U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

putovanje na daleki istok i okeaniju

Kratki sadržaj

 

Po povratku iz posjete Australiji i Japanu Hazur aba je održao hudbu u Baitul Futuh džaniji u Londonu.
Kao što je običaj po povratku, Hazurova aba hudba je sadržavala kratko iznošenje o njegovoj posjeti. Hazur aba je rekao da je, sa Allahovom milošću, na svakom koraku doživio manifestaciju Božije pomoći u ispunjenju Allahovih obećanja koje je dao Obećanom Mesiji a.s..

Prvo mjesto koje je Hazur aba posjetio je bio Singapur. Lokalni džemat je mali ali iskren. Zbog određenih propisa o javnom govoru u Singapuru nije održana đelsa (godišnji skup) iako je atmosfera u toku Hazurove posjete bila zapravo atmosfera đelse. Na terenu njihove prelijepe džamije Hazur aba je položio kamen temeljac za misionarsku kuću. Mnogi Ahmadi muslimani su došli iz susjedne Malezije, gdje postoje ograničenja protiv zajednice, kao i iz Indonezije gdje je situacija krajnje neprijateljska prema zajednici. Kao rezultat toga ljudi su bili krajnje uzbudljivi; međutim, njihova iskrenost ne zaostaje ni za kim. U toku Hazurove aba hudbe u Singapuru gdje je on spomenuo nemirna vremena u Indoneziji i savjetovao strpljenje i ustrajnost, Indonežanci u skupu su postali krajnje uzmenireni i Hazur aba je rekao da je čak njemu, koji često obuzdava svoje emocije, bilo teško da se uzdrži.
Hazur aba je rekao da danas ovi izrazi emocija iskrenosti mogu biti viđeni samo u zajednici Obećanog Mesije a.s.

Navodeći isječke iz pisanja Obećanog Meisje a.s. Hazur aba je rekao da niko u zadnjih 1300 godina nije doživio doba sa slikom (kao iz doba) poslanstva u kojem ima mnogih sa sličnošću ashabima (da Allah bude zadovoljan s njima) Časnog Poslanika s.a.v.s.; koji imaju slično duhovno svjetlo, koji su ismijavani na isti način, koji doživljavaju sličnu nježnost (mekoću) i gorčinu, (ljutinu) u svom namazu, koji imaju slične istinske snove, koji troše svoj teško zarađeni prihod na Allahovom putu kao što su činili prethodnici, koji uvijek imaju na umu smrt i drže se bogobojaznosti kao što su se držali ashabi. Ukratko, ova zajendica ima sve znakove koji ispunjavaju opis (naroda) ‘kasnijeg naroda’.

Hazur aba je objasnio da ova slika može biti viđena u svakom narodu svijeta Ahmadijata danas. Govoreći o Indonežanskim Ahmadi muslimanima, on je rekao da zaista Allah natapa njihova srca sa mudrošću potekloj iz vjere.

Hazur aba je rekao da se, dok je bio u Singapuru, takođe sreo sa Ahmadi muslimanima iz Filipina, Kambodže, Tailanda i Papua Nove Gvineje i uvidio da je njihov stepen iskrenosti i njihove odanosti Halifatu zadivljujuća. On je rekao da je u susretu sa ovim ljudima vidio istinitost riječi Obećanog Mesije a.s.: ‘ovo su skupine Božije i Bog vodi brigu o njima.’

Hazur aba je objasnio da je imao mnogo susreta sa Singapurskim džematom i našao da su ove prilike (mogućnosti) za upoznavanje predstavnika susjednih zemalja izuzetno korisne.

Slijedeća posjeta je bila Australiji, gdje je, zbog veličine ove zemlje, Hazur aba osjećao da dvije sedmice boravka nisu možda bile dovoljne. Ovdje je održana đelsa na kojoj je bio veliki broj posjetioca. Hazur aba je rekao da je džamija u Sidneju vrlo lijepa, dodajući da je on položio kamen temeljac za gradnju kompleksa na komadu zemlje džamije koji će biti nazvan stoljetna dvorana.

Hazur aba je takođe spomenuo svoju posjetu Australiskim gradovima Brisbane i Adelaide. Hazur aba je rekao da su održani prijemi u Sidneju i Canberriju kojima su prisustvovali lokalni uglednici i diplomate. Hazur aba je napomenuo da tamo ima jedan broj Fidži Ahmadi muslimana u Australiji, nekih od naše odvojene braće koji pripadaju ‘Lahori grupi’ takođe su smješteni ovdje-nekoliko njih su došli da vide Hazura aba i Hazur aba je osjećao da oni imaju sklonost prema istini Džemata ali imaju neku neodlučnost da stupe naprijed. Hazur aba je rekao da ih je on savjetovao da prevaziđu ovu neodlučnost, (i molio) da ih Allah pomogne da tako učine.

Na prijemu održanom u Sidneju Hazur aba je u govoru predstavio miroljubivu poruku islama koji je bio krajnje pozitivno primljen. Na prijemu u Canberriju na kome su prisustvovali diplomate, vladini ministri i brojni članovi sveštenika iz crkve, Hazur aba je ponovo održao govor o miru u islamu. Hazur aba je rekao da je govorio o paradoksu – da se djela napravljena od muslimana pojedinaca bilo u ime islama ili na ličnom nivou, uvijek pripisuju islamu, dok slična djela ljudi drugih vjera nikada nisu pripisana uz njihovu vjeru. Hazur aba je rekao da ga je Australiski Amir Sahib kasnije obavijestio da je jedan diplomata iz jedne muslimanske zemlje iznio svoj sud na ovaj komentar i dodao da oni nisu imali smjelosti da ovo kažu u prisustvu uglednika i da jedino Ahmadi muslimani imaju hrabrosti da to učine. Hazur aba je primijetio da bi i oni, da su prihvatili istinskog poklonika Časnog Poslnaika s.a.v.s., samo se po sebi razumije da bi i oni našli hrabrosti. Hazur aba je dodao da su se predstavnici crkve takođe složili sa Hazurovim aba komentarom i da je generalno govoreći razgovor bio održan u ugodnom ambijentu.

Ahmadi muslimani iz susjednih Solomon ostrva su došli da vide Hazura aba u Australiji. Ovdje Ahmadijat vrlo dobro napreduje i jedna osoba iz poglavarske porodice je prihvatio Ahmadijat. Hazur aba je rekao da ‘novi’ Ahmadi muslimani sa Salomonskih ostrva nadilaze u svojoj iskrenosti; tu je čak upis za vasijat (Oporuku).

Slijedeća posjeta je bila Fidžiju gdje je na đelsi bilo govora o pitanjima odgoja. Hazur aba je rekao da je osim glavne zemlje (kopna) posjetio druga dva ostrva. To je mjesto nenadmašne prirodne ljepote, (i molio Boga) da krasna poruka islama stigne do stanovnika ove oblasti, a ovo je zadatak Fidži Ahmadi muslimana da im upute ovu poruku.

Hazur aba je spomenuo posjetu Teveuniju gdje je prolazi internacionalni meridijan i gdje je Hazur aba vidio drvene ploče označene sa ‘Danas’ i ‘Juče’; Hazur aba je rekao da on nije bio ubijeđen onim što je vidio pa je pitao jednog stručnjaka koji je na početku dao mnoga racionalna objašnjenja. Međutim, Hazur aba je rekao da njemu i dalje nije bilo jasno, pa je zato Hazur aba pozvao ljude koji su znali o ovim stvarima da objasne.
Hazur aba je rekao da je održan prijem u Suva, glavnom gradu Fidžija kome su prisustvovali zamjenik predsjednika i razne diplomate. Ovdje je Hazur aba ponovo držao govor o islamskom učenju ljubavi i bratstva. Hazur aba je rekao da ovakva predstavljanja prilično rade prema pokazivanju istinske slike islama drugima i u najboljem slučaju smanjuje, ako ne iskorjenjuje njihovu nepoželjnu predrasudu.

Hazur aba je objasnio da je on još bio u Fidžiju kad je čuo o tsunami upozorenju u vrijeme sabah namaza; to je bio dan kad su oni trebali da putuju za Novi Zeland. Prema BBC Tonga je bio u opasnosti od potpunog uništenja i Hazuru aba je bilo stalo da sazna da je teren Tonga ravan bez brdovitih oblasti. Međutim, Hazur aba je rekao da su po povratku sa sabah namaza saznali da je upozorenje o tsunamiju bilo podignuto.

Hazur aba je dodao da bi svijet trebao prihvatiti Imama ovog doba i dođe pod zaštitu; inače, ovi vjetrovi koji se događaju svuda po svijetu su upozoravajući znak i uništenje se može ponovo dogoditi. Da Allah ima milosti; zaista je Obećani Mesija a.s. rekao da ni Okeanska oblast ni Evropa, ni Amerika ni Azija nisu sigurni.
Hazur aba je rekao da su predstavnici sa obližnjih ostrva došli da ga vide, i da su ovi ljudi prihvatili Ahmadijat prije nekoliko godina, međutim, njihova iskrenost i gorivost su veliki.

Novi Zeland je bio slijedeće stajalište obilaska. Ovdje se zajednica, Allahovom milošću povećava i većina su Fidži Ahmadi muslimani. Premda oni trenutno nemaju misionara oni su sami uspjeli i to vrlo dobro. Iako lokalni džemat ima preko dvadeset duluma zemlje sa kućom za goste i nekim dvoranama, oni nemaju džamije. Hazur aba je rekao da je na prijemu vladin ministar obećao da će pomoći u započinjanju konstrukcije džamije kao i uređenju za boravak misionara, nadat se da će on održati svoje obećanje. Sada je zadatak Amir Sahiba da napravi nastojanja u ovom pogledu.

Hazur aba je pohvalio džemat Novog Zelanda i rekao da su oni vrlo dobro i sa iskrenošću obavili svoje dužnosti u toku đelse. Ovdje se Hazur ponovo sreo sa jednom porodicom ‘Lahori grupe’ i podnio izvještaj o sinu koji je prihvatio Ahmadijat i doveo svoju porodicu da sretnu Hazura aba i kasnije je majka takođe dala Bai’at (zavjet odanosti). Hazur aba je molio Boga da On podari mudrost ‘odvojenoj’ Lahori grupi.

Hazur aba je ispričao događaj o dr Clementu iz Novog Zelanda koji je došao u Indiju 1908 godine da održi predavanje o astronomiji. On je sreo Hazret Mufti Sadika Sahiba u Lahoru koji mu je rekao o Obećanom Mesiji a.s. Na njegovu želju da se upozna sa Obećanim Mesijom a.s. Hazret Mufti Sadik je dogovorio susret, u maju 1908 godine tokom koje su diskutovali na teme o Bogu, duši i svemiru. Dr Clement je rekao Obećanom Mesiji a.s. da je on uvijek mislio da nauka i religija nisu bile spojive, međutim, on je sada shvatio da nije tako. Obećani Mesija a.s.je odgovorio da je ovo zaista bio njegov zadatak i da je to ono što je on dokazivao.

Ovi susreti su ostavili trag na doktora i njegovi pogledi su se promijenili. Hazret Mufti Sahib je rekao da je on bio pristalica Darvinove teorije ali da je kasnije započeo spominjanje Darvinove teorije kao tačku preporuke.

Hazur aba je rekao da je on prije putovanja saznao o mogućnosti da se pronađe porodica dr Clementa u Novom Zelandu i zaista je bio dogovoren susret sa njegovim unucima. Unuka je obavijestila da je dr Clement zaista primio islam i da se ponovo oženio po povratku iz Indije i da su ona i njen brat bili potomci od njegove druge žene. Međutim, svi njegovi papiri su bili spaljeni u vatri. Hazur aba je rekao da, pošto je on primio islam preko Hazret Mufti Sadik Sahiba, dr Clement bi bio Ahmadi. Njegovim unucima je data neka literatura i nacionalnom predsjedniku džemata je savjetovano da bude u kontaktu sa njima, Hazur aba je molio da ih Allah nakloni da prime istinu.

Posljednja zemlja koju je Hazur aba obišao je bila Japan. Ovdje je pažnja skrenuta pitanjima koja se odnose na lokalne Ahmadi muslimane i njihov odgoj. Hazur aba je rekao da se perspektiva Japanskih Ahmadi promijenila nabolje iz dana u dan.Neka oni nose poruku islama ljudima njihove zemlje i tako ispune ono što je Obećani Mesija a.s. rekao; da ljudi Japana su skloni prema religiji. Na prijemu održanom u Japanu Hazur aba je rekao da mu je jedan član parlamenta rekao da oni ne znaju o islamu i kao rezultat oni slijede zapadni pogled na islam.Neka ova zajednica shvati ovu potrebu vremena i uputi im poruku islama.

Hazur aba je završio zahtjevom za dovu koja možda rezultira da ovi obilasci budu dobri i da vidimo zastavu Ahmadijata u svakoj zemlji i da budemo primaoci duhovnog svjetla koje potiče iz jačine vjere.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp