo o Ahmadijatu i osjeća kao da je dio Džemata. Drugi gost je rekao da će razmisliti o svemu što je čuo u toku đelse u pogledu razlika između Ahmadi muslimana i drugih. On je predložio da Džemat pošalje misionare tamo gdje ih nema. Drugi gost je rekao da se prvi put na đelsi tako blisko sreo s muslimanima i da je slušao govore koji su ga obavijestili o islamu.

Gost iz Bosne je rekao da nije imao vrlo snažnu vezu sa Džematom ali da je poslije susreta sa hazreti Halifatul Mesihom imao osjećaj bliskosti i da ima veliko poštovanje prema Huzuru.

Jedna Ruska porodica je došla iz Švedske sa novim Ahmadi muslimanom. On je prihvatio Ahmadijat 2013. alise nije sreo sa hazreti Halifatul Mesihom. Bio je savladan emocijama poslije susreta sa Huzurom. On je imao problema s nogom i u toku putovanja na đelsu morali su stajati svaka dva sata da protegne nogu. Međutim, u toku putovanja natrag nije osjećao potrebu da stane iako je put trajao sedamnaest sati i rekao da je zbog blagoslova đelse posve zaboravio na bol u nozi.

Jedna gospođa iz Hrvatske rekla je da je pročitala knjigu poglavara Ahmadija džemata i da je također pročitala njegov govor na mirovnom simpoziju 2014/2015. Ona je pretpostavljala da je Huzur strog ali kad se susrela s njim nije više imala takav dojam.

Jedan gost iz Mađarske je rekao da je vrlo impresioniran svakim pojedincem, da su i mladi i stari jedni druge toplo pozdravljalina đelsi. Iako on nije razumio jezik kojim su ljudi govorili, njihova lica su pokazivala da svi oni šire osjećaj ljubavi. On je rekao da je vidio i Istok i Zapad ali da nikada prije nije vidio ono što je vidio na đelsi. Drugi gost iz Mađarske, koji je Jevrej, imao je rezerviranost kad je razgovarao s našim misionarima prije dolaska na đelsu. Međutim, poslije susreta s Huzurom rekao je da Ahmadi ne samo vjeruju u ‘Ljubav svakome, mržnja nikome’ nego to također prakticiraju. On je također ponudio svoju pomoć i potporu Džematu u Mađarskoj. Drugi gost iz Mađarske, koji je porijeklom iz Burkina Faso došao je sa svojim kćerkama. Njegova žena je Mađarica i nije željela  da joj kćerke idu same s ocem  i zato je poslala svoju majku s njima. Ova gospođa, baka, bila je veoma impresionirana đelsom i pozajmila je šal da pokrije glavu. U toku susreta sa hazreti Halifatom Mesihom bila je vrlo emotivna i rekla je da je svijet đelse/Ahmadijata drugačiji svijet u svakom pozitivnom smislu.

Jedan gost iz Njemačke, porijeklom iz Centralne Afričke republike, rekao je kad je pozvan na đelsu pretpostavljao je da će tu biti najviše stotinu gosta. Prisustvo na đelsi je promijenilo njegovo mišljenje i osjećao je da je cijelo vrijeme bio u stanju nalik zanosu.

Gost iz Crne Gore rekao je da je slušao govore i posmatrao općenite aranžmane i uvidio da su izvanredni. Drugi gost iz Crne Gore rekao je kako muslimnai govore da, Bože sačuvaj, Ahmadi ne prihvataju Časnog Poslanika s.a.v.s. Međutim, zbog onogašto je izbliza vidio vlastitim očima na đelsi uvidio je da su ove optužbe potuno lažne.

Gost iz Belgije, koji je porijeklom iz Maroka, rekao je da je ambijent đelse dirnuo samu njegovu dušu.Rekao je da se, vidjevši hazreti Halifatul Mesiha, njegovo mišljenje promijenilo i rekao je da moli Boga da ga osposobi da dadne bai’at.

Jedan gost, Njemac, rekao je da je prisustvovanje na đelsi za njega bila prva prilika da razumije Ahmadijat. Rekao je da je istina sve što je hazreti Halifatul Mesih rekao i kad bi ljudi to stavili u praksu, svijet bi bio mirno mjesto.

Novi Ahmadi iz Francuske koji je dao bai’at prije tri sedmice rekao je da je uvijek bio musliman ali nije imao čvrstinu vjere. Kad je klanjao namaz iza hazreti Halifatul Mesiha, po prvi put je doživio takve emocije da je plakao. On je rekao da doživljava Božije znakove svaki dan otkad je prihvatio Ahmadijat.

Jedan student, gost, rekao je da je prije dolaska na đelsu imao vrlo negativan dojam o islamu stvoren kroz elektronski medij. Ali dolaskom na đelsu otkrio je da je sve drugačije i pozitivno. Rekao je da je među Ahmadi muslimanima vidio istinski islam.

Gost iz Litvanije, koji je pravnik, rekao je da je bio izuzetno impresioniran đelsom. On je slušao govore hazreti Halifatul Mesiha i osjećao da je došao na đelsu da sazna o istinskom islamu. Rekao je da će pružiti zakonsku pomoć i potporu Džematu u Litvaniji.

Gost iz Bosne je rekao da je hazreti Halifatul Mesih predstavio koncept Živog Boga. On je rekao kako samo Džemat Ahmadija kaže da je Bog živ danas kao što je uvijek bio.

Gost sa granice između Njemačke i Belgije rekao je da prije dolaska na đelsu nije religiju uzimao ozbiljno ali da ga je prisustvovanje na đelsi promijenilo.

Drugi gost je rekao da je bio u stanju da dadne zavjet bai’ata zbog govora na engleskom jeziku koji je održao hazreti Halifatul Mesih. Rekao je da je sada njegovo srce ispunjeno ljubavlju i svjetlom.

Gost iz Sirije, čiji je otac Ahmadi i prenosio mu je poruku Ahmadijata ali on nije dao bai’at. On je prisustvovao programu ‘pitanja i odgovori’ s našim misionarom ali ipak nije bio uvjeren. Od njega je traženo da čini dove i on kaže da je svakako činio dove ali mu je rečeno da ih čini revnije i svesrdnije. Drugog dana dželse održan je susret sa hazreti Halifatul Mesihom poslije Huzurovog govora. Ovaj gost je rekao našem misionaru tog dana da mu dadne dokaz o istinitosti Obećanog Mesije a.s. iz Časnog Kur’ana, što je misionar i uradio i također mu rekao o predskazanjima Obećanog Mesije a.s. i njihovom ispunjenju. Ovaj gost je bio spreman da dadne bai’at zato što je našao znak koji je tražio. On je te noći krajnje svesrdno činio dove i u snu vidio riječi Al Ahmadija ispisane velikim slovima na zidu. U toku govora hazreti Halifatul Mesiha osjećao je da želi biti blizu Huzura. Trenutno je osjetio kao da je zadrijemao i našao se uz Huzura. Osjećao je veliko zadovoljstvo i kao rezultat je dao bai’at.

Jedan gost, kršćanin iz Italije došao je na đelsu, koji je generalni sekretar organizacije pod nazivom ‘Religije za mir’. On također ima uticaj u Vatikanu. Imao je vrlo pozitivne dojmove o đelsi I napisao je članak u kojem je rekao da priznaje da je bio impresioniran onim što je vidio. Rekao je da su Ahmadi istinski muslimani i da je njegovo lično opažanje da su se na đelsi okupili hiljade ljudi koji pripadaju raznim entitetima i kako su đelsom rukovodili stotine volontera. Rekao je kako mu je čovjek koji ga je vozio kazao da je uzeo dvije sedmice neplaćenog odsustva da bi kao volonter radio za đelsu. U pogledu govora hazreti Halifatul Mesiha on je rekao da to vodi ispravnom putu.

Jedan gost, Sirijac, rekao je da nikada prije nije vidio tako dobro organizovan događaj. Rekao je da je pročitao Baraheen e Ahmadija i smatra da u devetnaestom stoljeću niko nije napisao takvu knjigu o odbrani islama.

Često gosti ne skreću pažnju na bilo kakve nedostatke u toku đelse ali su dvije gospođe, gošće iz Albanije rekle da se mnogo hrane baca u ženskom dijelu. Uprava đelse, pogotovo Leđna se treba usredsrediti na ovo. Jedna gospođa, gost iz Makedonije rekla je da im je smještaj bio daleko od mjesta održavanja đelse i da je bilo zamorno putovati na đelsu i natrag. Uprava treba omogućiti smještaj blizu za takve goste. Službenici đelsa salane su također pribilježili neke nedostatke. Bilježenje vlastitih propusta vodi popravljanju. Treba obratiti pažnju na čistoću. Neki ljudi izgleda su spomenuli da u javnoj kuhinji nije bilo dostupno jelo s makaronima. Stvarna svrha đelse je sudjelovanje u  duhovnoj hrani i treba da jedemo ono što se posluži na đelsi. Nekad neki radnici također poprime grubo stajalište koje je uvredljivo za ljude. Radnici trebaju procijeniti situaciju i ako je potreba gosta ispravna onda trebaju poslužiti gosta čak i ako moraju zaobići pravila. 

Đelsa je ove godine vrlo dobro organzovana i službenik rada đelsa salane je bio vrlo dobar. Treba paziti na propuste tamo gdje su bili ove godine i stvari će biti bolje naredne godine. Nedostaci prošle godine, kao što je sistem ozvučenja, ove godine su uklonjeni. Hazreti Halifatul Mesih je zahvalio radnicima đelse.

U toku putovanja hazreti Halifatul Mesiha u Njemačku također su otvorene neke džamije. Na jednom otvaranju je jedan lokalni stanovnik rekao da je slušao govor hazreti Halifatul Mesiha u Evropskom Parlamentu i želio je da čuje njegovo obraćanje na lokalnom nivou otvaranja džamije da vidi da li samo govori o miru kad se obraća uglednim i uticajnim ljudima. Opazio je da je Huzur iznosio upravo isto učenje u lokalnom govoru kao i u Evropskom Parlamentu i ovo je jako dojmilo ovog gosta. Lokalni gradonačelnik i drugi gosti su također izrazili svoja mišljenja.

Na otvaranju druge džamije je oblasni komesar rekao da je bio izuzetno impresioniran govorom hazreti Halifatul Mesiha. Predložio je da ovaj govor treba biti dostupan na internetu. Jedna gospođa, član Parlamenta rekla je da joj je drago što prisustvuje otvaranju džamije. Rekla je da zbog trenutnih sumnji  i bojazni o islamu vrlo važno za svakoga da se okupe zajedno i daju poruku mira. Drugi gost je rekao da mu je prethodno bilo teško da stekne pozitivno mišljenje o islamu ali da poslije slušanja govora hazreti Halifatul Mesiha smatra da je islam religija mira. Jedan inžinjer koji je učestvovao u gradnji džamije rekao je da se slaže sa svim što je hazreti Halifatul Mesih rekao u svom govoru. Rekao je da cijeli događaj nije imao nikakvog pretvaranja koje vidi u događajima u crkvi.

Svi ovi događaji su naširoko prenesni preko medija i ova poruka je stigla do 106, do 107 miliona ljudi kroz druge medije. Novine koje su pisale o ovom događaju imaju tiraž 32 miliona. Tri radio stanice su također prenijele vijesti i četiri TV kanala. Zadnji dan đelse jedna gospođa, novinar intervjuisala je hazreti Halifatul Mesiha i to će biti objavljeno u dva dijela u novinama na kompjuteru koje imaju 17.5 posjetioca.

Vijesti o otvaranju džamije objavile su troje novine koje imaju 116.000 čitaoca.

Također je položen kamen temeljac za džamiju i ovo su objavile novine koje imaju 6 miliona čitalaca.

Interviju hazreti Halifatul Mesiha je objavljen u sedmičnim novinama koje imaju 1.5 miliona čitaoca a koje na komjuteru imaju 5 miliona posjetilaca. Ovaj intervju je uzeo jedan Ahmadi novinar.

Dok đelsa salana omogućava duhovni napredak za nas ona također omogućava istinsko tumačenje islama drugima. Mnogi ljudi koji prethodno nisu bili spremni da daju bai’at osjećali su spremnost poslije susreta sa hazreti Halifatul Mesihom i poslije postavljanja nekih pitanja. Mi imamao toliko razloga da budemo zahvalni! Da Allah osposobi Džemat da pazi na ove novopridošle i da se blagoslovi đelse rašire nadaleko i naširoko. Da Allah osposobi svakog ko je prisustvovao đelsi da uživa njene trajne koristi!

Huzur je najavio da će poslije džume klanjati dženazu u odsustvu za Rasheeda begum sahibu, ženu derviša Kadiana koja je umrla 1. juna sa 77 godina. Bila je muusi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp