U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Al kudus (Sveti)

Kratki sadržaj

 

Huzur je svoju današnju hudbu održao govoreći o Božijem atributu Al Kudus (Sveti) i objasnio značenje ove riječi pozivajući se na razne leksikone i komentatore.

Al Kudus znači Onaj koji je slobodan od bilo svih pogrešaka (mana), blagoslovljeno Biće u kojem su skupljeni svi blagoslovi. Proglašavanje svetim takvog Bića je da Ga proglasimo čistim i besprijekornim.
Al Kudus je sastavljena cjelina (sklop) cjelokupne čistoće, ne samo slobodne od mana (pogrešaka) nego one koja također sadržava sve izvrsnosti poznate i nepoznate ljudskom shvatanju.
Huzur je citirao ajet 31 iz sure Al Bakara (2:31):
”A kad je tvoj Gospodar rekao melekima: ‘Ja ću postaviti halifu na Zemlji,’ oni su rekli: ‘Zar ćeš Ti na njoj postaviti onoga koji će nered činiti, i krv prolievati? – a mi Te Hvalimo zahvaljujći Ti.’ On je rekao: ‘Ja sigurno znam ono što vi ne znate.”
Huzur je rekao da ovdje meleki daju do znanja da oni Allaha proglašavaju slobodnog od svih pogrešaka koje nisu primjerene za Njegovo sveto Biće. Neki ljudi zaključuju iz gorneg ajeta da su meleki podigli prigovor na Allaha u vrijeme stvaranja ljudskog roda. Ovo zaključivanje nije tačno iz dva razloga Prvo, meleki su ‘nered’ povezali sa stvorenjem i drugo, odmah poslije toga oni proglašavaju da oni veličaju Allaha i uzdižu Njegovu svetost što je tvrdnja (očlitovanje) da je Allah slobodan od svih pogrešaka.
Huzur je rekao da je riječ Al Kudus vrlo izražajna u opisivanju Allahovog Bića i čistoće Njegovih atributa. Ako neko želi da proučava Allahove atribute treba da ima na umu atribut Al Kudus jer on razjašnjava ostale atribute.
Hazret halifa tul Mesih I (da Allah bude zadovoljan s njim) je rekao da kad dajemo komentar na Časni Kur’an treba da do krajnosti vodimo računa o Božijim atributima, da pogotovu budemo svjesni da ne naudimo ugledu atributa Al Kudus u bilo kojem komentaru Časnog Kur’ana.
Huzur je dalje dao široko objašnjenje značenja riječi Al Kudus.
Obraćajući se svakoj pojedinoj osobi u Zajednici, bilo da su obrazovani ili neobrazovani, bogati li siromašni, muškarci ili žene, Huzur je preporučio da vodimo računa o savjetu Hazret Halifatul Mesiha I (da Allah bude zadovoljan s njim) Zajednici riječima: ” Oni koji su nepismeni treba da u najmanju ruku svojom praksom pokazuju odliku da su pristaše Kudus Boga.” Huzur je rekao da nije potrebno nikakvo veliko znanje za ovo pošto nam je Časni Poslanik s.a.v.s. ostavio svoj blagoslovljeni model (uzor). Vjerovanje u Božiju svetost će samo biti istinski izraženo kad Ahmadi muslimani postignu čistu promjenu u sebi. Huzur je naveo Hazret Halifa tul Mesiha I (da Allah bude zadovoljan s njim) u tome da je Allah Kudus i Njegova blizina ne može biti od pomoći osim ako je osoba čista.
Pozivajući se na Hazret Halifa tul Mesiha II (da Allah bude zadovoljan s njim) Huzur je rekao da dobro koje ljudi čine je zarađeno i nagrađeno dok dobro koje Allah daruje je svojstveno Njemu i zato je On nazvan Kudus dok ljudi ne mogu biti nazvani tako zato što ljudi nemaju težnje da budu slobodni od pogrešaka, dok nikada nije postojalo vrijeme niti će ikada postojati kad je Allah bio s pogreškom. Njegova odlika da je Kudus niti je prije bila manja niti je bilo kako veća danas; ona je uvijek bila stalna i uvijek će biti.
Komentarišući gornji ajet Kur’ana Hazret Halifa tul Mesih II r.a. je rekao da u njemu meleki pitaju Allaha zašto je On stvorio Adema kad su meleki bili tu da Ga veličaju? Božiji odgovor njima je bio: ”Ja znam ono što vi ne znate,” u tome da će poslije stvaranja čovjeka djela biti u skladu sa Šerijatom (vjerskim zakonom) i oni koji će imati udjela u dobru nadići će meleke. Vrijedno je da zapamtite da je ono što su meleki rekli kao i ono što je Bog rekao bilo tačno, razlika je samo u tački gledanja. To jest da tako kažemo, Allah je obziran (vodi računa) o dobrim čovjekovim tačkama dok meleki nisu znali za moguće bezbožne među ljudima. Allah je imao u vidu manifestaciju Časnog Poslanika s.a.v.s. dok su meleki bili uplašeni nastankom ljudi sličnih Ebu Džehelu. Međutim, strepnja meleka da će ovaj sistem biti prokletstvo za svijet bio je pogrešno primijenjen (stavljen na –upotrebljen na pogrešno mjesto) zato što svaki veliki zadatak ima sebi svojstvene rizike i opasnosti, međutim, uspjeh bilo kojeg sistema može biti procijenjen njegovim rezultatima. Na primjer studenti prolaze kroz nezamislive teškoće da traže znanje; međutim, traženje zanja nikada nije napušteno. Slično, iako će se činjenjem čovjeka Božijim namjesnikom na Zemlji, skupina ljudi okrenuti prijestupu, pa ipak će druga skupina biti uspješna. Zato niko ne može reći da je ljudski sistem bio neuspješan.
Hadis Kudsi navodi da je Allah rekao Časnom Poslaniku s.a.v.s.: ”O Muhammede, Mi ne bismo stvorili svemir da nismo stvorili tebe.” Huzur je rekao da naravno ima drugih čistih ljudi koji uzvisuju Allahovu uzvišenost više nego što čine meleki i oni to također šire u svijetu. Među njima je naravno najizvrsniji Časni Poslanik s.a.v.s. i mi smo i dalje svjedoci dobrotvornosti (dobročinstva) istinskog odraza Kudus Boga danas i nastavit ćemo da budemo svjedoci zauvijek.
Hazret Halifa tul Mesih II r.a. je rekao da Allah želi da sve što je povezano s Njim bude čisto i zato je poslao svoje Poslanike sa porukom da ‘očiste’ ljude. To je dokaz Allahove uzvišenosti da oni koji dolaze od Njega čiste ljude.
Zatim je Huzur pročitao isječke iz uzvišenog pisanja Obećanog Mesije a.s. o moći svetosti koju je Časni Poslanik s.a.v.s. posjedovao i kako je to imalo utjecaja na najdublji najmračniji prvobitni kao Arabije i preobrazio ljude za vrlo kratko vrijeme.
Zaista, to je bila uzvišenost Časnog Poslanika s.a.v.s. koja je napravila ogroman upliv i uticaj koji je ove ljude naglo uzdigao iz jednog svijeta u drugi, uzdižući ih duhovnom oštroumlju (rasuđivanju) visokog stepena; uz to to je bio začudan učinak i dojam uzvišene Božije Riječi u formi Časnog Kur’ana koja je promijenila njihove živote izvan prepoznavanja. Obećani Mesija a.s. je rekao da slijed djelovanja uzvišenosti Časnog Poslanika s.a.v.s. nisu prestali. Časni Kur’an također nosi isti učinak i blagoslove i Bog ostaje isti Kudus Bog.
Huzur je rekao da smo u ovo doba mi svjedoci manifestacije uzvišenosti Obećanog Mesije a.s.. Ovo treba da nas inspiriše da budemo primaoci dobrotvornosti Kudus Boga. Da nas Allah omogući u tome.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp