U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Islamski pogled na pitanje ekonomije koja unapređuju mir i sigurnost

Kratki sadržaj

 

Huzur je nastavio sa temom islamskog pogleda na pitanja ekonomije koji unapređuju mir i sigurnost. On je u svojoj današnjoj hudbi objasnio određeno učenje o finansijskim transakcijama, i objašnjavao strogu zabranu zelenaštva/kamate, i rekao da oni koji to uzimaju su povezani da su u ratu sa Allahom. Huzur je rekao da zelenaštvo/kamata može proizaći u strahovite posljedice, ostavljajući bogate ljude u bankrotu i uništavajući njihov porodični život u tom procesu. Huzur je rekao da ljudi ponekad uzimaju zajam da putuju u Britaniju radi đelse (godišnjeg skupa) u pretpostavki da je njihov motiv pobožan. Međutim, čak je hadž naređen samo onima koji imaju sredstva da naprave ovo putovanje, itd. Zbog toga je besmisleno da se zavaravate; ako neko može uštediti da napravi ovo putovanje to je u redu, inače, ne samo da osoba sebe zavodi ona također lišava sebe svakog osjećaja mira i sigurnosti ne pokoravajući se naredbama. Ljudi uzimaju zajam za druge nebitne troškove, na primjer za svadbe itd. U Indiji i Pakistanu i drugim zemljma u razvoju životi su upropašteni dugom. Kao Ahmadi muslimani mi pogotovu treba da izbjegavamo ovu praksu. Neko je jednaput pitao Obećanog Mesiju a.s. o posuđivanju para s kamatom zbog toga što je bio u slabom položaju. On je odgovorio da Allah uređuje za osobu koja se oslanja i stavlja svoje povjerenje u Allaha i da zelenaštvo/kamata je toliki grijeh kao i brakolomstvo, krađa, itd. Islamski način ne navlači nepotrebne troškove, na primjer, na muslimanskim svadbama, odnosno za nikah nema troškova; velima koja je sunnet, također je izuzeta u slučaju da osoba nema potrebna sredstva da to uredi. Zbog toga je žalosno da ljudi navlače Allahovo nezadovljstvo zbog materijalnih želja. Islam dozvoljava uzimanje mesa svinje u izuzetnim slučajevima (2:174); međutim zelenaštvo/kamata nije odobriva ni u kojim okolnostima kao što Časni Kur’an kaže u suri Al Bakara (2:279) Huzur je rekao u našoj kulturi veliki dio društva uzima zajam za nepotrebne troškove; također ima jedan dio društva naše Zajednice da troše novac na nepotrebne razmetljive stvari. Ima nekih koji traže zajam znajući dobro da neće biti u stanju da ga vrate. Obmana (prevara) je pozajmljivati novac i biti upleten u griješan krug privremene sreće. Obećani Mesija a.s. je rekao da neki ljudi posuđuju novac drugima za svoju vlastitu korist i odrede određenu ‘dobit’ za sebe; ovo je forma zelenaštva/kamate kao ona u suri Al Bakara. (2:276) Huzur je rekao da često nije posvećen obzir ako zemljoradnik ili radnik ne može vratiti zajam. U islamu je put kojem treba dati prednost taj da oni koji nemaju prihod na raspolaganju, radije nego da skupljaju novac, da ga investiraju u neki posao sa iskusnim ljudima da unapređuju blagostanje za sve. Huzur je primjetio o poštenijem novom konceptu u malom broju banaka u VB koje su kategorisane kao ‘islamske banke’ koje daju zajmove bez kamate. Huzur je rekao da Ahmad Salam Sahib, koji je sin dr Abdus Salama je puno radio na ovom polju. Huzur je rekao da ove banke (koje učestvuju) treba da prošire svoje poslove, oni će skupiti blagoslov. Huzur je nalagao Zajednici u drugim zemljama da iznađu situaciju u svojim zemljama i obavijeste članove svoje lokalne zajednice tako da se situacija možda popravi za svu braću. Huzur je rekao da su mu mnogi pisali poslije hudbe prošlog petka pitajući o svojoj posebnoj finansijskoj situaciji u terminima kamate. Huzur je rekao da je kamata zabranjena ma kako osoba pazi, treba da napravi popravke. Međutim, što se tiče sistema uzimanja kuće na kredit (u zapadnim zemljama) to ide u liniji sa naredbom Obećanog Mesije a.s. da postoje određeni ekonomski sistemi u kojima generalno govoreći Zajednica dozvoljava pozajmljivanje novca u svrhu kupovine kuće na kredit i prethodni Halifa je ovo također dozvolio. Huzur je rekao da on misli da ako je rata za kredit za kuću kao što bi bila kirija, nije važno.Međutim, treba da zapamtite da ovaj princip vrijedi za kupovinu kuće za vaše stanovanje, i nije dozvoljeno da se ovo koristi za poslovne svrhe. Huzur je rekao da ako oni koji su zainteresovani za istraživanje naiđu na bilo kakvu akademski značajnu tačku u pogledu ovoga treba da obavijeste Huzura. U unapređenju mirne, sigurne zajednice islam, dok zabranjuje zelenaštvo i kamatu, on također naređuje da onima koji su u teškoj situaciji dadnemo odgodu roka otplaćivanja zajmova (2:281). Sigurno, nema pitanja o bilo kakavoj kamati na pozajmljeni iznos, zapravo je ovo ukazivanje na opreznost o teškoći osobe. Huzur je rekao da je bilo vrijedno da spomene da je on savjetovao Ahmadi pravnike i advokate da ne naplaćuju za svoje mušterije koji traže azil (na zapadu) u tolikoj mjeri da oni mogu da zapadnu u dug, ili da im daju mogućnost da plate po završetku slučaja. Huzur je rekao da islam sigurno ne dozvoljava iskorištavanje prilike kad je neka osoba u teškoj situaciji. U terminima pridržavanja Allahovim naredbama, Hazret Muslih Maud r.a. je rekao da je ne musliman kao potomak lišen nasljedstva i može raditi šta god želi, otac nema veze s njim. Međutim, musliman je kao član porodice za roditelja i bit će ukoren ako poduzme pogrešan korak. Huzur je rekao da bi, ako je neko ko je pozajmio novac zahvalan u dugu i prošao kroz teško vrijeme, očekivat će neku odogdu od davaoca zajma; i ako onaj ko daje zajam uzme u razmatranje koliko će neugodan dužnik biti prema njemu i oba se ponašaju saglasno doći će do pozitivnog zaključka. Huzur je rekao da je hadis koji naređuje da volimo za svog brata ono što volimo za sebe vodeće svjetlo u ovoj stvari. Citirajući ajet “O vi koji vjerujete! Ne jedite kamatu višestruko uvećanu; i bojte se Allaha da biste uspjeli.”(3:131) Huzur je objasnio da neki ljudi iz ovog ajeta zaključuju da zelenaštvo/kamata nije zabranjena da su zapravo samo zabranjeno ‘mnogostruki dodaci’ kamate koja je zabranjena. Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. objasnio da je ovo pogrešno zaključivanje i da je to bilo jednako sa prijedlogom da je opomena ‘ne činite grijeh na grijeh’ ili mnogostruku ‘grijesi’ značila da osoba može počiniti neredovan grijeh i da su samo mnogostruki grijesi bili zabranjeni. Zatim je Huzur citirao ajet 283 iz sure Al Bakara (2:283) čiji je prevod: “O vi koji vjerujete! Kad jedan od drugog pozajmljujete za određeni rok, onda to zapišite. I neka pisar pravedno zapiše među vama; i ni jedan pisar neka ne odbija da to zapiše, zbog toga što ga je Allah poučio; zato neka on zapiše i neka diktira onaj ko je dužnik; i on treba da se boji Allaha, Gospodara svoga, i da ništa ne umanji od toga. A ako osoba koja je dužna (drugom) bude slaboumna ili nemoćna, ili ne bude u stanju da lično diktira, onda neka njegov zastupnik pravedno diktira. I pozovite dva svjedoka od muškaraca; a ako ne mogu dva muškarca, onda jedan muškarac i dvije žene, od onih kojima ste vi zadovoljni; (to je) zbog toga da ako jedna od njih zaboravi, onda je druga može podsjetiti. A neka svjedoci ne odbijaju kad budu pozvani. I nemojte da vam bude mrsko da to zapišete, bilo da je to mala suma ili velika, sa utvrđenim rokom. Ovo vam je kod Boga pravednije i čini svjedočenje sigurnijim i da ne sumnjate; osim ako je to trgovina koju među sobom obavljate iz ruke u ruku, onda za vas neće biti grijeh ako to ne zapišete. I kod (velike) kupoprodaje neka tu budu svjedoci; i neka ne bude oštećen ni pisar ni svjedok. A ako učinite tako, to je za vas veliki grijeh. I bojte se Allaha. A Allah vas podučava i Allah dobro zna sve stvari.” Objašnjavajući dalje Huzur je rekao da je ovo najznačajnija naredba u terminima provođenja poslovanja u društvu i izbjegavanja prepirki. Huzur je rekao da ova naredba o zapisivanju stvari je bila data u dobu kad je pisanje teksta bilo u svojim ranim stadijima. Ovdje su diskutovane sve stvari s obraćanjem na Allaha, i to je kako muslimanski poslovi treba da budu vođeni. Naredba je da unapređujemo uzajamne odnose ljubavi i naklonosti. Komentarišući o naredbi da dvije žene budu svjedoci u poređenju sa jednim muškarcem, Huzur je rekao da se on udubio u ovu stvar i uvidio da čak ovdje na zapadu žene nisu naklonjene ekonomskim poslovima na radnom mjestu kao što su muškarci. Što se tiče zemalja kao što je Pakistan, dobro, žene jednostavno ne budu uključene u finansiska poslovanja itd. Zbog toga su spomenute dviju žena naspram dva muškarca u pogledu finansijskog odnosa. Citirajući ajet 189 sure Al Bakara “I nemojte svoj imetak jesti među sobom s lažima i prevarom, i nemojte ga nuditi vlastima da bi na grješan način jeli imetak drugih ljudi ( nacionalni), a vi to (dobro) znate.” (2:189)
Huzur je rekao da ovaj ajet krajnje značajno naređuje da ne izjedamo imetak jedan drugog i upozorava protiv zla mita itd. Huzur je rekao da je ovo vrsta gomilanja bogatstva koje je Časni Poslanik s.a.v.s. izjednačio sa punjenjem stomaka vatrom. To je takva praksa koja stvara teškoću i nesklad i ljudi gube svoj kućni mir također.
Huzur je rekao da treba da nastojimo da ni pod kojim okolnostima nismo među onima koji su lišeni mira i sigurnosti u zajednici, da Allah zaštiti Ahmadi muslimane i učini da idu putem Njegovog zadovoljstva.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp