U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Objašnjena ispravka i odavanje poštovanja Sahibzadi Amatul Naseer sahibi

Kratki sadržaj

U današnjoj hutbi petkom Huzur je prvo objasnio predmet od prošle hutbe i onda dao izlaganje o životu i vremenu Sahibzade Amatul Naseere sahibe, kćerke hazreti Musleh Mauda r.a. i nekoliko drugih starješina Džemata koji su nedavno umrli. Huzur je predstavio objašnjenje hadisa koji je naveo u svojoj prošloj hutbi koje se odnosi na spajanje pet dnevnih namaza u toku bitke. Naeem sahib iz grupe za arapski jezik poslao je Huzuru navod iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji odbija vjerodostojnost ovog hadisa. Ovo ne ostavlja nikakvog prostora za diskusiju jer je Obećani Mesija a.s. Imam ovog doba i zaista je rekao da je ponekad imao direktnu potvrdu hadisa od Časnog Poslanika s.a.v.s. u vizijama i snovima. Huzur je rekao da se sve knjige hadisa ne slažu u potpunosti o navodu iz hadisa kojeg je Huzur naveo. Navod se odnosi na spajanje četiri dnevna namaza a ne pet i o ovome također postoji neslaganje. Više vjerodostojni hadisi među hadisima govore samo o zakašnjenju u obavljanju asr (ikindije) namaza. Hadis u Tirmizi knjizi hadisa navodi da su idolopoklonici spriječili Časnog Poslanika s.a.v.s. da klanja četiri dnevna namaza u toku bitke kod rovova. Poslanik s.a.v.s. je tražio od hazreti Bilala r.a. da prouči azan poslije čega je proučen ikamet. Poslanik s.a.v.s. je predvodio zuhr (podne) namaz; poslije je proučen drugi ikamet i predvodio je asr (ikindiju) namaz, proučen je opet ikamet i predvodio je magrib (akšam) namaz i onda je opet proučen ikamet i predvodio je iša (jaciju)  namaz. Huzur je rekao da je ovaj hadis također zabilježen u knjizi hadisa Baihakui i drugoj knjizi. Obrnuto, knjige hadisa Sahih Muslim, Buhari  Sunan Abi Davud su zabilježile ovaj hadis pozivajući se na hazreti Alija r.a. On navodi da je u vrijeme bitke kod rovova Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Moj Bože, ispuni domove i grobove vatrom onih koji su nas spriječili da ne klanjamo srednji namaz tako da je sunce zašlo.’ Huzur je rekao da je zaključak iz ovoga da se ovdje govori o asr namazu. Huzur je rekao da je ono što je želio navesti to da je Časni Poslanik s.a.v.s. bio tako povrijeđen i zabrinut što su propustili klanjati namaz da je proklinjao neprijatelja. Ono što sada izlazi na vidjelo čini ovu stvar još značajnijom zato što nam govori da  Poslanik s.a.v.s. nije mogao prihvatiti čak da propusti jedan namaz na vrijeme. Buhari bilježi iznošenje kako je sunce zašlo u vrijeme bitke kod rovova i Časni Poslanik s.a.v.s. je izrazio žaljenje što je propustio asr namaz. On i njegovi drugovi su uzeli abdest nakon što je sunce zašlo i otišli da klanjaju asr namaz i poslije toga magrib namaz. U drugoj knjizi hadisa zabilježeno je da je Ibn e Arabi rekao da je Časni Poslanik s.a.v.s. bio spriječen da obavi samo asr namaz. Ovaj namaz je poslije klanjan – ili nakon što je vrijeme za magrib prošlo ili u vrijeme samo prije zalaska sunca. Tumačeći ovu stvar u odgovoru na prigovor koji je podigao neki kršćanin, Obećani Mesija a.s. je napisao da je šejtanska smutnja reći da je Poslanik s.a.v.s. propustio da klanja četiri namaza u jednom danu. On je rekao da ovaj neuki prigovarač nije ispravno razumio termin ‘kaza.’ To ne znači propuštanje klanjanja namaza nego znači njegovo obavljanje kasno. Huzur je dodao da neki ljudi i dalje brkaju termin ‘kaza’ sa propuštanjem namaza. Obećani Mesija a.s. je dalje rekao u pogledu spajanja četiri namaza u vrijeme bitke kod rovova da islam nije religija strogoće i naređuje da obavljamo spojene namaze u teško vrijeme ili u vrijeme neprijateljstva. Obećani Mesija a.s. je dodao da Buhari bilježi da samo asr namaz nije bio klanjan na vrijeme i da samo slabi hadisi navode da je klanjano četiri namaza kasno. Huzur je rekao da poslije ovog proglasa, hadis koji govori o četiri namaza treba smatrati netačnim. Međutim, Poslanik s.a.v.s. je bio tužan što je čak jedan namaz klanjan kasno. Huzur je rekao kako je korist u ovom pogrešnom navođenju prošle sedmice to da sada to možemo ispraviti gdje god se pojavljuje u našoj literaturi. U knjizi o blagoslovljenom životu Časnog Poslanika s.a.v.s. od hazreti Mirze Bašir Ahmada sahiba navod je o tačnom hadisu i on je ispravio riječi Williama Muira, objašnjavajući ovaj predmet u skladu sa riječima Obećanog Mesije a.s. 23. maja 1986. hazreti Halifatul Mesih IV r.a. je također spomenuo spajanje pet dnevnih namaza u jednoj od svojih hutbi. Njegove hutbe koje je objavila Tahir fondacija dale su drugačije navode koje ne navode hadis kako je on naveo. Huzur je rekao da često nastoji da pročita izvorni hadis, međutim, pošto je pročitao navod u radovima hazreti Halifatul Mesiha IV r.a. nije provjeravao i napravljena je greška. Međutim, kao što je prije spomenuo, korist ove greške je da će biti napravljene ispravke u svim navodima u našoj literaturi. Drugo, Huzur je rekao da je također uvidio da navodi koje uzima trebaju dalje istraživanje. Treće, kad naše organizacije objavljuju hutbe ili govore, onda se trebaju uzeti ispravni navodi i uvijek trebaju biti provjereni da li je Obećani Mesija a.s. rekao nešto o tom predmetu. Razumije se da niko neće popravljati riječi halife vremena kojeg treba konsultovati o ovom predmetu. Ako se nađe da se citiranje hadisa, navodi itd. ranijih halifa ne podudara sa pisanjem Obećanog Mesije a.s. to također treba biti popravljeno, ali nakon odobrenja halife vremena. Tahir fondacija treba ispraviti citiranje o pet namaza u hudbi od 1986. i u daljim izdanjima. Oni trebaju pitati Huzura pismeno kako da provedu ispravke i Huzur će ih uputiti. Huzur je rekao da će ovo i dalje biti princip ubuduće; ako budući halifa nađe bilo kakvu netačnost u datim navodima u izlaganjima ranijih halifa, oni će narediti njihovo ispravljanje. Huzur je rekao da treba biti provedeno cjelovito istraživanje prije objavljivanja materijala. Rekao je da smatra važnim davanje ovog objašnjenja. Kao što je rekao ranije to je pomoglo u iznošenju na svjetlo činjenica u njihovoj doslovnoj formi kao i omogućavanje upute u administrativnim stvarima. Huzur je rako da slijedeća stvar o kojoj je želio govoriti je o smrti nekih naših starijih u Džematu, među kojima je prvo spomenuo jednu od kćeri hazreti Musleh Mauda r.a., Sahibzadi Amatul Naseer Begum sahibu, koja je također bila Huzurova tetka. Imala je 82 godine i bila je aktivna do kraja života. Imala je problema sa srcem tri ili četiri dana ranije. Liječio ju je  dr. Noori i osjećala se bolje. Ali je iznenada imala srčani udar koji je bio smrtonosan i ona se srela sa svojim Stvoriteljem. Sahibzada Amatul Naseer Begum sahiba je bila vrlo vesela, brižna osoba, pomagala je ljudima emotivno kao i finansijski. Oni koji su je znali pisali su Huzuru da je mali broj ljudi koji su tako nesebični i tako duboko brižni o drugima kao što je ona bila. Da Allah uzdigne njen položaj i uvede je među Svoje miljenike. Ona je rođena od treće žene hazreti Musleh Mauda r.a., Sare Begum sahibe. Sahibzada Amatul Naseer Begum sahiba je imala smao tri i po godine kad je njena majka umrla. Njen otac je zapisao njene dječije emocije u vrlo dirljivom članku. Huzur je rekao da je u stanju da vrlo dobro kontroliše svoje emocije ali da mu je to bilo teško kad je ovaj članak čitao  u privatnosti. Duboko emotivan predmet kako je opiso hazreti Musleh Maud r.a. stvara dirljivu situaciju. Huzur je rekao da je njegova majka govorila kako je poslije smrti njene majke, hazreti Musleh Maud r.a. brigu o Sahibzadi Amatul Nasir sahibi povjerio hazreti Umme Nasir, svojoj prvoj ženi i tražio od Huzurove majke, koja je bila 19 godina starija od nje da pazi na nju. Huzur je rekao da je njen odnos sa Sahibzadom Amatul Nasir sahibom bio s majčine strane. Kad se Huzurova majka udala Sahibzada Amatul Naseera je imala osam ili devet godina i kad je mlada odlazila, insistirala jeda želi ići s njom. Njen otac ju je utješio i to ju je umirilo. Kasnije je bila tužna i otišla je da živi sa hazreti Amman Džan r.a. Huzur je rekao kako su kuća njegovih roditelja i kuća njegove tetke imale zajednički zid i obje porodice su vrlo često viđale jedna drugu. Huzur je uvijek zaticao svoju tetku veselu i zadovoljnu. Bila je krajnje gostoprimljiva, bez obzira na društveni položaj ili godine gosta, ona je imala dobrodošlicu i toplinu. Većina porodice njenog muža nisu Ahmadi muslimani ali je Huzurova tetka održavala dobre odnose s njima. Jedna od bratični napisala je da je njeno ponašanje prema neahmadi rodbini bilo sa velikim poštovanjem. Huzur je molio Allaha da njene dove učine da ova rodbina dođe bliže Džematu. Ona je imala odnos pun ljubavi sa svojim bratičnama i bratićima i oni su  s njom dijelili svoje povjerljive stvari i slušali su njen savjet. Kad bi ih savjetovala uvijek je navodila događaje Obećanog Mesije a.s., hazreti Amman Džan i hazreti Musleh Mauda r.a., uključujući ih u svoj savjet. Jedna od njenih bratični rekla je Huzuru kako su ona i druga rodica napravili nesmotrenu grešku koja je u sebi imala jedan elemant humora. Bili su zabrinuti da to podijele s nekim odraslim ali gdje god su pogledali bojali su se da će ih ružiti. Na kraju su oboje prenijeli ovaj događaj Huzurovoj tetki. Ona je strpljivo slušala, smijala se na ono što je bilo smješno u tome ali ih je također zaružila na mio način i objasnila im islamsko učenje prikladno ovom predmetu. Huzur je rekao kako je ona savjetovala mlade žene u porodici Obećanog Mesije a.s. da trebaju održavati određeno dostojanstvo i da se trebaju ponašati prema tome. Huzur je rekao kako je njegova tetka bila krajnje gostoprimljiva prema njemu kad bi je posjećivao i kako se njena toplina uvećala nakon Huzurovog halifata. Dva puta je došla u VB u toku Huzurovog halifata i njen obzir (sklonost) i poštovanje  bili su tako visoki da se Huzur postidio. Govorila je Huzuru kako bi željela doći svake godine ali ne može zbog starih godina. Pamtila je mnoga iznošenja hazreti Amma Džan r.a., od kojih je neke Leđna VB zabilježila po aranžmanu predsjednice Leđne. Ako ova iznošenja hazreti Amma Džan r.a., kako ih je navela Sahibzada Amatul Nasira, nisu objavljeni, Leđna ih treba odštampati. Kad je hazreti Musleh Maud r.a. tražio od svojih dviju žena da brinu o hazreti Amma Džan r.a., ona je rekla da je ‘mlada djevojka’ dovoljna za nju i jako joj je nedostajala kad se udala. O njenom poštovanju prema halifatu Huzur je želio reći da ona nije dozvolila da bilo kakva bliska veza stane na taj put, i, ponekad je podnosila nevolju radi ovoga, ali je bila kao štit za halifat. Jedan mlad čovjek koji je odgajan u njenoj porodičnoj kući pisao je Huzuru da je ona bila vrlo pobožna, bogobojazna osoba i uvijek je savjetovala da budemo povezani sa halifatom i uvijek je tražila načine da posluša halifu vremena. Često bi mu poslala molbu da sakupi pretplatu za ženski magazin ‘Misbah’ i ako bi neki kasnili sa svojom pretplatom ona je to plaćala za njih. Ponekad je on potrošio malo novaca od svog džeparca kad je kupovao neke potrebštine za Sahibzadu Amatul Naseeru i ona bi od njega tražila da bude tačan u pitanju za šta je potrošio. Ako bi primila mnogo pozivnica za svadbene prijeme tražila bi od njega da napravi listu svih imena tako da je može podsjetiti kad bude blizu vrijeme da može prisustvovati. Bila je vrlo precizna o prisustvovanju svadbama djevojaka iz siromašnog porijekla kao i svadbi porodica njenih prijašnjih zaposlenih. Zet Sahibzade Amatul Naseere Begum sahibe pisao je Huzuru da je ona do velikog stepena usadila ljubav i poslušnost halifi vremena u srcima i umovima Leđna ženske organizacije. Ova naklonost joj je došla prirodno. Na dan kad je umrla stalno je govorila da Huzuru treba napisati molbu za dove. Izgleda da je bila upoznata da će umrijeti jer je rekla svojoj unuci da ju je posjetila umrla snaha. Pozvala je svoje kćeri, izrazila im svoju ljubav i tražila od njih da joj oproste. Huzur je rekao da je Sahibzada Amatul Naseer Begum sahiba vodila veliku brigu o svom mužu i bila mu je savršeno poslušna i uvijek savjetovala svoje kćeri da i one tako rade. Savjetovala je djevojke u porodici da ne smiju biti povod za bilo koga da posrne. Huzur je rekao da moli Allaha da učini da ovaj savjet bude od koristi onima kojima ga je ona dala kao i za druge djevojke u porodici. Huzur je rekao da navodi ova iznošenja o našim starijim tako da se parovi u braku zamisle nad njima. Sahibzada Amatul Naseera Begum sahiba je imala mnogo ljubavi za djevojke iz porodice svog kućnog osoblja i uredila bi za darove onih koji su odrasli oko nje. Govorila bi: ‘Ako hoćete da savjetujete svoje snahe savjetujet svog sina, a ako hoćete da savjetujete zeta savjetujte svoju kćer.’ Bila je izuzetno redovita u ibadetu Allahu i u plaćanju finansijskih dužnosti. U 1944. kad je hazreti Musleh Maud r.a. tražio da posveti svoje imanje, ona je dala sav svoj nakit. Godinama je služila u Leđni i Nasirat organizacijama ali nikada nije željala imati veću funkciju. Bila je vrlo upućena u akademskim i organizacionim stvarima. Išla bi noću s drugima okolo u mjestu Lahor i davala deke onima koji nisu imali. U 1949. imala je priliku da putuje sa hazreti Amma Džan i hazreti Musleh Maudom r.a. u njihovom autu u Rabvu. Govorila je da je to bio značajan događaj u njenom životu. U ranim danima Rabve bila je u stanju da služi Leđnu u kućama od blata. Kasnije je dugo vremena služila kao predsjednica ogranka u Rabvi. Također je služila kao zamjenica predsjednice Lađna u Rabvi sa Huzurovom majkom kao predsjednicom. Jedna od njenih kćeri pisala je Huzuru kako je bila uznemirena ako bi se neki posjetilac vratio a da je ne vidi dok je bila bolesna. Govorila je da su vrata hazreti Musleh Maudove kuće bila uvijek otvorena za sve, kako onda ona može uskratiti ljudima da je vide? Druga kći je pisala kako je njena majka jako voljela svu svoju braću i sestre i nije se mirila s tim kad su se ljudi pozivali na, čak u šali, da je taj i taj njen polubrat ili polusestra. Huzur je objasnio da je hazreti Musleh Maud r.a. imao više žena i imao je djecu od svake žene ali nije bilo nikakve zamisli o stvarnim ili polu braći i sestrama. Njena kći piše da joj je jedanput njen otac povjerio ‘Badži Džan’ i ona ju je dobro pazila i fino ispunila svoje povjerenje. Jedanput je hazreti Musleh Maud r.a. naveo san u kojem je njegova rahmetli žena, Sara Begum sahiba došla i pitala je li on ljut na nju.  On je u snu odgovorio: ‘Kako ja mogu biti ljut na tebe, ti si mi dala kćer kao što je Ćiro.’ Huzur je objasnio da je Ćiro bio nadimak Sahibzade Amatul Naseere sahibe. Ona je uvijek bila svjesna da je kći hazreti Musleh Mauda r.a. da ne bi bilo pogreške u držanju njegovog imena. Ona je prenijela kako je jedanput trebala ići kući svoga brata samo preko ceste  i brzo je prekrila glavu i lice s donjim dijelom pokrivala. Kad je prelazila preko ceste vidjela je da dolazi hazreti Musleh Maud r.a. Vratila se kući i mislila da je on nije vidio ali joj je on narednog dana za doručkom rekao: ‘Ako ti poduzmeš jedan korak ljudi će poduzeti deset.’ Takav je bio njegov način odgoja. Huzur je molio Allaha da ova svijest o pokrivanju ostane u njenim kćerima, drugim mladim ženama porodice i ženama Džemata. Zatim je Huzur pročitao isječke iz članka koji je Musleh Maud r.a. napisao, na koji je Huzur mislio i nagovijestio njemu na početku svoje Hutbe. On je napisao: ‘Tri i po godine Amatul Naseer… koja je bila vrlo bliska sa svojom majkom… postala je vrlo tiha otkad je njen brat razgovarao s njom, i izgledala je kao začuđena. Nije bila svjesna o smrti. Čudno je šta joj je njen brat savjetovao pa ona nije ni plakala ni vrištala. Samo je nijemo tumarala unaokolo. Kad su žene Džemata počele jecati pored tijela Sare Begum ona je rekla: ‘Zašto plačete, moja majka spava. Kad se probudi ja ću joj reći da su žene sjedile pored njenog ležaja i plakale.’ U vrijeme kad je nejna majka umrla hazreti Musleh Maud r.a. bio je na putu i zakopali su je dok je on bio odsutan. On je napisao da je po povratku kad je izrazio ljubav maloj Amatul Naseer, u očima su joj bile suze ali nije plakala. On ju je zagrlio ali ona ipak nije plakala. Tako da je on bio uvjeren da nije shvatila smrt. On je napisao da ovo nije bilo tako. Mala djevojčica mu je dala drugu pouku. Sara Begum sahiba je umrla u drugoj kući i kad se porodica vratila svojoj kući, hazreti Musleh Maud r.a. je opazio da mala Amatul Naseer nema nikakvih cipela na sebi. Od nekog je traženo da donese nekoliko cipela. Kad je ovo urađeno, hazreti Musleh Maud r.a. joj je rekao da izabere par cipela. Ona je prvo pogledala iznenađeno svog oca i onda svoju drugu majku (Umme Nasir) kao da kaže: vi od mene tražite da izaberem par cipela koje mi se dopadaju, ali moja majka je umrla, ko će meni dati cipele? Hazreti Musleh Maud r.a. piše da bi mi suze potekle iz očiju da je ostao tu. Zato je trenutno okrenuo lice i rekao: ‘Odnesi cipele svojoj ‘Ummi Džan’. Objasnio je da su sva njegova djeca zvala svoju majku ‘Ummi’ (majka) a njegovu ženu ‘Ummi Džan’. On je napisao da je gledao kad je otišao i mala Amatul Naseer je držala pod kontrolom svoje emocije i išla je prema svojoj ‘Ummi Džan’ s cipelama u ruci. Kasniji događaji su jasno pokazali da je, uprkos svojih godina vrlo dobro razumjela smrt svoje majke. Hazreti Musleh Maud r.a. piše moleći Allaha za nju: ‘Da Allah, Uzvišeni, čuva ovaj nejaki mali cvijet sigurnim da ne uvene i da On zadovolji ovo nejako srce vodom Svoje milosti gdje se hrane dobre misli i dobri nazori i dobre emocije donoseći plodove koji daju život svijetu i budu izvor blagoslova za svijet. O, Milostivi Bože, Ti znaš stanje srca i znaš kako stpljivo ova mala djevojčica potiskuje svoje emocije. Možda ona zna ili nezna o Tvojim atributima, ali ona praktikuje Tvoje naredbe s većom srčanošću nego mi. Ja Te molim da njeno srce čuvaš sigurnim od štetnih efekata nezgode. Pokloni joj unutrašnju čvrstinu baš kao što je otvoreno bila čvrsta. Baš ako što je pokazala ogromnu snagu, pokloni joj stvarnu snagu. Moj Gospodaru, u Tvom sudu, ona je bila lišena ljubavi svoje majke u ovo vrijeme kad je učila da voli. O Glavni izvoru ljubavi, vodi brigu o njoj u krilu Svoje ljubavi. Usadi Svoju ljubav u njeno srce. Posveti je Sebi, izaberi je za Svoje služenje. Da samo traži Tvoju ljubav i bude prosjak na Tvom pragu. Podari joj blagoslov svijeta također, tako da ne bude osramoćena u očima ljudi. Da, uprkos svake vrste poštovanja, njena povezanost sa svijetom bude kao osoba koja trči iz jedne sobe u drugu kad pada kiša.’ Huzur je rekao da je tokom cijelog života Sahibzade Amatul Naseere sahibe ova dova dobrodušno ispunjena. Da Allah dadne da njena djeca i ljudi cijele porodice i cijelog Džemata budu primaoci ove dove. U drugoj dovi hazreti Musleh Maud r.a. je napisao: ‘O moj Gospodaru, ja Tebi također povjeravam svoju ostalu djecu. Da ne budu psi ovog svijeta, da budu ptice Tvog Dženneta, stubovi religije i branioci Božije kuće, zvijezde na nebu koje upućuju one izgubljene u tmini, svijetlo sunce koje razbija mrak i otvara put za težak rad i napredak. Ti budiš one koji drijemaju i Ti ujedinjuješ one koji su rastavljeni. Da oni budu stabla ljubavi, plodova koji su potpuno bez gorčine zlobe i ljubomore. Da budu bunar uz put, prekriven sjenom drveta gdje svaki umorni putnik, svaki znalac i svaki stranac stane radi odmora i hladne vode koja gasi žeđ svake žedne osobe i prostrane sjene koja svaku bespomoćnu osobu prima u svoje utočište. Da oni zaustavljaju tlačitelja od  tlačenja, da budu prijatelji proganjanog, da budu oni koji prihvate smrt za sebe da dadnu život svijetu i oni koji podnose teškoće ali daju udobnost drugima. Da imaju veliku hrabrost i plemeniti moral. Da njihova sofra bude otvorena za sve, da se nadmeću jedan s drugim u činjenju dobra, da ne budu ni tvrdi (škrti) ni rasipni. O moj Vodiču, da oni budu propovjedači religije, da šire islam, i oni koji oživljavaju moral i rasvijetle izbjedjele puteve bogobojaznosti, budu šampioni Časnog Poslanika s.a.v.s. koji potvrđuju ‘Lamma jalhaku’ koji će podržavati prakse sinova/ljudi Perzije. Da imaju osjećaj časti za Tebe, budu spremni da se bore za Tvoju religiju, derviši (predanici) Tvojih poslanika, istinski sinovi Časnog Poslanika s.a.v.s. – poglavice svih poslanika a.s., iskreni i revni predanici čija žarka ljubav nikada ne blijedi. O moj Gospodaru, da oni budu Tvoji robovi, samo Tvoji robovi. Da se ne saginju svjetskim kraljevima nego da budu najponizniji u Tvom prisustvu. Da iza sebe ostave čisto potomstvo i upućuju svijet na put duhovnog znanja i posiju sjeme trajne pobožnosti, da unapređuju ispravne i reformišu loše, da budu protivni lijenosti i nemaru, i budu živi uzori duhovnog života. O moj Živi, Samoodržavajući i Sveodržavajući Bože, da oni, njihova djeca i djeca njihove djece budu Tvoje povjerenje na ovom svijetu koje šejtan ne može prekršiti, da budu Tvoj imetak koji niko nemože ukrasti. Da budu kamen temeljac za zgradu Tvoje religije koji ni jedan zidar/arhitekta ne može odbaciti. Da budu sablja među Tvojim izvučenim sabljama koje iskorjenjuju svako zlo. Da budu ruka Tvog oprosta koja je ispružena da oprašta grješnicima, da budu grana masline koja daje radosne vijesti o kraju oluje. O Živi, Samoodržavajući i Sveodržavajući Bože, da oni budu Tvoja truba koju Ti oglašavaš da okupiš Svoje ljude. Ukratko, da budu Tvoji i da ti budeš njihov toliko da svaki od njih uzvikuje na ovo jedninstvo: Ja sam postao Ti, i Ti si postao ja Ja sam tijelo, Ti si duša, Tako da niko nemože reći na Drugom svijetu Da si Ti neko, a da sam ja neko drugi.’ Huzur je rekao da je ovo dova da se ispuni za svaku osobu Džemata. Da Allah uzdigne položaj umrlih i osposobi njihovu djecu da praktikuju njene savjete. Huzur je također odao poštovanje slijedećim starijim koji su nedavno umrli: Abdullah Vahab Ahmad sahib šehid Abdul Kadir Fayaz sahib Munir Ahmad Khan iz Karačija.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp