U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana u Firidžiju

Kratki sadržaj

 

Hutbe koju je održao Poglavar Ahmadija muslimanske zajednice Hazret Halifatul V ajedeullahu teala binas herelazis
28 aprila 2006

Bilješka: Naš tim preuzima punu odgovornost za bilo kakvu grešku ili nesporazum u
Ovom kratkom sadržaju hudbe

Hazur aba je održao hudbu u Suva, Fidži, na đelsi (godišnjem skupu džemata) ove zemlje.

Hazur aba je je zahvalio na beskrajnoj Allahovoj milosti da ga je omogućio da održi hudbu, koja je uživo prenesena iz dalekog dijela svijeta kao što je Fidži. Napominjući geografsku udaljenost Fidžija, Hazur aba je spomenuo da je on bio poznat kao kraj svijeta, i u njegovoj hudbi prenesenoj odatle svijetu uživo, sa novom veličanstvenošću je bilo ispunjeno pretskazanje objavljeno Obećanom Mesiji a.s..
Hazur aba je rekao da sadašnje turobno stanje stvari plače za reformatorom, Mesijom. Uopšteno muslimani takođe shvataju da islam ostaje samo u imenu. Zaista je ovo jedna vrsta situacije koju je Časni Poslanik s.a.v.s. pretskazao da će biti u vrijeme dolaska Mesije.
Mi smo krajnje sretni da nas je Allah omogućio da vjerujemo u Mesiju ovog doba. Međutim, samo vjerovanje u njega nije dovoljno. Cilj dolaska Mesije je bio dvostruk: da pomogne čovjeku da ima vezu sa Živim Bogom i da služi ljudima. Zato, naša dužnost treba da bude da težimo da postignemo ovaj cilj u svjetlu učenja Obećanog Mesije a.s.
Navodeći najizražajnije dijelove iz pisanja Obećanog Mesije a.s. Hazur aba nam je savjetovao da ćemo biti dostojni da budemo istinski Ahmadi ako nam cilj bude da imamo takvu vrstu ljubavi prema Allahu i Časnom Poslaniku s.a.v.s. kakvu je Obećani Meisja a.s. imao.
Dalja, pozivajući se na istaknuta pisanja Obećanog Mesije a.s., Hazur aba je rekao da su dvije vrste čovjekove dužnosti prema ljudima; prvo, ona koja je za njegovu braću u vjeri i drugo istinsko saosjećanje prema ljudima šire. Od čovjekovih dužnosti prema Allahu, najveća je da obavlja namaze bez ikakvog sakrivenog (stranog) motiva. Hazur aba je naglasio značaj obavljanja namaza, pozivajući se na ajete Časnog Kur’ana i hadise i rekao da je to bilo temeljno u odličju (razlikovanju) između vjerovanja i nevjerovanja.
Navodeći pisanja Obećanog Mesije a.s., koja pobuđuju (nadahnjuju) vjeru, Hazur aba je savjetovao usađivanje stanja duboke obzirnosti (mekoće) i duboke čežnje u toku namaza; da se potpuno pokorimo Allahu u stanju potpune ponoznosti i mekoće.
Hazur aba je rekao da osoba u ovakvom stanju stavlja sebe u krilo Rabubijjata (Božije odlike održavanja) Allaha.
Hazur aba nas je savjetovao da razmišljamo o tome koji su naši standardi u ovom pogledu. Napominjući veliku darežljivost sa kojom je Časni Poslanik s.a.v.s. tražio Istighfar (oprost) Hazur aba je rekao da potreba za nas, da tražimo istighfar- da zadovoljimo našeg Gospodara- treba biti neizmjerna.
Hazur aba je rekao da finansijsko davanje na Allahovom putu je takođe obožavanje; da je u mnogim primjerima, Časni Kur’an istovremeno naredio namaz i davanje zekata.
Pozivajući se na novčano žrtvovanje i Božije obećanje Halifata u Časnom Kur’anu, Hazur aba je rekao da je danas samo Džemat Ahmadija jedina Zajednica koja ima zasnovan sistem zekata kao i sistem halifata. Hazur aba je rekao da čovjek može biti primalac blagoslova institucije halifata samo potpunom pokornošću Časnom Poslaniku s.a.v.s. i postupanjem po učenju Obećanog Mesije a.s.
Tumačeći predmet čovjekove dužnosti prema ljudima, Hazur aba je rekao da svaki Ahmadi musliman treba da ulije u glavu iskreno saosjećanje jedan za drugog; bol jedne osobe treba da osjećaju svi. Ovo će pomoći da se oslobodite svih razlika, svih raskola i razilaženja. Hazur aba je rekao da čovjek treba da iskaže ljubaznost čak i prema onima koje možda smatra svojim neprijateljima ili onima koji imaju mržnju prema njemu. Takođe treba moliti za njih i očistiti svoje srce o njima, ovo će se slagati sa pokornošću Časnom Poslaniku s.a.v.s. koji je rekao da je najveća vrlina držati vezu sa onim ko prekida vezu s tobom, odati počast primjereno onome ko ne odaje primjereno počast bilo čemu i oprostiti i previdjeti onome ko je verbalno uvredljiv prema vama.On je naredio da budemo ponizni u odavanju dužnog poštovanja prema ljudima i da potpuno napustimo bilo kakvu zamisao superiornosti nad ostalim narodima ili rasma.
Hazur aba je rekao da, za odavanje dolične počasti Allahu i dolične počasti ljudima, zaista čovjek treba da se samo okrene Allahu jedino i traži Njegovu pomoć
Hazur aba je rekao da je ovo to što treba da budu raspoznatljiva obilježja između Ahmadi muslimana i drugih; ovo su odlike koje će nas omogućiti da druge pozivamo poruci islama.
Hazur aba je podsticao svakog muškarca, ženu i dijete i starije Fidži džemata da budu savjesni u obožavanju Allaha i ljubazni prema ljudima. On je rekao da će ovo navijestiti napredak na malom ostrvu Fidži.
Hazur aba ih je savjetovao da u cjelosti iskoriste blagoslove đelse. On je rekao da u ambijentu đelse, dok važnost treba da bude data namazima, uzajamna tolerancija treba takođe da bude zastupljena tako da bude odana dolična počast ljudima.
Hazur aba je molio da ih Allah sve omogući da tako čine.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp