U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Osnove vjerovanja

Kratki sadržaj

 

Ahmadijat je pustio korijen u Australiji 1903 godine
Sistem Wasiyyata (Oporuke) čisti srca; svi vršioci dužnosti u Džematu treba da uzmu učešće u tome
Savjet o namazu, istighfaru i bogobojaznosti

U petak 14 aprila 2006 Hazret Halifatul Mesih V aledeullahu teala bines herilaziz (aba) je održao hudbu u Sidniju, Australija.
Huzur aba je rekao: Mnogi članovi Džemata su došli da žive u ovoj zemlji tokom zadnjih 20-22 godine. Ahmadijat je prvo u ovu zemlju stigao 1903 godine kad je Hazret Sufi Musa Khan Sahib imao čast da dadne Bai’at.Tako da je sada sto godina otkad je Ahmadijat pustio korjen u ovoj zemlji.
Huzur aba je rekao: Upute koje je Hazret Maulvi Abdul Karim Sahib Sialkoti poslao Hazret Sufi Musa Khan Sahibu u ime Obećanog Mesije a.s. su do danas svjetionik (vodić) za nas. Prva od ovih uputa je bila: Sada kad je tvoj Bai’at primljen, ti treba da obavljaš namaze sa odgovarajućom brigom i pažnjom.
Huzur aba je rekao: Obavljajući dnevne namaze sa odgovarajućom brigom, prije namaza mi treba da se prvo očistimo fizički i duhovno. Treba da odbacimo svaku lijenost, da ispravno uzmemo abdest i da obavljamo namaze u njihovo utvrđeno vrijeme. Ako tako činimo, mi ćemo ne samo biti sigurni od kušnji i nevolja, i od napada šejtana, nego ćemo takođe postići blizinu Allahu. Svi Ahmadi treba da nastoje da svoje namaze obavljaju na vrijeme, i posebno treba da budu pažljivi u pogledu salate wusta ili namaz koji dolazi kad je čovjek zauzet drugim aktivnostima. Kad osoba daje prednost svojim namazima nad drugim stvarima, Allah će nastojati da ispuni sve njegove potrebe. Obavljanje namaza takođe znači da namaz treba da bude obavljen u skupu. Skupni namaz je 27 puta više nagrađen od namaza obavljenog pojedinačno. Obećani Mesija a.s. kaže: Namaz treba da bude obavljen sa najvećom brigom i marljivošću. To je ključ svakom napretku.
Druga uputa Obećanog Mesije a.s. koju je dao Sufi Musa Khan Sahibu je bila da bez prekida treba da čini istighfar. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je Allah više zadovoljan sa pokajanjem Svoga roba nego što je čovjek koji putujući u pustinji odjednom naiđe na svoju izgubljenu kamilu. Allah kaže u Časnom Kur’anu: Tražite oprosta od svog Gospodara, On se često obraća Svojim robovima s milošću.
Treća uputa je bila da on treba da nastoji koliko god može da posvoji pobožnost i takvu (bogobojaznost) i treba da se pokori naredbama Allaha i Časnog Poslanika s.a.v.s.
Huzur aba je rekao: Svaki Ahmadi musliman treba da vodi svoj život obožavajući Allaha, tražeći Njegov oprost i pokoravajući se Njegovim naredbama i naredbama Čansog Poslanika s.a.v.s. Djela koja su lišena bogobojaznosti ne stižu do Boga.
Huzur aba je rekao: Obećani Mesija a.s. je osnovao Nizame Wasiyyat pod Božijim uputama i on je učio mnoge dove za Musi. Stotinu godina je prošlo otkad je bio osnovan Nizame Wasiyyat. U 2004. godini ja sam napravio apel za najmanje 50 000 članova da upišu Wasiyyat (Oporuku) do 2005. godine. Ovaj cilj je ne samo postignut nego je nadmašen.
Huzur aba je rekao: Hazret Musa Khan Sahib iz Australije je bio prva osoba da upiše Wasiyat izvan Indije. On je potpisao Wasiyyat u martu 2006. godine, tri mjeseca poslije osnivanja institucije Wasiyyata. Još više Ahmadi muslimana u ovoj zemlji treba da se priključe Nizame Wasiyyatu. Sto procentno od svih vršioca dužnosti treba da upišu Wasiyyat, zato što to čisti srca.
Huzur aba je rekao: Sljedeća uputa koju je Obećani Mesija a.s. dao Musa Khan Sahibu je bila da mnogo uči u svojim namazima i tahadžud namazu, i isto tako da širi poruku Ahmadijata drugim ljudima. Danas je naša dužnost da učestvujemo u ovoj duhovnoj vodi, i da napravimo duhovnu revoluciju u sebi. Nastojte da izbjegavate sve prostote ovog doba i da svoje živote vodite u duhu ljubavi i bratstva.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp