U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Stvarna vrijednost (bit) namaza i finansijskog davanja

Kratki sadržaj

 

Huzur je citirao ajete 3 i 4 iz sure Al Anfal (8:3-4) i u svojoj hudbi danas dao izlaganje o stvarnoj vrijednosti (biti) namaza i finansiskog davanja.

1. Objašnjavajući ovaj predmet, Huzur je rekao da je Allah učinio oznakom istinskog vjernika da kad su oni savjetovani i opomenuti što se tiče Allaha, oni reaguju sa strahopoštovanjem, oni vode računa i ovo povećava njihovu vjeru.
2. Ponekad, zbog raznih razloga, istinski vjernici nisu u stanju da posvete odgovarajuću pažnju Božijim naredbama.Allah je naredio redovito podsjećanje, tako da oni koji istinski vjeruju budu privučeni prema Njegovim naredbama i ako je njihov razum iskren onda se oni možda okrenu Njemu sa iskrenošću, a ako su njihovi razumi samo izgovori onda je podsjećanje dovoljno da ih uzdrma iz njihovog nemara.
3. Šejtan primamljuje vjernike da se ne pokoravaju određenim naredbama. Treba da imate na umu da je stvarno sklonište kod Allaha i da je Njegovo Biće to na koje se možete oslanjati u svim situacijama i svim okolnostima. Kad je iskreni vjernik podsjećen o ovome, on shvata svoje slugansko oslanjanje na ovosvjetske pomoći i vratit će se Allahu. Ovo je oznaka istinskog vjernika, da će se on ili ona vratiti svom Gospodaru, Koji je namilosrdniji (naj dobrotvoniji) i uvijek Milostan, i Gospodar je Sudnjeg dana.
4. Napred citirani ajeti pokazuju da su ovo dva temeljna i prepoznatljiva znaka onih koji povećavaju svoju vjeru i koji se oslanjaju jedino na Allaha: oni učvrste u namazu i oni troše od onog što im je Allah dao.
5. Kur’an je pun primjera gdje je finansisko davanje spomenuto zajedno sa namazom. Ovo je zato da osigura duhovnu čistoću kao i čišćenje svoga ‘ja’.
6. Na drugim mjestima u Kur’anu u suri Ibrahim ajet 32 (14:32) vjernicima je naređeno da obavljaju namaz i razriješe se obaveze finansiskog davanja prije nego što bude prekasno. Na budućem svijetu ovo je sve što će nam biti od koristi i što će omogućiti naš spas; debeli bankovni računi i prijatelji na visokom položaju uopće neće služiti nikakvoj svrsi.
7. Objašnjavajući ovu tačku u gornjem ajetu Huzur je rekao da su namaz i finansisko davanje koje je učinjeno ‘tajno’ izvor povećanja vjere i postizanja Božije ljubavi dok ovi postupci, kad su učinjeni otvoreno potiču i oduševljavaju druge da ih slijede (oponašaju) i tako privuku Allahovu samilost.
8. Svaki Ahmadi musliman koji je prihvatio Obećanog Mesiju a.s. i tako smatra da je dio Zajednice istinskih vjernika treba da posveti najveću pažnju ovim dvama aspektima. Treba da nastoje najviše što mogu da obavljaju namaz u džematu (skupno) i da nastoje da obavljaju navafil (dobrovoljni namaz).
9. Huzur je naveo nekoliko hadisa da objasni važnost obavljanja namaza i rekao da će na Sudnjem danu najveća odgovornost biti o obavljanju namaza.
10. Huzur je rekao da kad obavljamo namaz u džematu (u skupu) u džamiji moramo se pridržavati pravila pristojnosti (etiketa) džamije. Osnovno pravilo je da kad se namaz obavlja u džematu (skupno) redovi moraju biti pravi. Ovo odslikava jedinstvo. Časni Poslanik s.a.v.s. je posebno isticao da redovi moraju biti pravi.
11. Huzur je rekao da često ima prigovora sa ženske strane da redovi za namaz nisu pravi i čak vršioci dužnosti stoje u neravnim redovima. Drugi prigovor je da starije ili žene koje nisu dobrog zdravlja stave svoje stolice usred redova da obavljaju namaz. Ovo često zauzme mjesto na velikim skupovima kao što je đelsa itd. Oni koji namaz moraju obavljati sjedeći na srtolici treba da odu na jednu stranu ili pozada.
12. Treba da imate na umu također da je džuma dio namaza petkom i kao takva zahtijeva potpunu pažnju. Šutnja je tako bitna u toku džume da naredba o disciplini u toku njenog trajanja treba da bude data gestom a ne riječima.
13. Huzur je rekao da izgleda da neke mlade djevojke dolaze na džumu petkom da se sretnu sa svoji prijateljicama. On je rekao da on ovo nije kazao iz negativnog nagađanja nego ima dokaz da neke djevojke koriste svoj mobilni telefon u toku džume. Huzur je rekao da je primio slične prigovore i o nekim mladim dječacima.
14. Ako je slanje poruka itd. njima tako važno i nemaju nikakvog pojma o svetosti džamije i namaza petkom onda oni treba da ostanu kod kuće. U svakom slučaju bolje je za žene da svoj namaz obavlaju kod kuće nego da izazivaju smetnje. Cilj namaza u skupu je da se okrenemo Allahu u jednistvu radije nego da izazivamo smetnje i neugodnost drugima.
15. Huzur je rekao da treba da uvijek pamtimo da je obožavanje Boga u velikoj mjeri povezano sa institucijom halifata. U Kur’anu u terminima blagoslova halifata, Allah iznosi u suri AN- Nur (24:56, 57) da su ovi blagoslovi dati onima koji obavljaju namaz i tako su zahvalni Njemu, i da je samo ovima dat blagoslov halifata. Svaki Ahmadi musliman treba da bude potpuno dobro upoznat sa činjenicom da je halifat Allahova milost.
16. Huzur je rekao da je bio obaviješten da je možda prisustvo namazu u Rabvi ovih dana slabije. Huzur je rekao da on nije potpuno vjerovao u ovo pošto je uvijek pretpostavljao pozitivno o Rabvi i da je prethodno čuo da se prisustvo namazu u Rabvi povećalo; on je molio Allaha da uvijek zadrži ovu pozitivnu pretpostavku u pogledu ovog. On je savjetovao Ahmadi muslimane širom svijeta na učine posebne napore u pojmu obavljanja namaza i rekao da će veza Zajednice i halife će biti jača kad je uzvišenije obavljanje namaza.
17. Huzur je pročitao isječke iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji objašnjavaju stvarne vrijednosti (biti) obavljanja namaza.
18. Drugi aspekt spomenut u ajetima koje je Huzur citirao na početku hudbe je bio finansisko davanje. Huzur je rekao da je Allahovom milošću Zajednica uveliko koncentrirana (posvećuje pažnju) u pojmu trošenja na Allahovom putu. Međutim, često isti ljudi nastavljaju da čine finansiske žrtve i određena grupa ljudi koji imaju veliku finansisku sposobnost ne učestvuju.
19. Huzur je rekao da Kur’an navodi da je davanje zekata i finansisko davanje također način (put) da primimo blagoslov halifata. Onda (Kur’an) iznosi da se pokoravamo Poslaniku tako da bude pokazana milost. Huzur je rekao da smo mi sretni u tome da smo se pokorili Poslaniku s.a.v.s. i prihvatili Obećanog Mesiju a.s. s kojim je spojena (dovedena u vezu) radosna viest o trajnom halifatu. Huzur je rekao da je institucija halifata karika u pokornosti Poslanika. U ovo doba kad je program za finansisko davanje pokrenut za svrhu koja ne može biti pokrivena doprinosom zekata to je tačno u liniji sa Allahovom naredbom i naredbom Njegovog Poslanika.
20. Zekat ima svoj značaj; međutim, Zajednica ima sistem drugih programa za finansisko davanje. Zekat je sigurno utemeljen unutar Zajednice i oni koji su obavezni za to treba da ga daju. Huzur je rekao da neki ljudi pogrešno kažu da umjesto islamskih načina rada Zajednica djeluje po svom vlastitom sistemu. Huzur je rekao da, prvo, zekat nije obaveza za svakoga; drugo, njegova propisana stopa je tako niska da to ne može zadovoljiti poptrebe vremena. U vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s. bile su uzimani finansiski doprinosi u vrijeme potrebe. Huzur je rekao da je postavljena članarina od strane halife u liniji sa Allahovim naredbama i naredbama Njegovog Poslanika. Ako nije bilo propisane stope za članarinu u toku vremena Obećanog Mesije a.s., ona je bila postavljena kasnije u skladu sa potrebama i zahtjevima.
21. Huzur je rekao da on nije zabrinut završavajućom finansiskom godinom Zajednice. Međutim, opet je ponovio o određenoj grupi ljudi koji uprkos svog imetka ne daju u skladu sa propisanom stopom.
22. Huzur je spomenuo da je unazad nekog vremna savjetovao da članarina ne treba da bude uzeta od onih čije je zaposlenje na bilo koji način povezano sa svinjskim mesom. Huzur je rekao da je džemat Njemačke ovo marljivo odigrao i radije nego da se smanji iznos članarine kako su se neki plašili, izvještaji pokazuju veliko povećanje.
23. Huzur je rekao da je ljubav prema domovini dio vjere. Svaki Ahmadi musliman treba ovo izvršava i da ostvari čiste promjene u sebi, usadi (u sebi) visoki moral i razvije osjećaj finansiskog davanja. Iz ljubavi prema svojoj zemlji, Ahmadi muslimani koji pripadaju nerazvijenim kao i oni koji pripadaju razvijenim zemljama treba da mole Boga za svoje zemljake i nastoje da izvedu moralnu i duhovnu revoluciju među njima. Namaz i finansisko davanje svakog Ahmadi muslimana će biti u stanju da izvede revolucionarnu promjenu samo kad je napravljena da se traži Allahovo zadovoljstvo. Da nas Allah omogući da postignemo ovaj standard.
Zatim je Huzur izvijestio o smrti dvaju Ahmadi muslimana. Jedan je tragično ubijen 80 godidišnji Ahmadi u Pakistanu, Chaudry Muhammed Sial Sahib a drugo je smrt 92 godine starog Qureši Mahmood ul Hasan Sahib iz Pakistana. Huzur je rekao da će klanjati dženazu u odsustvu poslije

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp