U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Al Mumin (Darovalac sigurnosti)

Kratki sadržaj

 

Danas je u svojoj hudbi Huzur dao izlaganje o Božijem atributu Al
Mumin (Darovalac sigurnosti). Navodeći ajet 24 iz sure Al Hašr (59:24)
Huzur je rekao da pojedinačni, zajednički i globalni mir i sigurnost za
svaku osobu leži u u tome da bude doveden u vezu sa Bićem koje daje
sigurnost.
Samo će oni imati korist od ovoga koji ovu odliku stave u praksu,
nakon što su u sebe upili ovaj Božiji atribut na ljudskom nivou. Svi
napori za mir koji isključuju ovu činjenicu bit će besplodni i ovaj mir
može biti postignut samo kad je čovjekova vjera iskrena i savršena, a
zaista savršena vjera može samo biti postignuta vjerovanjem u sve Božije
poslanike. Imati vjeru u Pečat svih poslanika s.a.v.s. u stvari vodi vjernika
do stanja savršene vjere.
Časni Poslanik s.a.v.s. je učinio obavezujućim za vjernika da prihvati
Obećanog Mesiju po njegovom dolasku, govoreći da će on biti pošten i
pravedan. On je naredio da prihvatimo njegovo objašnjenje duhovnog
znanja Kur’ana i rekao da će on biti jedini koji će okupiti muslimane i
nemuslimane na jednoj ruci, to jest ruci Časnog Poslanika s.a.v.s.
Huzur je rekao da će, prema ovome, samo oni koji su prihvatili
Obećanog Mesiju a.s. izvući korist i oni su ti koji će živjeti u miru i
sigurnosti i oni su ti koji će proizvesti mir i sigurnost, i oni zaista treba
da budu ti koji će to učiniti.
Svaki Ahmadi musliman treba da razvije svoju duhovnost i da se ne
zadovolji samo time da ima vjeru; zapravo je krajnje neophodno da sve
to stavi u praksu. Da Allah učini da svaki Ahmadi musliman bude jak u
vjeri tako da može biti istinski odraz vjernika.
Riječ Mumin je u leksikonu opisana kao takvo Biće Koje je dalo mir
Svom stvaranju od svakog tlačenja. Huzur je rekao da Allahova milost
obuhvata sve tako da nema pitanja o tlačenju. Što se tiče kušnje koja
zadesi Allahove prijatelje, one su tek kušnje kroz koje oni prolaze bez
prigovora i kroz molitve i sa Allahovom pomoći.
Navodeći ajet 90 iz sure An- Nahl (16:90) Huzur je ciritao Obećanog
Mesiju a.s. i rekao da je Časni Poslanik s.a.v.s. bio među svojim narodom
samo 23 godine (nakon poslanstva) – zašto će onda on biti svjedok za
sva vremena? To je zato što je Allah želio da ima halife umjesto njega
do Sudnjeg dana.
Huzur je rekao da su samo Ahmadi muslimani ti koji su prihvatili
pečat svih halifa (Obećanog Mesiju), radi toga ćemo mi biti blagoslovljeni
odlikom da smo prihvatili ranije kao i kasnijeg (poslanika).
Drugo značenje riječi Mumin je da je to Onaj koji ispunjava obećanja
data vjernicima. Huzur je rekao da se ova činjenica ostvarila danas zbog
blagoslova (Ahmadija) halifata, jer kao što vidimo drugi muslimani
nemaju istu dostojanstvenost vjere.
Huzur je komentarisao ajet 126 iz sure Al Bakara (2:126) i rekao da
je to otvoren proglas od Boga da je Kaba Božija Kuća. Huzur je rekao da
nije važno u kakvom su stanju muslimani Allah ih je omogućio da vode
brigu o ovom svetom mjestu, na koje Allah lično pazi. Ovo mjesto je
smatrano simbolom mira čak u doba neznanja i Allah ga je zaštitio tokom
stoljeća. U skladu sa napred navedenim ajetom ova Kuća je mjesto
sigurnosti, i Obećani Mesija a.s. je napisao da ovaj ajet ukazuje na to
da, kad ljudi Časnog Poslanika s.a.v.s. budu podijeljeni u sekte, bit će
uzdignut ‘Ibrahim’ u kasnijem dobu koji će biti odraz Ibrahima a.s. koji
je izgradio Božiju Kuću.
Huzur je rekao da Ahmadi muslimani treba da čuvaju ovu Kuću u
svojim dovama; ovo je Kuća koja je zaista bila prvenstveni simbol mira
i sigurnosti a ipak danas nema garancije za bezbjedan ulazak Ahmadi
muslimana u ovu Kuću – Ahmadi musliman koji je sljedbenik tog
‘Ibrahima’ koji je najzaslužniji da uđe u ovu Kuću.
Huzur je činio dovu da Allah omogući sljedbenicima Mesije i Ibrahima
kasnijeg doba siguran pristup ovoj Kući. Inšallah kad to vrijeme dođe,
svijet će se složiti da su zaista istinski uživaoci mira stigli.
Citirajući imam Ragiba Huzur je rekao da su mir i sigurnost vezani
sa dolaskom Obećanog Mesije i dodao je da se njegov dolazak zaista
dogodio i da je on bio taj koji je trebao ukoravati protiv borbe i rata.
Nesretni su oni koji nisu marili za njegov poziv; po njihovom pogledu
Mesija treba da potpiruje krvoproliće. Zar krvoproliće proizvodi mir i
sigurnost?
Dajući razne druge definicije riječi Al Mumin, Huzur je rekao da
Allah daje mir i ovo daje na znanje da onaj ko vjeruje u Jednog istinskog
Boga nije postiđen ni u kojoj situaciji zato što će uvijek imati dokaze i
argumente da zada protuudarac drugima. Huzur je rekao da čovjekova
jačina vjere daje mu kuraž da se suoči sa opozicijom.
Al Mumin je onaj Koji daje sigurnost, Koji drži u sigurnosti i Koji
ojačava vjeru, zbog toga je Huzur rekao, Ahmadi muslimani treba da
nastoje da sa iskrenom vjerom upiju ovaj Allahov atribut. Džamija je
Božija kuća i izgrađena je za svrhu Njegovog obožavanja kao i zato da
uručimo poruku mira i sigurnosti svijetu. Međutim, nažalost, oni koji
nisu prihvatili Obećanog Mesiju a.s. čine posve suprotno preokrečući
Lal Mesdžid (u Islamabadu, Pakistan) u teroristički kamp po svemu
osim imena. Njihova pritužba je bila da smo mi napravili Rabvu ‘državom
u državi’. Sada su oni ozbiljno uzeli zakon u svoje ruke i sami su to
javno izjavili. Huzur je rekao da je snaga njihove vjere takva da na sebe
obuku ‘burku’ (ženski pokrivač) i pridruže se ženama (da izbjegnu
suočenje sa vlastima). Dok Ahmadi muslimani nikada nisu prezali i
napunili su zatvore (zatvorenici savjesti) ali nikada nisu napustili javno
očitovanje kelimej šehadeta (muslimanskog proklamovanja vjere). To
je zato što im je Allah poklonio spokoj srca i uvjerio ih da će njihove
strahove zamijeniti mirom i ovo je zaista dalje ojačalo njihovu vjeru.
Ahmadi muslimani treba da ostanu ustrajni i čvrsti u vjeri da postignu
svrhu za koju smo svi stvoreni i za postizanje koje nam je Časni Poslanik
s.a.v.s. dao ova učenja i koz ova učenja smo mi prihvatili Obećanog
Mesiju a.s.. Da Allah omogući svakog Ahmadi muslimana da bude
sveobuhvatno pristaša ovog učenja.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp