U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Strpljenje i čvrstina (ustrajnost)

Kratki sadržaj

Huzur ja današnju hutbu počeo ajetom koji glasi:

“O vi koji vjerujete! Tražite pomoć sa strpljenjem i namazom; sigurno je Allah sa strpljivima.” (2:154)

Huzur je objasnio da će musliman postići uspjeh i Allahove blagoslove kroz strpljenje i dove. Ovome su svi prethodni poslanici poučavali svoje sljedbenike i ovome nas je poučavao Časni Poslanik s.a.v.s. U Časnom Kur’anu razni ajeti govore na ovu temu i kroz njih dobivamo stvarno značenje strpljenja. Strpljenje znači da ostanemo čvrsti i bez prigovaranja kroz bilo koju vrstu kušnje i teškoća koji nam dođu na put.

Mi smo vidjeli u historiji religija da su svi poslanici i njihovi sljedbenici prošli kroz teškoće. Ni jedan poslanik nije draži Allahu od Časnog Poslanika s.a.v.s. a on i njegovi sljedbenici su također prošli kroz ove kušnje i teškoće, ali nisu prigovarali i ostali su čvrsti u svojoj vjeri. Ljudska je priroda da ako prolazimo kroz dugi period kušnji postanemo umorni i pitamo kad će doći vrijeme da budemo pobjednici i kad će naši neprijatelji biti poraženi. Allah uvjerava Svoje vjernike i kaže: ‘Ja sam s onima koji ostanu strpljivi i čvrsti (ustrajni).’

Istinski vjernik treba uvijek spominjati Allaha u svom srcu i treba uvijek biti tačan u svojim namazima i ne sumnjati u svoju vjeru. Drugo značenje strpljenja je da se držimo dalje od svakog zla i slijedimo sve Allahove naredbe.

Ovih dana neki ljudi stavljaju pritisak na Ahmadi muslimane govoreći kako je sve što im njihov Džemat i Halifa govori je da budu strpljivi i čvrsti, i da će sve ove nevolje protiv Ahmadi muslimana proći. Neki drugi su izdali pamflete koji govore da Ahmadi lažu jer su proganjani više od 100 godina i da im Allah ne pomaže.

Ono što ovi ljudi nastoje je da zapale emocije Ahmadi muslimana govoreći da su slabi u svojoj vjeri i da ni jedan poslanik ili njegovi sljedbenici nisu bili iskušavani tako dug period. Ima mnogo primjera koje im možemo pokazati uključujući sljedbenike poslanika Isaa a.s. koji su se skrivali u pećini prvih 300 godina.

Ovo je samo propaganda od strane naših neprijatelja. Oni možda uspiju u nastojanju da odvrate nekoliko ljudi no većina Ahmadi muslimana su mumini i ostat će čvrsti u svojoj vjeri.

Jedanput su ashabi pitali Časnog Poslanik s.a.v.s. o ovome i rekli:

‘Koliko dugo ćemo ostati strpljivi?’ Drugi hadis govori o tome kad je ashab pitao Časnog Poslanika s.a.v.s.: ‘Činiš li ti dove za nas da Allah umanji naše nevolje:’ Časni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ‘Prije vas su bili ljudi koji bi iskopali svoje grobove i onda bi bio donesen bič i oni su bili udarani po glavu, i njihova glava bi se razbila u dijeliće ali oni su ostali čvrsti do kraja. Ponekad su neprijatelji upotrebljavali čeličnu češagiju da razderu tijelo mumina; njegove kosti bi bile skršene, no on je ostajao čvrst.’

Dajući ovaj primjer, Časni Poslanik s.a.v.s. je objasnio svojim ashabima zlatni princip bogobojazne zajednice, da će biti kušnji i teškoća, no ako budete činili dove i budete strpljivi, i ostanete čvrsti onda ćete ovo nadjačati.

Jednom je ashab Obećanog Mesije a.s. rekao kako ga određeni hodža u školi uznemirava i bio je zabrinut zbog toga. Molio ga je da čini dove da taj hodža bude premješten odatle. Obećani Mesija a.s. se nasmijao i rekao mu: ‘Kad si ušao u ovu Zajednicu onda trebaš slijediti njena učenja. Ako nema nikakvih teškoća, kako ćeš onda ubrati koristi Allahovih blagoslova? Časni Poslanik Muhammed s.a.v.s. je trinaest godina podnosio teškoće u Meki – i neki od vas čak možda znate te detalje – i na kraju su svi njegovi neprijatelji nestali. Za moju Zajednicu će doći vrijeme da naši neprijatelji neće više postojati.’

Allah nam je obećao da će Njegov Džemat napredovati i raširit će se svuda širom svijeta. Da Allah želi on nas može osloboditi svih teškoća ali On nas poučava pouci o tome kako da ostanemo strpljivi i čvrsti.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je primio mnoga pisma od ljudi koji su prije upotrebljavali uvredljiv jezik prema Ahmadi muslimanima i koji su tražili oprost zato što su dali zavjet i što su sada Ahmadi muslimani. Allah je obećao da će oni koji su ustrajni biti blagoslovljeni nezamislivim blagodatima.

Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. ovo kazao u novembru 1902. i slučajno vam ja ovo govorim poslije 108 godina. Ove riječi pokazju istinitost Obećanog Mesije a.s. i njegovu potpunu vjeru i pokornost Allahu. On je rekao da ako je Allah rekao da će nam pomoći onda nas On, inšaAllah, neće napustiti. Ovo je još jedno predskazanje Obećanog Mesije a.s. koje se danas ispunjava. Allah nam je obećao da će raširiti ovaj Džemat do svih krajeva svijeta. Ovi ljudi nas proganjaju i nastoje da udalje Ahmadi učenike iz škola i koledža u Pakistanu i nastoje da unište njihove poslove, i iznad svega nastoje da ubiju Ahmadi muslimane. Sva ova proganjanja nam pomažu da širimo poruku Ahmadijata i dalje rastu. Broj ljudi koji primaju Ahmadijat izvan Pakistana svakim danom raste.

InšaAllah, ovo će dovesti do ispunjenja drugog predskazanja Obećanog Mesije a.s. koje kaže da, kad se vaš broj poveća, vaši neprijatelji će sami od sebe biti ušutkani.

Huzur je rekao da je naša odgovornost da širimo poruku Ahmadijata – istinskog islama. Ima svećenika i hodža koji su prije izražavali mržnju prema nama a koji su sada dali zavjet bai’ata. Ako budemo strpljivi i molimo Allaha da ostanemo ustrajni i čvrsti, onda ćemo, inšaAllha, vidjeti još više nagrada od Allaha. Obećani Mesija a.s. je rekao da nije daleko vrijeme kad ćete se osvjedočiti u pobjedu Ahmadijata i svi njegovi neprijatelji će biti ušutkani.

Huzur je također proučio slijedeći ajet:

“I tražite pomoć sa saburom i namazom; a zaista je to teško, osim poniznim.” (2:46)

Huzur je dalje objasnio da moramo ojčati svoj odnos sa Allahom nastojeći da budemo ponizni i da ne postanemo oholi. Allah je rekao Obećanom Mesiji a.s.: ‘Ja volim tvoju poniznost’. Ovo je značilo da je Allah bio zadovoljan sa Obećanim Mesijom a.s. i dao mu radosnu vijest da će biti blagoslovljen ogromnim uspjehom. Mi uopće ne trebamo sumnjati u ovo; Allah će uvijek zaštititi ovaj Džemat i mi ćemo se, inšaAllha, proširiti nadaleko i naširoko. Vjera muslimana mora biti jaka. On mora s lahkoćom primiti sve kušnje i teškoće i ostati čvrst i iznad svega ponizan.

Huzur je proučio drugi ajet: “… koji su sigurni da će se sresti sa Gospodarom svojim, i da će se Njemu vratiti.” (2:47)

Ovo je dalji primjer kako će Allah blagosloviti one koji su ponizni i ostanu čvrsti.

Kad je Allah odredio da kroz Obećanog Mesiju a.s. da ‘džihad sabljom’ nije više nužda, istinski mumin je odbacio svoju sablju i ostao ponizan i ustrajan. Oni kažu da smo mi spremni da se žrtvujemo ali da se ne udaljavamo od Allahovih naredbi koje je donio Obećani Mesija a.s. Ovo je poruka onim terorističkim i ekstremističkim organizacijama da ne slijede istinsko Allahovo učenje ubijanjem nevinih ljudi. Mi se trebamo boriti da budemo ponizni i da slijedimo zakone zemlje u kojoj živimo. Danas jedino Ahmadi muslimani slijede ovo istinsko Allahovo učenje ostajući ponizni, strpljivi i ustrajni. Ovo su ljudi kojima je Allah dao radosne vijesti:

“To su oni na kojima su blagoslovi od Gospodara njihovog i milost, i oni su ti koji su ispravno upućeni.” (2:158)

Ko god kaže bilo šta o nama da je naša Zajednica proganjana tako dugo vremena i da je zato naš Džemat neistinit može reći šta god hoće. Allah je s nama. Allah će nastaviti da prosipa blagoslove na naš Džemat sve dotle dok mi ostanemo dosljedni u svojim namazima i budemo strpljivi i ostanemo ustrajni. Da nas Allah osposobi da postignemo ove blagoslove, Amin.

Na kraju je Huzur spomenuo šehida koji je nedavno ubijen u Mardanu. Šeik Mahmood Ahmad sahib, sin Nazeer Ahmad sahiba, 8. novembra noću oko 7:45 sati uveče, išao je sa svojim sinom kući kad su bili napadnuti. Šeik Mahmood sahib je umro na mjestu a sin je bio povrijeđen i nalazi se u bolnici. Da mu Allah podari potpuno ozdravljenje; on je vrlo hrabar i rekao je da ovakvi napadi neće oslabiti našu vjeru.

Huzur je također spomenuo smrt starijeg člana Džemata, Čaudry Muhammed Siddik sahiba, koji je bio na dužnosti Hilafet biblioteke. On je nedavno umro. Bio je vakf-e-zindagi i bio je je rođen u 1915. godini.

Onda je na kraju spomenuo smrt Masood Ahmada Huršhid Sannauri sahiba koji je također bio jedan od onih koji su služili Džemat u Pakistanu i USA, i njegova djeca također služe Džemat. Inna lillah ve inna ilejhi radžiuun. Huzur je rekao da će danas poslije džume namaza klanjati dženazu u odsustvu za sve troje umrlih.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp