U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji blagoslovi u Zajednici

Kratki sadžaj

 

Huzur je u svojoj hudbi danas dao izlaganje o nedavnim Božijim
blagoslovima na Zajednicu.
U poetičnom sastavu koji je napisao u prilici ‘amin’ (završetka prvog
učenja Kur’ana) svoje djece, Obećani Mesija a.s. spominje Allahovu
naklonost i milost. Svaka strofa ovog sastava nabraja Božije naklonosti
i završava se riječima koje mogu biti prevedene: ‘I zaista je Uzvišen
Onaj koji je moje neprijatelje smanjio do sramote (nemilosti)’. Jedna od
strofa kaže:
“Ja sam proglasio Tvoje naklonosti
I zaista je Sveti onaj Ko je moje neprijatelje ponizio.”
Huzur je rekao Božiji blagoslovi i naklonosti koji su se prosuli na
Obećanog Mesiju a.s. su, prema Allahovom obećanju, vječni. Danas,
poslije stotinu godina od njegove smrti, Allah daje Svoju milost i
inšaAllah uvijek će nastaviti da tako čini, i Njegova milost će tako biti
proglašena.
Obećani Mesija a.s. nas je uvjerio u sigurnost da će ove naklonosti
dostići ostvarenje. Bit će neke smetnje usput ali će ih Allah ukloniti
Svojom milošću. Sada je sudbina Zajednice Obećanog Mesije a.s.da
napreduje i razvija se. Čitajući isječke iz pisanja Obećanog Mesije a.s.
Huzur je objasnio da kad Božiji poslanici umru protivnici se odaju
ruganju i ismijavanju nad njihovom naizgled nezavršenom misijom.
Međutim, Allah pokazuje Svoju moć drugom manifestacijom da misiju
poslanika dovede do upotpunjenja (uspjeha). Zaista, Allah je tako htio
da misiju Obećanog Mesije a.s. dovede do upotpunjenja i za ovo je
utemeljio sistem halifata, tako da Zajednica bude okupljena na jednoj
ruci i mogne biti primalac Njegovih blagoslova i da sa duhom zahvalnosti
može proglašavati Njegove naklonosti.
Huzur je rekao mi opažamo da Zajednica napreduje i kreće se
naprijed. Ni za jedan trenutak ni jedan od nas ne treba da zamišlja da
je to zbog naših žrtava ili planiranja ili takvih stvari. Sav napredak koji
vidimo, čak u zemljama gdje je zajednica zataškana (zabranjena) i
proganjana, u skladu je sa Božijim obećanjima i ljudski napor nemaju
ni najmanjeg odnosa na to. Sve dok smo mi zahvalni Allahu kao jedan,
imat ćemo udjela u svim blagoslovima koje je On odredio za Zajednicu
Obećanog Mesije a.s..
Huzur je rekao u zadnjih par sedmica je bio na putu i osvjedočio se
da se Allahovi blagoslovi prosipaju na Zajednicu pošto je Zajednica
istinskog i revnog predanika Časnog Poslanika s.a.v.s. bila u stanju da
širi poruku istinskog islama. Putovanje je Huzura odvelo u Francusku i
Njemačku gdje je otvorio džamije, i Holandiju gdje je uveličao njihovu
đelsa salanu te u Belgiju gdje je počastio godišnju Ansar idztemu.
U Francuskoj je džemat bio u stanju da izgradi džamiju u St. Prixu,
malo izvan Pariza. U toku svoje posjete Evropi 1924. godine Hazreti
Muslih Maud r.a., II Halifa je položio kamen temeljac Fazl džamije u
Londonu i ukazao počast čuvenoj Wembley konferenciji. Također je u
to vrijeme posjetio Pariz. Tamo tada nije bio osnovan džemat ali je uz
vladinu pomoć bila novo izgrađena džamija neahmadi muslimana. Prvi
namaz u ovoj džamiji je predvodio Hazreti Muslih Maud r.a. On je
straješinama Zajednice koji su bili uz njega, među kojima je bio i Mirza
Šerif Ahmad sahib (Huzurov djed po ocu), dodijelio zadatke širenja
poruke islama za Francusku. Ovaj posao je izgradio mnoge kontakte i
premda džemat formalno nije bio osnovan bio je urađen uvodni posao.
U toku četvrtog halifata džemat Francuske je kupio imanje – kuća za
stanovanje koja je služila kao džamija i misionarska kuća. U dvorištu
kuće je bila izgrađena privremena džamija/sala. Započeo je val opozicije
među lokalnim stanovništvom pošto opći dojam o muslimanima u toj
oblasti nije bio dobar. Bilo je neko vrijeme kad je gradonačelnik St.
Prixa došao u hol/džamiju sa cipelama na nogama i pun prijekora. Bilo
je krajnje bolno za Džemat da ga vidimo kako ide preko ćilima za
klanjanje u svojim cipelama ali ništa se nije moglo uraditi nego da
budemo strpljivi. U 2003. godini bilo je također kupljeno susjedno
imanje i 2006. godine je bilo kupljeno treće imanje. Nova džamija je
izgrađena na komadu zemlje ova tri imanja i ima četvrti za stanovanje
koja obuhvata kuću za goste, kuću za misionara itd. Allahova je milost
da nekad ogorčeni gradonačelnik, sada govori o nama sa velikom
naklonošću i njegovo žaljenje je očigledno kad se spomene njegovo
prethodno stajalište. Na dan otvaranja džamije, uprkos činjenice da je
bio pozvan na prijem koji se održavao uveče, gradonačelnik je također
došao u vrijeme namaza u petak i sjedio tokom hudbe u odvojenoj
sobi, i kasnije je u krajnje pozitivnom tonu govorio o Zajednici. U svom
intervjuu objavljenom u novinama 10. oktobra gradonačelnik je rekao
da ova malo poznata zajednica predstavlja miroljubivi i uvažen islam, i
rekao je da potvrđuje da je ova Zajednica miroljubiva. On je govorio o
našem humanitarnom radu i priznao da smo mi integrisani u društvo.
Huzur je rekao da su novine također objavile uvodni dio o našoj
Zajednici. Druga sredstva informisanja su također objavila materijal o
našoj Zajednici. Francuska nacionalna televizija je prvi put dala vijesti
u pogledu naše Zajednice, dok su drugi kanali također izvještavali o
otvorenju. TV24, ugledni francuski kanal koji je gledan na svim
kontinentima svijeta, također je prenio ove vijesti.
Zbog ovog širokog publiciteta, o otvorenju je također izvještavala
štampa u zemljama gdje se govori francuski. U toku prijema održanom
uveče, Huzur je rekao, on je dao izlaganje o prelijepom učenju islama
i govorio je o proganjanju s kojim se suočio rani islam. Kasnije su neki
ljudi prišli Huzuru i dali emotivan odgovor Huzuru o tome da nisu
znali o bilo kakvom proganjanju ikada nametnutom na islam. Jedan
njemački diplomata je rekao Huzuru da osjeća da postoji uzburkanost
među mladim Nijemcima koji prihvataju islam i da želi da oni budu
Ahmadi muslimani tako da mogu posvojiti istinsko učenje islama.
Zatim je Huzurovo putovanje bilo za Holandiju gdje je ukazao počast
đelsa salani. O ovome su izvještavale novine i Zajednica je tako bila
predstavljena priličnom dijelu društva. Huzur je rekao čak ako potrošimo
svoje cijele živote brojeći Allahove blagoslove, oni ne bi bili nabrojani.
Iz Holandije je Huzur stigao u Berlin, Njemačka. Ovdje je otvorio
novu džamiju. Bilo je mnogo suprotstavljanja lokalnog stanovništva
prema gradnji džamije i Njemački Amir sahib i njegovo upravno tijelo
su bili prilično zabrinuti. Vlasti su ograničile prisustvo samo na zvanice.
Na jedan način ovaj oprez je bio ispravan no možda je to otišlo malo
predaleko. Partije desnog krila su bile planirale zbor protiv otvaranja
džamije, ali su najavili da je to otkazano. Sredstva informisanja i policija
su bili oprezni uprkos ove najave. Međutim, kad se Allahovi blagoslovi
i naklonosti spuste oni se izlijevaju. Za dugo vremena naši misionari su
uklanjali pogrešno shvatanje odgovarajućim odgovorima ali ljudi nisu
bili zadovoljeni. Ako ovaj nagli preokret nije Allahov blagoslov, šta je
drugo? Huzur je rekao neki pristojni lokalni ljudi su najavili da će
napraviti skup u našu potporu, da Allah dalje otvori srca ovih pristojnih
ljudi. Zatim je Huzur dao detaljan opis novinskog izvještavanja o
Berlinskoj džamiji, od kojih je većina bila pozitivna. Jedna žena je došla
da lično vidi Huzura u vrijeme otvorenja. Ona je rekla da je stari
stanovnik ove oblasti i da je u sredstvima informisanja čula o džamiji i
Huzurovom dolasku i da je došla da vidi ‘Halifu’. Huzur je rekao da je
prijem bio održan u četvrtak uveče prije otvorenja kojem su prisustvovali
zamjenik predsjedavajućeg Njemačkog parlamenta i mnogi drugi
uglednici. Svi gosti koji su govorili na prijemu imali su vrlo visoko
mišljenje o Zajednici. Huzur je rekao da je njegov govor o prelijepom
učenju islama bilo vrlo dobro primljeno. Ne samo da su ga slušali krajnje
pažljivo nego je bio pokazan vidljiv interes za ono što je Huzur rekao.
Neki ljudi su pravili zabilješke i kasnije rekli Huzuru da su naučili mnoge
nove stvari. O otvorenju su izvještavala sredstva informisanja širom
svijeta. Stotinu i pedeset osam novina širom svijeta su izvjestile o
otvorenju Hatidža džamije omogućujući tako široki publicitet. Huzur
je pročitao isječke iz izvještaja koje su dali četvore glavne Njemačke
novine. O otvorenju je također izvještavala Njemačka televizija. Amir
sahib iz Burkine Faso je izvjestio da su sredstva informisanja u njegovoj
zemlji izvještavala i o otvranju i Francuske i Njemačke džamije.
Huzur je rekao to ne bi bilo moguće za nas da stignemo kanal
‘euronews’ ali su oni izvještavali o ovom događaju. Neki arapski kanali
su također izvještavali o otvorenju čak i ako uvrčući neke činjenice o
našim vjerovanjima. Huzur je rekao kad je džamija prvo bila planirana
za Berlin 1923. godine također je Egipatska organizacija zavela Nijemce
govoreći da su Ahmadi bili Britanski zasad. Hazret Muslih Maud r.a. je
Maulvi Mubarak Ali sahibu poslao članak pobijajući ovu optužbu u
detalje i tražio da ga objavi u novinama. Međutim, prigovori se podižu
do danas. Ovaj članak je u potpunosti objasnio da smo mi odani zemlji
u kojo živimo ali da je naša obaveza da poruku islama uputimo drugima
i da zbog toga mi nastavljamo s tim.
Huzur je rekao da je bio obaviješten od lokalnog misionara Abdul
Basit sahiba da Njemački narod je nastavio da posjećuje džamiju u
gomilama – poslije Huzurovog odlaska iz Berlina – u toku vikenda poslije
otvorenja u petak. Otprilike je devet stotina posjetilaca došlo u džamiju
i bila im je obezbjeđena zakuska. Posjetioci su bili veoma impresionirani
time što su organizacija djevojčica (nasirat) i organizacija dječaka (Atfal)
pokazali oduševljen interes u širenju poruke islama. Predstavnik
Berlinske crkve je poslao pismo čestitke. Allahovom milošću otvorenje
je bilo dobro primljeno i prihvaćeno.
Zatim je Huzur stigao u Belgiju gdje je ukazao počast Ansar Idžtemi.
Cijeli džemat se okupio da dočeka Huzura. Isto veče Huzur se vratio za
Britaniju. Huzur je rekao da je razlog za njegov brzi povratak bio zbog
prijema koji je bio organizovan i kojoj je bila domaćin Justine Greening,
član parlamenta u čijoj je izbornoj jedinici smještena Fazl džamija.
Ovaj prijem je bio u znak proslave stoljetnice Halifat i Ahmadija i bio je
održan u Parlamentu, u Londonu. Na prijem su došli mnogi članovi
Parlamenta. Huzur je dao izlaganje o dolasku Imama Mehdija a.s., ulozi
Hilafeta, miroljubivoj prirodi islama i u svjetlu trenutnog ekonomskog
pada slijeđenog krizama u finansijskom svijetu, zelenaštvo, obaveze
svjetskih sila itd. Huzur je rekao da je primio zapanjujući odgovor.
Parlamentarci i diplomate su izrazili svoje pozitivne odgovore i Huzur
je rekao da ovo nije bilo jednostavno iz uljudnosti. Neki su čak tražili
tekst Huzurovog govora i može se reći da su oni bili istinski
zainteresovani. Huzur je rekao da su imali priliku da obave podne i
ikindiju namaz u zgradi Parlamenta. Činjenica da se poruka islama čula
u zgradi Parlamenta odražava promjenu pogleda i govori nam da je sve
ovo zbog Allahovih blagoslova. Mi možemo proglašavati ove blagoslove
do kraja naših života ali nećemo biti u stanju da ih iscrpimo.
Huzur je rekao naši protivnici tvrde da smo mi zasad Britanaca, ali
može li bilo koji od njihovih vođa stvarno savjetovati o učenjima Časnog
Kur’ana? Oni ne vide u kojem se pravcu Božija odredba kreće. Njihovo
neprijateljstvo se povećava. Danas spas muslimana leži u tome da
poslušaju i prihvate poruku Imama Mehdija a.s.. Huzur je onda pročitao
krajnje snažan isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. i molio Allaha da
nas osposobi da postanemo istinski Ahmadi muslimani i tako nas
osposobi da se osvjedočimo u ispunjavanje Božijih obećanja Obećanom
Mesiji a.s..

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp