U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana Japan

Kratki sadržaj

 

Hazur aba je održao hudbu u Nagoya, Japan, otvarajući tako đelsu (godišnji skup) Japana.

Hazur aba pozvao na upućivanje poruke Obećanog Mesije a.s., koja je uistinu učenje Časnog Poslanika s.a.v.s., ljudima Japana i rekao da je bila želja Obećanog Mesije a.s. da pripremi literaturu da bude objavljena za Japanski narod za koji je on smatrao da tragaju za dobrom religijom. To je bilo 1935 godine kad je Hazret Musleh Maud r.a.(drugi halifa) poslao misionare u ovu zemlju – ovi ljudi su radili sa velikom predanošću i odanosti. Međutim, sa drugim svjetskim ratom situacija se promjenila i tu su postojale prepreke. Zemlja je podnijela veliki gubitak u ratu; međutim, kao hrabra nacija oni su napravili veliki poslije – ratni napredak pogotovu na polju tehnologije. Ovo ih je naklonilo prema svjetskim stvarima, no ipak su oni ostali zainteresovani za vjeru i imaju želju da uče o islamu.
Obraćajući se skupu Hazur aba je rekao da su većina njih preselili iz Pakistana i imali su prilike za zaposlenje u Japanu; neki su se oženili u Japanskoj zajednici i sa Allahovom milošću njihova djeca se drže zavjeta odanosti i inšallah oni će olakšati širenje Ahmadijata u ovoj zemlji.

Hazur aba je rekao da su mnogi u skupu iz porodica drugova Obećanog Mesije a.s. i treba da vode računa o tome da su oni predstavnici islama u ovoj zemlji. Želja Obećanog Mesije a.s. je bila da širi islam u ovoj zemlji pošto su njeni stanovnici ljudi dobre prirode. Huzur aba je rekao da ovaj zadatak ne treba da jednostavno bude ostavljen za misionare; uistinu članovi zajednice treba da stalno razmišljaju o sebi i analiziraju sebe, da reformišu svoje načine života i da svoje živote oblikuju u skladu sa islamom. U takvom vladanju, njihova praksa je to što će privući ljude islamskom učenju. Huzur aba je podsticao da ovo treba da bude traženo preko molitvi.

Objašnjavajući dalje puteve i sredstva da se ovo postigne, Hazur aba je rekao da mi treba da zasnujemo živu vezu sa Allahom i da je najznačajniji put da ovo postignemo taj da podignemo standard obožavanja Boga; ovo je, rekao je, jedino moguće sa neprekidnim spominjanjem Allaha i sa osjećajem zahvalnosti za sve Njegove blagoslove.

Hazur aba je rekao da namaz mora da se obavlja sa svim njegovim uvjetima kako nas je učio Časni Poslnaik s.a.v.s.; tempo života je vrlo brz u ovoj zemlji ali Allah proglašava da je On Jedini koji održava život i on je Opskrbljivač, i zato čovjek ne smije zamišljati da on opskrbljuje za sebe tek kroz svoje napore. Allah opskrbljuje za sva druga stvorenja i oskrbljuje za nas na isti način. Zato je od najvišeg značaja da Ahmadi drže i održavaju obožavanje Boga; zaista Allah nema potrebe za našim obožavanjem; zapravo su molitve za naše dobro i blagostanje.

Hazur aba je rekao da, kao Ahmadi muslimani, mi podržavamo da treba da se združimo-povežemo sa onima koji su bili prije nas, awwalen (prethodni) i da za ovo mi treba da postignemo njihove visoke standarde.

Navodeći hadis i pisanja Obećanog Mesije a.s. Huzur aba je pridao veliku važnost obavljanju namaza; da se oprete šejtanskim iskušenjima koje nas naklanjaju prema ovosvjetskim poslovima i udaljavaju nas od spominjanja Allaha; i nalagao nam da činimo nastojanja da obavljamo namaz sa potpunom odanošću i revnošću. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da nemar prema obavljanju namaza čovjeka odvodi prema kufru (nevjerovanju) i ovo se na kraju svodi na pripisivanje partnera Allaha.

Hazur aba je čvrsto nalagao rano obučavanje djece u ovim stvarima i naglasio da početno treba da ljubav Allahova bude usađena u njihova srca; međutim, ovo nije moguće ako roditelji nemaju živu vezu sa Allahom.

Vezano za obavljanje namaza Hazur aba je objasnio značaj finansijskog davanja i rekao da u doba Obećanog Mesije a.s. finansijsko i novčano davanje su imali veći smisao; ovo čovjeka čisti i garantuje dobro za njega i njegovu porodicu, ono dovodi bliže Džennetu i udaljuje od vatre Džehenema. Allah naređuje u Časnom Kur’anu da ne pridružujemo partnere s Njim, da obavljamo namaz i dajemo zekat i da održavamo bliske veze sa rodbinom i porodicom. Hazur aba je rekao da oni za koje je primjenjiv zekat treba da ga daju i dodao da u vremena Časnog Poslanika s.a.v.s., kad god je nastala potreba Poslanik je napravio poziv za finansijsko davanje-žrtvu. Obećani Mesija a.s. je slijedio ovu tradiciju i ovo je nastavljeno od njegovih halifa. Hazur aba je rekao da u ove dane i doba kad se prioriteti brzo mijenjaju, finansisko davanje je od velike važnosti. Obraćajući se skupu Hazur aba je rekao da je njihova ekonomska situacija uveliko popravljena dolaskom u ovu zemlju ali gdje oni plaćaju svoju članarinu (novčani doprinos) po propisanom iznosu, može li biti da oni ne daju svoj tačan iznos prihoda? Zaista je to kao zavođenje Allaha iako je On Sveznajući i potpuno je obaviješten o onom što je u srcima. Hazur aba je ponovio da je on mnogo puta prije rekao da, ako čovjekova situacija zahtijeva on treba da piše njemu i traži oslobađanje u plaćanju članarine; međutim, praveći netačno plaćanje čovjek ne samo da čini grijeh lažnog plaćanja nego takođe čini grijeh laganja. Hazur aba je nalagao da se ova odgovornost uzme ozbiljno i rekao da su sa obožavanjem Boga i finansijskim davanjem otvorene avenije za prenošenje poruke islama.

Objašnjavajući dalje savjet Časnog Poslanika s.a.s.v. da budemo blagi prema bliskoj rodbini Hazur aba je rekao da ovo podrazumijeva odnose sa obe strane i sa muževe i sa ženine strane. On je rekao da je ovaj savjet od većeg značaja za one koji su oženjeni iz Japanskih porodica i da će proširiti prilike za prenošenje poruke islama. Međutim, s ciljem da prenesete poruku islama drugima, neophodan preduslov je da napravite čiste promjene u sebi. Hazur aba je pročitao izvod iz pisanja Obećanog Mesije a.s. i nalagao da zabilježimo poruku odatle- da reformišemo sebe i rekao da poruka islama treba da bude prenesena svakoj kući u ovoj zemlji.

Hazur aba je zaključio dovom da Allah ukloni bilo koju slabost kroz molitve tokom dva dana đelse i da On omogući da poruka islama bude prenesena ovom dijelu svijeta.

Hazur aba je najavio da će poslije džume on predvoditi klanjanje dvije dženaze; jedna je dr Muđib ur Rahman Paša iz Pakistana koji je bio ubijen metkom od nepoznatog napadača prije dva dana i tako je bio šehid. Druga dženaza je bila za hazurovu tetku, Sahibzabi Mahmooda Begum sahibu, ženu umrlog Mirza Munevera Ahmada Sahiba koji je umro prije nekoliko mjeseci.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp