U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Strpljenje i ustrajnost (čvrstina) u svakodnevnom životu i u teškim okolnostima;

Kratki sadržaj

“A one koji vjeruju i dobra djela čine, Mi ćemo sigurno smjestiti u uzvišene palače džennetske, niže kojih rijeke teku. Oni će u njima vječno boraviti. Kako je krasna nagrada radnicima.” (29:59)

Časni Poslanik Muhammed s.a.v.s. je uzdigao naciju vjernika koji su odmakli u vjeri. On je bio zadnji poslanik koji je donio Zakon i vjera je kroz njega dostigla savršenstvo i Allahovo zadovoljstvo se može postići kroz postupanje po ovoj vjeri. Njegovi ashabi su uveliko odmakli u vjeri i to je za njih postalo izvor mira i odobravanja od Allaha dž.š.

Postupak koji će privući Allahovo zadovoljstvo je bogobojazan (ispravan) postupak (‘Amli Salih). Ajet koji sam proučio na početku spominje one koji su, kroz odgajanje i duhovnu moć Časnog Poslanika s.a.v.s. proveli ogromnu (duhovnu) revoluciju. Oni su stekli takvu snagu da su pokazali najveće žrtve radi postizanja bogobojaznog položaja.

Kad je od njih traženo da podnesu proganjanje, oni su postupili prema tome i nisu na grubost odgovorili grubošću. Kad je od njih traženo da napuste svoje domove, oni su postupili prema tome i iselili se. Kad im je bilo dozvoljeno da se brane, uzeli su oružje i kaznili neprijatelja.

U ovom ajetu Svemogući Allah kaže da kad postupci vjernika postanu potčinjeni Allahovoj volji i on smatra da je njegov život povjerenje od Allaha, Allah takve ljude uvodi u Džennet zbog žrtve koju su podnijeli sa ustrajnošću i čvrstinom.

Snaga vjere ashaba i snaga da ustrajno provode bogobojazna djela bili su stvoreni kroz duhovnu snagu Časnog Poslanika s.a.v.s. Ja ću navesti iz hadisa neke primjere uzvišenih primjera čvrstine i ustrajnosti koje su ashabi pokazali u svojim svakodnevnim životima i u žarištu bitke s neprijateljem. Ovi primjeri pokazuju kako da postupamo u raznim okolnostima.

Hadisi ukazuju na to kako osoba treba biti ustrajna i čvrsta u svom porodičnom životu. Ja sam primio izvještaje i pisma da su neke žene bile bockane od strane porodice svojih muževa zato što su rodile samo kćeri. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da ako osoba bude iskušavana kroz to da ima samo kćeri, njegove kćeri će biti brana između njega i vatre na budućem svijetu.

Neki ljudi se lahko razdraže i ne druže se. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je osoba koja se druži i strpljivo podnosi neudobnosti i ponašanje koje boli bolja od osobe koja se ne druži i ne pokazuje strpljenje i čvrstinu kad se suoči sa takvim tretmanom. Osoba treba poduzeti reformu i popravljanje društva. Strpljenje povećava podnošljivost i vodi daljim prilikama i oklnostima za pobožna djela. Članovi Džemata treba da gaje strpljenje i izbjegavaju suprotnosti koja potiču iz nestrpljenja.

Časni Poslanik Muhammed s.a.v.s. je rekao da nije moćan čovjek koji se hvata u koštac s drugim nego onaj koji kontroliše svoju ljutnju. Hazreti Ajša r.a. je prenijela da Časni Poslanik s.a.v.s. nikada nije nikoga udario svojom rukom osim u bici i nikada nije uzvraćao osim da drži visoko Allahovu čast.

Časni Poslanik Muhammed s.a.v.s. je rekao da strpljenje, kad se čovjek suoči sa povredom uvećava čast te osobe.

Časni Poslanik s.a.v.s. se divio sudbini muslimana da je on nagrađen kad je ustrajan u teškoći: on pokazuje zahvalnost u dobrim okolnostima što dovodi do blagoslova i pokazuje strpljenje u teškoći što dovodi do blagoslova. Bilo koju teškoću koju musliman podnosi, Allah to čini povodom iskupljenja za njegove propuste. Allah voli osobu koja je strpljiva kad se suoči sa teškoćom koju mu je izazvao njegov komšija.

Hazreti Ali r.a. je rekao da je strpljenje u vjeri kao glava na tijelu. Časni Poslanik Muhammed s.a.v.s. nas je poučavao da kad je vjernik pogođen nesrećom on kaže:

“Uistinu, mi Allahu pripadamo i Njemu se vraćamo.” (2:157)

I kaže. ‘O Allahu, blagoslovi me boljim od toga.’

Svemogući Allah proglašava isto u Časnom Kur’anu:

“…onima koji, kad ih zadesi nesreća, kažu: ”Uistinu, mi Allahu pripadamo i Njemu se vraćamo.” (2:157)

“To su oni na kojima su blagoslovi od Gospodara njihovog i milost, i oni su ti koji su ispravno upućeni” (2:158)

Ja ću sada navesti neke primjere ustrajnosti i čvrstine ashaba koji su se okoristili odgojem koji im je dao Časni Poslanik s.a.v.s. i pokazali izvanredan primjer strpljenja i ustrajnosti.

Hazreti Ajša r.a. prenosi da su prvi muslimani bili stavljani u kušnje i proganjanje. Njen otac, hazreti Abu Bakr r.a. je odlučio da se iseli u Habšah. Jedan njegov prijatelj mu je rekao da tako dobra osoba kao on niti treba da se iseli niti da bude primorana da se iseli, i obezbjedio mu je zaštitu pod uvjetom da klanja unutar svoje kuće. Hazreti Abu Bekr r.a. je namjestio džamiju u dvorištu svoje kuće da klanja i naglas uči Kur’an. Komšije bi ga vidjele preko zida kuće. Nevjernici su prigovarali zbog ovoga. Njegov prijatelj je tražio od njega da odustane od toga ili da opozove njegovu zaštitu. Hazreti Abu Bekr r.a. nije htio da napusti klanjanje i učenje Kur’ana i opozvao njegovu zaštitu. Kad je to javno iznio i rekao da će se radije predati Allahovoj zaštiti, bio je mučen, batinjan, i ljudi su ga tako snažno vukli za kosu i bradu da bi mu dlake ispadale. Ahmadi muslimanima u Pakistanu se uskraćuje sloboda klanjanja namaza. Hodže su izvijestile policiju da ove sedmice treba spriječiti Ahmadi da kolju kurban. Policija je okupila Ahmadi muslimane i upozorila ih da trebaju klati kurbane unutar zidova svojih kuća i da nemaju pravo vrijeđati osjećanja drugih muslimana. Ahmadi su rekli policiji da su već ograničili svoje aktivnosti na zidove svojih kuća i da ih ne provode izvan svojih kuća ali da su hodže naklonjene stvaranju smutnji.

Jedan hadis govori kako je jedna žena tajno propovijedala islam. Nevjernici su je zavezali za kamilu i putovali tri dana, ne dajući joj da jede ili pije. Privezali su kamilu na suncu i otišli u hladovinu. Ona je u viziji vidjela vodu i dohvatila je, napila se i prosula malo vode po tijelu da ublaži snažnu vrelinu. Kad su se nevjernici vratili vidjeli su da je žena u boljem stanju i primijetili znakove prosute vode. Mislili su da se oslobodila omči i da je pila njihovu vodu. Ona je porekla njihove optužbe i kazala im svoju priču. Kad su provjerili svoju vodu i uvidjeli da je tu bila ista količina vode kao i prije, rekli su da je takva vjera istinita i primili su islam.

Hazreti Bilal r.a. je bio stavljen da leži golih leđa na vreloj površini i na njega je bilo stavljeno nešto teško da mu ne da da se miče a on nije prestajao govoriti: ‘Jedan, Jedan,’ (da je Allah Jedan). Hazreti Abu Bekr r.a. se izborio za njegovo oslobađanje u zamjenu za drugog roba.

U toku vremena halifata Hazreti Omera r.a., hazreti Khabbab r.a. mu je rekao da je bio neko da spasi Bilala, ali da nije bilo nikoga da njega spasi od mečenja nevjernika. Jedanput je bio bačen u rasplamsalu vatru i gurnut u nju. Pokazao je hazreti Omeru ožiljke koji su bili znakovi tog mučenja. Njegova je vlasnica stavljala usijanu željeznu šipku preko njegove glave. Ona je kasnije oboljela od neke bolesti i savjetovano joj je da svoju glavu treba dotaknuti usijanom željeznom šipkom. Morala je tražiti od haztreti Khabbaba da provede ovaj tretman. Na ovaj je način hazreti Khabbab lično vidio nagradu za svoje strpljenje.

Obećani Mesija a.s. je tako rekao: Naš Poslanik s.a.v.s. nikada sam nije izvukao sablju. On je sa čvrstinom i stalnošću vjere podnosio mučenje a tako i njegovi ashabi. Njegovi ashabi su bili gaženi nogama; djeca su bila isječena u komadiće, bili su mučeni raznim mukama, i uprkos njihove hrabrosti, snage i moći oni se nisu digli na protivne napade i bili su strpljivi trinaest godina. Njihovo strpljenje nije bilo zbog bespomoćnosti nego su položili svoje oružje u pridržavanju Božijim naredbama. Takav moral se ne može naći ni u jednoj drugoj naciji. Ovaj primjer je jedinstven. Oni nisu poduzeli odbranu dok im nije bilo naređeno poslije iseljenja u Medinu.

Da nam Allah dadne da nastavimo pokazivati strpljenje i čvrstinu, i da On stvori okolnosti za kaznu neprijatelja, i da nastavimo nasljeđivati Allahove blagoslove. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp