U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Australijski džemat – smjernice i savjeti

Kratki sadržaj

 

Džemat Australije nije iza ostalih džemata
Pokažite visoke standarde takve (bogobojaznosti), obožavajte Allaha
Lijepo ponašanje koje Obećani Mesija a.s. traži od nas
Svaki Ahmadi treba da bude primjer za druge nakon što popravi sebe

U petak 21 aprila Hazret Halifatul Mesih V ajedeullahu teala bines herilaziz (aba ) je održao hudbu u Bai’tul Huda džamiji u Sidniju, Australija.
Huzr aba je rekao: Allahovom milošću, moj obilazak Australijom se završava. Ja sam ovdje bio u mogućnosti da učestvujem u đelsi i da održim nekoliko govora. Takođe sam lično sreo sve članove Džemata i, kroz ovaj direktan kontakt sam bio u stanju da dobijem mnoge informacije. Allahovom milošću, Džemat Ahmadija Australije toliko je pun iskrenosti i predanosti kao i drugi džemati. Ali, kao i uvijek, ima nekih slabosti koje treba da se imaju u vidu, tako da mogu biti uklonjene i da možemo postići visoke standarde koje je Obećani Mesija a.s. želio da vidi u svom Džematu.
Huzur aba je rekao: Većina Ahmadi muslimana u ovoj zemlji su Pakistanskog porijekla i ima takođe nekih Fiji porijekla. Velika odgovornost leži na iskrenim i obučenim Ahmadi muslimanima iz Pakistana. Oni ne treba da rade bilo šta što može izazvati mlade Ahmadi ili Ahmadi ne-Pakistanskog porijekla da posrnu. Ako vi propustite da ispunite ovu odgovornost, vi ćete činiti veliku nepravdu sebi i drugim Ahmadi muslimanima. Zato je važno da uvijek nastojite da postavite visok standard bogobojaznosti i da nastavite da sebe analizirate.
Huzur aba je rekao: Uvijek pamtite da je Obećani Mesija a.s. taj kome ste se zavjetovali na odanost Bai’ata, zato, vi treba da čuvate samo ovaj primjer i učenja pred sobom. Razmišljajte o onom šta Obećani Mesija a.s. očekuje od vas i ne gledajte na ono šta radi vršioc dužnosti, jer svako treba da odgovara za sebe. Vaša dužnost je da se vežete sa Halifom određenim od Allaha. Obećani Mesija a.s. kaže da vi treba da ojačate svoju vjeru, očistite svoja srca, nastojite da zadovoljite Uzvišenog Gospodara i da očistite svoj moral.
Huzur aba je rekao: Koristite sadašnje vrijeme. Držite se čvrsto učenja Obećanog Mesija a.s. i neprestalno natojte da ukrasite (okitite) svoj sadašnji i svoj budući život. Ojačajte svoju vjeru i držite se na ispravnom putu umjesto da gledate na ono šta neko drugi radi. Očistite sve mrlje svog srca i očistite svoj moral, jer moralna čuda neće samo pomoći da se otvore novi putevi za Da’wat ilellah, nego će oni takođe pomoći u odgovarajućoj obuci naše djece.
Huzur aba je rekao: Kako mogu sluge vjere popraviti (reformisati) druge ljude ako oni ne promijene svoje vlastito vladanje. Svaki Ahmadi musliman, bilo da je vršioc dužnosti ili ne, treba da nastoji da se reformiše. Nastojte da postavite primjere za ugled drugima i tražite drukčije puteve da to činite. Pravljenje planova i programa za postizanje Takve (bogobojaznosti) je takođe forma ibadeta.
Huzur aba je rekao: Važno je za ljude da kontrolišu svoje jezike. Nečastan i nemoralan jezik može voditi neprijateljstvu i netrpeljivosti. Obećani Mesija a.s. je rekao: Ja se bojim za vjeru onoga čiji moral nije dobar. Nastojte, zato, da ispravite svoja djela usvajajući visoki moral.
Huzur aba je rekao: Dužnost je svakog Ahmadi muslimana da postigne najviše stepene i u obožavanju i u svom moralu, jer je ovo ono što nas je Obećani Mesija a.s. upućivao da radimo u deset uvjeta Bai’ata. Da vas Allah osposobi da postignete visoke moralne vrline i da se pokoravate Organizaciji Džemata na najbolji način. Da vas Allah takođe osposobi da širite poruku Ahmadijata po dužini i širini ove zemlje. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp