U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Spominjanje Allaha

Kratki sadržaj

 

Hazurova aba hudba je prenesena iz Auckland, Novi Zeland i sa tim je započela 17 đelsa salana (godišnji skup) lokalnog nacionalnog džemata.

Hazur aba je proučio ajet 206 iz sureta Al A’raf i svoju hudbu bazirao na spominjanju Allaha.
I spominjite svog Gospodara u svom srcu plačući i nekad sa
strahom, i bez dizanja glasa, jutrima i večerima; i ne budite
među onima koji su nemarni.
Napominjući cilj i svrhu đelsa salane, Hazur aba je rekao da je on prethodno podsjećao o ovome prilikom đelse drugih zemalja, da je uistinu Obećani Mesija a.s. želio da kroz đelse njegovi sljedbenici postignu Božiju ljubav i da postignu dobar moral i lijepe navike.

Hazur aba je rekao da, ako je neko ograničen tokom godine da postigne ove ciljeve onda sigurno treba da teži da napravi čiste primjene kroz duhovno okruženje đelse. Poslije davanja obećanja da je Ahmadi, svaka osoba teba da pazi na to da napravi ove čiste promjene u sebi, bez kojih je biti Ahmadi nevažno.

Hazur aba je objasnio da svijest da Allah sve vidi potiče na Njegovo spominjanje; ovo za uzvrat podupire koncentraciju prema pet dnevnih namaza, što omogućava stalnu pažnju prema činjenju dobra i tako dolazi do čistih promjena.

U pogledu ‘nemarnosti’ kako je spomenuto u gornjem ajetu Kur’ana, Hazur aba je rekao da poslije dolaska u ovu zajednicu iskrenih i revnih poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. mi teba da budemo krajnje pažljivi o tome.

Navodeći izvode iz pisanja Obećanog Mesije a.s. Hazur aba je spomenuo trošenje dana i noći držeći se bogobojaznosti (takve) i napomenuo da u takozvanom civilizovanom svijetu danas, ima mnogo izvora za razonodu u kasnim noćnim satima koje čovjeka drže dalje od spominjanja Allaha i Ahmadi treba da se drže dalje od njih. Ova zanimanja nikada ne mogu donijeti unutrašnji mir iako je u materijalnom svijetu mnogo popularisan kroz obilate reklame da donosi 100% zaodovljstvo; ipak je Allahova garancija da Njegovo iskreno spominjanje donosi mir i spokoj u glavi kao što je navedeno u suretu Al Rad (13:29).

(znači) oni ljudi koji vjeruju i čija se srca smiruju spominjanjem
Allaha. Slušajte! Sa spominjanjem Allha srca budu smirena.
Hazur aba je rekao da čovjek može biti zauzet u spominjanju Allaha kao što je navedeno u ajetu 192 sureta Al Imaran (3:192) u bilo koje vrijeme i u dodatku namazu.
One koji spominju Allaha dok stoje,sjede, i (ležeći) na svojim
stranama, i razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje: ‘Naš Gospodaru,
Ti ovo nisi uzalud stvorio; slavljen nek si Ti, spasi nas onda od kazne
Vatre.’
Da suzbijete napad Deđala razvijenog svijeta, i da se oslobodite od bilo koje vrste kompleksa manje vrijednosti, spominjanje Allaha je najznačajnije za one od nas koji su iz nerazvijenih zemalja.

Obećani Mesija a.s. je rekao da spominjanje Allaha treba da bude učinjeno sa nepokolebivošću koja usađuje strah od Boga i ovo čovjeka spašava od onog što je odvratno. U današnjem svijetu kad neupućene muslimanske vođe predstavljaju najkriviju sliku islama svijetu, mi treba da napravimo čiste promjene u sebi tako da nemuslimani budu privučeni stvarnoj krasnoj poruci islama.

Obraćajući se skupu na đelsi Hazur aba je rekao da su većina njih Fiđijci i da je njihov zadatak da ovu poruku prenesu drugima. Hazur aba je rekao da je Ahmadijat došao do Fidžija prije pedeset godina i nekoliko prethodnika su napravili čiste promjene u sebi i učinili mnoge žrtve i uspjeli u nošenju poruke Ahmadijata, istinskog islama, drugima. Danas, pošto su se ljudi okupili u većem broju i opremljenost je bolja, treba da bude napravljeno nastojanje da pokažete dobre praktične uzore učenja islama i da poruka bude upućena ljudima ove zemlje.

Hazur aba je spomenuo zbor koji je nazvao ‘odvojena Ahmadi braća’- koji su poznati kao ‘Lahori grupa’, koji vjeruju u Obećanog Mesiju a.s. da je Mudžadid (onaj ko oživljava) ali ne priznaju njegov hilafet. Govoreći da su zadovoljili uljudnosti Hazur aba je tražio da učimo dove da Allah, koji ima moć nad svim, nakloni njihova srca.

U pogledu na Fidži Ahmadi muslimana Hazur aba je istakao vjersko obrazovanje i svijest o tvrdnji Obećanog Mesije a.s. u svjetlu pretskazanja Časnog Poslanika s.a.v.s.. Hazur aba je skrenuo pažnju na važnost uključivanja ženskog svijeta u ove stvari, posebno u pogledu vjerskog obrazovanja onih iz seoskog stanovništva.Jednom kad se primi vjersko obrazovanje, to će spriječiti pitanje sklapanja brakova izvan Zajednice. Hazur aba je rekao da stvari koje se odnose na udaju djevojaka je bilo predmet razgovora i da odjeljenje ‘Rišta nata’ (bračni predmeti) četiri ili pet susjednih zemalja treba da budu aktivno uključeni u ovome.

Hazur aba je propovjedio hadis u kojem je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao, ‘O, Ti koji okrećeš srca, pokloni mom srcu postojanost u vjeri.’ Svačije srce je između Allahova dva prsta; On daje stalnost kome On hoće i iskrivljuje za koga On hoće. Hazur aba je naglasio potrebu za nas da se okrenemo Allahu u potpunoj poniznosti. Obećani Mesija a.s. je rekao, ‘Održavajte ono što obavljate do takve tačnosti da čak neprijatelji priznaju vašu dobrotu, samilost i pobožnost’ i da ‘Bog nije zadovoljan samo sa riječima’. On je opisao istighfar (traženje oprosta od Allaha) kao ‘traženje oprosta za prošle grijehe sa iskrenošću srca i da dadnemo riječ da ćemo se uzdržati od grijeha u budućnosti, i uz to, da molimo za Njegovu milost i pomoć.’
Huzur aba je rekao da, kad se približava nevolja svako zove za pomoć; istinski vjernik je onaj ko se moli unapred. On je rekao da je geologija oblasti takva da tamo uvijek postoji opasnost od zemljotresa i tsunamija; uistinu je tamo bilo takvo upozorenje (o tsunami) dan prije, koji je bio otklonjen (odvraćen) od Allaha.
Hazur aba je molio da Allah osposobi svakoga da posvoji svoj život prema željama Obećanog Mesije a.s. i da oni budu primjeri (uzori) islamskih učenja; da postignu blizinu Bogu i nadahnu duhovno svoje supruge i djecu. Da đelsa bude izvor donošenja čistih promjena u njima kroz koje poruka islama treba da bude upućena ovoj zemlji. Hazur aba je podsticao na to da se ova dva dana đelse troše u spominjanju Allaha i molio da ih Allah omogući da tako čine.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp